Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Nazwa szkoły: IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA W POZNANIU ID grupy: 97/44_P_G1 Opiekun : MAŁGORZATA RADASZEWSKA Kompetencja: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Temat projektowy: ETYCZNA REKLAMA Semestr/rok szkolny: V 2011/2012

3 Reklama (z łac. reclamo, reclamare) – informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki).

4

5

6

7 Reklama przybiera różną postać – od rzetelnej informacji o cechach produktu, spotykanej głównie w prasie specjalistycznej, po wychwalanie produktu bez rzetelnej informacji merytorycznej o przedmiocie reklamy, co często przypisuje się reklamie telewizyjnej.

8

9 Czasami reklama występuje w formie ukrytej – np. firmy organizują prezentacje własnych technologii czy też piszą artykuły do prasy specjalistycznej na ich temat – co jest na pograniczu reklamy i edukacji lub ukazywane są przedmioty, będące towarami określonej marki, umieszczone w kontekście filmu fabularnego.

10

11 Czasem reklama łączona jest z korzyściami dla osób decydujących o skorzystaniu z przedmiotu reklamy – np. firmy sponsorują wyjazdy szkoleniowe lub pseudoszkoleniowe w atrakcyjne miejsca – co jest na pograniczu reklamy i korupcji. Ponieważ celem reklamy jest skuteczność ich oddziaływania na odbiorcę, dlatego można się spotkać w reklamie z treściami wywołującymi np. skandal obyczajowy lub procesy sądowe. Dzięki temu wzrasta zainteresowanie wokół reklamy a tym samym siła oddziaływania kampanii reklamowej

12 .

13 ETAPY PROJEKTOWANIA REKLAMY Tworzenie świadomości produktu, firmy lub marki. Wzbudzanie zainteresowania produktem firmą lub marką. Wzbudzanie pożądania oferty. Wywoływanie oczekiwanej akcji (np. zakupu).

14 ETYKA W REKLAMIE Manipulacja jest nieodłączną cechą reklamy, nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę, że stosowane techniki bywają nieuczciwe. Prawo reguluje co prawda dopuszczalną treść i formę reklamy, zabraniając na przykład informowanie w reklamie o cechach produktu, których produkt ten w rzeczywistości nie posiada.

15

16 Często jednak formy oszustwa są dużo bardziej trudne do wykrycia. Może na przykład nie podawać informacji błędnych jako takich, ale być sformułowana tak, że zawarte w niej treści mogą być rozumiane w wieloznaczny sposób, w tym bardzo korzystny dla reklamowanego produktu.

17

18 Prawo coraz więcej takich działań wykrywa i stara się je ograniczyć określonymi regulacjami. Na przykład nie można już na torebce sosu w proszku umieścić zdjęcia wspaniałego, wieloskładnikowego obiadu – sugeruje to, że właściwą zawartością torebki jest właśnie taki obiad.

19 Co to jest marketing Marketing jest filozofią podejścia do rynku, w której centralny element stanowi konsument i na nim skoncentrowane są wszelkie działania marketingowe.

20 Działania marketingowe G enerowanie zysku dla przedsiębiorstwa P obudzanie i zaspokajanie potrzeb klientów P lanowanie produktu I nformowanie rynku o produkcjach D ostarczanie produktu na rynek D ziałania związane ze zwiększaniem sprzedaży

21 Identyfikacja klientów Podział klientów, do których skierowany będzie produkt nazywa się segmentacją rynku. Segmenty można wyznaczyć kierując się różnymi kryteriami: Geograficzne- klimat, topografia, miejsce zamieszkania D emograficzne- wiek, płeć, wyznanie, rasa, wykształcenie E konomiczny- źródło dochodów, wielkość dochodów, zawód, wielkość posiadanego majątku S połeczne- styl życia, osobowość, klasa społeczna

22 Marketing mix Marketing mix jest grupą zmiennych czynników, które w połączeniu mają na celu zmobilizować klienta do zakupu i zaspokoić jego potrzeby. Zaliczamy do nich 4 elementy, które z angielskiego nazywane są cztery P (Product, p r i c e, promotion, place).

23 Promocja Działania promocyjne mają przede wszystkim na celu poinformowanie klientów o tym, że na rynku istnieje dany produkt, gdzie można nabyć w jakiej cenie i w jakich odmianach występuje. Elementami promocji są: promocja sprzedaży public relations sprzedaż osobista reklama

24 Dystrybucja Dystrybucja jest to proces planowania, organizowania, kontroli dostarczania produktów na rynek, tak aby odpowiadało to konsumentom, a producentom zapewniało jak najwyższy przychód.

25 Funkcje reklamy Informacyjna- ma pomóc konsumentowi w zidentyfikowaniu konkretnych cech w reklamowanym produkcie Nakłaniająca- służy wzbudzeniu chęci zakupu danego produktu Przypominająca- ma za zadanie utwierdzić klientów w przekonaniu iż wybierając konkretny produkt podjęli bardzo dobrą produkcją

26 Oddziaływanie reklamy na konsumenta Model takiego działania nazywany jest AIDA, akronim od angielskich słów, opisujący obszary zachowań konsumentów -A – attention – zwrócenie uwagi klientów -I – interest – zainteresowanie -D – desire – wzbudzenie chęci zakupu -A – action – pobudzenie do działania

27 Konsument Konsument to osoba, która nabywa dobra i usługi.

28 Korzyści wynikające z reklamy Dostarcza informacji o nowych produktach Przyczynia się do spadku cen Wzmaga konkurencję Stanowi istotne źródło finansowania Stymuluje popyt na dobra i usługi

29 Środki reklamy Slogany Oddziaływanie racjonalne Oddziaływanie emocjonalne

30 Manipulacje społeczne Stopa w drzwiach – prosi się osobę o drobną przysługę, następnie prosi się o poważniejszą przysługę. Osoba uważa się za uczynną i spełni nawet poważniejsza prośbę Zatrzaśnięte drzwi – technika bazuje na poczuciu winy najpierw prosimy o poważną przysługę, gdy osoba odmawia prosimy o mniejszą, na której nam zależało od początku Niska piłka – spowodowanie podjęcia decyzji, która pozostanie niezmieniona mimo, że zmienią się okoliczości

31 Prawa konsumenta Prawo do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Prawo do ochrony interesów ekonomicznych Prawo do dostępu informacji i edukacji konsumenckiej Prawo dostępu do efektywnego systemu dochodzenia roszczeń Prawo do reprezentacji

32 BIBLIOGRAFIA: http://pl.wikipedia.org/wiki/Reklama http://www.iaa.org.pl/oreklamie_kodeksy.htm http://fringe.net.pl/etyka -reklamy.html http://copywriter.net.pl/2009/01/etyka-w- reklamie-kto-by-sie-tym-przejmowal/

33 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google