Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poznań - 2012 Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poznań - 2012 Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 Poznań Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.

2 Szkolenia dla klientów organizujemy od 20 lat Od 2006 r. Akredytacja Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Doświadczeni wykładowcy Współpraca z: o Państwową Inspekcją Pracy o Wojewódzkim Inspektoratem Środowiska i Gospodarki Wodnej o Urzędem Dozoru Technicznego w Poznaniu o Politechniką Poznańską Stale rozwijana baza materialna

3 POZNAŃSKIEGO CENTRUM SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI KURS POCZĄTKOWY (TZW. SZKOLENIE OZONOWE) WARSZTATY KLIMATYZACYJNE SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA KLIMATYZACJA - PODSTAWY SPRĘŻARKOWE URZĄDZENIA CHŁODNICZE KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA SAMOCHODOWE AGREGATU CHŁODNICZE-BUDOWA I SERWISOWANIE SYSTEMY ZASILANIA I STEROWANIA ORAZ MONITORINGU SZKOLENIA PRODUKTOWE NP. SYSTEMY MULTI, POMPY CIEPŁA BIATERM KOMORY CHŁODNICZE, BUDOWA, DOBÓR AGREKATÓW, EKSPOLOATACJA ZASADY EKSPLOATACJI INSTALACJI KLIMATYZACYJNYCH EKSPOATACJA INSYALACJI CHŁODNICZYCH

4 podnoszenie kwalifikacji uprawnienia do prac z czynnikami chłodniczymi uprawnienia energetyczne do eksploatacji urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych i pomp ciepła wymiana doświadczeń poznanie nowych urządzeń i rozwiązań

5 KURS POCZĄTKOWY tzw. szkolenie ozonowe Kurs przeznaczony jest dla osób dokonujących napraw oraz obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz zajmujących się obrotem tymi substancjami. W ramach tego szkolenia uzyskuje się dodatkowo kwalifikacje na czynniki z grupy HFC, czyli tzn. czynniki f-gazowe, do których należą m.in. R134a, R404A, R407C, R410A, R417A, R419A, R422A, R422D, R423A, R424A, R427A i R507. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Środowiska ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI uzyskane na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową, uważane są też za tymczasowe certyfikaty dla czynników HFC.

6 WARSZTATY KLIMATYZACYJNE Kierowane są dla personelu montażowego, odbiorczego i serwisowego. Wybrane zagadnienia: o Podstawy klimatyzacji o Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. o Budowa i zasada działania klimatyzatorów typu split i compakt. o Zasady montażu, nastawy, regulacja i konserwacja klimatyzatorów typu compact i split. o Naprawa urządzeń klimatyzacyjnych. o Odzysk i napełnianie czynnikami chłodniczymi klimatyzatorów. o Wycofywanie z eksploatacji i likwidacja klimatyzatorów. o Czynności serwisowe.

7 SZKOLENIA MODUŁOWE kierowane są do projektantów, monterów, pracowników eksploatacji, pracowników serwisów chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz wszystkich tych, którzy pragną uporządkować i pogłębić swą wiedzę z tych dziedzin. Realizacja szkoleń oparta jest o normy i rozporządzenia: PN - EN Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Kompetencje personelu (czerwiec 2003) PN - EN Ogólne kryteria dotyczące jednostek certyfikujących personel PN - EN 378 Część 1, 2, 3 i 4 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła; wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

8 SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA RAMOWA TEMATYKA: o czynniki chłodnicze stosowane w SPC o dolne źródła ciepła o urządzenia i elementy wyposażenia SPC o wybrane problemy eksploatacji SPC URZĄDZENIA CHŁODNICZE w układach sprężarkowych RAMOWA TEMATYKA : o Systemy i rozwiązania układów sprężarkowych o Sprężarki chłodnicze o Parowniki i skraplacze o Automatyka i sterowanie chłodnicze o Zasady montażu i obsługi urządzeń chłodniczych

9 Klimatyzacja samochodowa (ks) RAMOWA TEMATYKA: o Klimatyzacja wnętrza pojazdu samochodowego o Czynniki robocze ks o Budowa urządzeń i elementów ks o Urządzenia w układzie ks – budowa i zasada działania o Warunki eksploatacji klimatyzacji samochodowej

10 ROKILOŚĆ SZKOLEŃ ILOŚĆ OSÓBILOŚĆ ŚWIADECTW

11

12 Profesjonalnie wyposażona Sala Zajęć Praktycznych: Komora chłodnicza dydaktyczna z agregatem skraplającym, chłodzonym powietrzem i systemem sterowania ADAP COOL. Pompa ciepła z możliwością wyznaczania współczynnika COP. Stanowisko do odzysku czynników chłodniczych. Stanowisko do montażu i serwisowania klimatyzatorów. Dwustopniowy układ chłodniczy. Kaskadowy układ chłodniczy z możliwością uzyskania -65 C. Centrala klimatyzacyjno–nawiewno–wywiewna z odzyskiem ciepła i systemem sterowania i monitoringu CAREL. Stanowisko do montażu instalacji chłodniczych. Samochodowe agregaty chłodnicze. Klimatyzator samochodowy.

13 POMPA CIEPŁA i REKUPERATOR do odzysku ciepła

14 Z możliwością odzysku ciepła przez recyrkulację oraz wymiennik krzyżowy i sprężarkową rewersyjną pompę ciepła typu powietrze-powietrze. W celu przeprowadzania pokazów działania centrala jest wyposażona w 10 punktów pomiaru temperatury oraz 4 układy pomiarowe strumienia objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego oraz stężenia CO 2. Impulsy pomiarowe sprowadzone do centralnego układu monitoringu i rejestracji z możliwością dostępu poprzez internet. Przepływy powietrza i temperatury regulowane są za pomocą różnych nastaw przepustnic oraz falowników zamontowanych w układzie zasilania silników i terowanych według wymagań temperatury, wilgotności i stężenia CO 2.

15

16

17 Hasło konferencji: Oszczędność energii, ochrona środowiska w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła przedstawili reprezentanci takich firm jak: Alfaco Polska Sp. z o.o. Belimo Siłowniki S.A. KRULEN Technika Świetlna Sp. z o.o. Systherm D. Gazińska s.j. Urząd Dozoru Technicznego w Poznaniu

18 Pełne teksty referatów można znaleźć w materiałach konferencyjnych, dostępnych u organizatora konferencji. Szczegóły:

19 Uroczysta kolacja XLIII Dni Chłodnictwa

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ zapraszam na Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o Poznań, ul. św. Wincentego 7 Tel


Pobierz ppt "Poznań - 2012 Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google