Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ES-SYSTEM S.A. Kraków, listopad 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ES-SYSTEM S.A. Kraków, listopad 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 ES-SYSTEM S.A. Kraków, listopad 2008 r.
L i g h t I m p r e s s i o n s Kraków, listopad 2008 r.

2 1. Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Realizacja inwestycji
4. Strategia rozwoju 5. Realizacje

3 ES-SYSTEM = energy saving
Idea realizowana od momentu powstania firmy. Najbardziej spektakularny przykład to modernizacja oświetlania Krakowa – punktów świetlnych – obniżenie zużycia energii o połowę przy równoczesnej poprawie parametrów oświetleniowych Nazwa Grupy ES-SYSTEM: ES – idea oszczędności energii (ang. Energy Saving) SYSTEM – formuła budowy i projektowania produktów Jak to robimy? Tłumaczymy, przekonujemy, uczymy. Jakie mamy efekty? Tysiące zrealizowanych obiektów, zadowolenie Klientów, realny wpływ na ochronę środowiska. Coś za coś. Aby zaoszczędzić, trzeba zainwestować.

4 ES-SYSTEM – idea ENERGY SAVING - inicjatywy polityczno-ekonomiczne
Nowe cele Unii Europejskiej - 3x20% ograniczenie o 20% emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. zwiększenie, do 2020r, udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym do 20% racjonalizacja wykorzystania energii i w konsekwencji ograniczenie jej zużycia o 20% Realizacja zobowiązań w Polsce - Dyrektywa 2002/91/WE w sprawie jakości energetycznej budynków – określa wymagania konieczne dla podniesienia standardu energetycznego budynków (opracowanie metodologii obliczania energochłonności budynków, określenie minimalnych wymagań przy projektowaniu nowych budynków i remoncie starych). Dyrektywa 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego użytkowania energii – cel: 9% w 9 roku, środki: System Białych Certyfikatów. Działania edukacyjne Earth Hour - Godzina dla Ziemi – pierwsza akcja w Polsce 29 marca 2008 r. Zielony Biznes – inicjatywa międzynarodowych koncernów - konferencja ECO:nomics, kwiecień 2008 r. Konferencja ONZ w Sprawie Zmian Klimatu – Poznań, 1-12 grudnia 2008 r.

5 ES-SYSTEM – idea ENERGY SAVING – plany konkretnych działań
Określenie, w Dokumencie Roboczym KE, harmonogramu i zakresu zmian służących zwiększeniu efektywności energetycznej oświetlenia w sektorach gospodarki innych niż gospodarstwa domowe – decyzja krajów członkowskich UE. Środki wykonawcze będą stosowane do oświetlenia drogowego i ulicznego, oświetlenia biurowego i obiektów publicznych Przewiduje się wdrożenie środków wykonawczych w ciągu 8 lat , w 3-ch fazach: I Faza – w ciągu roku wycofanie najmniej wydajnych lamp, wymiana lamp i stateczników w istniejących oprawach II Faza – w latach przygotowawcza do wycofania stateczników magnetycznych i niewydajnych lamp poprzez określenie wymagań dla opraw oświetleniowych III Faza – w latach – całkowite wycofanie niewydajnych lamp oraz stateczników magnetycznych nawet jeśli wymaga to zmiany opraw Propozycje, zawarte w Dokumencie Roboczym, stanowią cenną informację dla producentów planujących rozwój swojej działalności w najbliższych latach.

6 ES-SYSTEM – budujemy wartość dla akcjonariuszy
Produkty Kompletny biznes Technologie Pracownicy

7 ES-SYSTEM – budujemy wartość dla akcjonariuszy
Rynek Kompletny biznes Klienci Realizacje

8 2. Wyniki finansowe 1. Grupa Kapitałowa 3. Realizacja inwestycji
4. Strategia rozwoju 5. Realizacje

9 ES-SYSTEM – potencjał na przyszłość. Stały wzrost przychodów…
Dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży w kraju i za granicą Potencjał dalszego wzrostu – rozbudowa mocy produkcyjnych * CAGR – średnioroczna stopa wzrostu w omawianym okresie

10 ES-SYSTEM – wyniki za I-III kwartał 2008 r.
+11,06% Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (w tyś. PLN) +12,51%

11 ES-SYSTEM – potencjał na przyszłość.
Stały wzrost przychodów z rynku krajowego i zagranicznego … tys. PLN Planowany wzrost udziału sprzedaży eksportowej do 35-40% do 2011 r. 23% 21% 23% 21% 22% 23% Udział sprzedaży eksportowej Udział sprzedaży krajowej 79% 77% 78% 77% tys. PLN 22% Udział sprzedaży eksportowej 24% 23% 46 060 40 938 Udział sprzedaży krajowej 27% 20% 80% 76% 78% 73%

