Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małgorzata Wieczorek-Tomaszewska Pracownia Technologii Kształcenia /współpraca/ Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małgorzata Wieczorek-Tomaszewska Pracownia Technologii Kształcenia /współpraca/ Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1 Małgorzata Wieczorek-Tomaszewska Pracownia Technologii Kształcenia /współpraca/ Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie

2

3

4

5 Selekcja zależy od zgromadzonych w umyśle schematów, które decydują o automatyzacji procesu przetwarzania informacji – ograniczają proces skojarzeń

6

7 MANIPULACJA Cechy wspólne: 1.Występują mechanizmy pozwalające na częściową lub pełną kontrolę poglądów i stanowisk 2. Ma miejsce sterownie emocjami 3. Celem działań jest uzyskanie określonych korzyści

8 PROPAGANDA

9 Cywilizacje w dorzeczu Eufratu i TygrysuCywilizacje w dorzeczu Eufratu i Tygrysu Starożytny Egipt Rzym Cezarów Kościół katolicki

10 sprawcy niepokojów publicznych Opinia publiczna (opinia społeczna) to ogół poglądów członków społeczeństwa lub jego znaczniejszych odłamów na sprawy stanowiące w danym momencie przedmiot ogólnego zainteresowania.

11 Wykorzystywanie szpiegów przez maharadżów do: poznawania opinii poddanych rozpowszechniania opinii o sobie umacniania publicznego poparcia dla autorytetu władzy

12 Rola opinii publicznej w czasie rządów demokratycznych Retoryka - wysoki poziom sztuki przekonywania

13 Podbudowa teoretyczna podręczniki retoryki Kształcenie mówcy Kwantyliana Troska o dobrą opinię cesarzy rzymskich u ludu rzymskiego Populus Romanum Julisz Cezar – mistrzem kształtowania opinii veni, vidi, vici (przyszedłem, zobaczyłem, zwyciężyłem)

14 Krucjaty ( ) udział w wyprawie pod presją opinii publicznej Deus volt. Deus volt (Bóg tego chce) Vox populi, vox Dei (Głos ludu jest głosem boga) I nstynktowne opinie ludu oparte są na prawdzie i zgodne z prawami boskimi Instytucje: Kościół i feudałowie

15 Liderzy ludu Dante Alighieri, Boska Komedia poeta, publicysta mobilizujący rodaków do walki ze społecznym złem Giełda w Antwerpii centrum wiadomości i plotek w sprawach publicznych

16 Congregatio de Propaganda Fide Watykańska Kongregacja Propagandy Wiary organizacja zał. przez papieża Grzegorza XV w 1622 r. dlaopieki nad misjami od propagare - szczepić winorośl, krzewić, szerzyć katolicki aparat ewangelizacji przeciwdziałanie wpływom luteranizmu własne kolegium kształcące misjonarzy sekcja wydawniczo-drukarska przygotowująca materiały propagandowe i ewangelizacyjne w różnych językach i na różnym poziomie

17 Kardynał Richelieu Akademia Francuska, 1635 założona dla urabiania opinii elit najwybitniejsi literaci i pisarze epoki À limmortalité (dla nieśmiertelności)

18 Richelieu ( )

19 Leni Riefenstahl ( – ) Jej prawdziwą pasją był taniec, lecz odniesiona w młodości kontuzja uniemożliwiała

20

21

22

23

24

25 MARKETING BEHAWIORALNY KONSOLIDACYJNE WYSZUKIWANIE (COLLABORATIVE-FILTERNING) ANALIZA TREŚCI I ZWYCZAJÓW W ODNIESIENIU DO POCZTY ELEKTRONICZNEJ Dostosowanie strategii marketingowej do wyróżnionych kategorii zachowań potencjalnych klientów podczas przeglądania stron Gromadzenie danych o preferencjach użytkowników: - oceny towarów uzyskiwane bezpośrednio od klientów sklepów on-line - pomiary czasu spędzonego przez nich na określonych stronach - dane o wędrówce przez sieć (sekwencja odwiedzanych stron) W sieci każde kliknięcie internauty myszką (nawet chwila) - pozostawia swoisty ślad, - wskazuje kierunek zwracania przez niego uwagi. Rezultat: ogromna liczba danych opisujących internautów Wielowymiarowa przestrzeń klientów określonych wg różnych kryteriów wiek, płeć, zainteresowania, przedmiotu poszukiwań, lokalizacja geograficzna Dynamika gromadzonych danych i ciągłe doskonalenie tworzonych tam profili klientów Dzięki wykorzystaniu tych danych można precyzyjnie opisać oczekiwania klientów, by dostarczana informacja nie zawierała niepotrzebnych rzeczy Korzystanie z przestrzeni klienta : – wybieranie klas osób o podobnych cechach i dostosowywaniu do nich wyników wyszukiwania (np. inne dla kobiet, inne dla mężczyzn) - jest to przekazywanie odpowiednio spreparowanej informacji

