Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mariusz Jędrzejko dr hab. prof. ndzw. Zaburzenia i uzależnienia jako skutek kompulsywnego korzystania z mediów cyfrowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mariusz Jędrzejko dr hab. prof. ndzw. Zaburzenia i uzależnienia jako skutek kompulsywnego korzystania z mediów cyfrowych."— Zapis prezentacji:

1 Mariusz Jędrzejko dr hab. prof. ndzw. Zaburzenia i uzależnienia jako skutek kompulsywnego korzystania z mediów cyfrowych

2 Zaburzenia i uzale ż nienia jako skutek kompulsywnego korzystania z mediów cyfrowych Ź ród ł a wiedzy: Anderson C.A., Bushman B.J. (2001), Effects of violent video games on aggressive behavior, aggressive cognition, aggressive affect, physiological arousal, and prosocial behavior: a meta-analytic review of thescientific literature, Psychogolical Sience 12/5/2001; Augustynek A. (2005), Nadmierne używanie Internetu: uzależnienie, kompulsja czy fascynacja, Kraków: Wydawnictwo AGH; Bandura A. (2007), Teoria społecznego uczenia się, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; Batorski D. (2006), Korzystanie z Internetu – przemiany i konsekwencje dla użytkowników, (w:) W. Jonak, P. Mazurek, M. Okoń, A. Przybylska, A. Tarkowski, J. Zając, Re: Internet. Polskie konteksty i interpretacje, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne; Barani K., Rola więzi online w życiu społecznym człowieka, (w:) Szmigielska B. (2009) (red.), Psychologiczne konteksty Internetu, Kraków: Wydawnictwo WAM; Bargh J.A., McKenna K.Y.A. 92004), The Internet and Social Life, Annual Reviev of Psychology no. 55; Barney D. (2008), Społeczeństwo sieci, Warszawa: Wydawnictwo Sic!; Bożejewicz W., Jędrzejko M. (2007), Gry komputerowe i sieciowe jako stymulator zachowań agresywnych dzieci i młodzieży, Pułtusk; Freeman D., Freeman J. (2010), Rusz głową. Na tropach tajemnic naszego umysłu, Warszawa: Wydawnictwo Magnum; Jędrzejko M., Taper A., Jak kształtować kontakt dziecka z multimediami?, Warszawa: Fundacja Pedagogium; Janus K. (red.), (2011), Słownik pedagogiki i psychologii, zagadnienia, pojęcia, terminy, Warszawa: Wydawnictwo Buchmann; Jędrzejko M., Taper A. (2012), Dzieci a multimedia, Warszawa – Dąbrowa Górnicza: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Wydawnictwo WSB; Kandell E.R., (2001), The molecular biology of memory storage, in: Sience no. 294; Kiedrowicz G., Ziębakowska-Cecot K. (2012), Edukacja medialna i informatycznawobec szans i zagrożeń świata wirtualnego, (w:) Patologie w cyberświecie, red. S. Bębas, J. Pils, J. Bednarek, Radom: Wyższa Szkoła Handlowa; Kiesler S., Siegel J., McGuire T.W., (1984), Social psychogolical aspects of comuter-mediated communication, (in:) American Psychologist no. 39; Kmiecik-Baran K. (2000), Młodzież i przemoc. Mechanizmy socjologiczno- pedagogiczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; Kraut R., Kiesler S., Boneva B., Cummings J., Helgeson V., Crawford A. (2002), Internet Paradox Revisited, Journal of Social Issues, Vol. 58, no. 1; Morbitzer J. (2003), Internet – nowe szanse i zagrożenia dydaktyczne, (w:) Internet w społeczeństwie informacyjnym, Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu; OShea (2011), Mózg, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; Pikiewicz P. (red.) (2012): Zastosowania Internetu, Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu; Raport – Polska 2050 (2011), Zespół autorski M. Kleiber, J. Kleer, A.P. Wierzbiscki, G. Galwas, L. Kuźnicki, Z. Sadowski, Z. Strzelecki, Warszawa: Polska Akademia Nauk; Small, G., Vorgan G. (2011), iMózg, Poznań: Vesper; Szacka B. (2008), Wprowadzenie do socjologii, Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Naukowa; Szamajdziński B. (2005), Uzależnienie od Interenetu, kttp:// porady[sychologa.pl/uzależnienie-interent; Szmigielska B. (2009) (red.), Psychologiczne konteksty Internetu, Kraków: Wydawnictwo WAM; Woronowicz B. (2019), Uzależnienia, Warszawa: Media Rodzina.; Wódz J. (2003), Wstęp, (w:) Internet w społeczeństwie informacyjnym, Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu. Kluczowe pytania: 1.Jakie szanse (potencja ł y) i zagro ż enia (deficyty) s ą zwi ą zane z mediami cyfrowymi? 2.Czy wspó ł czesne media cyfrowe uzale ż niaj ą ? 3.Jak i kogo edukowa ć do mediów cyfrowych – czy warto modelowa ć relacje dzieci – multimedia?

