Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z-3ZAKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, KONSTRUKCJI DREWNIANYCH I ZABYTKOWYCH Z-3 ZAKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, KONSTRUKCJI DREWNIANYCH I ZABYTKOWYCH Instytut.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z-3ZAKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, KONSTRUKCJI DREWNIANYCH I ZABYTKOWYCH Z-3 ZAKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, KONSTRUKCJI DREWNIANYCH I ZABYTKOWYCH Instytut."— Zapis prezentacji:

1 Z-3ZAKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, KONSTRUKCJI DREWNIANYCH I ZABYTKOWYCH Z-3 ZAKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, KONSTRUKCJI DREWNIANYCH I ZABYTKOWYCH Instytut Budownictwa Politechnika Wrocławska Budynek C-7 Plac Grunwaldzki 11, 50-377 Wrocław tel. +48 (71) 320 23 65 tel./fax: +48 (71) 322 14 65

2 ZAKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, KONSTRUKCJI DREWNIANYCH I ZABYTKOWYCH Kierownik Zakładu prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko

3 PRACOWNICY ZAKŁADU

4 prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko Dane kontaktowe: pok. 915, C-7 tel.: +48 71 320 23 65 e-mail: jerzy.jasienko@pwr.wroc.pl Kierownik Zakładu Materiałów Budowlanych, Konstrukcji Drewnianych i Zabytkowych Z-6, Dyrektor Instytutu Budownictwa PWr., ekspert Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ekspert Fundacji Romualdo del Bianco we Florencji, przewodniczący Głównej Komisji Konserwatorskiej RP, członek Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze KiDN, członek ICOMOS, członek ISCARSAH, członek SWC, członek IABSE, Obszary zainteresowań naukowych: konserwacja i wzmacnianie historycznych konstrukcji drewnianych, ceglanych i kamiennych przy użyciu połączeń klejowych oraz wkładek i prętów stalowych, prętów GR, taśm, mat i siatek węglowych CFRP, żywic syntetycznych; rozkłady odkształceń i naprężeń w konstrukcjach zespolonych; diagnostyka stanu technicznego konstrukcji zabytkowych; programy konserwatorskie i projekty w obszarze zabytków budownictwa murowanego i drewnianego; modelowanie analityczne i numeryczne pracy statycznej konstrukcji zabytkowych, doktryny konserwatorskie

5 dr inż. Łukasz Bednarz Dane kontaktowe: pok. 906, C-7 tel.: +48 71 320 22 63 e-mail: lukasz.bednarz@pwr.wroc.pl asystent Obszary zainteresowań naukowych: - konserwacja i wzmacnianie konstrukcji historycznych, - materiały kompozytowe FRP, FRCM, - diagnostyka stanu technicznego konstrukcji zabytkowych, - modelowanie numeryczne MES, - mykologia,

6 dr inż. Stanisław Kania Dane kontaktowe: pok. 907, C-7 tel.: +48 71 320 34 90 e-mail: stanislaw.kania@pwr.wroc.pl adiunkt Obszary zainteresowań naukowych: - drewno, - materiały drewnopochodne, - gips i wyroby gipsowe,

7 dr inż. Aleksander Kapelko Dane kontaktowe: pok. 905, C-7 tel.: +48 71 320 38 02 e-mail: aleksander.kapelko@pwr.wroc.pl adiunkt Obszary zainteresowań naukowych: - nowoczesne technologie betonów i zapraw, - nowoczesne technologie tworzyw cementowych, - model betonu wysokiej wytrzymałości,

8 dr inż. Mariusz Książek Dane kontaktowe: pok. 907, C-7 tel.: +48 71 320 34 90 e-mail: mariusz.ksiazek@pwr.wroc.pl adiunkt Obszary zainteresowań naukowych: - inżynieria materiałowa, - ochrona antykorozyjna, - chemia budowlana, - nowoczesne materiały kompozytowe,

9 dr inż. Dominik Logoń Dane kontaktowe: pok. 913, C-7 tel.: +48 71 320 36 95 e-mail: dominik.logon@pwr.wroc.pl adiunkt Obszary zainteresowań naukowych: - reologia mieszanek cementowych, - kompozyty z rozproszonym mikrozbrojeniem HPFRC, - emisja akustyczna, - mykologia,