26 SPONSORING Formy manipulowania informacją w sieci Tworzenie SERP (lista uzyskanych wyników poszukiwań) POZYCJONOWANIE Umieszczanie na liście rezultatów wyszukiwań wyszukiwarki adresów tych stron, których właściciele wnieśli opłaty Właściciele tych stron uzyskują gwarancję, że ich strony użytkownikom przeglądarki będą wyświetlane jako pierwsze Promocja czy nadużycie zaufania? Jest to świadome oszukanie użytkowników co do ważności informacji ZWIĘKSZANIE POPULARNOŚCI OKREŚLONEJ WITRYNY PRZEZ ILOŚĆ WSKAZANYCH LINKÓW NA INNYCH STRONACH Powiązanie ze słowami kluczowymi na stronach na wysokiej pozycji wyszukiwarki: kretyn – polityk Dominacja wyszukiwarek (90 % towarów): Google, Yahoo!, MSN, AOL – ¾ internautów korzysta z 5 pierwszych pozycji Stosowanie technologii zwanej BLOKADĄ (wykupywanie słów kluczowych strategicznych dla konkurencji) Brak informacji dla internautów w wyszukiwarkach o stosowaniu niemerytorycznych kryteriach wysokich pozycji stron www (opłaconych)

27 GRY KOMPUTEROWE Gry komputerowe zauważalnym medium wirtualnego świata Skuteczny środek komunikacji jednostronnej (dawniej media tradycyjne) Forma rozrywki (setki godzin) – staje się stylem życia, formą uzależnienia Gra to maszyna, która może działać tylko wtedy, kiedy gracze zgodzą się przez jakiś czas występować w roli kukiełek Uczestnicy występują we własnej postaci lub jako wirtualne tożsamości Są poddani manipulacji zgodnej z założonym przesłaniem gry WIRTUALNA TOŻSAMOŚĆ GRACZY Hybryda własnej osobowości i wyobrażonej Problem rozdwojenia osobowości doktora Jekylla i pana Hydea SIŁA PERSWAZYJNA GIER Wykorzystana w dystrybucji określonych informacji i reklam Problem naśladownictwa brutalności: szkoła w Littleton, Padacah Brak hamulców wśród reklamodawców: reklama w Nex generation, Totalne unicestwienie, nowy krajobraz wojny, Zapach napalmu Gry związane z przemocą wpajają wpajają graczom odporność na przemoc kształtując pokolenie łączące przemoc z przyjemnością Grający są często nieświadomymi grupami docelowymi ściśle kontrolowanego strumienia informacyjnego ( materiały promocyjne, brutalne przesłania)

28

29

30 Niewielka liczba podmiotów /kto?/ czynnie uczestniczy w procesie sterowania narzędziami /czym?/ dystrybucji informacji adresowanej do odbiorców /kogo?/ Eliminacja decydentów /kto?/ na korzyść większej autonomii narzędzi /czym?/

31 INTELEKTUALNE MOŻLIWOŚCI CZŁOWIEKA Im szersza i bardziej dogłębna jest wiedza człowieka, tym łatwiej rozpoznaje on działania manipulacyjne stosowane w mediach. Im mniejsza jest efektywność szkoły w realizacji celów edukacyjnych tym powstaje większy obszar wiedzy nieuporządkowanej, co sprzyja manipulacji. Znaczenie grupy rówieśniczej gdzie przepływ informacji między członkami grupy tworzy struktury poglądów na otaczającą rzeczywistość.

32 PODŚWIADOME I ŚWIADOME NASTAWIENIE CZŁOWIEKA Działania świadomeDziałania podświadome

33 Dotyczą człowieka lub całej zbiorowości (w danej kulturze)

34 KOMUNIKAT NADAWCY

35 INTENCJE NADAWCY

36 RODZAJ KOMUNIKATU RODZAJ KOMUNIKATU Komunikacja jest transmisją informacji zawartej w znaku. Trójczłonowa relacja pomiędzy środkiem przekazu, przedmiotem i interpretantem Znak – przedmiot manipulacji:

