Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dodanie usługi warunkowej ciągłej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dodanie usługi warunkowej ciągłej"— Zapis prezentacji:

0 Zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
- system krajowy Warszawa, 24 września 2013

1 Dodanie usługi warunkowej ciągłej
GAZ-SYSTEM S.A. Wykaz najważniejszych zmian Wprowadzenie Punktu Wzajemnego Połączenia (PWP) na granicy z Systemem Gazociągów Tranzytowych Dodanie usługi warunkowej ciągłej Rozchylenie cen dostawy i poboru paliwa gazowego do rozliczeń niezbilansowania (CRGD i CRGD) Wprowadzenie priorytetów redukcji nominacji w przypadku korzystania z przepustowości przerywanej Wprowadzenie terminów aukcji przepustowości zgodnie z kodeksem CAM oraz likwidacja produktu półrocznego

2 GAZ-SYSTEM S.A. Zmiany wprowadzone w wyniku konsultacji
Zmiany w zawieraniu umowy o przyłączenie Dodanie możliwości wnioskowania o przepustowość w punktach nie objętych aukcją przepustowości na bieżąco (punkty inne niż: FPWEOSP, FPWYOSP i PWP) – bez okna na składanie wniosków z rocznym wyprzedzeniem na produkty krótsze niż rok Dostosowania zapisów IRIESP do wymogów CMP Wprowadzenie zasady nadsubskrypcji i wykupu w miejsce proponowanego w konsultacjach mechanizmu udostępniania przepustowości ciągłej z jednodniowym wyprzedzeniem na zasadzie »wykorzystaj lub strać« (firm day-ahead UIOLI) Rezygnacja z przydzielonej przepustowości – pozostawienie zapisów mechanizmów rezygnacji zgodnie z projektem ogłoszonym do konsultacji

3 GAZ-SYSTEM S.A. Zmiany wprowadzone w wyniku konsultacji – c.d.
Uproszczenie korzystania z zapasu obowiązkowego zlokalizowanego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (oświadczania ZUP, dane dotyczące instalacji magazynowej) Zlikwidowanie odniesień do norm zakładowych PGNiG SA i zastąpienie ich normami europejskimi (PN-EN) dotyczącymi tego samego zakresu

4 GAZ-SYSTEM S.A. Punkt Wzajemnego Połączenia
PWP składa się z fizycznych punktów: Lwówek i Włocławek Alokacja przepustowości następuje w drodze aukcji na zasadach określonych w krajowej IRIESP Wyniki aukcji przepustowości dla PWP w systemie krajowym są wiążące dla PWP w SGT (Re)Nominacje na punkt PWP składane są na umowy SGT a zatwierdzona nominacja w systemie SGT zostaje automatycznie przenoszona na punkt PWP w umowie tego ZUP w systemie krajowym Wprowadzenie 1 punktu zamiast 2 na granicy z SGT to ułatwienie dla ZUP-ów. Ewentualne ograniczenie w jednym z fizycznych punktów może być niezauważalne dla ZUP, gdy drugi z punktów może pracować.

5 GAZ-SYSTEM S.A. Przepustowość warunkowa na zasadach ciągłych
Wprowadzony mechanizm pozwala zwiększyć efektywność wykorzystania systemu przesyłowego, z uwzględnieniem ograniczeń fizycznych systemu przesyłowego. Analogiczne mechanizmy funkcjonują np. na rynku niemieckim. Przepustowość ciągła przyznawana Użytkownikowi Sieci w fizycznym punkcie wyjścia (FPWY) pod warunkiem uzyskania odpowiedniego przydziału przepustowości na zasadach ciągłych w określonym przez OSP fizycznym punkcie wejścia (FPWE), z którego zasilanie jest niezbędne dla zapewnienia dostarczania paliwa gazowego do danego fizycznego punktu wyjścia (FPWY). Uwzględnienie przepustowości warunkowej ciągłej przy składaniu (re)nominacji – ta sama wartość w FPWE i FPWY Dzięki temu mechanizmowi zamiast przepustowości przerywanej ZUP może uzyskać przepustowość ciągłą