10 mgr inż. Olga Mierzejewska Dane kontaktowe: pok. 913, C-7 tel.: +48 71 320 36 95 e-mail: olga.mierzejewska@pwr.wroc.pl wykładowca Obszary zainteresowań naukowych: - betony wysokowartościowe, - betony samozagęszczalne, - modyfikacja betonu, - badania materiałów budowlanych z wykorzystaniem metod chemicznych

11 dr inż. Marta Moczko Dane kontaktowe: pok. 917, C-7 tel.: +48 71 320 36 23 e-mail: marta.moczko@pwr.wroc.pl adiunkt Obszary zainteresowań naukowych: - ocena jakości i trwałości materiałów opartych na spoiwach cementowych, - wpływ domieszek, dodatków na właściwości betonu, - badania zapraw historycznych,

12 dr inż. Tomasz Nowak Dane kontaktowe: pok. 906, C-7 tel.: +48 71 320 22 63 e-mail: tomasz.nowak@pwr.wroc.pl adiunkt Obszary zainteresowań naukowych: - konserwacja i wzmacnianie konstrukcji drewnianych przy użyciu materiałów FRP i wkładek stalowych, - ochrona konstrukcji drewnianych przed korozją biologiczną, - konstrukcje z drewna klejonego,

13 dr inż. Magdalena Piechówka - Mielnik Dane kontaktowe: pok. 917, C-7 tel.: +48 71 320 36 23 e-mail: magdalena.piechowka@pwr.wroc.pl asystent Obszary zainteresowań naukowych: - kształtowanie właściwości kompozytów cementowych poprzez modyfikację składu i struktury, - reologia mieszanek cementowych

14 dr inż. Genowefa Rosiek Dane kontaktowe: pok. 911, C-7 tel.: +48 71 320 38 79 e-mail: genowefa.rosiek@pwr.wroc.pl adiunkt Obszary zainteresowań naukowych: - wytwarzanie i właściwości materiałów ceramicznych, - synteza spoiw oraz kompozytów mineralnych o zastosowaniach specjalnych, - badania zapraw historycznych,

15 dr inż. Danuta Wala Dane kontaktowe: pok. 911, C-7 tel.: +48 71 320 38 79 e-mail: danuta.wala@pwr.wroc.pl adiunkt Obszary zainteresowań naukowych: - fizykochemia materiałów budowlanych, - synteza spoiw o właściwościach specjalnych, - mechanika pękania materiałów kruchych, - badania zapraw historycznych,

16 dr inż. Bogusława Werner Dane kontaktowe: pok. 912, C-7 tel.: +48 71 320 38 79 e-mail: boguslawa.werner@pwr.wroc.pl starszy wykładowca Obszary zainteresowań naukowych: - synteza biomateriałów korundowych, - badania zapraw historycznych,

17 mgr inż. Katarzyna Hamrol Dane kontaktowe: pok. 910, C-7 tel.: +48 71 320 39 49 e-mail: katarzyna.hamrol@pwr.wroc.pl doktorantka Obszary zainteresowań naukowych: - konserwacja i wzmacnianie drewnianych obiektów zabytkowych, - badania drewna i drewnianych konstrukcji historycznych metodami nieniszczącymi i quasi- nieniszczącymi, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania rezystografu oporowego, - dendrochronologia.

18 mgr inż. Witold Misztal Dane kontaktowe: pok. 910, C-7 tel.: +48 71 320 39 49 e-mail: witold.misztal@pwr.wroc.pl doktorant Obszary zainteresowań naukowych: - konserwacja i wzmacnianie historycznych konstrukcji murowych, - wzmacnianie konstrukcji, - innowacyjne materiały i technologie, -zastosowania metody elementów skończonych w analizie liniowej i nieliniowej

19 mgr inż. Anna Ostrycharczyk Dane kontaktowe: pok. 910, C-7 tel.: +48 71 320 39 49 e-mail: anna.ostrycharczyk@pwr.wroc.pl doktorantka Obszary zainteresowań naukowych: - konstrukcje z drewna klejonego warstwowo, - konstrukcje hybrydowe drewniano-stalowe, - zastosowanie cięgien stalowych w konserwacji i wzmacnianiu obiektów zabytkowych, - praca powierzchniowych układów prętowych,

