Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tytan i jego stopy Wydział Inżynierii Materiałowej i Informatyki Stosowanej Kraków, 08.10.2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tytan i jego stopy Wydział Inżynierii Materiałowej i Informatyki Stosowanej Kraków, 08.10.2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Tytan i jego stopy Wydział Inżynierii Materiałowej i Informatyki Stosowanej Kraków, 08.10.2010 r.

2 Prelegenci: 1.Michał Bąk 2.Monika Tomczyk 3.Krzysztof Baran

3 Plan prezentacji 1.Właściwości tytanu 2.Występowania 3.Zastosowanie 4.Znaczenie dla człowieka 5.Produkcja Tytanu Proces Krolla Otrzymywanie tytanu z proszku 6.Klasyfikacja stopów: Opis i właściwości Wykresy równowagi 7.Literatura

4 Właściwości Dane ogólne: Nazwa: Tytan ( łac. Titanium) Właściwości: metaliczne Grupa:4 (IVB) Okres:4 Gęstość:4540 (293K) [kg×m 3 ] Kolor:srebrzystobiały Właściwości atomowe: Masa atomowa:47,88u Liczba atomowa:22 Właściwości tlenków:atmosferyczne Struktura krystaliczna:heksagonalna Właściwości fizyczne: Stan skupienia:stały Temp. topnienia:1668 o C (1941K) Temp. wrzenia:3287 o C (3560K) Objętość molowa:10,64×10 -3 m 3 /mol Ciepło parowania:421 kJ/mol Ciepło topnienia:15,45 kJ/mol

5 Właściowści W dwóch odmianach alotropowych –Poniżej 882 °C stabilna jest odmiana alfa o strukturze krystalicznej heksagonalnej zwartej (HZ) odmiana szara –Powyżej 882 °C występuje odmiana beta o strukturze krystalicznej regularnej przestrzennie centrowanej (RPC) odmiana biała

6 Występowanie 9 pozycja pod względem występowania w skorupie ziemskiej –0,60 – 0,61% masy skorupy ziemskiej 5 podstawowych grup minerałów tytanu –grupa rutylu dwutlenki tytanu Ti0 2 rutyl (o zawartości 90-98% Ti0 2 ) anataz (90-100% Ti0 2 ) brukit (90-100% Ti0 2 ) –grupa ilmenitu złożone tlenki tytanu z dwuwartościowym żelazem i manganem o różnej zawartości tlenków żelaza, manganu i aluminium ilmenit - FeTi0 3 –grupa perowskitu minerały tytanu, w których występuje wapń perowskit - CaTi0 3 –grupa pirochloru minerały tytanu o najbardziej złożonej budowie; na przykład pirochlor - (Na,Ca) 2 (Nb,Ta) 2 (O,OH) 7 –grupa tytanitu grupa tytanokrzemianów; do tych minerałów zalicza się krzemiany tytanu i wapnia sfen - CaTi(S0 4 )0

7 Występowanie Nie występuje w przyrodzie w stanie wolnym Najczęściej występuje w skalach magmowych i osadowych Wiodący producenci: –Afryka – 70 % –Ameryka –Europa –Azja –Australia W Polsce: Pojezierze Mazurskie, okolice Suwałk

8 Zastosowanie RokZastosowanieProdukcja ton 1950Wojskowa technika lotnicza< 100 1960Lotnictwo cywilne, turbiny gazowe15000 1970Zwiększenie zapotrzebowania i wzrost produkcji30000 1980Nowoczesne samoloty, głownie lotnictwa cywilnego40000 1998Lotnictwo wojskowe i cywilne60000 2010Wzrost zapotrzebowania poza techniką komiczną i lotnictwem100000 PrognozaZwiększenie zastosowania w wydobywaniu ropy naftowej i gazu na szelfie, w marynarce400000

