Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MATEMATYKA BEZ GRANIC – MATEMATYKA W RÓŻNYCH DZIEDZINACH NASZEGO ŻYCIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MATEMATYKA BEZ GRANIC – MATEMATYKA W RÓŻNYCH DZIEDZINACH NASZEGO ŻYCIA"— Zapis prezentacji:

1 „MATHEMATICS WITHOUT BORDERS - MATHEMATICS IN DIFFERENT AREAS OF OUR LIFE”
MATEMATYKA BEZ GRANIC – MATEMATYKA W RÓŻNYCH DZIEDZINACH NASZEGO ŻYCIA ETWINNING PROJECT

2 Główne cele i założenia projektu
Promowanie matematyki i nauk ścisłych wśród młodzieży Pokazywanie najlepszych dróg jej poznania z wykorzystaniem technik informatycznych Podkreślanie roli matematyki w poznawaniu świata, wielu obszarów życia i nauki Rozwijanie zainteresowania i motywacji do uczenia się jej w językach innych niż ojczysty poprzez pokazywanie jej praktyczności w codziennym życiu Tworzenie multimedialnych środków dydaktycznych

3 Przygotowanie uczniów do dalszej edukacji i życia zawodowego
Odkrywanie ciekawych i zaskakujących modeli matematycznych oraz ich praktyczności w rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin życia Wymiana doświadczeń nauczycieli w nauczaniu matematyki z wykorzystaniem narzędzi ICT Zdobywanie praktycznych umiejętności wykorzystywania programów komputerowych przy projektowaniu zajęć dydaktycznych

4 NASI PARTNERZY eTwinning V Liceum Ogólnokształcące Im.Roberta Schumana
Polska Ekpedeftiria Vassiliadi Grecja  eTwinning St Michael's Catholic and Church of England High School Escola Secundária de João de Deus Portugalia

5 Efekty realizacji projektu
Multimedialne opracowania uczniów dotyczące wybranych przykładowych zagadnień: „Wielościany w różnych dziedzinach naszego życia”

6 „Złoty podział odcinka”
„Wielcy starożytni matematycy i ich wkład w rozwój nauki” THALES ARCHIMEDES

7 „Galeria konstrukcji wielościanów”

8 Zbiór ciekawych zadań z realistycznym kontekstem
„A ball is thrown vertically upwards into the air. The height of the ball in metres above the ground after t seconds is given by h(t)= -5t2 + 20t + 2 At what height the ball was initially released ? What was its height after one second ? At a later time the ball is again at the height. What time is it ? „

9 „Symetryczna rzeczywistość”
„Płatki śniegu”

10 „Matematyczny słownik”
W trakcie realizacji naszego projektu opracowaliśmy( w programie Coreldraw ), a następnie opublikowaliśmy „ Angielsko – polski ilustrowany słownik pojęć i zwrotów matematycznych” aby ułatwić matematyczną komunikację uczniów w języku angielskim. W przygotowaniu graficznym słownika uczestniczyli uczniowie z klasy z rozszerzoną informatyką i matematyką.

11 Przykłady:

12 Efekty realizacji projektu – nauczyciel
Wymiana doświadczeń w nauczaniu matematyki z zastosowaniem oprogramowania matematycznego Prezentacja praktycznych programów komputerowych Testowanie programów podczas lekcji matematyki oraz analiza ich możliwości i praktyczności Stała współpraca pomiędzy nauczycielami i uczniami

13 Organizacja lekcji matematyki z zastosowaniem narzędzi ICT
Wymiana doświadczeń, pomysłów, scenariuszy lekcji

14 Programy, z którymi pracujemy:
„Tess” „Poly” „Sketchpad” „Hot Potatoes”

15 KORZYŚCI Przygotowanie uczniów do
radzenia sobie na europejskim rynku pracy Rozwijanie kompetencji językowych Wzmocnienie wielorakich kompetencji uczniów i nauczycieli KORZYŚCI Doskonalenie umiejętności posługiwania różnorodnymi narzędziami ICT Korzystanie z dorobku doświadczonych szkół i nauczycieli Znoszenie barier miejsca i czasu oraz barier językowych Wspieranie uzdolnień uczniów poprzez udział w europejskim wymiarze edukacji Wzrost zaangażowania uczniów w proces uczenia się

16 Efekty realizacji projektu publikujemy w postaci naszej strony internetowej

17 „ART INSPIRED BY MATHEMATICS „
„SZTUKA INSPIROWANA MATEMATYKĄ”