6 GAZ-SYSTEM S.A. Cena dostawy i cena poboru paliwa gazowego do rozliczeń niezbilansowania
Cena Referencyjna Dostawy (CRGD) - Cena wykorzystywana do rozliczeń z tytułu dostarczonego przez ZUP do OSP paliwa gazowego w ramach niezbilansowania. Stanowi najwyższą wartość ceny z transakcji zawartych przez OSP w danej dobie gazowej w ramach usług systemowych realizowanych na punkcie wirtualnym, a w przypadku braku realizacji takiej transakcji, najwyższą wartość z CRG lub transakcji zawartych na EEX dla produktów NCG i Gaspool dla rynku transakcji „intraday” Cena Referencyjna Poboru (CRGP) - Cena wykorzystywana do rozliczeń z tytułu pobranego przez OSP od ZUP paliwa gazowego w ramach niezbilansowania. Stanowi najniższą wartość ceny z transakcji zawartych przez OSP w danej dobie gazowej w ramach usług systemowych realizowanych na punkcie wirtualnym, a w przypadku braku realizacji takiej transakcji, najniższą wartość z CRG lub transakcji zawartych na EEX dla produktów NCG i Gaspool dla rynku transakcji „intraday”.

7 GAZ-SYSTEM S.A. Cena dostawy i cena poboru paliwa gazowego do rozliczeń niezbilansowania c.d.
W wyniku konsultacji doprecyzowano kwestie, związane z CRGD i CRGD Dodanie definicji Ceny Referencyjnej Dostawy (CRGD) i Ceny Referencyjnej Poboru (CRGD) i Wprowadzono średni kurs Narodowego Banku Polskiego do przeliczeń CRGD i CRGP w przypadku transakcji wyrażonych w walucie obcej Dodanie terminu publikacji CRGD i CRGP – do godziny 12:00 za poprzednią dobę gazową

8 GAZ-SYSTEM S.A. Zmiany w zawieraniu umowy o przyłączenie
Zmiany wynikają z doświadczeń GAZ-SYSTEMU przy zawieraniu umów o przyłączenie Umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej może być zawarta w okresie dwóch lat od wydania warunków przyłączenia przez OSP, chyba że nastąpiła zmiana uwarunkowań technicznych systemu przesyłowego. Jeżeli zostały określone warunki przyłączenia do sieci przesyłowej, dla realizacji których niezbędne byłoby wykorzystanie tej samej przepustowości technicznej systemu przesyłowego lub zostały określone warunki przyłączenia do sieci przesyłowej, które dotyczą obszaru pokrywającego się terytorialnie w całości lub części, OSP zawiera umowy o przyłączenie do sieci z uwzględnieniem kolejności wpływu jednostronnie podpisanych przez wnioskodawcę projektów umów o przyłączenie

9 GAZ-SYSTEM S.A. Redukcja nominacji w przypadku korzystania z przepustowości przerywanej
Redukcja (przerywanie usług przerywanych) będzie następować począwszy od zdolności w ramach produktów o krótszym okresie realizacji (tj. w pierwszej kolejności redukowane będą zdolności dobowe, następnie miesięczne, następnie kwartalne, a jako ostatnie roczne). W przypadku produktów o takim samym okresie realizacji, redukcja następuje proporcjonalnie w stosunku do ilości paliwa gazowego określonego w nominacji. W aktualnej wersji redukcja odbywa się proporcjonalnie niezależnie od czasu trwania produktu Wprowadzone zmiany to dostosowanie do zasad redukcji mocy przerywanej, istniejących w IRIESP SGT

10 GAZ-SYSTEM S.A. Przepisy przejściowe
Do 31 grudnia 2013 r. Od 1 stycznia 2014 r. Od 1 sierpnia 2014 r. Przepustowość (moc umowna) m3/h Przed zostanie przygotowana wersja jednolita IRIESP uwzględniająca Rozporządzenie taryfowe, wprowadzające rozliczenia za przepustowość w jednostkach energii (kWh/h) od sierpnia 2014 Zdolność kWh/h Ilość paliwa gazowego przy nominacjach i renominacjach Obliczanie opłaty z tytułu zarządzania ograniczeniami (OZO) PWP fizyczny Lwówek i fizyczny Włocławek Połączenie Lwówka i Włocławka

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Dodanie usługi warunkowej ciągłej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google