20 mgr inż. Krzysztof Raszczuk Dane kontaktowe: pok. 910, C-7 tel.: +48 71 320 39 49 e-mail: krzysztof.raszczuk@pwr.wroc.pl doktorant Obszary zainteresowań naukowych: - konserwacja i wzmacnianie zabytkowych konstrukcji murowych i drewnianych, - historyczne sklepienia ceglane i kamienne, - modelowanie analityczne, - analizy numeryczne, - kompozyty

21 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA ZAKŁADU

22 Działalność naukowa Zakładu koncentruje się na następujących obszarach: konserwacja i wzmacnianie historycznych konstrukcji drewnianych, ceglanych i kamiennych, wykorzystanie materiałów FRP, FRCM, SRP/SRG w konstrukcjach zabytkowych drewnianych i murowanych, modelowanie konstrukcji zespolonych, konstrukcje z drewna klejonego, technologie nowych generacji kompozytów cementowych typu WWB, SCC oraz HPFRC, zwiększenie odporności na kruche pękanie kompozytów cementowych mechanizmem zwielokrotnionego zarysowania przy użyciu mikro-włókien, w tym o małym L/d, reologia zawiesin, kompatybilność spoiwo – domieszka chemiczna, optymalizowanie składu matryc cementowych bez i z dodatkami mineralnymi, zjawisko samo-osuszania, możliwość ograniczenia efektów, pielęgnacja wewnętrzna. kryteria oceny jednorodności i trwałości kompozytów cementowych, badania i optymalizacja materiałów kompozytowych i specjalnych, w tym biokompozytów – ich struktur, właściwości i wytwarzania, doskonalenie metod badań odporności korozyjnej kompozytów cementowych i cementowo podobnych wraz z opisem zjawisk korozyjnych i mechanizmu degradacji kompozytów za pomocą zależności termodynamicznych, zastosowanie popiołów lotnych w technologii alkalizowanych hydrotermalnie spoiw, problematyka wyrobów gipsowych i odpadów drzewnych.

23 -wagi o różnej dokładności, -aparat Amslera, -aparat Graf-Kaufmanna, -dynamometr DYNA Z 16 E, -rezystograf, -wilgotnościomierze, -zestaw do przepuszczalności wody przez beton, -maszyny wytrzymałościowe, -suwmiarki cyfrowe, -termohigrometry, -termometry cyfrowe, -sekundomierze cyfrowe, -komory cieplne, -mieszarki do zapraw i betonów, -formy do kształtowania próbek, -wkładki do badań wytrzymałościowych, -tarcza Bohmego, -wstrząsarka, -aparat Ve-Be, -piła do cięcia, -wanny do przechowywania próbek oraz szkło pomiarowe -viskomat PC z oprogramowaniem, -automatyczny Vicat, -automatyczna zamrażarka z oprogramowaniem, -komora z oprogramowaniem do pielęgnacji próbek, Posiadana wybrana aparatura do badań

24 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZAKŁADU

25 -ustalanie składu betonów zwykłych, wysokowartościowych oraz samozagęszczających się do zastosowania w różnych klasach ekspozycji, -badania cech betonów towarowych, specjalnych oraz w prefabrykatach betonowych, -badania elementów i konstrukcji kamiennych, ceglanych i drewnianych, w tym zabytkowych, -naprawa i wzmacniania konstrukcji zabytkowych, -wykorzystanie materiałów kompozytowych w naprawie i wzmacnianiu konstrukcji, -badania cech technicznych kamienia naturalnego, -wykonywanie zapraw zwykłych i specjalnych oraz badania cech fizycznych i wytrzymałościowych, -badania jakości cementów, -podstawowe badania fizyczne materiałów budowlanych, -badania reologiczne w zakresie reologii materiałów opartych ma spoiwach mineralnych (zaczynów, zapraw i betonów), -ocena jakości materiałów budowlanych, -ocena przydatności surowców do zastosowań w budownictwie, -opracowywanie składów i metod wytwarzania materiałów o złożonych właściwościach, -ustalanie przyczyn degradacji materiałów w obiektach budowlanych, -rozwiązywanie problemów wynikających ze złego wykonawstwa, korozji materiałów, sposobów napraw i zabezpieczeń, -podstawowe badania chemiczne materiałów budowlanych, -analiza chemiczna surowców mineralnych i materiałów budowlanych, -ocena przydatności kopalin i odpadów przemysłowych do produkcji materiałów budowlanych, -określenie odporności korozyjnej materiałów budowlanych, -ocena agresywności środowisk wobec materiałów i konstrukcji budowlanych. Oferta Zakładu dla gospodarki obejmuje:

