Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Segment nr 10 Nowoczesne pokrycia barierowe na krytyczne elementy silnika lotniczego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Segment nr 10 Nowoczesne pokrycia barierowe na krytyczne elementy silnika lotniczego."— Zapis prezentacji:

1 Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Segment nr 10 Nowoczesne pokrycia barierowe na krytyczne elementy silnika lotniczego dr hab. inż. Lucjan Swadźba prof. w Pol. Śl., dr hab. inż. Ryszard Filip prof. w Pol. Rz. Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska, Politechnika Lubelska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów, Czewiec 2010 Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

2 POWŁOKOWE BARIERY CIEPLNE TBCs Pojęciem TBCs (Thermal Barrier Coatings) określa się powłoki, które dzięki niskiej przewodności cieplnej stanowią barierę oddzielającą powierzchnię elementów od strumienia gorących gazów. Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

3 Podzadanie 1. POLITECHNIKA LUBELSKA Modelowanie fizyczne powłokowej bariery cieplnej z uwzględnieniem właściwości materiału i warunków pracy. Zastosowanie programu do symulacji przepływów Celem badań było wyznaczanie rozkładu temperatury w objętości łopatki silnika turbinowego. Rozważano dwa przypadki: 1.łopatka z pokryciem ceramicznym ochronnym TBC o typowym składzie ZrO2–8 wt% Y2O3 2. łopatka bez pokrycia TBC. Model umieszczony był w kanale stanowiącym wycinek wirnika przez który przepływał gaz spalinowy o temperaturze 1600 K. Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

4 Podzadanie 1cd. POLITECHNIKA LUBELSKA Modelowanie fizyczne powłokowej bariery cieplnej z uwzględnieniem właściwości materiału i warunków pracy. Rozkład temperatury na powierzchni łopatki i pokrycia TBC Dla łopatki z wykonanym pokryciem główny przedział temperatur przypada na zakres 1325 – 1375 K i stanowi 48,5 %. W łopatce bez wykonanego pokrycia wspomniany zakres stanowi 22% zaś pozostałe udziały leżą w granicach 1375 – 1500 K. Jest to zarazem dowodem korzystnego wpływu powłoki ochronnej zabezpieczającej przed nadmiernym nagrzewaniem łopatki podczas pracy. Łopatka z pokryciemŁopatka bez pokrycia Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

5 Cel: Opracowanie danych porównawczych właściwości fizycznych materiałów stosowanych obecnie (ZrO2xY2O3) na powłokowe bariery cieplne z nowymi materiałami ceramicznymi modyfikowanymi pierwiastkami ziem rzadkich, Opracowanie danych porównawczych właściwości fizycznych materiałów stosowanych obecnie (ZrO2xY2O3) na powłokowe bariery cieplne z nowymi materiałami ceramicznymi modyfikowanymi pierwiastkami ziem rzadkich, Dobór materiałów powłokowych, Dobór materiałów powłokowych, Opracowanie danych dotyczących właściwości fizycznych powłokowych barier cieplnych wytworzonych z nowych materiałów ceramicznych modyfikowanych pierwiastkami ziem rzadkich. Opracowanie danych dotyczących właściwości fizycznych powłokowych barier cieplnych wytworzonych z nowych materiałów ceramicznych modyfikowanych pierwiastkami ziem rzadkich. Cel naukowy: Wyjaśnienie mechanizmu oddziaływania pierwiastków ziem rzadkich na właściwości fizyczne powłokowych barier cieplnych Wyjaśnienie mechanizmu oddziaływania pierwiastków ziem rzadkich na właściwości fizyczne powłokowych barier cieplnych Podzadanie 4. POLITECHNIKA ŚLĄSKA Badania właściwości fizycznych nowych materiałów ceramicznych oraz powłok TBC zawierających te materiały m.in. Re2Zr2O7 o strukturze pyrochlorów modyfikowanych pierwiastkami ziem rzadkich(La, Gd, Nd, Sm, Eu) i mniejszym przewodnictwie cieplnym niż obecnie stosowane materiały na bazie tlenku cyrkonu. Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

6 Podzadanie 4. POLITECHNIKA ŚLĄSKA Badania właściwości fizycznych nowych materiałów ceramicznych oraz powłok TBC zawierających te materiały m.in. Re2Zr2O7 o strukturze pyrochlorów modyfikowanych pierwiastkami ziem rzadkich (Re=La, Gd, Nd, Sm, Eu) i mniejszym przewodnictwie cieplnym niż obecnie stosowane materiały na bazie tlenku cyrkonu. Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

7 Podzadanie 4. POLITECHNIKA ŚLĄSKA Badania właściwości fizycznych nowych materiałów ceramicznych oraz powłok TBC zawierających te materiały m.in. Re2Zr2O7 o strukturze pyrochlorów modyfikowanych pierwiastkami ziem rzadkich (Re=La, Gd, Nd, Sm, Eu) i mniejszym przewodnictwie cieplnym niż obecnie stosowane materiały na bazie tlenku cyrkonu. Aparatura do badań przewodnictwa cieplnego NETZSCH LFA 427 Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