3 Zaburzenia i uzale ż nienia jako skutek kompulsywnego korzystania z mediów cyfrowych Co wiemy: media cyfrowe są narzędziem masowym w pokoleniu 12-40 lat w kolejnej dekadzie będą masowe w pokoleniu 5-50 lat za dwie dekady będziemy żyli w społeczności Cyfrowych Tubylców Co z tego wynika? 1.Dzieci będą miały masowy dostęp do wszelkiej wiedzy 2.Kim będzie nauczyciel przyszłości? – kompetencje, wiedza 3.Czym będzie szkoła przyszłości – e-nauka, e-biblioteki, e-nauczyciel, e-egzaminy, e-…………………. 4.Jak wychowywać uczniów do mediów? – edukacja medialna 5.Jak będą przebiegały relacje interpersonalne?

4 Zaburzenia i uzale ż nienia jako skutek kompulsywnego korzystania z mediów cyfrowych Dwa dychotomiczne podejścia do mediów cyfrowych w XXI wieku 2. Coś, co niszczy naturalne relacje interpersonalne, porywa nastolatków w nierealny świat 1. Cudowne dziecko nowych technologii. Nadzieja na świat bez granic i powszechny dostęp do wiedzy i informacji.

5 Zaburzenia i uzale ż nienia jako skutek kompulsywnego korzystania z mediów cyfrowych Wiek 0-4 4-7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Dzieci i młodzież a media cyfrowe – nieustanna zmiana 2030 2020 2013 2013 lata 90. lata 80. XX wieku

6 Zaburzenia i uzale ż nienia jako skutek kompulsywnego korzystania z mediów cyfrowych Wiek 0-4 4-7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Dzieci i młodzież a media cyfrowe – nieustanna zmiana 2030 2020 2013 2013 lata 90. lata 80. XX wieku Przyspieszenie adolescencyjne

7 Źródła wielkiej rewolucji status dorosłych dziecidoroślimłodzież Matura Ukończenie studiów lub praca jako usamodzielnienie Z badań: -ponad 70% rodziców deklaruje, że nie wyłącza telewizora, gdy w pokoju jest niemowlak, -ponad 50% wykorzystuje telewizję do…usypiania dziecka lub zajmowania go, gdy mama/tata musi wykonać inne czynności Zmiana modelu rozwojowego nowi dorośli

8 Książka – 1 strona: 1600-1800 liter, 2-3 grafiki Strona www: 600-1000 liter, 8-9 grafik, sceny ruchome Kilka faktów: fakt 1

9 Zaburzenia i uzale ż nienia jako skutek kompulsywnego korzystania z mediów cyfrowych Cechy XXI: 1. Ogromna ilość informacji – wieloźródłowych, wielopostaciowych 2. Permanentne przeciążenie informacyjne 3. Traktowanie informacji jako wiedzy 4. Zasada powtarzalności = wiarygodności

10 Środowisko pracy mózgu Kilka faktów: fakt 2 Oglądam telewizję Przepisując do laptopa Hasło z encyklopedii Powszechnej