26 WYKAZ WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI (w roku akademickim 2010/2011)

27 1.Bajno D., Bednarz Ł.J. Kościół w Prószkowie na Opolszczyźnie jako przykład powtarzalnych wyzwań przy ratowaniu historycznych obiektów budownictwa sakralnego – badania, wytyczne konstrukcyjno-konserwatorskie, Wiadomości Konserwatorskie No 28/2010. s. 49-60 2.Bednarz Ł. J., Bajno D. Ekologiczne stabilizatory ścieżek i dróg gruntowych. Inwestycje Sektora Publicznego. 2011, nr 2, s. 44-47 3.Bednarz Ł. J., Bajno D. Rozproszone zbrojenie posadzek betonowych. Inwestycje Sektora Publicznego. 2011, nr 1, s. 49-51 4.Bednarz Ł.J. Siatki kompozytowe do wzmacniania konstrukcji budowlanych, Inwestycje Sektora Publicznego. 2010, nr 1, s. 52-55 5.Giergiczny Z., Piechówka-Mielnik M.J. Wapień głównym składnikiem cementów portlandzkich wieloskładnikowych CEM II/A, B-M, Budownictwo, Technologie, Architektura. 2011, nr 2, s. 72-76 6.Jasieńko J., Bednarz Ł.J., Raszczuk K., Misztal W.: Konserwacja konstrukcyjna i wzmacnianie murów historycznych, Trwała ruina II : problemy utrzymania i adaptacji : ochrona, konserwacja i adaptacja zabytkowych murów : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Szmygina. Lublin ; Warszawa : Politechnika Lubelska, 2010. s. 57-68 7.Jasieńko J., Majchrzak W., Rapp P., Słowek G. Wzmocnienie sklepienia krzyżowo-żebrowego za pomocą powłoki żelbetowej wykonanej metodą suchą betonu natryskowego. Trwałe rozwiązania naprawcze w obiektach budowlanych : praca zbiorowa / pod red. Mieczysława Kamińskiego [i in.]. Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, cop. 2010. s. 103-127. 8.Jasieńko J., Nowak T., Bednarz Ł. O współczesnych metodach wzmacniania wybranych konstrukcji historycznych. W: Międzynarodowa konferencja: Florencja i Kraków miasta partnerskie w Europie - wspólne dziedzictwo kultury, TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków, pp. 349-398 9.Jasieńko J., Nowak T., Bednarz Ł.J. Badania stropu Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego. Ochrona budynków przed wilgocią i korozją biologiczną : praca zbiorowa. T. 7 / pod red. Jerzego Karysia. Wrocław : Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, 2010. s. 219-228 10.Jasieńko J., Nowak T., Bednarz Ł.J. Wrocław University's Leopoldinum Auditorium - tests of its ceiling and a conservation and strengthening concept. Advanced Materials Research. 2010, vol. 133/134, s. 265-270 11.Jasieńko J., Nowak T., Mroczek P., Bednarz Ł.J. Konserwacja konstrukcyjna z użyciem nowych technik na przykładzie kościoła pw. św. Anny w Ząbkowicach Śląskich. Wiadomości Konserwatorskie No 28/2010. s. 18-30

28 12.Kania T., Kobusiński A., Pietraszek P., Kania S. Analiza przyczyn pękania ścian działowych w nowo oddanym wysokim budynku mieszkalnym w Warszawie. [Awarie budowlane] : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : XXV konferencja naukowo-techniczna, Szczecin- Międzyzdroje, 24-27 maja 2011. T. 2 / oprac. red. Maria Kaszyńska. Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, [2011]. s. 443-450. 13.Książek M. The experimental and innovative research on usability of sulphur polymer composite for corrosion protection of reinforcing steel and concrete. Composites. Part B: Engineering. 2011, vol. 42, iss. 5, s. 1084-1096 14.Książek M. The experimental research on adhesion and mass loss for reinforcing steel covered with polymeric sulphuric composites. Kompozyty. 2010, R. 10, nr 4, s. 374-379 15.Logoń D. Quality control of cement mixes using cube flow and electrical resistance tests. 4th International Conference Non-Traditional Cement & Concrete, June 27--30, 2011, Brno, Czech Republic 16.Logoń D. The rope effect in HPFRC cement composites. 4th International Conference Non-Traditional Cement & Concrete, June 27--30, 2011, Brno, Czech Republic 17.Onysyk J., Jasieńko J., Sułkowski M., Szczepański J. Revitalization of footbridges as components of cultural landscape. 4 th International Conference FOOTBRIDGE 2011, Wrocław, Poland, July 6-8 18.Piechówka M.J., Giergiczny Z. Wpływ kamienia wapiennego na właściwości reologiczne zaczynu cementowego. Budownictwo, Technologie, Architektura. 2011, nr 1, s. 58-61. 19.Piechówka-Mielnik M.J., Giergiczny Z. Properties of portland-composite cement with limestone. Cementing a sustainable future [Dokument elektroniczny] : XIII ICCC International Congress on the Chemistry of Cement, Madrid, 3-8 July, 2011 / eds. Ángel Palomo, Aniceto Zaragoza, Juan Carlos López Agüí. Madrid : Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, [2011. 7]

