Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego ul. Lipowa 33, 86-300 Grudziądz tel./fax: 56 / 46 48 240 www. zsr.grudz.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego ul. Lipowa 33, 86-300 Grudziądz tel./fax: 56 / 46 48 240 www. zsr.grudz.pl."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego ul. Lipowa 33, Grudziądz tel./fax: 56 / www. zsr.grudz.pl WŚRÓD NAJLEPSZYCH SZKÓŁ W POLSCE ranking Rzeczpospolitej" i Perspektyw"

2 BIERZEMY UDZIAŁ W DNIACH PRZEDSIĘBIORCZOŚCI JESTEŚMY WYRÓŻNIANI - SPOTYKAMY WSPANIAŁYCH LUDZI…

3 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013 / 2014 Technik weterynarii Technik architektury krajobrazu Technik agrobiznesu Technik rolnik Technik mechanizacji rolnictwa Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie ogrodnik

4 Technik architektury krajobrazu Absolwent może założyć własną firmę, podjąć pracę w pracowniach projektowych, pracowniach konserwacji zabytków i ochrony środowiska, a także w urzędach administracji samorządowej, parkach narodowych i krajobrazowych.

5 Technik architektury krajobrazu Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

6 Technik architektury krajobrazu

7 Technik weterynarii Absolwent może podjąć pracę w: - klinikach, gabinetach weterynaryjnych; - inspektoratach weterynaryjnych; - stacjach hodowli i unasienniania zwierząt; - zakładach przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego; - jednostkach organizacyjnych utrzymujących zwierzęta; - zakładach wytwarzania pasz dla zwierząt.

8 Technik weterynarii Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

9 Technik weterynarii

10 Technik agrobiznesu Kierunek przygotowuje uczniów w szerokim zakresie menadżerskim oraz ekonomicznym. Ponadto absolwent przygotowany jest do wykonywania zadań w zakresie: - wytwarzania, marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych, - technicznej i finansowej obsługi rolnictwa i jego otoczenia. Absolwenci mogą podejmować pracę: - w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych związanych z branżą rolno-spożywczą, - prowadzić własną działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne.

11 Technik agrobiznesu

12 Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

13 Technik rolnik Rolnictwo jest jedną z najprężniej i najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Średnie wykształcenie rolnicze jest jednym z warunków niezbędnych do prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego oraz do korzystania z funduszy unijnych. Istnieje możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień np. operator kombajnów zbożowych, prawo jazdy kat.T.

14 Technik rolnik Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

15 Technik rolnik

16 Technik mechanizacji rolnictwa Absolwent jest przygotowany do wykonania zadań związanych z organizacją i kontrolą procesów pracy w produkcji rolniczej oraz eksploatacją i naprawą pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych. Kierunek przygotowuje ucznia do pracy w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa a także do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

17 Technik mechanizacji rolnictwa Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie

18 Technik mechanizacji rolnictwa Technik mechanizacji rolnictwa

19 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

20 Ogrodnik Absolwent może podejmować pracę w ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz prowadzić indywidualne gospodarstwo ogrodnicze Szkolenie praktyczne odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu ogrodniczego (kosiarki, kosy spalinowe, nożyce do żywopłotów itp.)

21 Ogrodnik Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

22 Ogrodnik

23 NAUKA JAZDY- DODATKOWE UPRAWNIENIA WYMAGANY NUMER PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (www.zsr.grudz.pl) - nauka jazdy samochodem (kat. B) Technik mechanizacji rolnictwa - nauka jazdy ciągnikiem rolniczym (kat. T) Technik mechanizacji rolnictwa, weterynarii, rolnik, architektury krajobrazu

24 ATUTY SZKOŁY: Doskonała, wyróżniająca się baza dydaktyczna, w tym m. in.: pracownie komputerowe z dostępem do Internetu możliwość korzystania z Internetu w czytelni

25 ATUTY SZKOŁY: pracownie wyposażone w pomoce dydaktyczne

26 ATUTY SZKOŁY: pracownia do nauki języków obcych pracownie multimedialna studio telewizji dydaktycznej szkolne tereny zieleni, warzywnik, sad, szkółka roślin ozdobnych, park, itp.

27 ATUTY SZKOŁY: hala sportowa, zewnętrzne boiska do piłki plażowej, koszykówki oraz piłki nożnej aula monitoring obiektu

28 ATUTY SZKOŁY: Rozwijanie zainteresowań w kołach przedmiotowych (krajoznawczo- turystycznym, informatycznym, ekologiczno-biologicznym, teatralnym, florystycznym, oraz w zajęciach sportowo- rekreacyjnych) Możliwość odbycia praktyki zawodowej za granicą Udział w różnorodnych szkoleniach np. prowadzonych przez ARR Życzliwi i wspierający nauczyciele Dobra atmosfera

29 SUKCESY SZKOŁY: 89 laureatów i finalistów krajowych olimpiad przedmiotowych I miejsce drużynowo w finale Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w 1986, 1990, 2002 r. oraz II miejsce w 1995 r. II miejsce w Polsce w ekologicznym konkursie AGRO SERWIS w 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009 roku I miejsce w 2001 r., czterokrotnie II miejsce (2002, 2003, 2004, 2009 r.) oraz III w 2006 i 2007r. w Konkursie Ekologicznym w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w Grudziądzu Wśród najlepszych szkół w Polsce – ranking dziennika Rzeczpospolita i miesięcznika Perspektywy w latach 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Certyfikat Jakości Szkoła Przedsiębiorczości Trzykrotnie nagrodzeni za udział w Dniu Przedsiębiorczości

30 DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY Świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał lub potwierdzona kopia) Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie (skierowanie w sekretariacie) 2 fotografie (podpisane) Uzyskany numer Profilu Kandydata na Kierowcę (informacje na stronie szkoły www. zsr.grudz.pl)

31 HARMONOGRAM NABORU NA ROK SZKOLNY 2013/2014 od 27 maja 2013r. do 21 czerwca 2013r. (do godz ) Rejestracja kandydatów w systemie elektronicznego naboru do 02 lipca 2013r. (do godz ) Przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę do 04 lipca 2013r. (do godz ) Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół

32 HARMONOGRAM NABORU NA ROK SZKOLNY 2013/2014 do 08 lipca 2013r. (do godz ) Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół 08 lipca 2013r. (do godz ) Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół do 10 lipca 2013r. (do godz ) Przyjmowanie zgłaszających się kandydatów w szkołach, które do dnia 08 lipca nie dokonały pełnego naboru

33 HARMONOGRAM NABORU NA ROK SZKOLNY 2013/ lipca 2013r. (do godz ) Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej w szkołach, które w pierwszym terminie nie dokonały pełnego naboru po 20 sierpnia 2013r. Przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji dla absolwentów gimnazjów, którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w późniejszym terminie do 31 sierpnia 2013r (do godz ) Przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji przez szkoły, które nie dokonały pełnego naboru do dnia 11 lipca 2013r.

34 ZAPRASZAMY ! DRZWI OTWARTE r. X MAJÓWKA r.

35 ZOSTAŃ NASZYM UCZNIEM!

36 Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego ul. Lipowa 33, Grudziądz tel./fax: 56 / www. zsr.grudz.pl WŚRÓD NAJLEPSZYCH SZKÓŁ W POLSCE ranking Rzeczpospolitej" i Perspektyw"

37 ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY!


Pobierz ppt "Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego ul. Lipowa 33, 86-300 Grudziądz tel./fax: 56 / 46 48 240 www. zsr.grudz.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google