Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.28-11-2007 1 Dobrowolne zobowiązania producentów a obligatoryjne wymogi efektywności energetycznej silników elektrycznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.28-11-2007 1 Dobrowolne zobowiązania producentów a obligatoryjne wymogi efektywności energetycznej silników elektrycznych."— Zapis prezentacji:

1 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.28-11-2007 1 Dobrowolne zobowiązania producentów a obligatoryjne wymogi efektywności energetycznej silników elektrycznych – doświadczenia programu PEMP Konferencja EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Krzysztof Brzoza-Brzezina - Niższe koszty energii w przemyśle

2 28-11-2007 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Spis zawartości n Etykietowanie silników elektrycznych – stan obecny i nowe propozycje. n Obligatoryjne wymogi minimalnej efektywności energetycznej silników elektrycznych na przykładzie USA. n Dobrowolne porozumienie producentów silników elektrycznych na przykładzie Unii Europejskiej. n Podejście do efektywności energetycznej silników elektrycznych w Polsce. n Przykłady innych mechanizmów wspierających rozwój elektrycznych silników energooszczędnych. n Polski Program Efektywnego Wykorzystania Energii w Napędach Elektrycznych (PEMP). n Podsumowanie.

3 28-11-2007 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 3 Etykietowanie silników n Etykietowanie ma służyć łatwemu rozpoznawaniu efektywności energetycznej silników elektrycznych. n Etykietowaniem wprowadzonym w Europie przezEuropean Committee of Manufacturers of Machines and Power Electronics - CEMEP objęte są obecnie silniki asynchroniczne o mocy od 1,1 do 90 kW. n Silniki elektryczne produkowane przez producentów zrzeszonych w CEMEP oznaczane są etykietami: - eff1 silniki o najwyższej klasie sprawności (silniki energooszczędne) - eff2 silniki o średniej klasie sprawności (silniki standardowe) - eff3 silniki o najniższej klasie sprawności

4 28-11-2007 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 4 Klasy sprawności silników elektrycznych wg CEMEP Efektywność energetyczna Moc silnika

5 28-11-2007 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 5 Etykietowanie w ramach planowanej normy IEC 60034-30:200X n Planowane objęcie etykietowaniem silników o mocy 0,75 – 370 kW. n Wprowadzenie klas sprawności: - IE1 (Standard) 2, 4, 6 - biegunów - IE2 (High) 2, 4, 6 - biegunów - IE3 (Premium)2, 4, 6 - biegunów - IE4 (Super-Premium) – w przyszłości n Trwałe oznaczenie na/lub w pobliżu tabliczki znamionowej silnika, np.: IE2 – 84,0%.

6 28-11-2007 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 6 Etykietowanie w ramach planowanej normy IEC 60034-30:200X n Silniki elektryczne o sprawności poniżej Standard Efficiency (IE 1) nie maja być oznaczane żadną klasą sprawności. n Uwzględnienie w klasach sprawności różnic w sprawnościach minimalnych wynikających z częstotliwości sieci w Europie i USA (50/60 Hz). n Wprowadzenie normy IEC 60034-30:200X spowoduje uporządkowanie i ujednolicenie systemu etykietowania silników elektrycznych na Świecie.

7 28-11-2007 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 7 Podejście do sprawności energetycznej silników w USA n Wprowadzenie w 1997 r. wymogu minimalnych poziomów sprawności energetycznej silników. Było to wynikiem zaaprobowania przez Kongres USA w 1992 r. Energy Policy Act (EPAct). n Obligatoryjna sprawność minimalna silników w USA odpowiada w przybliżeniu najwyższej klasie eff1, która ustanowiona zastała w Europie przez organizację CEMEP. n Obecnie silniki EPAct stanowią 54 %udziału w rynku silników indukcyjnych w USA.

8 28-11-2007 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 8 Podejście do sprawności energetycznej silników w USA –c.d. n W 2001 r. ustanowiona została przez organizacjęNational Electrical Manufacturers Association (NEMA) specjalna etykieta NEMA-Premium dla silników o szczególnie wysokiej sprawności energetycznej. n Silniki NEMA-Premium stanowiły w roku 2005 16% udziału w rynku silników w USA. n Zachętę do stosowania tych silników stanowią programy rabatowe skierowane do użytkowników końcowych. n Razem udział EPACT i NEMA-Premium; 70%.

9 28-11-2007 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 9 Podejście do sprawności energetycznej silników w Unii Europejskiej n W Unii Europejskiej nie istnieje obecnie wymóg minimalnej efektywności energetycznej silników elektrycznych. n W 1999 roku producenci zrzeszeni w CEMEP zobowiązali się w ramach Dobrowolnego Porozumienia CEMEP do stopniowego ograniczania produkcji silników o najniższej sprawności eff3. n Do końca 2003 roku ograniczenie produkcji silników eff3 na konto wyższych klas miało wynosić 50%.

10 28-11-2007 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 10 Podejście do sprawności energetycznej silników w Unii Europejskiej - c.d.

11 28-11-2007 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 11 Podejście do sprawności energetycznej silników w Unii Europejskiej- c.d. n W 2005 roku CEMEP ogłosił zakończenie realizacji porozumienia. n Wyniki za rok 2004 wynosił: - 8% silników w klasie eff3 - 85% w klasie eff2 - 7% w klasie eff1 n W 2007 roku CEMEP poinformował o osiągnięciu udziału silników o klasie eff1na poziomie 10%.