8 Podzadanie 4. POLITECHNIKA ŚLĄSKA Badania właściwości fizycznych nowych materiałów ceramicznych oraz powłok TBC zawierających te materiały m.in. Re2Zr2O7 o strukturze pyrochlorów modyfikowanych pierwiastkami ziem rzadkich(La, Gd, Nd, Sm, Eu) i mniejszym przewodnictwie cieplnym niż obecnie stosowane materiały na bazie tlenku cyrkonu. Skład chemiczny proszków na bazie tlenku cyrkonu i cyrkonianu gadolinu Wt.%ZrGdYAlSiCuTiSC ZrO 2 x8Y 2 O 3 80,63-6,100,17<0,10<0,01<0,0670,0040,018 Gd 2 Zr 2 O 7 28,559,70,0680,088<0,10<0,01<0,0050,0020,006 Wyniki badań ciepła właściwego proszków 8YSZ i Gd 2 Zr 2 O 7 Wyniki badań dyfuzyjności cieplnej proszków 8YSZ i Gd 2 Zr 2 O 7 Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

9 Podzadanie 4. POLITECHNIKA ŚLĄSKA Badania właściwości fizycznych nowych materiałów ceramicznych oraz powłok TBC zawierających te materiały m.in. Re2Zr2O7 o strukturze pyrochlorów modyfikowanych pierwiastkami ziem rzadkich(La, Gd, Nd, Sm, Eu) i mniejszym przewodnictwie cieplnym niż obecnie stosowane materiały na bazie tlenku cyrkonu. Wyniki badań kalorymetrycznych proszku 8YSZ Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

10 Podzadanie 4. POLITECHNIKA ŚLĄSKA Badania właściwości fizycznych nowych materiałów ceramicznych oraz powłok TBC zawierających te materiały m.in. Re2Zr2O7 o strukturze pyrochlorów modyfikowanych pierwiastkami ziem rzadkich(La, Gd, Nd, Sm, Eu) i mniejszym przewodnictwie cieplnym niż obecnie stosowane materiały na bazie tlenku cyrkonu. Wyniki badań składu fazowego proszków w stanie wyjściowym i po badaniach DSC 25°C 1400°C Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

11 Podzadanie 4. POLITECHNIKA ŚLĄSKA Badania właściwości fizycznych nowych materiałów ceramicznych oraz powłok TBC zawierających te materiały m.in. Re2Zr2O7 o strukturze pyrochlorów modyfikowanych pierwiastkami ziem rzadkich(La, Gd, Nd, Sm, Eu) i mniejszym przewodnictwie cieplnym niż obecnie stosowane materiały na bazie tlenku cyrkonu. Wyniki badań kalorymetrycznych proszku Gd 2 Zr 2 O 7 Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

12 Podzadanie 4. POLITECHNIKA ŚLĄSKA Badania właściwości fizycznych nowych materiałów ceramicznych oraz powłok TBC zawierających te materiały m.in. Re2Zr2O7 o strukturze pyrochlorów modyfikowanych pierwiastkami ziem rzadkich(La, Gd, Nd, Sm, Eu) i mniejszym przewodnictwie cieplnym niż obecnie stosowane materiały na bazie tlenku cyrkonu. Wyniki badań składu fazowego proszków w stanie wyjściowym i po badaniach DSC 25°C 1400°C Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

13 Podzadanie 4. POLITECHNIKA ŚLĄSKA Badania właściwości fizycznych nowych materiałów ceramicznych oraz powłok TBC zawierających te materiały m.in. Re2Zr2O7 o strukturze pyrochlorów modyfikowanych pierwiastkami ziem rzadkich(La, Gd, Nd, Sm, Eu) i mniejszym przewodnictwie cieplnym niż obecnie stosowane materiały na bazie tlenku cyrkonu. Wyniki badań kalorymetrycznych mieszaniny proszków ZrO 2 xY 2 O 3 i Gd 2 Zr 2 O 7 Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

14 Podzadanie 4. POLITECHNIKA ŚLĄSKA Badania właściwości fizycznych nowych materiałów ceramicznych oraz powłok TBC zawierających te materiały m.in. Re2Zr2O7 o strukturze pyrochlorów modyfikowanych pierwiastkami ziem rzadkich(La, Gd, Nd, Sm, Eu) i mniejszym przewodnictwie cieplnym niż obecnie stosowane materiały na bazie tlenku cyrkonu. Wyniki badań składu fazowego mieszaniny proszków ZrO 2 xY 2 O 3 i Gd 2 Zr 2 O 7 po badaniach DSC Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

