Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadania i ocenianie Wykład 11 1. Ocenianie Kształtujące Sumujące 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadania i ocenianie Wykład 11 1. Ocenianie Kształtujące Sumujące 2."— Zapis prezentacji:

1 Zadania i ocenianie Wykład 11 1

2 Ocenianie Kształtujące Sumujące 2

3 Pomiar dydaktyczny (według B. Niemierki) jest uściślonym określeniem osiągnięć uczniów według reguł dających się potwierdzić. jest to porównanie wiedzy, umiejętności i cech osobowości ucznia z wiedzą, umiejętnościami i cechami przyjętymi jako wzorzec. Pomiaru dokonuje się zawsze o ustalone uprzednio kryteria. Pomiar nie musi prowadzić do oceny. 3

4 Rodzaje pomiaru dydaktycznego Różnicujący Sprawdzający 4

5 Cechy testów osiągnięć szkolnych Trafność Rzetelność 5

6 Trudność zadania Wskaźnik łatwości zadania Stosunek liczby poprawnych odpowiedzi do liczby wszystkich odpowiedzi udzielonych na dane zadanie Oznaczany zwykle p Wskaźnik trudności zadania Uzupełnienie do 1 wskaźnika łatwości: q =1 – p 6

7 Skala trudności zadań 7 prodzaj zadańocena 0,00 – 0,20bardzo trudne5 0,21 – 0,40trudne4 0,41 – 0,60średnio trudne3 0,61 – 0,80łatwe2 0,81 – 1,00bardzo łatwe1

8 Ocenianie przedmiotowe Informatyka (na poziomie szkolnym) jest obszarem działania i eksperymentów. Zatem oceniana powinna być: – umiejętność prowadzenia eksperymentów, – umiejętność dochodzenia do właściwego rozwiązania, – krytycyzm dotyczący własnych osiągnięć, Premiujemy ukończenie pracy – program działający jest wart więcej niż nie działający, nawet ładnie skomentowany. 8

9 Obszary oceniania Teoria informatyki Programowanie Używanie komputera 9

10 Ocenianie teorii informatyki Po co sprawdzać i oceniać wiedzę teoretyczną skoro uczymy praktycznie? Jeżeli jednak musimy to sprawdzajmy Tylko teorię Bez nadmiaru szczegółów technicznych Raczej zadania otwarte, a nie pamięciowe 10

11 Przykłady złych pytań i zadań Jaką kombinacją klawiszy kopiuje się zaznaczony blok w Wordzie? 11

12 Przykłady złych pytań i zadań Jak wygląda ikona startowa Excela? 12

13 Przykłady złych pytań i zadań Jaka jest standardowa rozdzielczość ekranu w komputerze PC? 13

14 Lepsze pytania Po co wyróżniać fragment tekstu w edytorze? 14

15 Lepsze pytania Na czym polega uruchamianie programów? Co to jest program, który mogę uruchomić na moim komputerze? 15

16 Lepsze pytania Na czym polega wyświetlanie informacji na monitorze? 16

17 Przykłady Oblicz ile bitów potrzeba by przekazać określony komunikat. Ile informacji przekazuje komunikat otrzymany z danego źródła. Oblicz redundancję i entropię źródła komunikatów. Określ właściwy rozmiar danych dla podanego zadania. Oblicz złożoność czasową danego algorytmu. Wybierz najsprawniejszy algorytm. Powiedz co robi dany algorytm. Uzasadnij, że dany algorytm rozwiązuje dany problem. Powiedz dlaczego dany algorytm zakończy działanie. 17

18 Programowanie Proponuję dwie lub trzy oceny za program Za działanie Za rozwiązanie Za dokumentację (dodatkowa) 18

19 Formułowanie zadań Podajemy co program ma robić, a nie specyfikację programu, w szczególności nie wymuszamy w sformułowaniu sposobu rozwiązania. Dokładną specyfikację programu uczeń musi napisać sam, a po jej akceptacji przystąpić do jej realizacji. 19

20 Przykład Chcemy by uczeń napisał program, który: dla danej daty naszej ery (daty wprowadzanej z klawiatury jako trzy liczby, odpowiednio: numer dnia, numer miesiąca i czterocyfrowy rok; program ma kontrolować poprawność wprowadzonej daty) podaje liczbę dni, która upłynęła od tej daty do dziś, o ile podana data odnosi się do dnia poprzedzającego dzień dzisiejszy, lub upłynie jeżeli podana data odnosi się do dnia, który nastąpi po dniu dzisiejszym, przy czym liczbę dni które upłynęły poprzedzamy znakiem falki, a liczbę dni, które maja upłynąć gwiazdką 20

21 Przykład Zadanie zaś formułujemy tak: Napisz program który podaje liczbę dni jakie dzielą dzień dzisiejszy od podanej daty. 21

