Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZWÓJ GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO (PLANY ROZWOJU) KWB KONIN W KLECZEWIE S.A. Sławomir Mazurek Sławomir Mazurek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZWÓJ GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO (PLANY ROZWOJU) KWB KONIN W KLECZEWIE S.A. Sławomir Mazurek Sławomir Mazurek."— Zapis prezentacji:

1 ROZWÓJ GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO (PLANY ROZWOJU) KWB KONIN W KLECZEWIE S.A. Sławomir Mazurek Sławomir Mazurek

2 Złoża węgla brunatnego w Polsce

3 Jedn.2010201520202025203020402050 Wydobycie węgla brunatnegomln Mg9,3 9,05,54,0 Moc elektrowniMW1 3641424 860710 Produkcja energii elektrycznej TWh8,7 8,5 6,04,9 Planowane parametry dla KWB Konin i elektrowni Pątnów I, Pątnów II i Konin

4 Zamierzenia Kopalni Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie S.A. Energetyka wiatrowa KWB Konin w Kleczewie S.A. jest w trakcie uzyskiwania zgód korporacyjnych na zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze Spółką Global Wind Energy Poland sp. z o. o., której zadaniem będzie wybudowanie i oddanie do eksploatacji farmy wiatrowej o łącznej mocy do 175 MW.

5 Mapa projektów

6 Zamierzenia Kopalni Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie S.A. Instalacja tlenowo - parowa zgazowywania odpadów drewnopochodnych i biomasy z układem wysokosprawnej kogeneracji l Projekt o dofinansowanie budowy: "Instalacji tlenowo - parowej zgazowywania odpadów drewnopochodnych i biomasy z układem wysokosprawnej kogeneracji". Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie, i wniosek ten został pozytywnie oceniony pod względem spełnienia kryteriów formalnych w Regionalnej Instytucji Finansującej oraz przekazany do Komisji Konkursowej działającej przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości celem przeprowadzenia jego oceny merytorycznej. l Celem projektu jest opracowanie technologii i budowa prototypowej, doświadczalnej instalacji tlenowo-parowej zgazowania odpadów drewnopochodnych i biomasy z układem wysokosprawnej kogeneracji. Jest to czysta technologia produkcji energii elektrycznej i cieplnej gwarantującej w stosunku do obecnie eksploatowanych. Gwarantuje duży wzrost sprawności termicznej i również znaczące zmniejszenie emisji CO2, SO2, NOx i pyłów. Kogeneracji umożliwia maksymalne wykorzystanie energii chemicznej w paliwie do 98%. l KWB Konin rozpoczęła w 2009 roku pilotażowy projekt wykorzystania w celach energetycznych biomasy pochodzenia roślinnego. Pierwszym krokiem było obsadzenie obszaru o powierzchni 4,0 ha rośliną o nazwie topinambur. W 2010 roku planowane jest obsadzenie 100,0 ha, w 2011 – 500,0 ha, a docelowo obszar upraw roślin energetycznych obejmowałby 1000,0 ha. Spółka planuje również zawieranie umów kontraktacyjnych z okolicznymi rolnikami.

7 Zamierzenia Kopalni Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie S.A. Wykorzystanie gazu syntezowego l Studium wykonalności dla instalacji zgazowania węgla brunatnego w KWB Konin. l Celem projektu jest budowa nowoczesnego układu parowo-gazowego zintegrowanego z tlenowo – parowym zgazowaniem węgla brunatnego (IGCC). W procesie wysokotemperaturowego zgazowania efektywniej ekstrahuje się węgiel z surowca energetycznego niż podczas bezpośredniego spalania. Otrzymywany jest gaz syntezowy, który może być wykorzystany do wytworzenia szerokiego asortymentu produktów zamiennych (metanol, metan, amoniak, wodór, olej napędowy itp.). Produkty te jak wynika z analizy ekonomicznej zapewniają wyższą stopę zwrotu z inwestycji niż wytwarzanie, tą metodą, energii elektrycznej.

8 SKĄD ZŁOŻE GUBIN Zamierzenia Kopalni Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie S.A. Złoże Gubin

9 Jedn.20202025203020402050 Wydobycie węgla brunatnego mln Mg3,515,0 Moc elektrowniMW5002 400 Produkcja energii elektrycznej TWh3,516,8 Planowane parametry kompleksu górniczo - energetycznego PWE Gubin

10 Złoże Gubin Nysa Łużycka Kopalnia Jenschwalde (Vattenfal)

11 KWB KONIN S.A.

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ROZWÓJ GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO (PLANY ROZWOJU) KWB KONIN W KLECZEWIE S.A. Sławomir Mazurek Sławomir Mazurek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google