15 Cel: Opracowanie podstaw technologii wytwarzania powłokowych barier cieplnych TBC na wybranych stopach oraz elementach turbin gazowych z wykorzystaniem nowych powłokowych materiałów ceramicznych modyfikowanych pierwiastkami ziem rzadkich. Opracowanie podstaw technologii wytwarzania powłokowych barier cieplnych TBC na wybranych stopach oraz elementach turbin gazowych z wykorzystaniem nowych powłokowych materiałów ceramicznych modyfikowanych pierwiastkami ziem rzadkich. Cel naukowy: wyjaśnienie mechanizmu powstawania powłoki ceramicznej z wykorzystaniem systemu TRIPLEX wyjaśnienie mechanizmu powstawania powłoki ceramicznej z wykorzystaniem systemu TRIPLEX wyjaśnienie wpływu parametrów natryskiwania na zjawiska zachodzące na granicy międzywarstwa – powłoka ceramiczna, wyjaśnienie wpływu parametrów natryskiwania na zjawiska zachodzące na granicy międzywarstwa – powłoka ceramiczna, wyjaśnienie mechanizmu oddziaływania pierwiastków ziem rzadkich w powłoce ceramicznej na jej strukturę i wybrane właściwości fizyczne (przyczepność, pękanie, radioaktywność). wyjaśnienie mechanizmu oddziaływania pierwiastków ziem rzadkich w powłoce ceramicznej na jej strukturę i wybrane właściwości fizyczne (przyczepność, pękanie, radioaktywność). Podzadanie 6. POLITECHNIKA ŚLĄSKA Opracowanie parametrów technologicznych procesu powłok TBC metodą natryskiwania cieplnego z zastosowaniem nowoczesnej aparatury TRIPLEX oraz materiałów ceramicznych. Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

16 Podzadanie 6cd. POLITECHNIKA ŚLĄSKA Opracowanie parametrów technologicznych procesu powłok TBC metodą natryskiwania cieplnego z zastosowaniem nowoczesnej aparatury TRIPLEX oraz materiałów ceramicznych. Próby wytwarzania powłok TBC z zastosowaniem aparatury TriplexPro – 200 Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

17 Podzadanie 6cd. POLITECHNIKA ŚLĄSKA Opracowanie parametrów technologicznych procesu powłok TBC metodą natryskiwania cieplnego z zastosowaniem nowoczesnej aparatury TRIPLEX oraz materiałów ceramicznych. Aparatura do pomiaru rozkładu grubości powłok TBC oraz zmian geometrycznych metodą nieniszczacą – skaner 3D Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

18 Podzadanie 6cd. POLITECHNIKA ŚLĄSKA Opracowanie parametrów technologicznych procesu powłok TBC metodą natryskiwania cieplnego z zastosowaniem nowoczesnej aparatury TRIPLEX oraz materiałów ceramicznych. Modele elementów do testowania aparatury do nieniszczących badań rozkładu grubości powłok - modele 3D Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

19 Podzadanie 6cd. POLITECHNIKA ŚLĄSKA Opracowanie parametrów technologicznych procesu powłok TBC metodą natryskiwania cieplnego z zastosowaniem nowoczesnej aparatury TRIPLEX oraz materiałów ceramicznych. Łopatka bez powłoki Łopatka z powłoką Pomiar grubości powłok TBC wytworzonych otrzymanych metodą natryskiwania cieplnego na łopatkach kierujących Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

20 Podzadanie 6cd. POLITECHNIKA ŚLĄSKA Opracowanie parametrów technologicznych procesu powłok TBC metodą natryskiwania cieplnego z zastosowaniem nowoczesnej aparatury TRIPLEX oraz materiałów ceramicznych. Pomiar grubości powłoki TBC wytworzonej metodą natryskiwania cieplnego na łopatce kierującej Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

21 Podzadanie 6cd. POLITECHNIKA ŚLĄSKA Opracowanie parametrów technologicznych procesu powłok TBC metodą natryskiwania cieplnego z zastosowaniem nowoczesnej aparatury TRIPLEX oraz materiałów ceramicznych. Pomiar grubości powłoki TBC wytworzonej metodą natryskiwania cieplnego na łopatce turbiny Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

22 Podzadanie 11. POLITECHNIKA RZESZOWSKA Wytworzenie modyfikowanych powłok aluminidkowych na łopatkach silnika lotniczego metodą CVD oraz ich przygotowanie do próby stanowiskowej silnika, Przygotowano linię technologiczną dla wytwarzania modyfikowanych powłok aluminidkowych zawierającą generator zewnętrzny dla wytwarzania MeClx. Przeprowadzono próby wytwarzania warstw aluminidkowych modyfikowanych Hf jako międzywarstw dla powłokowych barier cieplnych. Parametry procesu w trakcie wytwarzania warstwy aluminidkowej modyfikowanej Hf Generator Hf Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