12 ES-SYSTEM – wyniki za I-III kwartał 2008 r.
tys. PLN +25,45% +21,21% Zysk operacyjny EBIT Rentowność operacyjna (w %)

13 ES-SYSTEM – wyniki za I-III kwartał 2008 r.
2 469 tys. PLN +30,58% +18,43% Zysk netto Rentowność zysku netto (w %) 2 421

14 ES-SYSTEM – potencjał na przyszłość.
… poprawa marży w kolejnych latach. Planowany wzrost rentowności do ok. 9% do 2010 r. mln PLN 7,47% 8,21% 5,93% 12,4 Zysk netto i rentowność zysku netto 8,4 5,93% 7,47% 10,4 7,10%

15 3. Realizacja inwestycji
1. Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe 3. Realizacja inwestycji 4. Strategia rozwoju 5. Realizacje

16 Nakłady inwestycyjne ogółem ( PLN)
Wykorzystanie środków z giełdy na inwestycje wg stanu na dzień r. Nakłady inwestycyjne ogółem ( PLN) Budowa hali produkcyjnej, magazynowej i modernizacja istniejących budynków ,22 Laboratorium ENEC,EMC ,56 Obiekty inżynierii lądowej ,10 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania ,25 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty ,96 Urządzenia techniczne ,57 Środki transportu ,27 Wyposażenie magazynu i laboratorium ,55 Wartości niematerialne i prawne 24 431,16 RAZEM NAKŁADY ,64

17 Wykorzystanie środków własnych na budowę Centrum Logistycznego w Wilkasach
KOSZTY REALIZACJI CENTRUM: dotychczasowa wartość poniesionych kosztów   tyś. zł.  całkowita wartość inwestycji - ok. 4 mln zł. DOCELOWY ROCZNY OBRÓT TOWAROWY: 150 mln. zł. KORZYŚCI ORGANIZACYJNE: skrócenie czasu realizacji dostaw do klienta o co najmniej 48 godzin poprawa dostępności towarów obniżenie kosztów transportu o 10 – 15%

18 4. Strategia rozwoju 1. Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe
Realizacja inwestycji 4. Strategia rozwoju 5. Realizacje

19 15 PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH 112 PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH
ES-SYSTEM - realizacja strategii zgodnie z założeniami … rośnie eksport 2001 ROK 15 PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH 6 KRAJÓW 2% WARTOŚCI OBROTÓW 2008 ROK 112 PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH PONAD 52 KRAJE 23% WARTOŚCI OBROTÓW EKSPORT Największe kraje eksportowe w I poł r.

20 ES-SYSTEM – realizacja strategii zgodnie z założeniami
… gdzie nas nie ma ? … zwiększamy zasięg geograficzny Kraje, w których jednostkowe dostawy w I poł r. przewyższały kwotę 100 tys. zł.

21 SZANSE ZAGROŻENIA ES-SYSTEM - dokąd zmierzamy ? …
OTOCZENIE BIZNESOWE Rozwijająca się gospodarka Polski z prędkością wyższą niż Euroland. Nieznaczne zmniejszenia dodatniej dynamiki wzrostu sektora budownictwa i dynamiki rozwoju infrastruktury – na poziomie kilkunastu procent w stosunku do lat ubiegłych. Relatywnie niskie oddziaływanie konkurencji krajowej i zagranicznej dla realizacji formuły kompletnego biznesu ES-SYSTEM. SZANSE Rozwój techniki i technologii - sukcesywna wymiana sprzętu w cyklach 5-6 letnich EURO bonus obiektów do realizacji w latach ENERGY- SAVING konieczność oszczędzania wymuszana przez prawo i ekonomię Duży statystyczny potencjał rynku krajowego oraz zagranicznego Kontynuacja napływu inwestycji zagranicznych W dalszym ciągu niski poziom inflacji, niskie stopy procentowe Dobre położenie geograficzne - środek Europy ZAGROŻENIA Zawirowania światowego systemu gospodarczego i konsekwencje dla Polski Rynek pracy - deficyt fachowej siły roboczej i koszty pracy Ujemne saldo w bilansie handlowym Opóźnienia w reformach Prognozy spowolnienia gospodarczego

22 ES-SYSTEM - dokąd zmierzamy ?
ES-SYSTEM DZIŚ Solidne fundamenty Ugruntowana pozycja w kraju Znana marka Stabilny zespół ekspertów ES-SYSTEM Strategia M&A Efekty inwestycji WZROST - mocy produkcyjnych - efektywności - jakości produktów Umacnianie pozycji lidera - rozwój organiczny w kraju i zagranicą Badania i rozwój Zwiększenie udziału w rynkach zagranicznych Uatrakcyjnienie oferty produktów Design Jakość Innowacyjność Najwyższy poziom produktów

23 5. Realizacje 1. Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe
Realizacja inwestycji 4. Strategia rozwoju 5. Realizacje

