Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego ul

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego ul"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego ul
Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego ul. Lipowa 33, Grudziądz tel./fax: 56 / www. zsr.grudz.pl WŚRÓD NAJLEPSZYCH SZKÓŁ W POLSCE ranking „Rzeczpospolitej" i „Perspektyw" 1

2 BIERZEMY UDZIAŁ W DNIACH PRZEDSIĘBIORCZOŚCI JESTEŚMY WYRÓŻNIANI - SPOTYKAMY WSPANIAŁYCH LUDZI…

3 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013 / 2014
Technik weterynarii Technik architektury krajobrazu Technik agrobiznesu Technik rolnik Technik mechanizacji rolnictwa Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie ogrodnik

4 Technik architektury krajobrazu
Absolwent może założyć własną firmę, podjąć pracę w pracowniach projektowych, pracowniach konserwacji zabytków i ochrony środowiska, a także w urzędach administracji samorządowej, parkach narodowych i krajobrazowych.

5 Technik architektury krajobrazu
Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

6 Technik architektury krajobrazu

7 Technik weterynarii Absolwent może podjąć pracę w: - klinikach, gabinetach weterynaryjnych; - inspektoratach weterynaryjnych; - stacjach hodowli i unasienniania zwierząt; - zakładach przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego; - jednostkach organizacyjnych utrzymujących zwierzęta; - zakładach wytwarzania pasz dla zwierząt.

8 Technik weterynarii Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji
R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

9 Technik weterynarii

10 Technik agrobiznesu Kierunek przygotowuje uczniów w szerokim zakresie menadżerskim oraz ekonomicznym. Ponadto absolwent przygotowany jest do wykonywania zadań w zakresie: - wytwarzania, marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych, - technicznej i finansowej obsługi rolnictwa i jego otoczenia. Absolwenci mogą podejmować pracę: - w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych związanych z branżą rolno-spożywczą, - prowadzić własną działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne.

11 Technik agrobiznesu

12 Technik agrobiznesu Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji
R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

13 Technik rolnik Rolnictwo jest jedną z najprężniej i najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Średnie wykształcenie rolnicze jest jednym z warunków niezbędnych do prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego oraz do korzystania z funduszy unijnych. Istnieje możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień np operator kombajnów zbożowych, prawo jazdy kat.T.

14 Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji
Technik rolnik Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

15 Technik rolnik

16 Technik mechanizacji rolnictwa
Absolwent jest przygotowany do wykonania zadań związanych z organizacją i kontrolą procesów pracy w produkcji rolniczej oraz eksploatacją i naprawą pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych. Kierunek przygotowuje ucznia do pracy w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa a także do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

17 Technik mechanizacji rolnictwa
Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie

18 Technik mechanizacji rolnictwa

19 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

20 Ogrodnik Absolwent może podejmować pracę w ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz prowadzić indywidualne gospodarstwo ogrodnicze Szkolenie praktyczne odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu ogrodniczego (kosiarki, kosy spalinowe, nożyce do żywopłotów itp.)

21 Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji
Ogrodnik Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

22 Ogrodnik

23 NAUKA JAZDY- DODATKOWE UPRAWNIENIA WYMAGANY NUMER PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (www.zsr.grudz.pl)
nauka jazdy samochodem (kat. B) Technik mechanizacji rolnictwa nauka jazdy ciągnikiem rolniczym (kat. T) Technik mechanizacji rolnictwa, weterynarii, rolnik, architektury krajobrazu

24 ATUTY SZKOŁY: Doskonała, wyróżniająca się baza dydaktyczna, w tym m. in.: pracownie komputerowe z dostępem do Internetu możliwość korzystania z Internetu w czytelni

25 ATUTY SZKOŁY: pracownie wyposażone w pomoce dydaktyczne

26 ATUTY SZKOŁY: pracownia do nauki języków obcych
pracownie multimedialna studio telewizji dydaktycznej szkolne tereny zieleni, warzywnik, sad, szkółka roślin ozdobnych, park, itp.

27 ATUTY SZKOŁY: hala sportowa, zewnętrzne boiska do piłki plażowej, koszykówki oraz piłki nożnej aula monitoring obiektu

28 ATUTY SZKOŁY: Rozwijanie zainteresowań w kołach przedmiotowych (krajoznawczo- turystycznym, informatycznym, ekologiczno-biologicznym, teatralnym, florystycznym, oraz w zajęciach sportowo- rekreacyjnych) Możliwość odbycia praktyki zawodowej za granicą Udział w różnorodnych szkoleniach np. prowadzonych przez ARR Życzliwi i wspierający nauczyciele Dobra atmosfera

29 SUKCESY SZKOŁY: 89 laureatów i finalistów krajowych olimpiad przedmiotowych I miejsce drużynowo w finale Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w 1986, 1990, 2002 r. oraz II miejsce w 1995 r. II miejsce w Polsce w ekologicznym konkursie „AGRO SERWIS” w 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009 roku I miejsce w 2001 r., czterokrotnie II miejsce (2002, 2003, 2004, r.) oraz III w 2006 i 2007r. w Konkursie Ekologicznym w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w Grudziądzu Wśród najlepszych szkół w Polsce – ranking dziennika „Rzeczpospolita” i miesięcznika „Perspektywy” w latach 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” Trzykrotnie nagrodzeni za udział w „Dniu Przedsiębiorczości”

30 DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY
Świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał lub potwierdzona kopia) Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie (skierowanie w sekretariacie) 2 fotografie (podpisane) Uzyskany numer Profilu Kandydata na Kierowcę (informacje na stronie szkoły www. zsr.grudz.pl)

31 HARMONOGRAM NABORU NA ROK SZKOLNY 2013/2014
od 27 maja 2013r. do 21 czerwca 2013r. (do godz ) Rejestracja kandydatów w systemie elektronicznego naboru do 02 lipca 2013r. (do godz ) Przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę do 04 lipca 2013r. (do godz ) Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół

32 HARMONOGRAM NABORU NA ROK SZKOLNY 2013/2014
do 08 lipca 2013r. (do godz ) Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół 08 lipca 2013r. (do godz ) Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół do 10 lipca 2013r. (do godz ) Przyjmowanie zgłaszających się kandydatów w szkołach, które do dnia 08 lipca nie dokonały pełnego naboru

33 HARMONOGRAM NABORU NA ROK SZKOLNY 2013/2014
11 lipca 2013r. (do godz ) Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej w szkołach, które w pierwszym terminie nie dokonały pełnego naboru po 20 sierpnia 2013r. Przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji dla absolwentów gimnazjów, którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w późniejszym terminie do 31 sierpnia 2013r (do godz ) Przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji przez szkoły, które nie dokonały pełnego naboru do dnia 11 lipca 2013r.

34 ZAPRASZAMY ! DRZWI OTWARTE r. X MAJÓWKA r.

35 ZOSTAŃ NASZYM UCZNIEM!

36 Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego ul
Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego ul. Lipowa 33, Grudziądz tel./fax: 56 / www. zsr.grudz.pl WŚRÓD NAJLEPSZYCH SZKÓŁ W POLSCE ranking „Rzeczpospolitej" i „Perspektyw" 36

37 ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY!


Pobierz ppt "Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego ul"

Podobne prezentacje


Reklamy Google