23 Podzadanie 11cd. POLITECHNIKA RZESZOWSKA Wytworzenie modyfikowanych powłok aluminidkowych na łopatkach silnika lotniczego metodą CVD oraz ich przygotowanie do próby stanowiskowej silnika, Numer pomiaru Strefa dyfuzyjna Strefa zewnętrzna Całkowita glębokość 1 9,96 18,528, ,9328, ,81 15,6528, ,28 20,530,78 Wartość średnia 10,262518,89529,1575 Odchylenie standartowe 1, , , Mikrostruktura i głębokość warstwy aluminidkowej wytworzonej na podłożu z nadstopu niklu, m. Proces CVD prowadzony w temperaturze 1020 ºC i w czasie 6h przy ciśnieniu 150 hPa po modyfikowaniu hafnem Numer pomiaru Strefa dyfuzyjna Strefa zewnętrzna Całkowita glębokość 1 9,79 17,5927,38 2 9,2 20,529, ,1 15,6830, ,78 17,835,58 Wartość średnia 12,967517,892530,86 Odchylenie standartowe 4, , , Inconel 100 Inconel 713 LC Numer pomiaru Strefa dyfuzyjna Strefa zewnętrzna Całkowita glębokość ,624,60 2 9,92 12,222, ,521, ,11 11,8621,97 Wartość średnia 11,007511,5422,5475 Odchylenie standartowe 1,996520, , CMSX 4 Numer pomiaru Strefa dyfuzyjna Strefa zewnętrzna Całkowita glębokość 1 9,2 20,029,2 2 6,6 19,926,5 3 7,6 20,227,8 4 7,2 22,329,5 Wartość średnia 7,6520,628,25 Odchylenie standartowe 1, , , Mar M 247 Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

24 Podzadanie 11cd. POLITECHNIKA RZESZOWSKA Wytworzenie modyfikowanych powłok aluminidkowych na łopatkach silnika lotniczego metodą CVD oraz ich przygotowanie do próby stanowiskowej silnika, Mikrostruktura i głębokość warstwy aluminidkowej wytworzonej na podłożu z nadstopu niklu, m. Proces CVD prowadzony w temperaturze 1020 ºC i w czasie 3h przy ciśnieniu 150 hPa po modyfikowaniu hafnem Numer pomiaru Strefa dyfuzyjna Strefa zewnętrzna Całkowita glębokość 1 7,74 10,217, ,58 8,619,18 3 8,64 7,616,24 4 9,98 8,218,18 Wartość średnia 9,2358,6517,885 Odchylenie standartowe 1, , , Numer pomiaru Strefa dyfuzyjna Strefa zewnętrzna Całkowita glębokość 1 10,03 10,720, ,98 12,023,98 3 7,13 15,322, ,024,0 Wartość średnia 9, ,785 Odchylenie standartowe 1, , , Inconel 100 Inconel 713 LC Numer pomiaru Strefa dyfuzyjna Strefa zewnętrzna Całkowita glębokość 1 9,42 9,519, ,83 8,9918, ,15 4,5221, ,520,5 Wartość średnia 11,68, ,9775 Odchylenie standartowe 3, , , Mar M 247 Numer pomiaru Strefa dyfuzyjna Strefa zewnętrzna Całkowita glębokość 1 4,05 12,516,55 2 3,78 13,717,48 3 3,73 13,617,33 4 4,38 12,917,28 Wartość średnia 3,98513,175 17,16 Odchylenie standartowe 0, ,573730, CMSX 4 Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

25 Podzadanie 11cd. POLITECHNIKA RZESZOWSKA Wytworzenie modyfikowanych powłok aluminidkowych na łopatkach silnika lotniczego metodą CVD oraz ich przygotowanie do próby stanowiskowej silnika, Warstwa aluminidkowa wytworzona w procesie CVD (modyfikowana hafnem) (1020 ºC/3h) na podłożu Inconel 100 Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

26 Podzadanie 11cd. POLITECHNIKA RZESZOWSKA Wytworzenie modyfikowanych powłok aluminidkowych na łopatkach silnika lotniczego metodą CVD oraz ich przygotowanie do próby stanowiskowej silnika, AlCrHf Ni Mo Rozmieszczenie pierwiastków w warstwie aluminidkowej Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

27 Podzadanie 11cd. POLITECHNIKA RZESZOWSKA Wytworzenie modyfikowanych powłok aluminidkowych na łopatkach silnika lotniczego metodą CVD oraz ich przygotowanie do próby stanowiskowej silnika, Warstwa aluminidkowa wytworzona w procesie CVD (modyfikowana hafnem) (1020 ºC/6h) na podłożu Inconel 713 LC Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

28 Podzadanie 11cd. POLITECHNIKA RZESZOWSKA Wytworzenie modyfikowanych powłok aluminidkowych na łopatkach silnika lotniczego metodą CVD oraz ich przygotowanie do próby stanowiskowej silnika, Rozmieszczenie pierwiastków w warstwie aluminidkowej Al Ni Cr Mo Hf Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