18 V Liceum Ogólnokształcące
Im.Roberta Schumana Polska eTwinning Liceul de Arte "Aurel Popp" (Rumunia)

19 Celem projektu jest badanie powiązań matematyki ze sztuką i architekturą.
W ramach projektu zajmowaliśmy się między innymi następującymi aspektami: Mandale Wzorki, ornamenty, posadzki, tesselacje, kafelkowanie Wielościany w sztuce i architekturze Graffiti Origami Fraktale Proporcje i perspektywa w malarstwie Złoty podział odcinka w sztuce

20 TwinSpace

21

22 Efekty realizacji projektu Przykładowe zagadnienia

23 Wzorki, ornamenty, posadzki, tesselacje, kafelkowanie
Żyjemy w świecie, który otoczony jest wzorkami, ornamentami, tesselacjami. Możemy je znaleźć wszędzie w codziennym życiu, w rzemiośle artystycznym, ale też w sztuce. Dla wszystkich jest to naturalne, ale zwykle zapominamy,że jest to piękno stworzone przez matematykę. W ramach naszego projektu badaliśmy w jaki sposób tworzyć wzorki, ornamenty i tesselacje oraz gdzie możemy je znaleźć w sztuce.

24 Korzystaliśmy również z wielu dostępnych
aplikacji jak np. „Yupik Pattern Software” Projektowanie charakterystycznych wzorów skandynawskich Wykorzystanie Apletu Steffena Webera do tworzenia wzorów i deseni z zastosowaniem 17 grup symetrii Projektowanie wzorów bransoletek w aplikacji „” Virtual Beadloom” Praca z figurami w układzie współrzędnych

25 WZORKI Litery alfabetu mogą tworzyć, poprzez przekształcenia geometryczne zaskakująco ciekawe wzorki.Stworzyliśmy galerię takich obrazów.

26 Zastosowanie wzorów, deseni i ornamentów w Polskiej i Rumuńskiej kulturze

27 Mandale MANDALA [sanskr. mandala 'okrąg']oznacza geometryczny diagram, symbol Kosmosu. Podstawowa forma mandali składa się z okręgu z wpisanymi weń kwadratami. Stworzyliśmy obszerny zbiór Mandali do kolorowania wykorzystując geometryczne programy komputerowe   „ Tess” i „ Geogebra”

28

29 WARSZTATY - MANDALE

30 Wystawa obrazów Mandali artystów
Kazimiery i Zbigniewa Pląder. Udział uczniów w wernisażu i spotkaniu z artystami w Klubie im.Jana Kiepury w Sosnowcu

31 Tworzyliśmy też wzory i desenie
manualnie za pomocą cyrkla i linijki Były to wzory charakterystyczne w sztuce Islamu

32 Praca z programem "Poly" Program pozwolił na poznanie ciekawszych rodzajów wielościanów i ułatwił budowanie ich artystycznych modeli Wielościany zachwycały i intrygowały artystów od tysięcy lat.

33 Matematyka a Sztuka Graffiti
Charakterystycznym elementem wielu kultur jest Graffiti, sztuka z jednej strony kontrowersyjna, a z drugiej wyrażająca wiele emocji, a co w naszym projekcie najważniejsze, oparta na wielu matematycznych aspektach, jak chociażby proporcje czy przestrzeń trójwymiarowa. „GRAFFITI GRAPHER” aplikacja to tworzenia własnych Graffiti

34 Obrazy i matematyka Proporcje i perspektywa w malarstwie.

35 Origami i matematyka

36 Złoty podział odcinka w sztuce i architekturze

37 Fraktale

38 „Matematyczny słownik”
Słownik stał się ogromnie pomocny w pracy nad kolejnym projektem. Został on również uzupełniony o pojęcia w języku rumuńskim.

39 Efekty realizacji projektu publikujemy na stronie projektu :

40 OSIĄGNIĘCIA i SUKCESY : )
I Miejsce w ogólnopolskim konkursie „Nasz projekt eTwinning”

41 Prezentacja projektu podczas europejskiej konferencji eTwinning w Linz w Austrii

42 Krajowe i Europejskie Odznaki Jakości

43 III MIEJSCE W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE ETWINNING DLA
NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYCH PATRONAT EUROPEJSKIEGO ROKU KRATYWNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI


Pobierz ppt "MATEMATYKA BEZ GRANIC – MATEMATYKA W RÓŻNYCH DZIEDZINACH NASZEGO ŻYCIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google