Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CENTRUM KSZTA Ł CENIA USTAWICZNEGO w CIECHANOWIE ul. Kopernika 7 tel. 023 672-25-06, fax. 023 672-81-71

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CENTRUM KSZTA Ł CENIA USTAWICZNEGO w CIECHANOWIE ul. Kopernika 7 tel. 023 672-25-06, fax. 023 672-81-71"— Zapis prezentacji:

1 CENTRUM KSZTA Ł CENIA USTAWICZNEGO w CIECHANOWIE ul. Kopernika 7 tel. 023 672-25-06, fax. 023 672-81-71 www.cku.ciechanow.pl cku@ciechanow.pl www.cku.ciechanow.pl CKUCKU CKUCKU

2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie SZKOŁY PUBLICZNE DLA DOROSŁYCH ZAOCZNE B E Z P Ł A T N E !!! CKUCKU CKUCKU

3 Liceum Profilowane dla Dorosłych Zaoczne profil - ekonomiczno-administracyjny na podbudowie gimnazjum lub 8. klasowej szkoły podstawowej szkoła o 3-letnim cyklu kształcenia. Możliwość kontynuowania nauki w szkołach policealnych w zawodach : technik administracji CKUCKU CKUCKU Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie ul. Kopernika 7

4 Oferujemy następujące kierunki kształcenia: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne Na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, szkoła o 2-letnim cyklu kształcenia. CKUCKU CKUCKU

5 Szkoła Policealna dla Dorosłych Zaoczna kształcąca w zawodach: technik administracji technik bezpieczeństwa i higieny pracy technik informatyk technik rachunkowości CKUCKU CKUCKU Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie ul. Kopernika 7

6 Cykl kształcenia w poszczególnych zawodach : technik administracji – 2 lata technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 1,5 roku technik informatyk – 2 lata technik rachunkowości – 2 lata CKUCKU CKUCKU

7 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie ul. Kopernika 7 Wymagane dokumenty: świadectwo ukończenia odpowiedniego typu szkoły kserokopia dowodu osobistego 3 zdjęcia podanie – formularz w sekretariacie zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (technika) CKUCKU CKUCKU

8 MOCNE STRONY Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie wykwalifikowana kadra z przygotowaniem andragogicznym dostosowanie form i kierunków kształcenia do potrzeb lokalnego środowiska zapewnienie słuchaczom bezpłatnego korzystania z podręczników szkolnych przyjazna atmosfera pracy otwartość nauczycieli na problemy słuchaczy, ich sytuację rodzinną i zawodową CKUCKU CKUCKU

9 Z A P R A S Z A M Y W NASZE MURY CKUCKU CKUCKU

10 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO w CIECHANOWIE ul. Kopernika 7 CKUCKU CKUCKU


Pobierz ppt "CENTRUM KSZTA Ł CENIA USTAWICZNEGO w CIECHANOWIE ul. Kopernika 7 tel. 023 672-25-06, fax. 023 672-81-71"

Podobne prezentacje


Reklamy Google