29 Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wnioski: Opracowany proces aluminidkowania z wykorzystaniem modyfikacji hafnem warstwy aluminidkowej pozwolił na uzyskanie warstwy w której zawartość Hf wynosiła do 2,4 oraz 2,93 % mas. (strefa przypowierzchniowa warstwy aluminidkowej wytworzonej na podłożu stopu Inconel 100 oraz Inconel 713 LC ). Opracowany proces aluminidkowania z wykorzystaniem modyfikacji hafnem warstwy aluminidkowej pozwolił na uzyskanie warstwy w której zawartość Hf wynosiła do 2,4 oraz 2,93 % mas. (strefa przypowierzchniowa warstwy aluminidkowej wytworzonej na podłożu stopu Inconel 100 oraz Inconel 713 LC ). Zawartości hafnu pozwalają przypuszczać o pozytywnym efekcie modyfikacji, co zostanie potwierdzone w przyszłych, planowanych badaniach mikrostruktury i właściwości warstw aluminidkowych modyfikowanych hafnem. Zawartości hafnu pozwalają przypuszczać o pozytywnym efekcie modyfikacji, co zostanie potwierdzone w przyszłych, planowanych badaniach mikrostruktury i właściwości warstw aluminidkowych modyfikowanych hafnem. W stosowanym obecnie, opracowanym w ramach prowadzonych badań, procesie technologicznym stosowano jako główny parametr wartość przepływu argonu i chloru w zewnętrznym reaktorze Hf o wielkości odpowiednio 2,5 l/min i 0,5 l/min. W stosowanym obecnie, opracowanym w ramach prowadzonych badań, procesie technologicznym stosowano jako główny parametr wartość przepływu argonu i chloru w zewnętrznym reaktorze Hf o wielkości odpowiednio 2,5 l/min i 0,5 l/min. Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Podzadanie 11cd. POLITECHNIKA RZESZOWSKA Wytworzenie modyfikowanych powłok aluminidkowych na łopatkach silnika lotniczego metodą CVD oraz ich przygotowanie do próby stanowiskowej silnika,

30 Podzadanie 9. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Podzadanie 9. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Opracowanie podstaw technologii wytwarzania dyfuzyjnych warstw powierzchniowych zwiększających odporność stopów tytanu na korozję wysokotemperaturową w temperaturze ok. 750°C, Cel: wytworzenie dyfuzyjnych warstw międzymetalicznych z układu Ti-Al na podłożu dwufazowego stopu tytanu Ti6Al4V; wytworzenie dyfuzyjnych warstw międzymetalicznych z układu Ti-Al na podłożu dwufazowego stopu tytanu Ti6Al4V; określenie składu fazowego warstw (Bruker D8, XPS); określenie składu fazowego warstw (Bruker D8, XPS); określenie składu chemicznego EDS (HITACHI 3500, SU 70); określenie składu chemicznego EDS (HITACHI 3500, SU 70); badanie żaroodporności badanie żaroodporności badania odporności korozyjnej (AutoLab PGSTAT 100); badania odporności korozyjnej (AutoLab PGSTAT 100); Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

31 Podzadanie 9cd. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Podzadanie 9cd. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Opracowanie podstaw technologii wytwarzania dyfuzyjnych warstw powierzchniowych zwiększających odporność stopów tytanu na korozję wysokotemperaturową w temperaturze ok. 750°C, Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Morfologia - (A) oraz widmo XRD - (B) powierzchni warstwy wytworzonej w procesie CVD w temperaturze 700 C na podłożu stopu Ti6Al4V A) B)

32 Podzadanie 9cd. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Podzadanie 9cd. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Opracowanie podstaw technologii wytwarzania dyfuzyjnych warstw powierzchniowych zwiększających odporność stopów tytanu na korozję wysokotemperaturową w temperaturze ok. 750°C, Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO A) B) Morfologia powierzchni tytanu Ti6Al4V - (A) oraz widmo XRD - (B) po 24h utleniania w atmosferze powietrza w temperaturze 700 C

33 Podzadanie 9cd. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Podzadanie 9cd. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Opracowanie podstaw technologii wytwarzania dyfuzyjnych warstw powierzchniowych zwiększających odporność stopów tytanu na korozję wysokotemperaturową w temperaturze ok. 750°C, Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO A) B) Morfologia – (A) oraz widmo XRD – (B) warstwy wytworzonej w procesie CVD i 24h utleniania w atmosferze powietrza w temperaturze 700 C na podłożu Ti6Al4V

34 Podzadanie 9cd. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Podzadanie 9cd. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Opracowanie podstaw technologii wytwarzania dyfuzyjnych warstw powierzchniowych zwiększających odporność stopów tytanu na korozję wysokotemperaturową w temperaturze ok. 750°C, Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO A) B) Morfologia –(A) oraz widmo XRD –(B) warstwy wytworzonej w procesie CVD i dziesięciu cyklach 24h utleniania w atmosferze powietrza w temperaturze 700 C na podłożu Ti6Al4V

