Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MATHEMATICS WITHOUT BORDERS - MATHEMATICS IN DIFFERENT AREAS OF OUR LIFE MATEMATYKA BEZ GRANIC – MATEMATYKA W RÓŻNYCH DZIEDZINACH NASZEGO ŻYCIA ETWINNING.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MATHEMATICS WITHOUT BORDERS - MATHEMATICS IN DIFFERENT AREAS OF OUR LIFE MATEMATYKA BEZ GRANIC – MATEMATYKA W RÓŻNYCH DZIEDZINACH NASZEGO ŻYCIA ETWINNING."— Zapis prezentacji:

1 MATHEMATICS WITHOUT BORDERS - MATHEMATICS IN DIFFERENT AREAS OF OUR LIFE MATEMATYKA BEZ GRANIC – MATEMATYKA W RÓŻNYCH DZIEDZINACH NASZEGO ŻYCIA ETWINNING PROJECT

2 Początki naszej współpracy Rejestracja szkoły na portalu eTwinning w 2005 roku Opracowanie projektu Rejestracja projektu na portalu Znalezienie szkoły partnerskiej Zawiązanie partnerstwa Wymiana mailowych informacji o szkołach i sugestii związanych z realizacją projektu

3 Główne cele i założenia projektu Promowanie matematyki i nauk ścisłych wśród młodzieży Pokazywanie najlepszych dróg jej poznania z wykorzystaniem technik informatycznych Podkreślanie roli matematyki w poznawaniu świata, wielu obszarów życia i nauki Rozwijanie zainteresowania i motywacji do uczenia się jej w językach innych niż ojczysty poprzez pokazywanie jej praktyczności w codziennym życiu Tworzenie multimedialnych środków dydaktycznych

4 Przygotowanie uczniów do dalszej edukacji i życia zawodowego Odkrywanie ciekawych i zaskakujących modeli matematycznych oraz ich praktyczności w rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin życia Wymiana doświadczeń nauczycieli w nauczaniu matematyki z wykorzystaniem narzędzi TIK Zdobywanie praktycznych umiejętności wykorzystywania programów komputerowych przy projektowaniu zajęć dydaktycznych

5 NASI PARTNERZY Ekpedeftiria Vassiliadi Grecja V Liceum Ogólnokształcące Im.Roberta Schumana Polska Escola Secundária de João de Deus Portugalia St Michael's Catholic and Church of England High School Dedworth Middle School Central Foundation Boys' School Wielka Brytania eTwinning

6

7 Wielościany w różnych dziedzinach naszego życia Dotychczasowe efekty realizacji projektu - UCZEŃ Multimedialne opracowania uczniów dotyczące wybranych przykładowych zagadnień:

8 Złoty podział odcinka Wielcy starożytni matematycy i ich wkład w rozwój nauki THALES ARCHIMEDES

9 Galeria konstrukcji wielościanów Zbiór ciekawych zadań z realistycznym kontekstem A ball is thrown vertically upwards into the air. The height of the ball in metres above the ground after t seconds is given by h(t)= -5t 2 + 20t + 2 At what height the ball was initially released ? What was its height after one second ? At a later time the ball is again at the height. What time is it ?

10 Symetryczna rzeczywistość Płatki śniegu

11 W trakcie realizacji naszego projektu opracowaliśmy( w programie Coreldraw ), a następnie opublikowaliśmy Angielsko – polski ilustrowany słownik pojęć i zwrotów matematycznych aby ułatwić matematyczną komunikację uczniów w języku angielskim. W przygotowaniu graficznym słownika uczestniczyli uczniowie klasy z rozszerzoną informatyką i matematyką. Matematyczny słownik

12 Przykłady:

13 Dotychczasowe efekty realizacji projektu -Nauczyciel Wymiana doświadczeń w nauczaniu matematyki z zastosowaniem oprogramowania matematycznego Prezentacja praktycznych programów komputerowych Testowanie programów podczas lekcji matematyki oraz analiza ich możliwości i praktyczności Stała współpraca pomiędzy nauczycielami i uczniami

14 Winplot GCalc Tess Poly Programy, z którymi pracujemy:

15 Sketchpad Modellus

16 Nasz TwinSpace

17 KORZYŚCI Przygotowanie uczniów do radzenia sobie na europejskim rynku pracy Wzmocnienie wielorakich kompetencji uczniów i nauczycieli Korzystanie z dorobku doświadczonych szkół i nauczycieli Wspieranie uzdolnień uczniów poprzez udział w europejskim wymiarze edukacji Wzrost zaangażowania uczniów w proces uczenia się Znoszenie barier miejsca i czasu oraz barier językowych Doskonalenie umiejętności posługiwania różnorodnymi narzędziami ICT Rozwijanie kompetencji językowych

18 NASZE OSIĄGNIĘCIA: Prezentacja projektu podczas europejskiej konferencji eTwinning w Linz w Austrii, w lutym 2006

19 Zdobycie I Miejsca w ogólnopolskim konkursie Nasz projekt eTwinning w kategorii wiekowej 16-19 lat w czerwcu 2006

20 Efekty realizacji projektu publikujemy również w postaci naszej strony internetowej www.mathematics.xt.pl Kontakt: jgrzyw@op.pl Opracowanie: Jolanta Grzywnowicz


Pobierz ppt "MATHEMATICS WITHOUT BORDERS - MATHEMATICS IN DIFFERENT AREAS OF OUR LIFE MATEMATYKA BEZ GRANIC – MATEMATYKA W RÓŻNYCH DZIEDZINACH NASZEGO ŻYCIA ETWINNING."

Podobne prezentacje


Reklamy Google