Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

InneMetodyIlościowe. Prognozowanie analogowe Metody heurystyczne czyli jak wykorzystać wiedzę ekspertów?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "InneMetodyIlościowe. Prognozowanie analogowe Metody heurystyczne czyli jak wykorzystać wiedzę ekspertów?"— Zapis prezentacji:

1 InneMetodyIlościowe

2 Prognozowanie analogowe

3 Metody heurystyczne czyli jak wykorzystać wiedzę ekspertów?

4 Metoda delficka

5 Opinie niezależnych i kompetentnych ekspertów Prognozowanie zjawisk nowych Liczba informacji o przyszłości niewielka Opinie dotyczą prawdopodobieństwa lub czasu zajścia przyszłych zdarzeń Prognoza - zgodny sąd ekspertów Reguła największego prawdopodobieństwa

6 Metoda delficka - założenia Niezależność opinii ekspertów Anonimowość wypowiadanych sądów Wieloetapowość postępowania Uzgadnianie i sumowanie opinii osób kompetentnych

7 Metoda delficka - wady Zaangażowanie dużego grona osób Długi czas trwania badania Brak możliwości bezpośredniej wymiany poglądów między uczestnikami Na ogół małe zaangażowanie ekspertów Trudności w określeniu wzajemnych powiązań Trudności w doborze ekspertów Trudności w budowie ankiety Zastosowanie do prognoz długookresowych => nieweryfikowalność

8 Zdefiniowanie problemu Przygotowanie, przeprowadzenie, analiza ankiety Przygotowanie, przeprowadzenie, analiza ankiety Tak Czy zgoda została osiągnięta? Wybór grupy ekspertów Przedstawienie wyników Nie Metodadelficka

9 Metoda delficka - zgoda Opracowanie ankiety-> miary zmienności, siły związku Wyniki ankiety + kolejna ankieta Ustalony max rozstęp kwartylowy = |Q3 - Q1| <= max If opinia eksperta poza Q1 lub Q3 => uzasadnienie Wyróżnienie ekstremistów Rozmycie odpowiedzi

10 Example Kiedy w Polsce wprowadzone zostanie Euro? 25 ekspertów Me=2008 Q1=2008 Q3=2009 = |Q3 - Q1| = 2009-2008 = 1 rok

11 Metoda delficka - zgoda skala nominalna Współczynnik dyspersji względnej klasyfikacji k - liczba kategorii f j -częstość występowania j-tej kategorii odpowiedzi w ogólnej liczbie wypowiedzi h Zgoda => h bliskie 0

12 Metoda delficka – zgoda Skala nominalna

13 Metoda delficka - zgoda skala porządkowa Współczynnik konkordacji n - liczba ekspertów k - liczba kategorii odpowiedzi w pytaniu x ij - ranga nadana j-tej kategorii odpowiedzi przez i-tego eksperta Zgoda => W W bliskie 1

14 Metoda delficka – zgoda Skala porządkowa

15 Metoda wpływów krzyżowych

16 Metoda wpływów krzyżowych A B C Zdarzenia rozłączne

17 B Metoda wpływów krzyżowych A C Zdarzenia łączne, interakcja

18 B Metoda wpływów krzyżowych A C Interakcja i całkowicie zawarte zdarzenia

19 Metoda wpływów krzyżowych Metoda wzajemnych oddziaływań Ocena prawdopodobieństwa zajścia oraz terminu realizacji każdego ze zdarzeń Różna kolejność zdarzeń Cel: określenie przeciętnych prawdopodobieństw końcowych poszczególnych zdarzeń z uwzględnieniem skumulowanych wpływów wszystkich innych zdarzeń Kierunek, intensywność, opóźnienie Metoda delficka do uzyskania macierzy oddziaływań

20 Metoda scenariuszy

21 Metoda scenariuszy Metoda scenariuszy (H.Kahn 1967) Opis zdarzeń i wskazanie ich logicznego i spójnego następstwa w celu ustalenia, w jaki sposób rozwijać się będzie obiekt (system). Zastosowanie: do budowy długookresowych prognoz, gdy: - nie dysponuje się pełną wiedzą o prawidłowościach rozwojowych analizowanych zjawisk, - zjawiska nie poddają się sformalizowanemu opisowi, - zjawiska mają charakter jakościowy.

22 Budowa 1. Krok po kroku określenie hipotetycznych sytuacji, które mogą nastąpić. 2. Na każdym kroku pokazywanie, jakie istnieją warianty dla każdego zdarzenia, które mogą zapobiec, odwrócić lub ułatwić jego wystąpienie.

23 Scenariusz antycypacyjny t t-i

24

25 Burza mózgów

26 Rutyna, nawyki -> negatywny wpływ na efekty twórcze Pomysł -> bezpośrednia ocena -> odrzucenie Nierealny pomysł -> dopracowanie -> ocena Dwie fazy : tworzenia i oceniania pomysłów Przydatna w przypadku rozwiązania problemów niezbyt skomplikowanych

27 Burza mózgów - wymagania Nie krytykować Pobudza do tworzenia Sprzyja rozwiązaniom niekonwencjonalnym, oryginalnym, nowatorskim Stymulować jak największą liczbę pomysłów Zgłaszać wszystkie pomysły Łączyć i doskonalić pomysły Sugestie bez śledzenia i kolejki Prezentować pomysł jasno i zwięźle Wykorzystywać i rozwijać pomysły innych uczestników

28 Przygotowanie sprecyzowanie problemu zebranie informacji dobór ekspertów Przygotowanie sprecyzowanie problemu zebranie informacji dobór ekspertów Tworzenie Zespół twórczy poszukiwanie pomysłów specjaliści różnych dziedzin Tworzenie Zespół twórczy poszukiwanie pomysłów specjaliści różnych dziedzin Burza mózgów - przebieg Ocenianie Zespół oceniający analiza i ocena pomysłów opracowanie wariantu(-ów) rozwiązania specjaliści z badanego problemu Ocenianie Zespół oceniający analiza i ocena pomysłów opracowanie wariantu(-ów) rozwiązania specjaliści z badanego problemu

29 1. M.Cieślak (red.) Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. PWN2001 2. A. Zeliaś, B.Pawełek, S.Wanat Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania PWN2003 3. B.Radzikowska (red.) Metody prognozowania. Zbiór zadań. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O.Langego we Wrocławiu 2001 4. P.Dittmann Metody prognozwania sprzedaży w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE im. O.Langego we Wrocławiu 98 5. K.Kolenda, M.Kolenda Analiza i prognozowanie szeregów czasowych. Agencja Wydawnicza Placet99 6. K.Jajuga (red.) Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O.Langego we Wrocławiu 99 7. J.Gajda Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze, Wydawnictwo C.H. Beck 2001 8. W.Samuelson, S.Marks Ekonomia menedżerska, PWE98Literatura


Pobierz ppt "InneMetodyIlościowe. Prognozowanie analogowe Metody heurystyczne czyli jak wykorzystać wiedzę ekspertów?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google