24 Wybrane projekty z miesięcy lipiec- sierpień 2008 r.
Najnowszy kontrakt eksportowy: Centrum biurowe AEROFŁOT Moskwa - 6 piętrowy kompleks 2 budynków, połączonych przejściem. - Powierzchnia: 35 000m2 - Parking: 500 samochodów - Biura dla 2500 pracowników - Wartość całej inwestycji: 75 mln. USD. - Oddanie do użytku: koniec 2008 roku - Dostawy ES-SYSTEM - oświetlenie pomieszczeń biurowych: 670 opraw Systemu 3000 i ok. 2 km opraw Systemu 6000 Zakończone: Galeria handlowa Polimeni – Słupsk (33 tyś m2) Centrum Handlowe MARINO - Wrocław (20 tyś m2) Nowa siedziba Wydziału Prawa i Administracji UŁ (22 tyś m2) Cztery hale wielkopowierzchniowe Panatonii – Poznań Kolejna - 8 -hala produkcyjna VELUX – Namysłów Oświetlenie iluminacyjne Galerii Malta - Poznań Castorama – Zgorzelec (kolejny – 30 z 52 istniejących – market oświetlony przez ES-SYSTEM) Biurowce Green Point i Omega - Poznań Budynek D Uniwersytetu Adama Mickiewicza - Poznań ( do końca roku kolejne dostawy wartości 600 000 zł – największy obecnie realizowany kompleks budynków dydaktycznych UAM w Poznaniu zlokalizowany w Kaliszu. W całości sprzęt ES-SYSTEM.) Stacja STS Mercedes w Komornikach – kolejny prestiżowy obiekt dla STS Poznań.

25 Wybrane projekty zrealizowane w Polsce w 2007 r.

26 Wybrane projekty zrealizowane za granicą w 2007 r.

27 Centra Handlowe 2007 r. Projekt Lokalizacja Kraj Ilość opraw
Galeria Bałtycka Gdańsk Polska 2 300 Galeria Espark Eskisehir Turcja 2 400 CH Forum Gliwice 5 680 CH Plaza Rybnik 5 200 Sosnowiec 5 800 Focus Park 3 300 CH Port Rumia Rumia 750 Pasaż Grunwaldzki Wrocław 8 000 Manufaktura Łódź 5 000

28 Realizacje Opera w Oslo

29 Realizacje Terminal III, Lotnisko Changi, Singapur

30 Realizacje Auchan- Rumia Pasaż Grunwaldzki - Wrocław Focus Park - Rybnik Decathlon - Lublin

31 Realizacje Katedra Mikroelektroniki - Łódź Studia Filmowe WSHE- Łódź Pawilon „Wyspiański 2000”- Kraków Hale logistyczne CLIP - Swarzędz

32 Biblioteka - Gorzów Wielkopolski
Realizacje Biblioteka - Gorzów Wielkopolski Centrum Kształcenia Międzynarodowego- Gorzów Wielkopolski GE Money Bank – sieć oddziałów na Słowacji BTech - Havlíčkův Brod

33 Realizacje City Impact Church – Auckland, New Zealand
Centrum voor Lichtarchitectuur BV -Holandia City Park le Acciaierie - Cortenuova, Bergamo

34 Dziękujemy ES-SYSTEM S.A. ul. Przemysłowa 2, 30-701 Kraków
tel.: (12) fax : (12)

35 Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę ES-SYSTEM S. A
Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę ES-SYSTEM S.A. ("Spółka"). Dane i informacje prezentowane na poszczególnych slajdach nie stanowią kompletnej ani spójnej analizy finansowej, jak również oferty handlowej Spółki. Pełnią one wyłącznie funkcje publikacyjne. Wyczerpujący opis działalności i stanu finansowego ES-SYSTEM S.A. dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: w rozdziale Relacje Inwestorskie. Niniejsza prezentacja nie została zweryfikowana przez zewnętrznego audytora. Wszelkie prezentowane fakty i informacje zostały oparte na źródłach, uznawanych przez Spółkę za rzetelne i sprawdzone. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany przedstawianych danych i informacji w dogodnym dla siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia. Prezentacja oraz wykorzystywane w niej slajdy mogą zawierać twierdzenia odnoszące się do przyszłości, jednakże nie mogą one być uznawane za prognozy lub zapewnienia co do spodziewanych przyszłych wyników Spółki. Oczekiwania Zarządu wynikają bowiem z aktualnej wiedzy, świadomości lub poglądów Zarządu ES-SYSTEM S.A. i są uwarunkowane szeregiem czynników mogących spowodować, iż faktycznie osiągnięte w przyszłości wyniki, będą w sposób istotny odbiegać od twierdzeń prezentowanych w niniejszym dokumencie. W przypadku zainteresowania inwestycją w jakiekolwiek papiery wartościowe Spółki sugeruje się skorzystanie z pomocy wyspecjalizowanych podmiotów zajmujących się doradztwem inwestycyjnym.


Pobierz ppt "ES-SYSTEM S.A. Kraków, listopad 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google