Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 1 ES-SYSTEM S.A. L i g h t I m p r e s s i o n s Kraków, listopad 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 1 ES-SYSTEM S.A. L i g h t I m p r e s s i o n s Kraków, listopad 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 1 ES-SYSTEM S.A. L i g h t I m p r e s s i o n s Kraków, listopad 2008 r.

2 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 2 1.Grupa Kapitałowa 2.Wyniki finansowe 3.Realizacja inwestycji 4.Strategia rozwoju 5.Realizacje

3 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 3 Nazwa Grupy ES-SYSTEM: ES – idea oszczędności energii (ang. Energy Saving) SYSTEM – formuła budowy i projektowania produktów Jakie mamy efekty? Tysiące zrealizowanych obiektów, zadowolenie Klientów, realny wpływ na ochronę środowiska. Coś za coś. Aby zaoszczędzić, trzeba zainwestować. Idea realizowana od momentu powstania firmy. Najbardziej spektakularny przykład to modernizacja oświetlania Krakowa – 40.000 punktów świetlnych – obniżenie zużycia energii o połowę przy równoczesnej poprawie parametrów oświetleniowych Jak to robimy? Tłumaczymy, przekonujemy, uczymy. ES-SYSTEM = energy saving

4 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 4 ES-SYSTEM – idea ENERGY SAVING - inicjatywy polityczno- ekonomiczne Nowe cele Unii Europejskiej - 3x20% -ograniczenie o 20% emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. -zwiększenie, do 2020r, udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym do 20% -racjonalizacja wykorzystania energii i w konsekwencji ograniczenie jej zużycia o 20% Realizacja zobowiązań w Polsce -Dyrektywa 2002/91/WE w sprawie jakości energetycznej budynków – określa wymagania konieczne dla podniesienia standardu energetycznego budynków (opracowanie metodologii obliczania energochłonności budynków, określenie minimalnych wymagań przy projektowaniu nowych budynków i remoncie starych). -Dyrektywa 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego użytkowania energii – cel: 9% w 9 roku, środki: System Białych Certyfikatów. Działania edukacyjne -Earth Hour - Godzina dla Ziemi – pierwsza akcja w Polsce 29 marca 2008 r. -Zielony Biznes – inicjatywa międzynarodowych koncernów - konferencja ECO:nomics, kwiecień 2008 r. -Konferencja ONZ w Sprawie Zmian Klimatu – Poznań, 1-12 grudnia 2008 r.

5 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 5 Określenie, w Dokumencie Roboczym KE, harmonogramu i zakresu zmian służących zwiększeniu efektywności energetycznej oświetlenia w sektorach gospodarki innych niż gospodarstwa domowe – 26.09. 2008 decyzja krajów członkowskich UE. Środki wykonawcze będą stosowane do oświetlenia drogowego i ulicznego, oświetlenia biurowego i obiektów publicznych Przewiduje się wdrożenie środków wykonawczych w ciągu 8 lat, w 3-ch fazach: I Faza – w ciągu roku 2009 - wycofanie najmniej wydajnych lamp, wymiana lamp i stateczników w istniejących oprawach II Faza – w latach 2010-2012 - przygotowawcza do wycofania stateczników magnetycznych i niewydajnych lamp poprzez określenie wymagań dla opraw oświetleniowych III Faza – w latach 2014-2018 – całkowite wycofanie niewydajnych lamp oraz stateczników magnetycznych nawet jeśli wymaga to zmiany opraw Propozycje, zawarte w Dokumencie Roboczym, stanowią cenną informację dla producentów planujących rozwój swojej działalności w najbliższych latach. ES-SYSTEM – idea ENERGY SAVING – plany konkretnych działań

6 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 6 ES-SYSTEM – budujemy wartość dla akcjonariuszy Produkty Technologie Pracownicy Kompletny biznes

