Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przepływ przez przelewy materiał dydaktyczny – wersja 1 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja Kraków, kwiecień 2005r. Wydział Inżynierii Środowiska i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przepływ przez przelewy materiał dydaktyczny – wersja 1 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja Kraków, kwiecień 2005r. Wydział Inżynierii Środowiska i."— Zapis prezentacji:

1 Przepływ przez przelewy materiał dydaktyczny – wersja 1 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja Kraków, kwiecień 2005r. Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Inżynierii Wodnej Beata Nowak, II rok IŚ Wojciech Grodny, II rok IŚ Dr inż. Leszek Książek

2 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja Spis treści 1.Wstęp (przelew i jego podziały), 2.Przelew niezatopiony, 3.Przelew zatopiony, 4.Charakterystyka przelewu, 5.Literatura.

3 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja Wstęp Przelew Przelewem nazywamy tę część budowli przegradzającej koryto rzeczne, nad którą może przepływać woda. Najogólniej można je podzielić ze względu na ich kształt i warunki hydrauliczne w jakich pracują.

4 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja Wstęp Podział przelewów Ze względu na ich kształt 1) kształt ścianki piętrzącej, 2) kształt wycięcia, 3) widok z góry. Ze względu na hydrauliczne warunki pracy 1) zatopienie przelewu, 2) dławienie przepływu, 3) ustawienie przelewu w korycie.

5 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja Wstęp Podział przelewów 1.1. Ze względu na relacje miedzy grubością ścianki przelewu δ w a wysokością warstwy przelewającej się wody H rozróżnia się trzy typy przelewów:

6 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja Wstęp Podział przelewów a)przelewy o ostrej krawędzi, w których grubość ścianki nie wpływa na kształt przelewającego się strumienia, spełniające warunek

7 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja Wstęp Podział przelewów b)przelewy o kształtach praktycznych, których kształt powierzchni zlewowej jest tak zaprojektowany, że zapewnia przyleganie strumienia do budowli, i spełniającej warunek

8 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja Wstęp Podział przelewów c)przelewy o szerokiej koronie, w których nad progiem wytwarza się ruch o strugach równoległych, spełniające warunek

9 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja a) prostokątne,c) trójkątne, b) trapezowe, d) półokrągłe. Wstęp Podział przelewów 1.2. Ze względu na kształt wycięcia w ściance przelewowej (dotyczy praktycznie tylko przelewów o ostrej krawędzi) wyróżnia się następujące przelewy:

10 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja Wstęp Podział przelewów 1.3. Ze względu na kształt budowli w planie (widok z góry) rozróżnia się przelewy: a)proste ustawione prostopadle do ścian bocznych koryta – najczęściej stosowane w praktyce

11 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja Wstęp Podział przelewów b)łamane, ustawione zbieżnie w kierunku dopływu wody

12 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja Wstęp Podział przelewów c)w kształcie łuku, zwrócone stroną wypukłą w kierunku wody górnej, odznaczające się korzystnym rozkładem sił parcia wody i umożliwiające ekonomiczne zaprojektowanie przekroju poprzecznego

13 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja Wstęp Podział przelewów d)wieżowe, stosowane najczęściej jako urządzenia do samoczynnej regulacji poziomów zwierciadła cieczy w zbiornikach naturalnych bądź sztucznych

14 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja Wstęp Podział przelewów 2.1. Ze względu na warunki hydrauliczne, w jakich pracują przelewy wprowadza się podział związany z położeniem zwierciadła wody dolnej w stosunku do krawędzi przelewowej (zatopienie). Rozróżnia się:

15 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja Wstęp Podział przelewów a)przelewy niezatopione, których zwierciadło wody dolnej znajduje się w takim położeniu, że nie wpływa na wysokość warstwy strumienia przelewającego się przez przelew. Zwierciadło wody dolnej znajduje się poniżej górnej krawędzi przelewu

16 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja Wstęp Podział przelewów b)przelewy zatopione, których zwierciadło wody dolnej wpływa na wysokość warstwy przelewającego się strumienia Zwierciadło wody dolnej znajduje się powyżej górnej krawędzi przelewu

17 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja Wstęp Podział przelewów 2.2. Ze względu na długość krawędzi przelewowej w stosunku do szerokości koryta dopływowego (dławienie przepływu) przelewy dzieli się na:

18 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja Wstęp Podział przelewów a)przelewy bez dławienia bocznego, w których długość krawędzi przelewowej (światło przelewu) jest równa szerokości koryta doprowadzającego wodę.

