Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2011 Marketing Oriented Project Management – skuteczna metoda wdrażania innowacji Krzysztof Witkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2011 Marketing Oriented Project Management – skuteczna metoda wdrażania innowacji Krzysztof Witkowski."— Zapis prezentacji:

1 2011 Marketing Oriented Project Management – skuteczna metoda wdrażania innowacji Krzysztof Witkowski

2 Krzysztof Witkowski Kijowski Instytut Inżynierów Lotnictwa Cywilnego
Podyplomowe Akademia Ekonomiczna w Krakowie – Marketing Akademia Ekonomiczna w Krakowie – Bankowość Uniwersytet Warszawski – Pieniądz i bankowość Prezes Zarządu Universe-IBS sp. z o.o. Certyfikat IPMA/SPMP lev. D (87,92% pkt) Asesor w światowym konkursie IPMA PE Award 2005, 2006 Project Manager polskiej edycji konkursu SPMP Project Excellence Award Polska , Przewodniczący Jury 2010 Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Zarządzanie projektami w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie od 2005r.

3 Konkurencyjność Polski w UE średnia UE 25 = 100
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

4 Wydatki B+R jako % PKB Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

5 Innowacja

6 Koło biedy Niskie dochody Niskie oszczędności Niskie inwestycje
Niski poziom wzrostu Źródło: opracowanie własne

7 Skoncentrowane inwestycje
Koło biedy Rosnące dochody Rosnące oszczędności Skoncentrowane inwestycje średni poziom wzrostu Źródło: opracowanie własne

8 UDI – User driven innovation MOPM – Marketing oriented Project management

9

10 Poszukiwanie i selekcja
Odpowiednia ilość – marketing relacji vs transakcji – MOPM? Efektywny proces – koncentracja na kluczowych obszarach Właściwe kryteria doboru projektów Źródło: opracowanie własne

11 Zasada Pareto Źródło: opracowanie własne

12 Efekty praktyczne Źródło: opracowanie własne

13 Efekty praktyczne Źródło: opracowanie własne

14 Balanced Score Card Źródło: opracowanie własne na podstawie J.S. Kaplan D. P. Norton Strategiczna Karta Wyników PWN Warszawa 2002

15 Poznanie potrzeb rynku
Badania marketingowe Pierwotne Wtórne

16 Dostosowanie się do potrzeb
Zarządzanie strategiczne Źródło: opracowanie własne

17 Oddziaływanie na popyt
Zarządzanie produktem Zarządzanie ceną Zarządzanie dystrybucją Działalność Promocyjna Zarządzanie personelem Źródło: opracowanie własne

18 Czynniki sukcesu projektu IT CHAOS Report 2005
Źródło: opracowanie własne na podstawie CHAOS Report 2005 Partycypacja interesariuszy Wsparcie top menedżementu Precyzyjne cele projektu Optymalizowany zakres i wymagania Doświadczony PM Iteracyjny proces i projekt zgodny z manifestem AGILE Zarządzanie finansami Kompetentne zasoby Formalna metodyka Standardowe narzędzia i infrastruktura

19 Uproszczony model planowania
Dokonaj analizy środowiska projektu Zdefiniuj cele projektu Stwórz Strukturę Podziału Prac (SPP, WBS, PBS) Zidentyfikuj procesy w projekcie i wzajemne zależności między nimi Określ czas trwania procesów i ustal terminy zakończenia Dokonaj analizy terminów zakończenia Zidentyfikuj i oblicz potrzebne zasoby ludzkie, sprzętowe, materiałowe, itp. Zidentyfikuj i oblicz potrzebne nakłady finansowe (wielkość, płynność) Źródło: opracowanie własne

20 Pomiar jakości planowania „Krzywa bólu”
Źródło: opracowanie własne Projekt

21 Sukces w biznesie jest jak jazda na rowerze
Sukces w biznesie jest jak jazda na rowerze. Albo jedziesz naprzód, albo upadasz . H. Jackson Brown

22 Krzysztof Witkowski kwitkowski@universe-ibs.pl kwitkowski@pro.onet.pl
Dziękuję za uwagę Krzysztof Witkowski


Pobierz ppt "2011 Marketing Oriented Project Management – skuteczna metoda wdrażania innowacji Krzysztof Witkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google