Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przepływ przez przelewy materiał dydaktyczny – wersja 1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przepływ przez przelewy materiał dydaktyczny – wersja 1"— Zapis prezentacji:

1 Przepływ przez przelewy materiał dydaktyczny – wersja 1
Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Inżynierii Wodnej Przepływ przez przelewy materiał dydaktyczny – wersja 1 Beata Nowak, II rok IŚ Wojciech Grodny, II rok IŚ Dr inż. Leszek Książek Kraków, kwiecień 2005r.

2 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja
Spis treści Wstęp (przelew i jego podziały), Przelew niezatopiony, Przelew zatopiony, Charakterystyka przelewu, Literatura. Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja

3 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja
Wstęp Przelew Przelewem nazywamy tę część budowli przegradzającej koryto rzeczne, nad którą może przepływać woda. Najogólniej można je podzielić  ze względu na ich kształt i  warunki hydrauliczne w jakich pracują. Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja

4 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja
Wstęp Podział przelewów  Ze względu na ich kształt 1) kształt ścianki piętrzącej, 2) kształt wycięcia, 3) widok z góry.  Ze względu na hydrauliczne warunki pracy 1) zatopienie przelewu, 2) dławienie przepływu, 3) ustawienie przelewu w korycie. Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja

5 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja
Wstęp Podział przelewów 1.1. Ze względu na relacje miedzy grubością ścianki przelewu δ w a wysokością warstwy przelewającej się wody H rozróżnia się trzy typy przelewów: Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja

6 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja
Wstęp Podział przelewów przelewy o ostrej krawędzi, w których grubość ścianki nie wpływa na kształt przelewającego się strumienia, spełniające warunek Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja

7 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja
Wstęp Podział przelewów przelewy o kształtach praktycznych, których kształt powierzchni zlewowej jest tak zaprojektowany, że zapewnia przyleganie strumienia do budowli, i spełniającej warunek Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja

8 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja
Wstęp Podział przelewów przelewy o szerokiej koronie, w których nad progiem wytwarza się ruch o strugach równoległych, spełniające warunek Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja

9 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja
Wstęp Podział przelewów 1.2. Ze względu na kształt wycięcia w ściance przelewowej (dotyczy praktycznie tylko przelewów o ostrej krawędzi) wyróżnia się następujące przelewy: a) prostokątne, c) trójkątne, b) trapezowe, d) półokrągłe. Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja

10 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja
Wstęp Podział przelewów 1.3. Ze względu na kształt budowli w planie (widok z góry) rozróżnia się przelewy: proste ustawione prostopadle do ścian bocznych koryta – najczęściej stosowane w praktyce Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja

11 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja
Wstęp Podział przelewów łamane, ustawione zbieżnie w kierunku dopływu wody Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja

12 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja
Wstęp Podział przelewów w kształcie łuku, zwrócone stroną wypukłą w kierunku wody górnej, odznaczające się korzystnym rozkładem sił parcia wody i umożliwiające ekonomiczne zaprojektowanie przekroju poprzecznego Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja

13 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja
Wstęp Podział przelewów wieżowe, stosowane najczęściej jako urządzenia do samoczynnej regulacji poziomów zwierciadła cieczy w zbiornikach naturalnych bądź sztucznych Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja

14 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja
Wstęp Podział przelewów 2.1. Ze względu na warunki hydrauliczne, w jakich pracują przelewy wprowadza się podział związany z położeniem zwierciadła wody dolnej w stosunku do krawędzi przelewowej (zatopienie). Rozróżnia się: Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja

15 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja
Wstęp Podział przelewów przelewy niezatopione, których zwierciadło wody dolnej znajduje się w takim położeniu, że nie wpływa na wysokość warstwy strumienia przelewającego się przez przelew. Zwierciadło wody dolnej znajduje się poniżej górnej krawędzi przelewu Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja

16 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja
Wstęp Podział przelewów przelewy zatopione, których zwierciadło wody dolnej wpływa na wysokość warstwy przelewającego się strumienia Zwierciadło wody dolnej znajduje się powyżej górnej krawędzi przelewu Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja

17 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja
Wstęp Podział przelewów 2.2. Ze względu na długość krawędzi przelewowej w stosunku do szerokości koryta dopływowego (dławienie przepływu) przelewy dzieli się na: Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja

18 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja
Wstęp Podział przelewów przelewy bez dławienia bocznego, w których długość krawędzi przelewowej (światło przelewu) jest równa szerokości koryta doprowadzającego wodę. Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja

19 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja
Wstęp Podział przelewów przelewy z dławieniem bocznym, których światło przelewu ma mniejszą długość niż szerokość koryta; mogą wystąpić tutaj zaburzenia przepływu: na jednym z brzegów (przelewy z jednostronym dławieniem bocznym) lub na obu brzegach przelewu (przelewy z obustronnym dławieniem bocznym) Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja

20 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja
Wstęp Podział przelewów 2.3. Ze względu na ustawienie krawędzi przelewu w stosunku do głównego kierunku przepływu. Najczęściej wyróżnia się: przelewy czołowe, ustawione prostopadle do kierunku przepływu, Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja

21 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja
Wstęp Podział przelewów przelewy ukośne, przelewy boczne, usytuowane równolegle do kierunku przepływu. Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja

22 Przelew niezatopiony (o ostrej krawędzi)
H – grubość warstwy na przelewie, V02/2g – wysokość prędkości, H0 = H+ V02/2g – grubość warstwy na przelewie uwzględniająca prędkość dopływającej wody v0, Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja

23 Przelew zatopiony (o ostrej krawędzi)
V0 – prędkość dopływającej wody, H0 = H+ V02/2g – grubość warstwy na przelewie uwzględniająca prędkość dopływającej wody v0, Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja

24 Wykonanie charakterystyki przelewu, obliczenie przepływu
Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja

25 Dane Rzędna korony przelewu – 34.2 Numer pomiaru Rzędna zwierciadła
wody [cm] H – grubość warstwy wody na przelewie [cm] Q – przepływ [m3/h] 1 47.2 13.0 175 2 46.4 12.2 153 3 44.7 10.5 133 4 43.3 9.1 104 5 41.2 7.0 73 6 39.2 5.0 48 7 37.2 3.0 26 8 35.9 1.7 12 9 34.5 0.3 Rzędna korony przelewu – 34.2 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja

26 Charakterystyka przelewu
Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja

27 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja
Obliczenie przepływu Przelew niezatopiony prostokątny bez dławienia bocznego o ostrej krawędzi  – współczynnik wydatku; <1, b – szerokość przelewu, H0 – grubość warstwy na przelewie uwzględniająca prędkość dopływającej wody v0. Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja

28 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja
Obliczenie przepływu Wyniki pomiarów Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja

29 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja
Obliczenie przepływu Przelew zatopiony prostokątny bez dławienia bocznego o ostrej krawędzi  – współczynnik zatopienia, b – szerokość przelewu, H0 – grubość warstwy na przelewie uwzględniająca prędkość dopływającej wody v0. Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja

30 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja
Obliczenie przepływu Wzór na współczynnik zatopienia pd – wysokość przelewu zatopionego, H - wysokość zwierciadła wody górnej od krawędzi przelewu, z - różnica wysokości, a - wzniesienie wody dolnej ponad krawędź przelewu. Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja

31 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja
Obliczenie przepływu Wyniki pomiaru Q=0.010 m3/s Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja

32 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja
Przebieg pomiarów Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja

33 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja
Przebieg pomiarów Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja

34 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja
Przebieg pomiarów Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja

35 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja
Przebieg pomiarów Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja

36 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja
Literatura Kubrak E.,Kubrak J., 2004, Hydraulika techniczna, SGGW, Warszawa, Troskolański A.T., 1967, Hydromechanika, WNT, Warszawa Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja


Pobierz ppt "Przepływ przez przelewy materiał dydaktyczny – wersja 1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google