35 Podzadanie 9cd. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Podzadanie 9cd. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Opracowanie podstaw technologii wytwarzania dyfuzyjnych warstw powierzchniowych zwiększających odporność stopów tytanu na korozję wysokotemperaturową w temperaturze ok. 750°C, Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Krzywe potencjodynamiczne warstw międzymetalicznych eksponowane w środowisku 0,1M H 2 SO 4 i 0,1M Na 2 SO 4 w porównaniu do materiału wyjściowego Krzywe potencjodynamiczne warstw międzymetalicznych eksponowane w środowisku 0,1M H 2 SO 4 i 0,1M Na 2 SO 4 w porównaniu do materiału wyjściowego

36 Podzadanie 9cd. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Podzadanie 9cd. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Opracowanie podstaw technologii wytwarzania dyfuzyjnych warstw powierzchniowych zwiększających odporność stopów tytanu na korozję wysokotemperaturową w temperaturze ok. 750°C, Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ŚrodowiskoMateriałI kor (µA/cm 2 )E kor (mV) 0.1M H 2 SO 4 Ti6Al4V TiAl M Na 2 SO 4 Ti6Al4V TiAl Charakterystyczne wartości elektrochemiczne badanych materiałów (badania potencjodynamiczne)

37 Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wnioski: W wyniku wysoko-aktywnego procesu aluminiowania w temperaturze 700 C stopu tytanu Ti6Al4V można uzyskać warstwę międzymetaliczną typu: TiAl2+TiAl+Ti3Al. W wyniku wysoko-aktywnego procesu aluminiowania w temperaturze 700 C stopu tytanu Ti6Al4V można uzyskać warstwę międzymetaliczną typu: TiAl2+TiAl+Ti3Al. Dyfuzyjny charakter warstwy zapewnia dobrą odporność na korozję wysokotemperaturową i odporność na szoki termiczne powstałe podczas nagrzewania i chłodzenia. Dyfuzyjny charakter warstwy zapewnia dobrą odporność na korozję wysokotemperaturową i odporność na szoki termiczne powstałe podczas nagrzewania i chłodzenia. Warstwy międzymetaliczne z układu TiAl, z uwagi na obecność związków aluminium nie powinny być stosowane w środowiskach mocno kwaśnych (poniżej pH=4). Warstwy międzymetaliczne z układu TiAl, z uwagi na obecność związków aluminium nie powinny być stosowane w środowiskach mocno kwaśnych (poniżej pH=4). Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Podzadanie 9cd. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Podzadanie 9cd. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Opracowanie podstaw technologii wytwarzania dyfuzyjnych warstw powierzchniowych zwiększających odporność stopów tytanu na korozję wysokotemperaturową w temperaturze ok. 750°C,

38 Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podzadanie. UNIWERSYTET RZESZOWSKI Badanie rozkładu parametrów powłok i warstw ochronnych dla gorących części silnika Cel: Optymalizacja doboru obciążenia z uwagi na pozorny wzrost nano i mikrotwardości warstw aluminidkowych Optymalizacja doboru obciążenia z uwagi na pozorny wzrost nano i mikrotwardości warstw aluminidkowych Określenie charakteru pękania warstwy aluminidkowej. Określenie charakteru pękania warstwy aluminidkowej. Cel naukowy: Określenie wpływu parametrów procesu CVD (składu chemicznego, temperatury, czasu) na własności użytkowe (nanotwardość, mikrotwardość, odporność na odkształcenie, pękanie i adhezję) warstw aluminidkowych, Określenie wpływu parametrów procesu CVD (składu chemicznego, temperatury, czasu) na własności użytkowe (nanotwardość, mikrotwardość, odporność na odkształcenie, pękanie i adhezję) warstw aluminidkowych, Możliwości oceny właściwości adhezyjnych ze względu na charakter pękania poszczególnych stref warstwy aluminidkowej. Możliwości oceny właściwości adhezyjnych ze względu na charakter pękania poszczególnych stref warstwy aluminidkowej.

39 Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podzadanie. UNIWERSYTET RZESZOWSKI Badanie rozkładu parametrów powłok i warstw ochronnych dla gorących części silnika W ramach podzadania projektu przeprowadzono analizę literatury dotyczącej: wpływu parametrów wytwarzania warstw aluminidkowych metodą CVD na właściwości fizyczne, chemiczne, mechaniczne łopatek turbin silników; wpływu parametrów wytwarzania warstw aluminidkowych metodą CVD na właściwości fizyczne, chemiczne, mechaniczne łopatek turbin silników; przemian fazowych zachodzących podczas wytwarzania i eksploatacji warstwy; przemian fazowych zachodzących podczas wytwarzania i eksploatacji warstwy; metodyki badań odporności warstw wierzchnich na odkształcenie, pękanie i adhezję. metodyki badań odporności warstw wierzchnich na odkształcenie, pękanie i adhezję. Wykonano badania: pomiary mikrotwardości metodą Vickersa, pomiary mikrotwardości metodą Vickersa, badania fraktograficzne SEM mikrostruktury przełomów poprzecznych warstw aluminidkowych wytworzonych w niskoaktywnym procesie CVD w temp oC, w czasie 8 h przy ciśnieniu 150 hPa na nadstopie Inconel 625. badania fraktograficzne SEM mikrostruktury przełomów poprzecznych warstw aluminidkowych wytworzonych w niskoaktywnym procesie CVD w temp oC, w czasie 8 h przy ciśnieniu 150 hPa na nadstopie Inconel 625.

