Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Algorytmy – różne przykłady Algorytmy Marek Pudełko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Algorytmy – różne przykłady Algorytmy Marek Pudełko."— Zapis prezentacji:

1 Algorytmy – różne przykłady Algorytmy Marek Pudełko

2 2

3 3 Algorytm przechodzenia przez jezdnię 1.Stań na krawędzi chodnika 2.Popatrz w lewo. a)Jeśli jedzie auto to poczekaj. Wróć do punktu 2. b)Jeśli nic nie jedzie z lewej strony przejdź do punktu 3. 3.Popatrz w prawo. a)Jeśli jedzie auto to poczekaj. Wróć do punktu 3. b)Jeśli nic nie jedzie z prawej strony przejdź do punktu 4. 4.Przejdź przez jezdnię.

4 4 Algorytm przechodzenia przez jezdnię Stań na krawędzi chodnika Popatrz w lewą stronę. Czy jedzie auto? Popatrz w prawą stronę. Czy jedzie auto? Przejdź przez jezdnię. TAK NIE TAK NIE

5 5 Algorytm przechodzenia przez jezdnię Stań na krawędzi chodnika Start Czy jedzie auto? Przejdź przez jezdnię Stop Tak Nie Popatrz w lewą stronę Popatrz w prawą stronę

6 6 Ćwiczenia 1.Napisz algorytm przechodzenia przez jezdnię na światłach.

7 7 Algorytm obsługi lampy 1.Czy lampa jest włączona? a)Jeśli nie włącz ją. Przejdź do następnego punktu. 2.Czy żarówka jest sprawna? a)Jeśli nie zmień ją. Przejdź do następnego punktu. 3.Korzystaj z lampy 4.Koniec algorytmu

8 8 Algorytm obsługi lampy Włącz lampę Start Czy lampa jest włączona? Korzystaj z lampy Stop Tak Nie Zmień żarówkę Czy żarówka jest sprawna? Tak Nie

9 9 Algorytm dodawania 1.Start algorytmu 2.Przygotuj dane: a,b,c- liczby całkowite 3.Wczytaj a 4.Wczytaj b 5.Dodaj a i b, a wynik wpisz do c 6.Wypisz c 7.Koniec algorytmu

10 10 Algorytm dodawania a,b,c: liczby całkowite Start c a + b Stop Read (a) Read (b) Write (c)

11 11 Ćwiczenia 1.Napisz algorytm: a)Odejmowania b)Mnożenia 2.Napisz algorytm liczący: a)Pole koła b)Pole trójkąta c)Pole prostokąta d)Pole kwadratu

12 12 Ćwiczenia 1.Napisz algorytm liczący średnią z 3 wczytanych liczb 2.s a)Odejmowania b)Mnożenia 3.Napisz algorytm liczący: a)Pole koła b)Pole trójkąta c)Pole prostokąta d)Pole kwadratu

13 13 Algorytm dzielenia 1.Start algorytmu 2.Przygotuj dane: a,b- liczby całkowite c- liczby rzeczywiste 3.Wczytaj a 4.Wczytaj b a)Jeśli b jest równe 0, wróć do punktu 4 b)Jeśli b jest różne od 0, idź do punktu 5. 5.Podziel a przez b, a wynik wpisz do c 6.Wypisz c 7.Koniec algorytmu

14 14 Algorytm dzielenia a,b: liczby całkowite c: liczba rzeczywista Start c a / b Stop Read (a) Read (b) Write (c) b = 0 Tak Nie

15 15 Ćwiczenia 1) Napis algorytm pierwiastkowania

16 16 Algorytm wyliczania modułu z liczby 1.Start algorytmu 2.Przygotuj dane: x- liczba rzeczywista 3.Czy (x >0)? a)Jeśli TAK napisz x i przejdź do punktu 4 b)Jeśli NIE napisz -x i przejdź do punktu 4. 4.Koniec algorytmu

17 17 Wyliczanie modułu z liczby Start Czytaj x x >= 0 Pisz x Koniec Pisz -x Tak Nie

18 18 1)Napisz algorytm liczący równanie: a)c=|x|+5*x b)c=|x 2 |+|x| c)c=|2x|+x 2)Napisz algorytm sprawdzania parzystości liczb (funkcja mod i % nie działa w magicznych bloczkach) Ćwiczenia

