Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O BADANIACH SKUTECZNOŚCI ODZYSKU CIEPŁA Z POWIETRZA WYWIEWANEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O BADANIACH SKUTECZNOŚCI ODZYSKU CIEPŁA Z POWIETRZA WYWIEWANEGO"— Zapis prezentacji:

1 O BADANIACH SKUTECZNOŚCI ODZYSKU CIEPŁA Z POWIETRZA WYWIEWANEGO
X I I I I N T E R N A T I O N A L C O N F E R E N C E A I R & H E A T W A T E R & E N E R G Y Maciej Besler, Maciej Skrzycki O BADANIACH SKUTECZNOŚCI ODZYSKU CIEPŁA Z POWIETRZA WYWIEWANEGO Metodologię przeprowadzanych pomiarów, opis oraz analizę badań i otrzymanych wyników przeprowadzano w oparciu o: PN–EN 305:2001 Wymienniki ciepła. Definicje parametrów pracy wymienników ciepła oraz ogólna procedura badawcza do ustalenia wydajności wszystkich wymienników ciepła, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2001 PN–EN 306:2001 Wymienniki ciepła. Metody pomiaru parametrów koniecznych do obliczania wydajności, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2001 PN–EN 308:2001 Wymienniki ciepła. Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2001 ANSI / ASHRAE 84 – 2008 Method of testing air-to-air heat/energy exchangers, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers Inc., ASHRAE Inc. 2008 ANSI / AHRI STANDARD 1060: 2005 Standard for performance rating of air-to-air exchangers for energy recovery ventilation, Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute, AHRI 2003 AHRI Guideline V: Guideline for calculating the efficiency of energy recovery ventilation and its effect on efficiency and sizing of building HVAC systems, Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute, AHRI 2003 AHRI Guideline W: Guideline for selecting, sizing, & specifying packaged air-to-air energy recovery ventilation equipment, Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute, AHRI 2003 EUROVENT DOCUMENT 10/1, Heat recovery devices. Specifications, terminology, classification and functional characteristics, European Comitee of Air Handling and Air Conditoning Equipment Manufacturers EUROVENT EUROVENT DOCUMENT 10/2, Heat recovery devices. Method of testing heat recovery devices for HVAC systems, European Comitee of Air Handling and Air Conditioning Equipment Manufacturers EUROVENT Rys. 1. Wizualizacja 3D stanowiska do badania odzysku ciepła z powietrza wywiewanego Fig. 1. The 3D visualisation of research station for heat recovery from exhaust air jednostka kanałowa wentylator nagrzewnica czerpnia powietrza wyrzutnia powietrza termosyfon dwufazowy regeneracyjny obrotowy wymiennik ciepła krzyżowo-płytowy wymiennik ciepła filtr powietrza Pomiary temperatur oraz wilgotności powietrza przeprowadzano odpowiednio w punktach nr 1, nr 2, nr 7 oraz nr 8. Pomiary wykonywane były za pomocą kanałowych przetworników temperatury i wilgotności TH200-BN firmy Kimo. Temperatury powietrza zewnętrznego mierzone były w zakresie ºC, wilgotności w zakresie ok %. Temperatury powietrza nawiewanego mierzone były w zakresie od wartości otrzymanych w zależności od badanego wymiennika ciepła do wartości temperatury powietrza +24ºC, którą przyjęto, jako stałą we wszystkich seriach pomiarowych. Pomiar temperatury powietrza bezpośrednio za nagrzewnicą realizowany był przy użyciu kanałowego czujnika temperatury typu S-TG-K330 firmy Systemair po uprzednim ustaleniu wydajności nagrzewnicy za pomocą regulatora proporcjonalnego typu TTC 2000 firmy Systemair.. Głównymi urządzeniami podlegającymi badaniom są: krzyżowo płytowy wymiennik ciepła firmy Klingenburg, regeneracyjny obrotowy wymiennik ciepła firmy Klingenburg, termosyfon dwufazowy (grawitacyjna rurka ciepła) firmy Clima Produkt. Stanowisko badawcze w wyposażone jest także w wentylator promieniowy typu UNO G.5FA firmy Rosenberg z silnikiem komutowanym elektronicznie EC, przystosowanym fabrycznie do płynnej regulacji wydajności z wykorzystaniem potencjometru ręcznego, nagrzewnicę kanałową elektryczną typu DH 315/120 firmy Venture Industries o mocy grzewczej 12,0kW wraz z pulsacyjnym regulatorem typu PWM do proporcjonalnej zmiany wydajności typu TTC 2000 firmy Systemair oraz jednostkę grzewczo – chłodzącą kanałową typu ARYF24LB wraz ze skraplaczem chłodzonym powietrzem typu AOYA24LA firmy Fujitsu o mocy Qch=7,1kW, Qgrz=8,0kW. Objętościowy strumień powietrza nawiewanego oraz wywiewanego mierzono za pomocą elementów pomiarowych typu VMR o średnicy ø315mm na zasadzie ciągłego pomiaru różnicy ciśnienia całkowitego oraz statycznego i przetwarzaniu otrzymanej wartości na prędkość przepływającego powietrza. Pomiary przeprowadzane były zgodnie z Normą PN-ISO Urządzenia zamontowano na odcinkach poziomych z uwzględnieniem wymaganych prostych odcinków montażowych, zarówno przez PN, jak i przez producenta zastosowanych urządzeń. PN-ISO 5221 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w przewodzie, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 1994 Rys. 2. Schemat stanowiska badawczego Fig. 2. Scheme of research station


Pobierz ppt "O BADANIACH SKUTECZNOŚCI ODZYSKU CIEPŁA Z POWIETRZA WYWIEWANEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google