40 Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podzadanie. UNIWERSYTET RZESZOWSKI Badanie rozkładu parametrów powłok i warstw ochronnych dla gorących części silnika Przekrój poprzeczny warstwy aluminidkowej. Widoczne odciski Vickersa wykonane dla obciążenia 20 g Wpływ obciążenia na wartość mikrotwardości dla rdzenia i stref warstwy aluminidkowej wytworzonej na nadstopie Rene N5 [B.Ning, M.E. Stevenson, M.L. Weaver, R.C. Bradt, Surf. and Coat. Tech ,2003] (Knoopa, kolor czarny) i Inconel 625 (Vickersa, kolor niebieski)

41 Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podzadanie. UNIWERSYTET RZESZOWSKI Badanie rozkładu parametrów powłok i warstw ochronnych dla gorących części silnika Schemat łamania próbek oraz widok SEM powierzchni (β-NiAl)

42 Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podzadanie. UNIWERSYTET RZESZOWSKI Badanie rozkładu parametrów powłok i warstw ochronnych dla gorących części silnika Rys. 4. Mikrostruktura SEM przełomów

43 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Badanie rozkładu temperatury gorących części silnika Rozgrzana łopatka silnika Rys. 2. Łopatka stacjonarnie –histogram Rys.1. Łopatka stacjonarnie –obraz z kamery termowizyjnej Rys. 3. Łopatka stacjonarnie –profil temperaturowy Metoda termograficzna może być użyta jako precyzyjne narzędzie do bezinwazyjnych badań rozkładów pól temperaturowych łopatek silników odrzutowych.

44 Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wnioski: Mechanizm pękania jest zróżnicowany dla poszczególnych stref warstwy aluminidkowej. Strefę zewnętrzną warstwy aluminidkowej (β-NiAl) charakteryzuje przełom międzykrystaliczny z niewielkim udziałem przełomu tranaskrystalicznego w obrębie ziarna. Mechanizm pękania jest zróżnicowany dla poszczególnych stref warstwy aluminidkowej. Strefę zewnętrzną warstwy aluminidkowej (β-NiAl) charakteryzuje przełom międzykrystaliczny z niewielkim udziałem przełomu tranaskrystalicznego w obrębie ziarna. Określając mikrotwardość warstw aluminidkowych należy uwzględnić optymalny dobór siły nacisku wgłębnika. Określając mikrotwardość warstw aluminidkowych należy uwzględnić optymalny dobór siły nacisku wgłębnika. Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Podzadanie. UNIWERSYTET RZESZOWSKI Badanie rozkładu parametrów powłok i warstw ochronnych dla gorących części silnika

45 Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO KONFERENCJE 1. ECMM – 2010, Paryż, 16 – 21 May 2010, Francja T. Sadowski: Multiscale Modelling of Gradual Degradation in Al2O3/ZrO2 Ceramic Composites Under Compression 2. DSL2010, Paryż, lipca 2010, Francja T.Sadowski, P.Golewski: The analysis of processes of degradation thermal barrier coatings in conditions of exploitation 3. ACE-X 2010, Paryż, lipca 2010, Francja M.Boniecki, Z.Librant, T.Sadowski, W.Wesołowski: The thermal shock resistance and mechanical properties at elevated temperatures of transparent ceramics 4. IWCMM20 (International Workshop on Computational Mechanics of Materials) Loughborough, września 2010, W. Brytania T.Sadowski, P.Golewski: The influence of quantity and the distribution of cooling channels of turbine blades on level of stresses in the protective layer TBC and the efficiency of cooling 5. DURACOSYS, Patras, września 2010, Grecja T.Sadowski, M.Boniecki, Z.Librant, S.Ataya: Heat transfer and cracks propagation in monolithic oxide and FGM ceramics under non-symmetric thermal shock