12 28-11-2007 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 12 Podejście do sprawności energetycznej silników w Unii Europejskiej- c.d. n Głównym celem porozumienia CEMEP było ograniczenie produkcji silników o najniższej klasie sprawności (eff3) i zwiększenie udziału w rynku silników o średniej klasie sprawności (eff2). n Pod względem udziału w rynku silników o klasie o najwyższej klasie sprawności (eff1), Unia Europejska pozostaje daleko w tyle za USA oraz innymi krajami jak między innymi Kanada, Meksyk, Australia. n Coraz więcej krajów decyduje się na wprowadzanie obligatoryjnych standardów minimalnych (MEPS) na poziomie odpowiadającym w przybliżeniu eff1.

13 28-11-2007 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 13 Podejście do sprawności energetycznej silników w Unii Europejskiej- c.d. n W Unii Europejskiej istnieje świadomość potrzeby zdecydowanych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej. n Dyrektywa Ecodesign EuP (Energy Using Products) zmierza w kierunku ustanowienia minimalnych standardów w krajach Unii Europejskiej. Elektryczne układy napędowe są jednym z priorytetów tej dyrektywy.

14 28-11-2007 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 14 Podejście do sprawności energetycznej silników w Unii Europejskiej- c.d. n Przedstawiciel CEMEP ogłosił na konferencji EEMODS 2007, że członkowie tego zrzeszenia zdecydowali się na wprowadzanie standardu minimum energetycznego (MEPS) dla silników na poziomie klasy eff1.

15 28-11-2007 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 15 Podejście do sprawności energetycznej silników w Polsce n Przed wejściem do Unii Europejskiej: - zarządzenie Ministra Gospodarki z dn.18.02.1999 ustanawiające poziom minimalnych sprawności silników elektrycznych na poziomie odpowiadającym w przybliżeniu klasie eff2. n Po wstąpieniu w 2004 roku do Unii Europejskiej: - brak wymogów minimalnych standardów - podążanie za rozwiązaniami wprowadzanymi w Unii Europejskiej

16 28-11-2007 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 16 Przykłady działań wspierających rozwój rynku silników energooszczędnych n Duński program Sparemotor – dopłaty do silników energooszczędnych skierowane do użytkowników końcowych. n Możliwość szybkiej amortyzacji silników energooszczędnych w Wielkiej Brytanii. n Polski Program Efektywnego Wykorzystania Energii w Napędach Elektrycznych (PEMP) – dopłaty dla producentów silników energooszczędnych. n Umieszczenie silników energooszczędnych w katalogu kryteriów środowiskowych Zamówień Publicznych

17 28-11-2007 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 17 Program PEMP n Zadaniem projektu Polski Program Efektywnego Wykorzystania Energii w Napędach Elektrycznych (PEMP) jest upowszechnienie w Polsce elektrycznych układów i silników energooszczędnych. n Silniki te charakteryzuje najwyższa sprawność energetyczna oraz większa trwałość i niezawodność. n Okres wdrażania projektu: lata 2004 – 2009.

18 28-11-2007 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 18 System rabatowy programu PEMP n Jednym z mechanizmów projektu PEMP jest system zachęt materialnych mający stymulować wzrost produkcji i sprzedaży elektrycznych silników energooszczędnych w Polsce. n System dopłat obejmuje standardowe 3-fazowe silniki asynchroniczne na napięcie 400 V (oraz 500V), 2 i 4 biegunowe, o mocy 0,75–160 kW, przeznaczone do pracy ciągłej S1.

19 28-11-2007 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 19 System rabatowy programu PEMP n System zachęt materialnych skierowany jest do producentów, którzy otrzymują dopłaty po wyprodukowaniu i sprzedaży silników energooszczędnych spełniających wymogi określone w projekcie. Głównym wymogiem do spełnienia jest minimalna sprawność energetyczna silników. n Dopłaty, które skierowane są do producentów silników przekładają się na atrakcyjne niższe ceny dla kupujących.

20 28-11-2007 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 20 System rabatowy programu PEMP n Silniki energooszczędne objęte dofinansowaniem z programu PEMP można nabywać u producentów silników biorących udział w programie: - Besel S.A. - Celma S.A. - Indukta S.A. - Siemens Sp. z o.o. - Tamel S.A.

21 28-11-2007 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 21 Udział silników energooszczędnych w polskim rynku silników elektrycznych Podgrupa mocyMoc znamionowa (kW) Liczba silników objętych dopłatami w ramach programu w roku 2006 i 2007 (szt.) Rok 2006Rok 2007 (do końca III kwartału) Podgrupa 1:0.75 – 7.5 0 254 Podgrupa 2:11 – 37 167 723 Podgrupa 3:45 – 160 12 31 Ogółem: 1791008 Ogółem do końca 3 kwartału 20071187 Udział w całkowitej sprzedaży silników:0,12%0,8%

22 28-11-2007 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 22 System rabatowy programu PEMP n Silniki objęte programem są oznakowane etykietą PEMP:

23 28-11-2007 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 23 Podsumowanie n Standardy minimalne (przykład USA) – duża skuteczność, wysoki udział silników energooszczędnych w rynku. n Dobrowolne zobowiązania producentów (przykład UE) - znacznie mniejsza skuteczność (brak ochrony rynku przed importem tanich produktów o niskiej jakości). n Projekt PEMP może być pomocny w przygotowaniach do wprowadzenia minimalnych standardów efektywności energetycznej silników elektrycznych w Polsce.


Pobierz ppt "Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.28-11-2007 1 Dobrowolne zobowiązania producentów a obligatoryjne wymogi efektywności energetycznej silników elektrycznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google