Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna w ramach projektu SYNAT / PASSIM XIV Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD Warszawa 11 maja 2012 PASSIMB2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna w ramach projektu SYNAT / PASSIM XIV Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD Warszawa 11 maja 2012 PASSIMB2."— Zapis prezentacji:

1 Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna w ramach projektu SYNAT / PASSIM XIV Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD Warszawa 11 maja 2012 PASSIMB2

2 W 2010 roku Biblioteka Narodowa przystąpiła do projektu SYNAT, w ramach którego realizuje część zadania badawczego PASSIM XIV Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD Warszawa 11 maja 2012 PASSIMB2

3 Cel - utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy XIV Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD Warszawa 11 maja 2012 PASSIMB2

4 Stworzeniu kompleksowego systemu, który obejmie: Platformę informatyczną, realizującą całokształt funkcji użytkowych systemu, Podsystemy aplikacyjne, umożliwiające platformie obsługę szerokiej palety zasobów treściowych, z zapewnieniem wysokiego poziomu skalowalności, a także interoperacyjności w układzie międzynarodowym, Podsystemy generyczne umożliwiające integrację nowych klas przyszłych aplikacji, Podsystem nowych modeli komunikowania naukowego i otwartych społeczności wiedzy, obejmujący również program upowszechniania i promocji adresowany do całego społeczeństwa, Zbiór propozycji modeli prawnych umożliwiających rozwój nowych otwartych modeli komunikowania w nauce, edukacji i obszarze dziedzictwa kulturowego, Model operacyjny, zapewniający trwałość systemu, a także podejmujący kwestie możliwych obszarów jego komercjalizacji. XIV Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD Warszawa 11 maja 2012 PASSIMB2

5 www.synat.pl XIV Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD Warszawa 11 maja 2012 PASSIMB2

6 Analiza cyfrowych zasobów informacyjnych BN wraz z ich wzbogaceniem oraz zasobów instytucji muzealnych, a także źródeł krajowych i zagranicznych, tradycyjnych i elektronicznych (cyfrowych) w zakresie nauk humanistycznych, ekonomicznych i społecznych XIV Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD Warszawa 11 maja 2012 PASSIMB2

7 Ewidencja krajowych i zagranicznych źródeł Analiza i opracowanie zasobów informacyjnych BN Wzbogacanie zasobów informacyjnych XIV Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD Warszawa 11 maja 2012 PASSIMB2

8 Robocza baza danych System Mak Format MARC21 XIV Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD Warszawa 11 maja 2012 PASSIMB2

9 Struktura opisu danych Opracowanie formalne Opracowanie formalne PN – N - 01152 - 13 Opis bibliograficzny. Dokumenty elektronicznePN – N - 01152 - 13 Opis bibliograficzny. Dokumenty elektroniczne Opracowanie rzeczowe Opracowanie rzeczowe Wykaz dyscyplin naukowych wg klasyfikacji KBN UKD XIV Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD Warszawa 11 maja 2012 PASSIMB2

10 Klasyfikacja Symbol UKD Termin indeksowy UKD Klasyfikacja KBN XIV Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD Warszawa 11 maja 2012 PASSIMB2

11 080 655.4-027.583 653 Drugi obieg 690 Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna XIV Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD Warszawa 11 maja 2012 PASSIMB2

12 Wprowadzanie = termin indeksowy XIV Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD Warszawa 11 maja 2012 PASSIMB2

13 Jeden symbol UKD = dowolna ilość terminów indeksowych XIV Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD Warszawa 11 maja 2012 PASSIMB2

14 655.41-027.583 Drugi obieg Ruch wydawniczy nielegalny Wydawnictwa nielegalne propozycje terminów XIV Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD Warszawa 11 maja 2012 PASSIMB2

15 929.5 Genealogia Genealogia - źródła Dzieje rodzin Rody - genealogia Inskrypcje nagrobne Tablice genealogiczne XIV Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD Warszawa 11 maja 2012 PASSIMB2

16 Wyszukiwanie = Termin indeksowy Termin indeksowy + symbol UKD Symbol UKD XIV Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD Warszawa 11 maja 2012 PASSIMB2

17 Nazwy osobowe 821.162.1Osiecka Agnieszka Osiecka Agnieszka XIV Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD Warszawa 11 maja 2012 PASSIMB2

18 Nazwy osobowe 821.161.1Vysockij Vladimir Semenovič Wysocki Włodzimierz Vysockij Vladimir Semenovič XIV Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD Warszawa 11 maja 2012 PASSIMB2

19 Nazwy instytucji 378(438)Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański XIV Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD Warszawa 11 maja 2012 PASSIMB2

20 Nazwy instytucji 001.32Polska Akademia Nauk Polska Akademia Nauk PAN XIV Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD Warszawa 11 maja 2012 PASSIMB2

21 Nazwy geograficzne 913(438)Łomża Łomża XIV Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD Warszawa 11 maja 2012 PASSIMB2

22 Nazwy geograficzne 913(438)Suwałki Suwałki Suwalszczyzna XIV Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD Warszawa 11 maja 2012 PASSIMB2

23 Nazwy geograficzne 913(438)Prusy Wschodnie Prusy Wschodnie XIV Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD Warszawa 11 maja 2012 PASSIMB2

24 Nazwy geograficzne 913(438-751)Poleski Park Narodowy Poleski Park Narodowy XIV Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD Warszawa 11 maja 2012 PASSIMB2

25 Nazwy geograficzne 913(438:23)Tatry Tatry XIV Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD Warszawa 11 maja 2012 PASSIMB2

26 Zaplecze merytoryczne Kartoteka wzorcowa UKD Kartoteka wzorcowa JHP Pracownia UKD XIV Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD Warszawa 11 maja 2012 PASSIMB2

27 Robocza Baza PASSIM – 6200 rek. Baza pomocnicza (kartoteka) – 850 rek. XIV Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD Warszawa 11 maja 2012 PASSIMB2

28 Dziękuję za uwagę m.michalska@bn.org.pl XIV Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD Warszawa 11 maja 2012 PASSIMB2


Pobierz ppt "Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna w ramach projektu SYNAT / PASSIM XIV Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD Warszawa 11 maja 2012 PASSIMB2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google