11 Środowisko pracy mózgu Kilka faktów: fakt 2 Oglądam telewizję W trakcie pisania lekcji na laptopie Weryfikując zasoby Sciaga.pl Rozmawiając na Skeypie Odpowiadając na GaduGadu Przy rytmicznych dźwiękach 50cent Do aromatycznych chipsów

12 Telewizor Muzyka Rozmowa Internet Gra KOMUTEROWA Komunikator Czytanie WJEDNYMCZASIEWJEDNYMCZASIE Kilka faktów: fakt 3 PIERWSZE pole do edukacji medialnej

13 Obrazy: Facebook Reklamy Gadu-gadu Klawiatura Telewizor Ekran komórki Głosy: Dźwięk z komputera Muzyka Głos mamy-taty Dźwięk telefonu Dźwięk z TV MyNasze dzieci Kilka faktów: fakt 3

14 Mózg i multimedia

15 Środowisko życia Kilka faktów: fakt 4 1.Ogromne nasycenie multimediami 2.Dzieci niemal rodzą się przy mediach cyfrowych 3.Socjalizacja przy TV 4.Dziecko jako adresat coraz szerszego przekazu cyfrowego 5.Style pack – metoda presji reklamowej DRUGIE pole do edukacji medialnej

16 Środowisko życia Kilka faktów: fakt 4 1.Krótki żywot nowości – konieczność nieustannej zmiany 2.Jeśli nie masz – wykluczasz się 3.Nieustanna zmiana Płynna rzeczywistość

17 Oni Kilka faktów: fakt 4 1.98% warszawskich i 95% śląskich gimnazjalistów ma konta na Facebooku – z tej grupy 99% jest tam codziennie 2.Blisko 48% jest w Sieci po 22.00, a 19% po 24.00 codziennie 3.42% poświęca na multimedia ponad 5 godzin dziennie

18 OniMy Kilka faktów: fakt 4 1.98% warszawskich i 95% śląskich gimnazjalistów ma konta na Facebooku – z tej grupy 99% jest tam codziennie 2.Blisko 48%/43% jest w Sieci po 22.00, a 19%/16% po 24.00 codziennie 3.42%/38% poświęca na multimedia ponad 5 godzin dziennie 1.13% warszawskich i 9% śląskich nauczycieli ma konta na Facebooku – z tej grupy 64% jest tam codziennie 2.Blisko 23%/28% jest w Sieci po 22.00, a 9%/7% po 24.00 codziennie 3.2%/1% poświęca na multimedia ponad 5 godzin dziennie 4.12%/9% wykorzystuje codziennie media cyfrowe w edukacji 5.6%/4% szkół ma własne portale, strony edukacyjne

19 Sugestia pedagogiczna Trzeba wejść w cyberprzestrzeń – tam gdzie są dzieci 1.Wyposażyć pedagoga szkolnego w tablet z pełnym dostępem do Internetu 2.Zakładać konta na facebooku - zapraszać dzieci 3.Założyć email zaufanie.zosia@o2.pl

20 Nowa organizacja doby Kilka faktów: fakt 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 Aktywność internetowa – komórka – 29%: 56 minut/ 1 godzina sen Aktywny telefon komórkowy: 47 minut rozmów, 30 sms/ 1dobę – 1 godzina www. stacjonarne – 26% maksymalny czas używania komputera – 21.00 (13-16 lat) www. stacjonarne – 76% - 3,5 godziny 14% sen nauka po 19.00 – 22% Nauka 16-19 – 61% www. przenośne – 29% Sen optymalny TRZECIE pole do edukacji medialnej

21 Zaburzenia i uzale ż nienia jako skutek kompulsywnego korzystania z mediów cyfrowych Czy można się uzależnić od mediów cyfrowych?

22 Na czym polega mechanizm uzależnienia coś + człowiek (OUN) jest OK – afektywna przyjemność brak coś lub zabieramy coś reakcje negatywne coś wraca jest OK jest coś – OK + reakcje negatywne terapia – bez coś może być OK coś wraca wraca cykl OK + reakcje negatywne ?