19 19 Algorytm porównywania liczb 1.Start algorytmu 2.Przygotuj dane: a,b- liczby całkowite 3.Wczytaj a 4.Wczytaj b 5.Czy (a = b)? a)Jeśli TAK napisz równe i przejdź do punktu b)Jeśli NIE przejdź do punktu 6, idź do punktu 5. 6.Czy (a > b)? a)Jeśli TAK napisz a większe od b i przejdź do punktu 7 b)Jeśli NIE napisz b większe od a i przejdź do punktu 7. 7.Koniec algorytmu

20 20 Algorytm porównywania liczb a,b: liczby całkowite Start Stop Read (a) Read (b) Write (b jest większe); a = b Tak Nie Write (równe) a > b Tak Nie Write (a jest większe);

21 21 1)Napisz algorytm sprawdzający czy liczba jest dodatnia, ujemna czy równa zero. 2)Napisz algorytm wczytujący trzy liczby i sprawdzający, która jest z nich największa. 3)Napisz algorytm wyliczający pierwiastki równania kwadratowego. 1)Algorytm ma wczytać a,b,c; wliczyć deltę i podać x lub x1,x2. Ćwiczenia

22 22 Algorytm pętli 1.Start algorytmu 2.Przygotuj dane: i - liczby całkowite 3.i=1 4.Czy (i > 10)? a)Jeśli TAK przejdź do punktu 8 b)Jeśli NIE idź do punktu 5. 5.Napisz i 6.i=i+1 7.Idź do punktu 4 8.Koniec algorytmu

23 23 Algorytm pętli i: liczby całkowite Start Stop Write(i) i > 10 Tak Nie Tak Nie i=1 i= i+1

24 24 1)Napisz algorytm wypisujący w pętli liczby od 1 do n. n wczytujemy z zewnętrz. 2)Napisz algorytm wypisujący w pętli liczby od n do 1. 3)Napisz algorytm sumujący liczby od 1 do n. n wczytujemy z zewnętrz. 4)Napisz algorytm wyliczający silnię n. Ćwiczenia

25 25 Start Stop Read (n) licznik>n Write (a) licznik=1 a=1 Tak Nie a=a*licznik licznik=licznik+1

26 26 Start Stop Read (n) licznik>n Write (a) licznik=1 a=0 Tak Nie a=a+licznik licznik=licznik+1

27 27 1)Napisz algorytm wczytujący liczbę n. Jeśli jest większa od 0 zmniejsz ją o 10. Jeśli jest mniejsza od 0, zwiększ ją o 10. Jeśli jest równa 0 nie rób nic. Operacje zwiększenia i zmniejszenia dokonaj za pomocą pętli. Ćwiczenia

28 28 Start Stop Read (x) x<0 Tak Write (x) licznik>10 Nie i= -1i=1 Tak Nie licznik=1 x=x+i licznik=licznik+1

29 29 1)Napisz algorytm wyświetlający tablicę 10- elementową. Ćwiczenia

30 30 Start Stop Licznik>10 Tak Nie licznik=licznik+1 a[1]=3 a[2]=9 a[3]=11 a[4]=5 a[5]=4 a[6] =10 a[7]=20 a[8]=14 a[9]=1 a[10]=25 licznik=1 Read (x)

31 31 1)Napisz algorytm wyliczający sumę elementów tablicy. 2)Napisz algorytm wyliczający średnią elementów tablicy. 3)Napisz algorytm wyszukujący najmniejszy element tablicy. 4)Napisz algorytm wyszukujący największy element tablicy. Ćwiczenia

32 32 1)Napisz algorytm kopiujący zawartość jednej tablicy do drugiej. Tę drugą należy potem wyświetlić. 2)Napisz algorytm kopiujący z jednej tablicy do drugiej tylko elementy większe od średniej. 3)Napisz algorytm kopiujący z jednej tablicy do drugiej tylko elementy parzyste. Ćwiczenia

33 33 Co robią następujące algorytmy?


Pobierz ppt "Algorytmy – różne przykłady Algorytmy Marek Pudełko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google