7 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 7 Rynek Klienci Realizacje ES-SYSTEM – budujemy wartość dla akcjonariuszy Kompletny biznes

8 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 8 1.Grupa Kapitałowa 2.Wyniki finansowe 3.Realizacja inwestycji 4.Strategia rozwoju 5.Realizacje

9 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 9 * CAGR – średnioroczna stopa wzrostu w omawianym okresie ES-SYSTEM – potencjał na przyszłość. Stały wzrost przychodów… Dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży w kraju i za granicą Potencjał dalszego wzrostu – rozbudowa mocy produkcyjnych

10 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 10 +11,06 % +12,51 % ES-SYSTEM – wyniki za I-III kwartał 2008 r. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (w tyś. PLN)

11 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 11 Udział sprzedaży krajowej Udział sprzedaży eksportowej ES-SYSTEM – potencjał na przyszłość. Stały wzrost przychodów z rynku krajowego i zagranicznego … 79%77% 21% 23% 141 548 167 241 126 860 Planowany wzrost udziału sprzedaży eksportowej do 35-40% do 2011 r. Udział sprzedaży eksportowej Udział sprzedaży krajowej 126 860 23% 78% 22% 40 938 80% 24% 76% tys. PLN 46 060 114 229 20% 73% 27% tys. PLN 21% 23% 77%78% 22%

12 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 12 ES-SYSTEM – wyniki za I-III kwartał 2008 r. Zysk operacyjny EBIT Rentowność operacyjna (w %) tys. PLN +21,21 % +25,45 %

13 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 13 tys. PLN ES-SYSTEM – wyniki za I-III kwartał 2008 r. 2 469 2 421 Zysk netto Rentowność zysku netto (w %) +18,43% +30,58 %

14 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 14 Zysk netto i rentowność zysku netto 5,93%7,47%7,10% ES-SYSTEM – potencjał na przyszłość. … poprawa marży w kolejnych latach. Planowany wzrost rentowności do ok. 9% do 2010 r. mln PLN 5,93% 7,47% 8,21% 8,4 10,4 12,4

15 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 15 1.Grupa Kapitałowa 2.Wyniki finansowe 3.Realizacja inwestycji 4. Strategia rozwoju 5. Realizacje

16 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 16 Nakłady inwestycyjne ogółem ( PLN) Budowa hali produkcyjnej, magazynowej i modernizacja istniejących budynków 7 406 014,22 Laboratorium ENEC,EMC361 206,56 Obiekty inżynierii lądowej586 962,10 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 12 199 798,25 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty3 047 826,96 Urządzenia techniczne330 163,57 Środki transportu319 797,27 Wyposażenie magazynu i laboratorium171 375,55 Wartości niematerialne i prawne24 431,16 RAZEM NAKŁADY24 447 575,64 Wykorzystanie środków z giełdy na inwestycje wg stanu na dzień 30.06.2008 r.

17 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 17 KOSZTY REALIZACJI CENTRUM: dotychczasowa wartość poniesionych kosztów - 2 392 tyś. zł. całkowita wartość inwestycji - ok. 4 mln zł. DOCELOWY ROCZNY OBRÓT TOWAROWY: 150 mln. zł. KORZYŚCI ORGANIZACYJNE: skrócenie czasu realizacji dostaw do klienta o co najmniej 48 godzin poprawa dostępności towarów obniżenie kosztów transportu o 10 – 15% Wykorzystanie środków własnych na budowę Centrum Logistycznego w Wilkasach

18 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 18 1.Grupa Kapitałowa 2.Wyniki finansowe 3.Realizacja inwestycji 4. Strategia rozwoju 5. Realizacje

19 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 19 2001 ROK 15 PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH 6 KRAJÓW 2% WARTOŚCI OBROTÓW 2008 ROK 112 PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH PONAD 52 KRAJE 23% WARTOŚCI OBROTÓW EKSPORT ES-SYSTEM - realizacja strategii zgodnie z założeniami … rośnie eksport Największe kraje eksportowe w I poł. 2008 r.

