Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1."— Zapis prezentacji:

1 1

2 IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA
Nazwa szkoły: IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA W POZNANIU ID grupy: 97/44_P_G1 Opiekun: MAŁGORZATA RADASZEWSKA Kompetencja: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Temat projektowy:ETYCZNA REKLAMA Semestr/rok szkolny: V 2011/2012

3 Reklama (z łac. reclamo, reclamare) – informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki).

4

5

6

7 Reklama przybiera różną postać – od rzetelnej informacji o cechach produktu, spotykanej głównie w prasie specjalistycznej, po wychwalanie produktu bez rzetelnej informacji merytorycznej o przedmiocie reklamy, co często przypisuje się reklamie telewizyjnej.

8

9 Czasami reklama występuje w formie ukrytej – np
Czasami reklama występuje w formie ukrytej – np. firmy organizują prezentacje własnych technologii czy też piszą artykuły do prasy specjalistycznej na ich temat – co jest na pograniczu reklamy i edukacji lub ukazywane są przedmioty, będące towarami określonej marki, umieszczone w kontekście filmu fabularnego.

10

11 Czasem reklama łączona jest z korzyściami dla osób decydujących o skorzystaniu z przedmiotu reklamy – np. firmy sponsorują wyjazdy szkoleniowe lub pseudoszkoleniowe w atrakcyjne miejsca – co jest na pograniczu reklamy i korupcji. Ponieważ celem reklamy jest skuteczność ich oddziaływania na odbiorcę, dlatego można się spotkać w reklamie z treściami wywołującymi np. skandal obyczajowy lub procesy sądowe. Dzięki temu wzrasta zainteresowanie wokół reklamy a tym samym siła oddziaływania kampanii reklamowej

12 .

13 ETAPY PROJEKTOWANIA REKLAMY
Tworzenie świadomości produktu, firmy  lub marki. Wzbudzanie zainteresowania  produktem firmą lub marką. Wzbudzanie pożądania oferty. Wywoływanie oczekiwanej akcji (np. zakupu).

14 ETYKA W REKLAMIE Manipulacja jest nieodłączną cechą reklamy, nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę, że stosowane techniki bywają nieuczciwe. Prawo reguluje co prawda dopuszczalną treść i formę reklamy, zabraniając na przykład informowanie w reklamie o cechach produktu, których produkt ten w rzeczywistości nie posiada.

15

16 Często jednak formy oszustwa są dużo bardziej trudne do wykrycia
Często jednak formy oszustwa są dużo bardziej trudne do wykrycia. Może na przykład nie podawać informacji błędnych jako takich, ale być sformułowana tak, że zawarte w niej treści mogą być rozumiane w wieloznaczny sposób, w tym bardzo korzystny dla reklamowanego produktu.

17

18  Prawo coraz więcej takich działań wykrywa i stara się je ograniczyć określonymi regulacjami. Na przykład nie można już na torebce sosu w proszku umieścić zdjęcia wspaniałego, wieloskładnikowego obiadu – sugeruje to, że właściwą zawartością torebki jest właśnie taki obiad.

19 Co to jest marketing Marketing jest filozofią podejścia do rynku, w której centralny element stanowi konsument i na nim skoncentrowane są wszelkie działania marketingowe.

20 Działania marketingowe
Generowanie zysku dla przedsiębiorstwa Pobudzanie i zaspokajanie potrzeb klientów Planowanie produktu Informowanie rynku o produkcjach Dostarczanie produktu na rynek Działania związane ze zwiększaniem sprzedaży

21 Identyfikacja klientów
Podział klientów, do których skierowany będzie produkt nazywa się segmentacją rynku. Segmenty można wyznaczyć kierując się różnymi kryteriami: Geograficzne- klimat, topografia, miejsce zamieszkania Demograficzne- wiek, płeć, wyznanie, rasa, wykształcenie Ekonomiczny- źródło dochodów, wielkość dochodów, zawód, wielkość posiadanego majątku Społeczne- styl życia, osobowość, klasa społeczna

22 Marketing mix Marketing mix jest grupą zmiennych czynników, które w połączeniu mają na celu zmobilizować klienta do zakupu i zaspokoić jego potrzeby. Zaliczamy do nich 4 elementy, które z angielskiego nazywane są cztery P (Product, price, promotion, place).

23 Promocja Działania promocyjne mają przede wszystkim na celu poinformowanie klientów o tym, że na rynku istnieje dany produkt, gdzie można nabyć w jakiej cenie i w jakich odmianach występuje. Elementami promocji są: promocja sprzedaży public relations sprzedaż osobista reklama

24 Dystrybucja Dystrybucja jest to proces planowania, organizowania, kontroli dostarczania produktów na rynek, tak aby odpowiadało to konsumentom, a producentom zapewniało jak najwyższy przychód.

25 Funkcje reklamy Informacyjna- ma pomóc konsumentowi w zidentyfikowaniu konkretnych cech w reklamowanym produkcie Nakłaniająca- służy wzbudzeniu chęci zakupu danego produktu Przypominająca- ma za zadanie utwierdzić klientów w przekonaniu iż wybierając konkretny produkt podjęli bardzo dobrą produkcją

26 Oddziaływanie reklamy na konsumenta
Model takiego działania nazywany jest AIDA, akronim od angielskich słów, opisujący obszary zachowań konsumentów -A – attention – zwrócenie uwagi klientów -I – interest – zainteresowanie -D – desire – wzbudzenie chęci zakupu -A – action – pobudzenie do działania

27 Konsument Konsument to osoba, która nabywa dobra i usługi.

28 Korzyści wynikające z reklamy
Dostarcza informacji o nowych produktach Przyczynia się do spadku cen Wzmaga konkurencję Stanowi istotne źródło finansowania Stymuluje popyt na dobra i usługi

29 Środki reklamy Slogany Oddziaływanie racjonalne
Oddziaływanie emocjonalne

30 Manipulacje społeczne
Stopa w drzwiach – prosi się osobę o drobną przysługę, następnie prosi się o poważniejszą przysługę. Osoba uważa się za uczynną i spełni nawet poważniejsza prośbę Zatrzaśnięte drzwi – technika bazuje na poczuciu winy najpierw prosimy o poważną przysługę, gdy osoba odmawia prosimy o mniejszą, na której nam zależało od początku Niska piłka – spowodowanie podjęcia decyzji, która pozostanie niezmieniona mimo, że zmienią się okoliczości

31 Prawa konsumenta Prawo do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Prawo do ochrony interesów ekonomicznych Prawo do dostępu informacji i edukacji konsumenckiej Prawo dostępu do efektywnego systemu dochodzenia roszczeń Prawo do reprezentacji

32 BIBLIOGRAFIA: http://pl.wikipedia.org/wiki/Reklama
-reklamy.html

33 33


Pobierz ppt "1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google