Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EDUKACJA PATRIOTYCZNA w ZSP im.J.Brzechwy we Frydrychowicach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EDUKACJA PATRIOTYCZNA w ZSP im.J.Brzechwy we Frydrychowicach"— Zapis prezentacji:

1 EDUKACJA PATRIOTYCZNA w ZSP im.J.Brzechwy we Frydrychowicach

2 Nasz szkolny sztandar

3 "Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewni każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności." " Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawy moralne i obywatelskie z poszanowaniem godności osobistej ucznia."

4 "Patriotyzm jest nie tylko jednym z fundamentów wolnej Rzeczypospolitej, kluczem do zrozumienia wieloletniej historii walki o Niepodległą Polskę, ale także podstawą do budowania nowoczesnej polskiej tożsamości. Tylko narody szanujące swoją historię i tradycję mogą tworzyć mocną wspólnotę europejską. Od działania szkół i nauczycieli na tym polu w ogromnej mierze zależą postawy młodych ludzi, którzy w przyszłości jako dorośli przejmą odpowiedzialność za kraj" (Deklaracja o zintegrowaniu współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rzecz edukacji patriotycznej z dnia 3 IX 2007 r.)

5 W naszej szkole budzimy w naszych uczniach przywiązanie do naszej Ojczyzny, do naszych Frydrychowic i do naszej szkoły. Dzieje się to na wszystkich poziomach edukacji od oddziału przedszkolnego po klasy najstarsze gimnazjum, a nawet pozaszkolnie w lokalnej społeczności podczas różnego rodzaju uroczystości. Nasz program edukacji patriotycznej jest zatem ściśle związany z programem edukacji regionalnej.

6 DZIAŁANIA PODEJMOWANE W NASZEJ SZKOLE W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ

7 1.REALIZACJA PROGRAMU NAUCZANIA NA LEKCJACH HISTORII Z ZAKRESU HISTORII POLSKI ORAZ Z ZAKRESU „MOJA MAŁA HISTORIA”. KORELACJA KRZEWIENIA POSTAWY PATRIOTYCZNEJ

8 2.CYKL LEKCJI WYCHOWAWCZYCH POŚWIĘCONYCH EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ

9

10 3.UROCZYSTOŚCI I APELE UPAMIĘTNIAJĄCE ROCZNICE ŚWIĄT NARODOWYCH I WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH rocznica wybuchu II wojny światowej - 94 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę - apel z okazji świąt majowych – uchwalenie Konstytucji 3 Maja, Święto Flagi, zakończenie II Wojny Światowej - apel upamiętniający tragedię katyńską i smoleńską

11

12 4.REALIZACJA CYKLU ZAJĘĆ HISTORYCZNYCH PROPAGUJĄCYCH TOŻSAMOŚĆ NARODOWĄ W KLASACH IV-VI – PROJEKT „MAM GEN WOLNOŚCI”

13

14 5.CYKL WYJAZDÓW EDUKACYJNYCH „SZLAKIEM TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ”
- Kraków (Starówka, Wawel, Kopiec Kościuszki, pomniki) - Sandomierz (Zamek, Brama Opatowska, Ratusz, Dąb Niepodległości) - Kazimierz Dolny (ruiny zamku, kamienice) - Ujazd (ruiny zamku Krzyżtopór) - Baranów Sandomierski (zamek) - Czorsztyn (ruiny zamku) - Bochnia (kopalnia) - Oświęcim – Brzezinka (obóz zagłady) - Warszawa (Starówka, Zamek Królewski, Pałac Prezydencki, Grób Nieznanego Żołnierza) - Wyjazd do kina na projekcję filmu „W ciemności”

15

16 6.REALIZACJA CYKLU ZAJĘĆ HISTORYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU „SZANSA NA SUKCES” – „POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH” (WYKONANIE ZESTAWU PLANSZ”)

17

18 7.DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PRACY ZHP - udział w grze miejskiej w Krakowie „Szlakiem Tadeusza Kościuszki” - udział w konkursie historycznym „Harcerstwo na ziemi wadowickiej” - przekazanie światełka betlejemskiego do parafii i urzędów - uczczenie rocznicy wybuchu powstania warszawskiego złożeniem kwiatów pod pomnikiem w Wadowicach i pełnienie warty - gra terenowo-ratownicza w Wadowicach i pokaz ratownictwa w szkole

19

20 8.PROJEKTY GIMNAZJALNE - PREZENTACJA MULTIMEDIALNA „AUSCHWITZ - MIEJSCE ZAGŁADY” ORAZ MODELE: NIEISTNIEJĄCEGO KOŚCIOŁA I ZNISZCZONEJ STAREJ SZKOŁY WE FRYDRYCHOWICACH

21

22 9.KONKURSY PLASTYCZNE: W MŁODSZEJ GRUPIE WIEKOWEJ „JESTEM MAŁYM PATRIOTĄ” ORAZ W STARSZEJ GRUPIE „KORCZAK W SZKOLE XXI WIEKU”

23

24 10. COROCZNY UDZIAŁ W MAŁOPOLSKIM KONKURSIE HISTORYCZNYM

25 11.COROCZNY UDZIAŁ W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ W BIELSKU – BIAŁEJ

26

27 12. SPOTKANIE Z PANIĄ POSEŁ RP – JAGNĄ MARCZUŁAJTIS

28

29 13.PAMIĘĆ O WIELKIM POLAKU – DNI PAPIESKIE I ROCZNICE ŚMIERCI JP II

30

31 Zmontował Robert Kawończyk z Anną Magierą
W prezentacji wykorzystano: materiały z zasobów szkolnych ZSP Frydrychowice, - materiały Krzysztofa Szczura materiały Roberta Kawończyka Muzyka podkładu – uczniowskie zespoły muzyczne „Dziewiąta gama” i „Przymierze”


Pobierz ppt "EDUKACJA PATRIOTYCZNA w ZSP im.J.Brzechwy we Frydrychowicach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google