20 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 20 ES-SYSTEM – realizacja strategii zgodnie z założeniami … gdzie nas nie ma ? … zwiększamy zasięg geograficzny Kraje, w których jednostkowe dostawy w I poł. 2008 r. przewyższały kwotę 100 tys. zł.

21 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 21 SZANSE Rozwój techniki i technologii - sukcesywna wymiana sprzętu w cyklach 5-6 letnich EURO 2012 - bonus obiektów do realizacji w latach 2009 - 2011. ENERGY- SAVING konieczność oszczędzania wymuszana przez prawo i ekonomię Duży statystyczny potencjał rynku krajowego oraz zagranicznego Kontynuacja napływu inwestycji zagranicznych W dalszym ciągu niski poziom inflacji, niskie stopy procentowe Dobre położenie geograficzne - środek Europy ZAGROŻENIA Zawirowania światowego systemu gospodarczego i konsekwencje dla Polski Rynek pracy - deficyt fachowej siły roboczej i koszty pracy Ujemne saldo w bilansie handlowym Opóźnienia w reformach Prognozy spowolnienia gospodarczego ES-SYSTEM - dokąd zmierzamy ? … OTOCZENIE BIZNESOWE Rozwijająca się gospodarka Polski z prędkością wyższą niż Euroland. Nieznaczne zmniejszenia dodatniej dynamiki wzrostu sektora budownictwa i dynamiki rozwoju infrastruktury – na poziomie kilkunastu procent w stosunku do lat ubiegłych. Relatywnie niskie oddziaływanie konkurencji krajowej i zagranicznej dla realizacji formuły kompletnego biznesu ES-SYSTEM.

22 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 22 Solidne fundamenty Ugruntowana pozycja w kraju Znana marka Stabilny zespół ekspertów ES-SYSTEM DZIŚ ES-SYSTEM 2008-2010 Efekty inwestycji WZROST - mocy produkcyjnych - efektywności - jakości produktów Umacnianie pozycji lidera - rozwój organiczny w kraju i zagranicą Zwiększenie udziału w rynkach zagranicznych Strategia M&A Uatrakcyjnienie oferty produktów Design Badania i rozwój Jakość Innowacyjność Najwyższy poziom produktów ES-SYSTEM - dokąd zmierzamy ?

23 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 23 1.Grupa Kapitałowa 2.Wyniki finansowe 3.Realizacja inwestycji 4.Strategia rozwoju 5.Realizacje

24 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 24 Wybrane projekty z miesięcy lipiec- sierpień 2008 r. Najnowszy kontrakt eksportowy: Centrum biurowe AEROFŁOT Moskwa - 6 piętrowy kompleks 2 budynków, połączonych przejściem. - Powierzchnia: 35 000m2 - Parking: 500 samochodów - Biura dla 2500 pracowników - Wartość całej inwestycji: 75 mln. USD. - Oddanie do użytku: koniec 2008 roku - Dostawy ES-SYSTEM - oświetlenie pomieszczeń biurowych: 670 opraw Systemu 3000 i ok. 2 km opraw Systemu 6000 Zakończone: Galeria handlowa Polimeni – Słupsk (33 tyś m2) Centrum Handlowe MARINO - Wrocław (20 tyś m2) Nowa siedziba Wydziału Prawa i Administracji UŁ (22 tyś m2) Cztery hale wielkopowierzchniowe Panatonii – Poznań Kolejna - 8 -hala produkcyjna VELUX – Namysłów Oświetlenie iluminacyjne Galerii Malta - Poznań Castorama – Zgorzelec (kolejny – 30 z 52 istniejących – market oświetlony przez ES-SYSTEM) Biurowce Green Point i Omega - Poznań Budynek D Uniwersytetu Adama Mickiewicza - Poznań ( do końca roku kolejne dostawy wartości 600 000 zł – największy obecnie realizowany kompleks budynków dydaktycznych UAM w Poznaniu zlokalizowany w Kaliszu. W całości sprzęt ES-SYSTEM.) Stacja STS Mercedes w Komornikach – kolejny prestiżowy obiekt dla STS Poznań.