37 Typy wpływów mediów na odbiorców

38 ODDZIAŁYWANIA PLANOWE I KRÓTKOTRWAŁE

39 ODDZIAŁYWANIA NIEPLANOWANE I KRÓTKOTRWAŁE

40 ODDZIAŁYWANIA PLANOWANE I DŁUGOTRWAŁE

41 ODDZIAŁYWANIA NIEPLANOWANE I DŁUGOTRWAŁE

42 Sztuka demonstrowania potęgi władzy Cywilizacje w dorzeczu Eufratu i Tygrysu Cywilizacje w dorzeczu Eufratu i Tygrysu

43 Sztuka demonstrowania potęgi władzy Starożytny Egipt Sztuka demonstrowania potęgi władzy

44 Architektura o symbolicznym znaczeniu i oddziaływaniu na masy Rzym Cezarów Sztuka demonstrowania potęgi władzy

45 Monumentalne katedry z bogato iluminowanymi witrażami Biblia Pauperum Monumentalne katedry pokryte witrażami Kościół katolicki Sztuka demonstrowania potęgi władzy

46 ODDZIAŁYWANIE Pobudzanie do pewnych działań, Wywieranie wpływu skutku Rzutowanie na pewne sprawy Przyświecanie pewnym celom czy też służenie za wzór Oddziaływać to "(...) wywrzeć wpływ na kogo lub na co; podziałać w jakiś sposób, odbić się na kim, na czym; wycisnąć piętno: Przykład zwierzchnika oddziaływał na podwładnych. Źle oddziaływał na kolegów. (...)". Mały Słownik Języka Polskiego1997 Zachodzą tu czynniki mające wpływ na podejmowanie decyzji, zachowania i stosunki międzyludzkie: informacje z zewnątrz, własne emocje i spostrzeżenia rodzące się pod wpływem interakcji z innymi osobami, normy społeczne bądź presja grupy itp. Aby oddziaływanie międzyludzkie było możliwe, musi istnieć komunikacja.porozumiewanie się, przekazywanie myśli, udzielanie wiadomości. Język jest narzędziem komunikacji między ludźmi"

47 PRANIE MÓZGU Pranie mózgu - nazywane także reformą procesu myślenia albo reedukacją Termin używany na określenie działań przymusowych albo o charakterze dobrowolnym mających na celu zmianę poglądów lub zachowań jednej lub większej liczby osób. Dyskusyjne jest to, od jakiego momentu działanie nakierowane na zmianę osobowości należy uznać za pranie mózgu. Zazwyczaj pranie mózgu stosuje się dla celów politycznych lub religijnych. Po raz pierwszy termin pranie mózgu pojawił się w obiegu społecznym w USA w czasie wojny koreańskiej w latach 50. XX wieku jako wyjaśnienie zachowania amerykańskich żołnierzy, którzy po okresie przebywania w niewoli przechodzili na stronę komunistów. Pranie mózgu wykorzystywane było przez chińskich komunistów do spowodowania głębokich i trwałych zmian w zachowaniu ludzi z ich szeregów, którzy następnie mieli w podobny sposób wpływać na zachodnich jeńców wojennych w Chinach, jak i do pozbawiania ich zdolności do skutecznego organizowania się i stawiania oporu. W Korei pranie mózgu u więźniów z krajów zachodnich przyniosło pewne sukcesy propagandowe, jednak głównym celem armii chińskiej było zmniejszenie liczby strażników potrzebnych do pilnowania więźniów, dzięki czemu więcej żołnierzy mogło być skierowanych na pole bitwy. Obecnie termin pranie mózgu jest stosowany także do innych metod perswazji, a nawet do skutecznego użycia zwykłej propagandy. Termin ten często jest używany na określenie metod nawracania stosowanych przez ruchy religijne, m. in. sekty.

48 PERSWAZJA Perswazja (łac. persuasio) - sztuka przekonywania kogoś do własnych racji. Różni się od manipulacji tym, że przekonanie danej osoby do czegoś nie zaszkodzi jej w późniejszym czasie. W działaniu perswazyjnym wykorzystuje się trzy techniki oddziaływania na odbiorcę: 1. Apelowanie o zajęcie określonego stanowiska i podjęcie określonego działania; 2. Sugerowanie pożądanych interpretacji i ocen; 3. Racjonalne uzasadnianie słuszności prezentowanych poglądów. Perswazja to także jedna z metod negocjacji, pozwalająca dojść do konsensu, czyli porozumienia. Poprzez wspólne przeanalizowanie zaistniałego konfliktu, czy to w relacjach partnerskich, czy już na wyższych szczeblach, jest szansą na rozwikłanie konfliktu na korzyść obu stron. Jest niezbędnym czynnikiem łagodzącym spory i nie powinna wywoływać negatywnych skojarzeń, w przeciwieństwie do manipulacji. Kiedy jednak może zaszkodzić jednej ze stron wtedy właściwym określeniem będzie manipulacja.

49 Triumf woli,1934

50


Pobierz ppt "Małgorzata Wieczorek-Tomaszewska Pracownia Technologii Kształcenia /współpraca/ Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google