29 PRACE BADAWCZE PRACOWNIKÓW ZAKŁADU

30 Prace badawcze pracowników Zakładu : Pomiary drewna z użyciem rezystografu IML RESI F-400S Badania wzmocnionych belek drewnianych przy użyciu FRP Badanie wytrzymałości drewna na ścianie wzdłuż włókien Przykładowa próbka po zniszczeniu przy badaniu wytrzymałości na ścianie wzdłuż włókien drewna

31 Stanowisko badawcze do badania materiałów kompozytowych i specjalnych Prace badawcze pracowników Zakładu : Badania struktury materiałów kompozytowych i specjalnych. Powiększenia powierzchni przełomu kompozytów, po badaniu wytrzymałości na zginanie, polimerowy kompozyt siarkowy oraz spolimeryzowana siarka. Przykładowy widok powierzchni naturalnej betonu zwykłego, pokrytej warstwą polimerowego kompozytu siarkowego o grubości 1,5 mm, po badaniu przyczepności normalnej, beton wykonany z użyciem kruszywa otoczakowego i beton wykonany z użyciem kruszywa łamanego granitowego.

32 Prace badawcze pracowników Zakładu : Stanowisko do badań parametrów reologicznychELC-3131D miernik do pomiaru rezystywności mieszanek cementowych Wykres naprężenie-ugięcie matryc, kompozytów zwykłych (FRC) i wysokowartościowych (HPFRC)

33 Prace badawcze pracowników Zakładu : Próbki po badaniu wytrzymałości na ściskanie zaczynów cementowych Badanie wytrzymałości na ściskanie próbki zaczynów cementowych Wiskozymetr rotacyjny Przechowywanie próbek zaczynu cementowego

34 Prace badawcze pracowników Zakładu : Model do badań efektywności zastosowanego wzmocnienia Model do badań efektywności innowacyjnych technologii i materiałów w naprawach elementów wstępnie zarysowanych Wzmacnianie, konserwacja i naprawa historycznych murów kamiennych z zastosowaniem nowoczesnych materiałów i technologii

35 Prace badawcze pracowników Zakładu : Analiza statyczno – wytrzymałościowa historycznych konstrukcji murowanych, w szczególności sklepień o podwójnej krzywiźnie (np. kopuły)

36 Prace badawcze pracowników Zakładu : Wzmacnianie elementów konstrukcyjnych obiektów historycznych za pomocą materiałów kompozytowych takich jak: taśm C-FRP, siatki FRCM, SRG i SRP

37 Prace badawcze pracowników Zakładu : Wzmacnianie łuków i sklepień murowych za pomocą materiałów kompozytowych takich jak: taśm C-FRP, siatki FRCM, SRG i SRP. Badania laboratoryjne i numeryczne

38 Prace badawcze pracowników Zakładu : Schematy wzmacniania murów ceglanych i kamiennych z zastosowaniem materiałów kompozytowych

39 Prace badawcze pracowników Zakładu : Schematy wzmacniania murów kamiennych z zastosowaniem cięgien UHTSS


Pobierz ppt "Z-3ZAKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, KONSTRUKCJI DREWNIANYCH I ZABYTKOWYCH Z-3 ZAKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, KONSTRUKCJI DREWNIANYCH I ZABYTKOWYCH Instytut."

Podobne prezentacje


Reklamy Google