46 Publikacje zgłoszone i przygotowywane 1. G. Moskal, A. Rozmysłowska: Cracks characterization of YSZ and RE zirconates thermal barrier coatings obtained by APS method, Book of Abstracts, E-MRS, E-MRS 2009 Fall Meeting, Warsaw, Poland, September 2009, Book of Abstract, G. Moskal: Characterization of NiCoCrAlY powders and coatings obtained by plasma spraying for TBC applications, E-MRS 2009 Fall Meeting, Warsaw, Poland, september 2009, Book of Abstract, G. Moskal: Wpływ metody wytwarzania na mikrostrukturę i właściwości proszków typu ZrO 2 xY 2 O 3, XXXVII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Krynica, 29.IX , G. Moskal: Microstructural characteristics and technological properties of YSZ-type powders designed for thermal spraying of TBC, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 7 (2010) , 11th European Workshop on Modern Developments and Applications in Microbeam Analysis IOP Publishing. 5. G. Moskal, A. Rozmysłowska, A. Gazda, M. Homa: Wybrane termofizyczne właściwości proszków cyrkonianowych na bazie pierwiastków ziem rzadkich typu RE 2 Zr 2 O 7 (RE- Gd, La, Sm, Nd) przeznaczonych do natryskiwania cieplnego powłokowych warstw barierowych, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2009, t. XLIX, nr 4, s WSKAŹNIKI Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

47 Publikacje zgłoszone i przygotowywane 6. G. Moskal: Characteristics of selected thermal properties of 8YSZ type powders produced with different methods, Europhysical Conference on Defects in Insulating Materials (EURODIM 2010). 7. G. Moskal: Characteristics of selected thermal properties of the powders intended for plasma spraying of ceramic layers, Europhysical Conference on Defects in Insulating Materials (EURODIM 2010). 8. G. Moskal, Lucjan Swadźba, Bartosz Witala: Characteristics of Thermal Properties of Gd 2 Zr 2 O 7 – ZrO 2 xY 2 O 3 Powder Mixtures Intended for Deposition of Gradient Layers of TBC type, 6 th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids: Mass Transfer, Heat Transfer and Microstructure and Properties. 9. G. Moskal, Lucjan Swadźba, Marek Hetmańczyk, Bartosz Witala: Characteristics of phenomena in RE 2 Zr 2 O 7 -Al 2 O 3 type powders in high temperature annealing conditions, 6 th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids: Mass Transfer, Heat Transfer and Microstructure and Properties WSKAŹNIKI Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

48 Publikacje zgłoszone i przygotowywane 7. T. Sadowski, P. Golewski: "Multidisciplinary analysis of the operational temperature increase of turbine blades in combustion engines by application of the ceramic thermal barrier coatings (TBC)", Comput. Mat. Sci. (2010) – zaakceptowany 8. T. Sadowski, L. Marsavina: "Multiscale Modelling of Two-phase Ceramic Matrix Composites" Comput. Mat. Sci. (2010) doi: /j.commatsci K. Nakonieczny, T. Sadowski: Erratum: Modelling of thermal shocks in composite materials using a meshfree FEM, Comput. Mat. Sci. 44 (2009) , Comput. Mat. Sci. 47 (2010) T.Sadowski, L.Marsavina: Multiscale modelling of gradual degradation in Al2O3/ZrO2 ceramic composites under tension, Mat. Sci. Forum, (2010) M. Yavorska, J. Sieniawski, R. Filip, K. Krupa: Wpływ mikrostruktury na właściwości mechaniczne warstwy aluminidkowej wytworzonej w procesie CVD na nadstopach niklu – art. Przyjęty do czasopisma Inżynieria Materiałowa WSKAŹNIKI Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

49 Doktoraty 1.M. Zawadzki: Kształtowanie struktury oraz właściwości powłok żaroodpornych na elementach ze stopu niobu łączonego metodą spawania - przygotowany do otwarcia, Politechnika Śląska, 2.P. Golewski: Modelowanie fizyczne powłokowej bariery cieplnej z uwzględnieniem właściwości materiału i warunków pracy oraz procesów degradacji, Politechnika Lubelska Prace magisterskie 1.A. Rozmysłowska: Charakterystyka własności cieplnych warstw TBC – w toku. 2.W. Kroker: Analiza mechanizmów degradacji warstw TBC – w toku 3.M. Szewczyk: Badania struktury powłok na wybranym stopie trudnotopliwym - w toku 4.T. Bieleń: Właściwości mechaniczne warstw aluminidkowych wytworzonych w procesie CVD na nadstopie Inconel 625, Wydział Matematyczno Przyrodniczy UR Rzeszów, promotor dr Wojciech Bochnowski, planowana obrona – 2011 r. Prace inżynierskie 1.A. Rozmysłowska: Charakterystyka przewodnictwa cieplnego proszków ceramicznych typy YSZ i RE2Zr2O7 przeznaczonych do natryskiwania powłokowych barier cieplnych. WSKAŹNIKI Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym II KONFERENCJA PANELE EKSPERTÓW 28 – 29 Czerwca 2010 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO


Pobierz ppt "Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Segment nr 10 Nowoczesne pokrycia barierowe na krytyczne elementy silnika lotniczego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google