19 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja Wstęp Podział przelewów b)przelewy z dławieniem bocznym, których światło przelewu ma mniejszą długość niż szerokość koryta; mogą wystąpić tutaj zaburzenia przepływu: na jednym z brzegów (przelewy z jednostronym dławieniem bocznym) lub na obu brzegach przelewu (przelewy z obustronnym dławieniem bocznym)

20 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja Wstęp Podział przelewów 2.3. Ze względu na ustawienie krawędzi przelewu w stosunku do głównego kierunku przepływu. Najczęściej wyróżnia się: a)przelewy czołowe, ustawione prostopadle do kierunku przepływu,

21 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja Wstęp Podział przelewów b)przelewy ukośne, c)przelewy boczne, usytuowane równolegle do kierunku przepływu.

22 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja Przelew niezatopiony (o ostrej krawędzi) H – grubość warstwy na przelewie, V 0 2 /2g – wysokość prędkości, H 0 = H+ V 0 2 /2g – grubość warstwy na przelewie uwzględniająca prędkość dopływającej wody v 0,

23 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja Przelew zatopiony (o ostrej krawędzi) V 0 – prędkość dopływającej wody, H 0 = H+ V 0 2 /2g – grubość warstwy na przelewie uwzględniająca prędkość dopływającej wody v 0,

24 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja Wykonanie charakterystyki przelewu, obliczenie przepływu

25 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja Dane Numer pomiaru Rzędna zwierciadła wody [cm] H – grubość warstwy wody na przelewie [cm] Q – przepływ [m3/h] 147.213.0175 246.412.2153 344.710.5133 443.39.1104 541.27.073 639.25.048 737.23.026 835.91.712 934.50.38 Rzędna korony przelewu – 34.2

26 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja Charakterystyka przelewu

27 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja Obliczenie przepływu Przelew niezatopiony prostokątny bez dławienia bocznego o ostrej krawędzi – współczynnik wydatku; <1, b – szerokość przelewu, H 0 – grubość warstwy na przelewie uwzględniająca prędkość dopływającej wody v 0.

28 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja Wyniki pomiarów Obliczenie przepływu

29 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja Przelew zatopiony prostokątny bez dławienia bocznego o ostrej krawędzi – współczynnik zatopienia, b – szerokość przelewu, H 0 – grubość warstwy na przelewie uwzględniająca prędkość dopływającej wody v 0. Obliczenie przepływu

30 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja Wzór na współczynnik zatopienia Obliczenie przepływu p d – wysokość przelewu zatopionego, H - wysokość zwierciadła wody górnej od krawędzi przelewu, z - różnica wysokości, a - wzniesienie wody dolnej ponad krawędź przelewu.

31 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja Wyniki pomiaru Q=0.010 m 3 /s Obliczenie przepływu

32 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja Przebieg pomiarów

33 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja Przebieg pomiarów

34 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja Przebieg pomiarów

35 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja Przebieg pomiarów

36 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja Literatura 1.Kubrak E.,Kubrak J., 2004, Hydraulika techniczna, SGGW, Warszawa, 2.Troskolański A.T., 1967, Hydromechanika, WNT, Warszawa


Pobierz ppt "Przepływ przez przelewy materiał dydaktyczny – wersja 1 Akademia Rolnicza Im. Hugona Kołłątaja Kraków, kwiecień 2005r. Wydział Inżynierii Środowiska i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google