22 Przykład (ciąg dalszy) Algorytm dla tego problemu (obliczanie liczby dni od ustalonej daty, reszta jest prosta): Analizujemy dzień D, miesiąca M roku R. Definiujemy: A = 365(R – 1) B = [(R – 1)/4] – [(R – 1)/100] + [(R – 1)/400] C = [(367M – 362)/12] E = 0 gdy M 2 i R jest rokiem przestępnym, –2 w pozostałych przypadkach Liczba dni, które upłynęły od 1 stycznia roku 1 jest równa: A + B + C + D + E 22

23 Przykład (ciąg dalszy) Dzisiaj jest (11.01.2011) czyli: D=11, M=1, R=2011, rok nie jest przestępny. A = 365(2011 – 1)=733650 B = [2010/4] – [2010/100] + [2010/400]=502 – 20 + 5 = 527 C = [(367 – 362)/12] = [5/12]=0 E = 0 Liczba dni, które upłynęły od 1 stycznia roku 1 do dziś (włącznie) 733650 + 527 + 0 + 6 +0 = 734183 Ian Stewart, Histerie matematczne, Próśzyński i S-ka 2006 23

24 Przykładowe zadanie... Napisać program obliczający średnią liczb, które pojawiają się na wejściu, zakładając, że liczba 0 kończy podawanie liczb. 24

25 Używanie komputera Oceniamy używanie komputera w życiu: – Zadania życiowe – Wykorzystanie umiejętności w innych przedmiotach – Działalność ucznia poza lekcjami (harcerstwo, samorząd szkolny, itp..) – Budowanie dzieł 25

26 Zasada oceniania Zasada ogólna: Ocenę dajemy za gotowy produkt 26

27 Formułowanie zadań Zadania powinny być formułowane w sposób jak najbardziej naturalny bez wskazywania sposobów rozwiązania ani narzędzi. Sformułowania nie powinny zanadto precyzować zadania dając uczniom możliwości twórczego rozwiązania 27

28 Przykład sformułowania Źle: Załóż, w Accessie, bazę danych o zwierzętach mieszkających w domach uczniów naszej klasy 28

29 Przykład sformułowania Dobrze: Zbierz informacje o zwierzętach, którymi opiekują się uczniowie naszej klasy 29

30 Co oceniamy? Jakość wykonania Staranność, odpowiedni dobór formy, czytelność, użyteczność,... Użycie techniki komputerowej Wybór właściwego programu, wykorzystanie możliwości programu, elastyczność rozwiązania Oryginalność 30

31 Przykłady zadań naturalnych Dokumentacja własnego programu Opracowanie notatek z lekcji Statystyka wykorzystania zasobów pracowni Zbiór danych o klasie 31

32 Przykłady zadań naturalnych Kalendarz spotkań ligowych ulubionych drużyn Prowadzenie listy przebojów klasy Rozrywki klasowe Opracowywanie ankiet klasowych 32

33 Pułapka oceniania Zadanie: Narysuj rower

34 Pułapka oceniania Dlaczego rower? Bo rower składa się z figur geometrycznych: dwa koła plus dwa trójkąty – zatem trzeba umieć je narysować…

35 35

36 Pułapka oceniania Dlaczego rower? …bo koła i trójkąty muszą być wyrównane…

37 37

38 Pułapka oceniania Dlaczego rower? …bo szprychy to kopiowanie i obracanie odcinka…

39 39

40 Pułapka oceniania Dlaczego rower? …bo potrzebne są jeszcze jakieś ozdobniki (kierownica, pedały, siodełko, a więc jeszcze inne narzędzia) itd...

41 41

42 Pułapka oceniania? Takiego rysunku spodziewamy, się. Ten można ocenić...

43 Pułapka oceniania? Ten też możemy ocenić, choć uczeń zgadł nasze ukryte intencje...

44 Pułapka oceniania! Czy to mieści się w ocenie?

45 Zadanie Zilustrować graficznie własność: Suma kolejnych liczb nieparzystych jest kwadratem liczby naturalnej.

46 Zadanie Jeden element tworzy kwadrat 1x1 (mamy jeden wiersz i jedną kolumnę). Przedłużamy każdą kolumnę w górę i każdy wiersz w prawo o jeden element i uzupełniamy górny prawy róg jednym dodatkowym elementem. Dołożyliśmy 3 elementy i otrzymaliśmy kwadrat 2x2. Wykonujemy to samo jeszcze raz dla otrzymanego kwadratu. Czyli dokładamy 2+2+1=5 elementów i otrzymujemy kwadrat 3x3. I tak dalej...

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 Obraz nauczyciela

54 Uczeń I

55 Uczeń II

56 Uczeń III

57 Uczeń IV

58 Uczeń V

59 Uczeń VI

60 Uczeń VII


Pobierz ppt "Zadania i ocenianie Wykład 11 1. Ocenianie Kształtujące Sumujące 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google