Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CENTRUM KSZTA Ł CENIA USTAWICZNEGO w CIECHANOWIE ul. Kopernika 7 tel. 023 672-25-06, fax. 023 672-81-71

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CENTRUM KSZTA Ł CENIA USTAWICZNEGO w CIECHANOWIE ul. Kopernika 7 tel. 023 672-25-06, fax. 023 672-81-71"— Zapis prezentacji:

1 CENTRUM KSZTA Ł CENIA USTAWICZNEGO w CIECHANOWIE ul. Kopernika 7 tel. 023 672-25-06, fax. 023 672-81-71 www.cku.ciechanow.pl cku@ciechanow.pl www.cku.ciechanow.pl

2 B E Z P Ł A T N E !!! ZAOCZNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

3 Liceum Profilowane dla Dorosłych profil - ekonomiczno-administracyjny Na podbudowie gimnazjum i 8. klasowej szkoły podstawowej szkoła o 3-letnim cyklu kształcenia. możliwość kontynuowania nauki w szkołach policealnych. 06-400 Ciechanów ul. Kopernika 7 tel. 23 672 25 06, www.cku.ciechanow.pl

4 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, szkoła o 2-letnim cyklu kształcenia.

5 Szkoła Policealna kształcąca w zawodach: technik administracji technik bezpieczeństwa i higieny pracy technik informatyk 06-400 Ciechanów ul. Kopernika 7 tel. 23 672 25 06, www.cku.ciechanow.pl

6 Cykl kształcenia w poszczególnych zawodach : technik administracji – 2 lata technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 1,5 roku technik informatyk – 2 lata

7 06-400 Ciechanów ul. Kopernika 7 tel. 23 672 25 06, www.cku.ciechanow.pl Wymagane dokumenty: świadectwo ukończenia odpowiedniego typu szkoły kserokopia dowodu osobistego 2 zdjęcia podanie – formularz w sekretariacie zaświadczenie lekarskie (tylko szkoły policealne)

8 MOCNE STRONY Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie wykwalifikowana kadra z przygotowaniem andragogicznym dostosowanie form i kierunków kształcenia do potrzeb lokalnego środowiska zapewnienie słuchaczom bezpłatnego korzystania z podręczników szkolnych, bezpłatny dostęp do internetu, przyjazna atmosfera pracy otwartość nauczycieli na problemy słuchaczy, ich sytuację rodzinną i zawodową wysoka zdawalność egzaminu maturalnego wysoka zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

9 Nauczyciele, pracownicy i słuchacze CKU

10 EDUKACJA REGIONALNA

11 WYCIECZKI DYDAKTYCZNE

12 WIGILIA SZKOLNA

13 WYSTAWA OKOLICZNOŚCIOWA Z OKAZJI WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

14 Absolwenci SP bhp z opiekunem semestru

15 Z A P R A S Z A M Y W NASZE MURY


Pobierz ppt "CENTRUM KSZTA Ł CENIA USTAWICZNEGO w CIECHANOWIE ul. Kopernika 7 tel. 023 672-25-06, fax. 023 672-81-71"

Podobne prezentacje


Reklamy Google