9 Zastosowanie Pigmenty i powłoki: –Pigment w farbach, papierze, –Ochrona okien przed promieniami UV Architektura i zastosowanie konsumenckie –Przemysł motoryzacyjny: rury wydechowe –Sprzęt sportowy np.: sprzęt alpinistyczny, ramy rowerowe –Produkty codziennego użytku: oprawki okularów, zegrarki

10 Zastosowanie Architektura –Budynki: Muzeum Guggenheima w Bilbao Inżynieria biomedyczna –Protetyka dentystyczna –Narzędzie chirurgiczne Lotnictwo –Pokrycia kadłubów Biżuteria

11 Znaczenie dla człowieka Nietoksyczny – nawet w dużych dawkach Człowiek spożywa 0,8 mg tytanu każdego dnia Większość soli tytanu jest nieszkodliwych Chlorki tytanu – żrące (TiCl 2, TiCl 3 i TiCl 4 ) Szeroko stosowany jako biały barwnik w żywności, w otoczkach tabletek, w kosmetykach, paście do zębów

12 Produkcja tytanu Etapy otrzymywania metalicznego tytanu: –przeróbka rud tytanu; –otrzymywanie czterochlorku tytanu TlCl 4 ; –proces Krolla– redukcja TlCl 4 magnezem; –oczyszczanie tytanu – proces jodkowy; –topienie tytanu. W piecu plazmowym W piecu elektronowowiązkowym W piecu łukowym W piecu indukcyjnym

13 Produkcja tytanu - Proces Krolla Otrzymywanie czterochlorku tytanu TlCl 4 –TiO 2 +2Cl 2 +C TiCl 4 +CO 2 –TiO 2 +2Cl 2 +2C TiCl 4 +2CO Redukcja czterochlorku tytanu magnezem –TiCl 4 +2Mg Ti+2MgCl 2

14 Otrzymywanie czterochlorku tytanu TlCl 4 Proces Krolla

15 Redukcja czterochlorku tytanu TlCl 4 Proces Krolla

16 Otrzymywanie tytanu z proszku -Znaczne obniżenie kosztów produkcji -Łatwiejsza metoda niż wytapianie -Zbliżone własności do materiału litego

17 Stopy tytanu – podział (ze względu na strukturę) Jednofazowe α –Zawierają w swoim składzie chemicznym pierwiastki stabilizujące fazę α (glin, tlen, azot, węgiel) Jednofazowe β –Zawierają w swoim składzie chemicznym pierwiastki stabilizujące fazę β Dwufazowe α+β –Otrzymuje się przy określonej zawartości pierwiastków stabilizujące obie fazy α i β

18 Stopy Tytanu

19 Tytan-Aluminium

20 Literatura 1.Andrzej Bylica, Jan Sieniawski, Tytan i jego stopy 2.Rościsław Melechow, KrzysztofTubielewicz, Wiktor Błaszczyk.,Tytan i jego stopy : gatunki, właściwości, zastosowanie, technologia obróbki, degradacja 3.http://uop1.republika.pl/Ti.htm dostępna w dniu: 04.10.2010r. 4.http://en.wikipedia.org/wiki/Titanium dostępna w dniu: 04.10.2010r. 5.http://periodic.lanl.gov/elements/22.html dostępna w dniu: 04.10.2010r. 6.http://www.britannica.com/EBchecked/topic/597135/titanium/ 7295/Occurrence-properties-and-useshttp://www.britannica.com/EBchecked/topic/597135/titanium/ 7295/Occurrence-properties-and-uses 7.http://www.ngu.no/prosjekter/Geode/TiN/TiN- 03%20(raw%20materials%20and%20industry).htmhttp://www.ngu.no/prosjekter/Geode/TiN/TiN- 03%20(raw%20materials%20and%20industry).htm


Pobierz ppt "Tytan i jego stopy Wydział Inżynierii Materiałowej i Informatyki Stosowanej Kraków, 08.10.2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google