Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAPROJEKTUJ SWOJĄ KARIERĘ! Zespół Szkół numer 2 w Ostrowcu Św.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAPROJEKTUJ SWOJĄ KARIERĘ! Zespół Szkół numer 2 w Ostrowcu Św."— Zapis prezentacji:

1 ZAPROJEKTUJ SWOJĄ KARIERĘ! Zespół Szkół numer 2 w Ostrowcu Św.

2 Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. Spółka prawa handlowego, prowadząca działalność non- profit. Głównym celem działania jest aktywizacja i wspomaganie lokalnego rynku: I. Rozwój zasobów ludzkich II. Rozwój przedsiębiorczości III. Współpraca z organizacjami, jednostkami, przedsiębiorcami, samorządami na rzecz rozwoju lokalnego.

3 Zespół Szkół nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim TECHNIK: ORGANIZACJI REKLAMY TECHNIK BUDOWNICTWA TECHNIK GEODETA TECHNIK DROGOWNICTWA TECHNIK INFORMATYK ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA: MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (technolog robót wykończeniowych) MURARZ-TYNKARZ

4 Szansa dla uczniów ZS nr 2 Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wartość projektu: 772 539,64 zł Wkład własny ZS nr 2: 97 156,52 zł, 12,58 %

5 Uzupełnienie oferty edukacyjnej ZSP O działania służące podnoszeniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia: utworzenie i działalność Szkolnego Ośrodka Kariery dodatkowe zajęcia przygotowujące do zdania egzaminu zawodowego profesjonalne szkolenia zawodowe płatne staże u pracodawców Okres realizacji projektu: 01.09.2013 – 30.06.2015

6 Do kogo skierowany jest projekt? 222 uczniów i 18 uczennic Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim: Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Technikum nr 2 (Technik Budownictwa, Technik Geodeta, Technik Informatyk) którzy z własnej inicjatywy chcą wzmocnić swoje kwalifikacje jako przyszli absolwenci i pracownicy; w wieku 16-21 lat motywacja do uczestnictwa w projekcie, zainteresowania ucznia pierwszeństwo udziału w projekcie mają kobiety

7 Lepszy start Utworzenie i działalność Szkolnego Ośrodka Kariery: Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia, zachęcenie do aktywności społecznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych, opracowanie indywidualnego planu kariery edukacyjno-zawodowej, zorganizowanie TARGÓW PRACY I EDUKACJI, szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.

8 Zostać kowalem własnego losu W ramach działalności SZOK: Konsultacje z doradcą zawodowym – 2 h / osobę Konsultacje psychologiczne – 2 h / osobę Doraźna pomoc pedagogiczna Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej – 12 h/ grupa Targi Pracy i Edukacji – 2 edycje

9 Fach w ręku Kurs spawalniczy metodą MAG - 2 edycje dla 20 osób Kurs spawalniczy metodą TIG – 2 edycje dla 20 osób

10 Szkolenia spawalnicze program zgodny z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach szkolenie poprzedzone badaniem lekarskim (brak przeciwwskazań do udziału w szkoleniu) szkolenie zakończone egzaminem przeprowadzonym przez certyfikowanego egzaminatora oraz uzyskaniem Książeczki Spawacza i Certyfikatu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach realizowane poza godzinami nauki (piątek – sobota, ferie) z wykorzystaniem profesjonalnych materiałów i urządzeń spawalniczych Uczestnicy otrzymują poczęstunek (obiad, napój)

11 Szkolimy operatorów Kurs obsługi wózka widłowego – 4 edycje dla 40 osób

12 Operator wózka widłowego Program zgodny z wytycznymi Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach, nadzorowanego przez Ministra Gospodarki, Szkolenie poprzedzone badaniem lekarskim (testy psychotechniczne, brak przeciwwskazań do udziału w szkoleniu) Realizowane poza godzinami nauki – w piątki, soboty i ferie Uczestnicy będą otrzymywać poczęstunek (obiad, napój)

13 Szkolenia komputerowe Kurs obsługi programu AUTOCAD - 2 edycje dla 20 osób Projektowanie stron internetowych - 1 edycja dla 10 osób Grafika komputerowa – 1 edycja dla 10 osób Kurs obsługi programów geodezyjnych – 2 edycje dla 20 osób

14 Szkolenia komputerowe Szkolenia zakończone egzaminem wewnętrznym Realizowane poza godzinami nauki (piątek – sobota, ferie) Uczestnicy będą otrzymywać poczęstunek (obiad, napój) Uczestnicy będą pracować na licencjonowanych programach komputerowych: AutoCadEdu, Share Point Desinger, CorelDraw X6, Adobe Photo Shop cs6, WinKalk, MikroMapa Uczestnicy skorzystają z modułu Efektywne wykorzystanie energii oraz ochrona środowiska

15 Staże dla 48 osób, około 20 % uczniów objętych wsparciem w ramach projektu cel: wzmocnienie kwalifikacji zawodowych poszukiwanych na rynku pracy współpraca szkoły z przedsiębiorstwami obejmująca praktyczną naukę zawodu 150 h stażu / osobę stypendium stażowe – 1200 zł zapewniamy: szkolenie BHP, odzież ochronna, ubezpieczenie NNW opieka nad stażystami

16 Powstanie Szkolny Ośrodek Kariery Zakupimy sprzęt (drukarka, laptop z oprogramowaniem) Zakup pomocy dydaktycznych (program do diagnozy predyspozycji Uczestników i wyboru ścieżki edukacyjno - zawodowej) Pomoc w świadomym kształtowaniu ścieżki zawodowej dla wszystkich uczniów

17 Pracownia komputerowa Stanowiska komputerowe Projektory multimedialne Tablica interaktywna Programy komputerowe (programy do projektowania, geodezyjne) Wartość inwestycji: 81 880 zł

18 Warsztaty szkolne Zostaną zakupione materiały oraz sprzęt niezbędne do przeprowadzenia zajęć (montaż systemów suchej zabudowy, robót posadzkarsko – okładzinowych, murarz – tynkarz) Powstaną stanowiska egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminów zawodowych Wartość wsparcia: 121 626,84 zł

19 ZAPROJEKTUJ SWOJĄ KARIERĘ! Zespół Szkół numer 2 w Ostrowcu Św.


Pobierz ppt "ZAPROJEKTUJ SWOJĄ KARIERĘ! Zespół Szkół numer 2 w Ostrowcu Św."

Podobne prezentacje


Reklamy Google