Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marketing Oriented Project Management – skuteczna metoda wdrażania innowacji Krzysztof Witkowski 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marketing Oriented Project Management – skuteczna metoda wdrażania innowacji Krzysztof Witkowski 2011."— Zapis prezentacji:

1 Marketing Oriented Project Management – skuteczna metoda wdrażania innowacji Krzysztof Witkowski 2011

2 Krzysztof Witkowski Kijowski Instytut Inżynierów Lotnictwa Cywilnego Podyplomowe Akademia Ekonomiczna w Krakowie – Marketing Akademia Ekonomiczna w Krakowie – Bankowość Uniwersytet Warszawski – Pieniądz i bankowość Prezes Zarządu Universe-IBS sp. z o.o. www.universe-ibs.pl Certyfikat IPMA/SPMP lev. D (87,92% pkt) Asesor w światowym konkursie IPMA PE Award 2005, 2006 Project Manager polskiej edycji konkursu SPMP Project Excellence Award Polska 2007-2009, Przewodniczący Jury 2010 Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Zarządzanie projektami w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie od 2005r.

3 Konkurencyjność Polski w UE średnia UE 25 = 100 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

4 Wydatki B+R jako % PKB Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

5 Innowacja

6 Niskie dochody Niskie oszczęd ności Niskie inwesty cje Niski poziom wzrostu Koło biedy Źródło: opracowanie własne

7 Koło biedy Rosnące dochody Rosnące oszczędno ści Skoncentr owane inwestycje średni poziom wzrostu Źródło: opracowanie własne

8 UDI – USER DRIVEN INNOVATION MOPM – MARKETING ORIENTED PROJECT MANAGEMENT

9

10 Poszukiwanie i selekcja Odpowiednia ilość – marketing relacji vs transakcji – MOPM? Efektywny proces – koncentracja na kluczowych obszarach Właściwe kryteria doboru projektów Źródło: opracowanie własne

11 Zasada Pareto Źródło: opracowanie własne

12 Efekty praktyczne Źródło: opracowanie własne

13 Efekty praktyczne Źródło: opracowanie własne

14 Balanced Score Card Źródło: opracowanie własne na podstawie J.S. Kaplan D. P. Norton Strategiczna Karta Wyników PWN Warszawa 2002

15 15 Poznanie potrzeb rynku Badania marketingowe – Pierwotne – Wtórne

16 16 Dostosowanie się do potrzeb Zarządzanie strategiczne Źródło: opracowanie własne

17 17 Oddziaływanie na popyt Zarządzanie produktem Zarządzanie ceną Zarządzanie dystrybucją Działalność Promocyjna Zarządzanie personelem Źródło: opracowanie własne

18 Czynniki sukcesu projektu IT CHAOS Report 2005 Partycypacja interesariuszy Wsparcie top menedżementu Precyzyjne cele projektu Optymalizowany zakres i wymagania Doświadczony PM Iteracyjny proces i projekt zgodny z manifestem AGILE Zarządzanie finansami Kompetentne zasoby Formalna metodyka Standardowe narzędzia i infrastruktura Źródło: opracowanie własne na podstawie CHAOS Report 2005 www.standishgroup.com

19 Uproszczony model planowania 1.Dokonaj analizy środowiska projektu 2.Zdefiniuj cele projektu 3.Stwórz Strukturę Podziału Prac (SPP, WBS, PBS) 4.Zidentyfikuj procesy w projekcie i wzajemne zależności między nimi 5.Określ czas trwania procesów i ustal terminy zakończenia 6.Dokonaj analizy terminów zakończenia 7.Zidentyfikuj i oblicz potrzebne zasoby ludzkie, sprzętowe, materiałowe, itp. 8.Zidentyfikuj i oblicz potrzebne nakłady finansowe (wielkość, płynność) Źródło: opracowanie własne

20 Pomiar jakości planowania Krzywa bólu Projekt Źródło: opracowanie własne

21 Sukces w biznesie jest jak jazda na rowerze. Albo jedziesz naprzód, albo upadasz. H. Jackson Brown

22 Dziękuję za uwagę Krzysztof Witkowski kwitkowski@universe-ibs.pl kwitkowski@pro.onet.pl


Pobierz ppt "Marketing Oriented Project Management – skuteczna metoda wdrażania innowacji Krzysztof Witkowski 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google