25 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 25 Wybrane projekty zrealizowane w Polsce w 2007 r.

26 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 26 Wybrane projekty zrealizowane za granicą w 2007 r.

27 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 27 Projekt LokalizacjaKrajIlość opraw Galeria BałtyckaGdańskPolska2 300 Galeria EsparkEskisehirTurcja2 400 CH ForumGliwicePolska5 680 CH PlazaRybnikPolska5 200 CH PlazaSosnowiecPolska5 800 Focus ParkRybnikPolska3 300 CH Port RumiaRumiaPolska750 Pasaż GrunwaldzkiWrocławPolska8 000 ManufakturaŁódźPolska5 000 Centra Handlowe 2007 r.

28 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 28 Realizacje Opera w Oslo

29 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 29 Realizacje Terminal III, Lotnisko Changi, Singapur

30 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 30 Realizacje Auchan- RumiaPasaż Grunwaldzki - Wrocław Focus Park - Rybnik Decathlon - Lublin

31 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 31 Realizacje Studia Filmowe WSHE- Łódź Hale logistyczne CLIP - Swarzędz Pawilon Wyspiański 2000- Kraków Katedra Mikroelektroniki - Łódź

32 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 32 Biblioteka - Gorzów Wielkopolski Centrum Kształcenia Międzynarodowego- Gorzów Wielkopolski Realizacje BTech - Havlíčkův Brod GE Money Bank – sieć oddziałów na Słowacji

33 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 33 Realizacje City Impact Church – Auckland, New Zealand City Park le Acciaierie - Cortenuova, Bergamo Centrum voor Lichtarchitectuur BV -Holandia

34 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 34 Dziękujemy ES-SYSTEM S.A. ul. Przemysłowa 2, 30-701 Kraków tel.: (12) 656 36 33 fax : (12) 656 36 49 www.essystem.pl

35 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 35 Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę ES-SYSTEM S.A. ("Spółka"). Dane i informacje prezentowane na poszczególnych slajdach nie stanowią kompletnej ani spójnej analizy finansowej, jak również oferty handlowej Spółki. Pełnią one wyłącznie funkcje publikacyjne. Wyczerpujący opis działalności i stanu finansowego ES-SYSTEM S.A. dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.essystem.pl w rozdziale Relacje Inwestorskie.www.essystem.pl Niniejsza prezentacja nie została zweryfikowana przez zewnętrznego audytora. Wszelkie prezentowane fakty i informacje zostały oparte na źródłach, uznawanych przez Spółkę za rzetelne i sprawdzone. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany przedstawianych danych i informacji w dogodnym dla siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia. Prezentacja oraz wykorzystywane w niej slajdy mogą zawierać twierdzenia odnoszące się do przyszłości, jednakże nie mogą one być uznawane za prognozy lub zapewnienia co do spodziewanych przyszłych wyników Spółki. Oczekiwania Zarządu wynikają bowiem z aktualnej wiedzy, świadomości lub poglądów Zarządu ES-SYSTEM S.A. i są uwarunkowane szeregiem czynników mogących spowodować, iż faktycznie osiągnięte w przyszłości wyniki, będą w sposób istotny odbiegać od twierdzeń prezentowanych w niniejszym dokumencie. W przypadku zainteresowania inwestycją w jakiekolwiek papiery wartościowe Spółki sugeruje się skorzystanie z pomocy wyspecjalizowanych podmiotów zajmujących się doradztwem inwestycyjnym.


Pobierz ppt "ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 1 ES-SYSTEM S.A. L i g h t I m p r e s s i o n s Kraków, listopad 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google