23 Na czym polega mechanizm cyberuzależnienia - CYBERZABURZENIA @ + człowiek (OUN) jest OK brak coś lub zabieramy coś reakcje negatywne coś wraca jest OK a następnie OK terapia – modelujemy relacje do @ wraca cykl OK + brak OK ?

24 WNIOSEK Bardziej zasadnym jest mówienie o CYBERZABURZENIACH a nie CYBERUZALEŻNIENIACH ?

25 Co robić aby uniknąć cyberzaburzeń ? 1.Jeśli się uczysz nie graj w gry 2.Jeśli się uczysz, nie serfuj w innych sprawach w sieci 3.Oglądasz telewizję, nie pracuj na komputerze 4.Nierób więcej niż dwie rzeczy na raz 5.Najpierw lekcje później zabawa w @ Jak to zrobić? 1.Razem mama – tata – dziecko (dzieci) 2.Określić zasady – podpisać kontrakt komputerowy 3.Rygorystycznie przestrzegać zasad

26 Pożądany model profilaktyki Profilaktyka pozytywna - edukacyjna Uczniowie 1.Wszystko co pozytywne o @ 2.Zasady netykiety 3.Wiedza o zagrożeniach (osobowość, psychika, somatyka) WRZESIEŃ Nauczyciele 1.Jak wykorzystać media elektroniczne w edukacji 2.Jak wychowywać i edukować dzieci do mediów cyfrowych CZERWIEC, WRZESIEŃ Rodzice 1.Jak wprowadzać dziecko w świat @ 2.Jak modelować relacje do @ WRZESIEŃ

27 Zasady podstawowe profilaktyki 1.Powtarzalność działań 2.Jednolitość postaw 3.Jasny cel

28 Media cyfrowe a fazy rozwojowe dziecka 1.Skracanie snu 2.Fizyczny i emocjonalny udział w życiu dorosłych 3.Nieograniczony dostęp do wszystkiego 4.Samodzielność decyzji – życiowych, edukacyjnych, poznawczych, emocjonalnych 5.Izolacja rodzinna

29 Jak modelować relacje gimnazjalista – komputer, Internet? 141516171819202122 zjedz, odpocznij odrób lekcje rozrywka, sport sen Gimnazjum – sugerowany maksymalny czas używania komputera - 20.30 CZWARTE pole do edukacji medialnej

30 Jak modelować relacje gimnazjalista – komputer, Internet? poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela Jeden dzień w tygodniu - bez komputera niech ten dzień wybierze dziecko przez ca ł y tydzie ń w łą czony filtr rodzicielski

31 Rozwój dziecka 6-16 lat (pola zagrożeń) Wiek 6 lat 7 lat8 lat 9 lat 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14 lat 15 lat 16 lat Socjalizacja przy telewizorze. Udział w życiu dorosłych. Pozyskiwanie dziecka przez kupowanie. Pierwsze gry elektroniczne. Pierwsze samodzielne kontrakty z komputerem i Internetem. Zasypianie po 21.00. Chemia wzmocnienia. Samodzielny komputer- Internet. StrzelankI – kompasy agresji. Weekendowe bezgraniczne snifowanie. Częste funkcjonowanie w sferach dorosłych. Przyspieszona adolescencja Samodzielność w SIECI Zabijanie dla zabawy – silne kompasy agresji Cybererotyka Nowe typy chemii wzmocnienia Pierwsze eksperymenty Eksplozja adolescencji Przygotowanie do dorosłości w gimnazjum. Tryby wieczorno-nocne. Opuszczanie wychowawcze. Brak nawyków pracy. Samodzielność i samorządność, tryb wieczorno-nocny, krótki sen, poszukiwanie pobudzenia i wzmocnienia, aktywność seksualna, burze neurohormonalne

32 Dziękujemy za uwagę kontakt: tel. 602-100-020 Więcej opracowań na: www.cps.edu.pl


Pobierz ppt "Mariusz Jędrzejko dr hab. prof. ndzw. Zaburzenia i uzależnienia jako skutek kompulsywnego korzystania z mediów cyfrowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google