Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GAME: dane przestrzenne GIS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GAME: dane przestrzenne GIS"— Zapis prezentacji:

1 GAME: dane przestrzenne GIS
Instytut Oceanologii PAN Joanna Pardus 12. grudnia 2013, Sopot

2 Plan: Zasoby danych GIS dla rejonów Hornsundu i Kongsfjorden;
Oczekiwania od strony GIS; Oczekiwania w odniesieniu do GIS; Uwagi ogólne

3 Zasoby danych GIS dla obu fiordów
Dane referencyjne: 1) dane interpolowane z serwerów obcych: batymetria i linia brzegowa 2) dane z zasobów IOPAN: batymetria, linia brzegowa, rzeki, jeziora, lodowce 3) dane interpolowane z NAVI Cutter: linia brzegowa oraz punkty głębokościowe Analizy przestrzenne mają na celu ujawnienie lub uzyskanie nowej informacji przestrzennej. Bada się związki przestrzenne pomiędzy różnymi zajwiskami bazując na położeniu w przestrzeni oraz zapytaniach logicznych. analizy (rozmieszczenie zostera), dołączanie nowych danych np. osadów, rozmieszczenia światła wczytujemy dane referencyjne zakładamy hipotezę sprawdzamy np: hipoteza rozmieszczenia gatunku Zostera marina z parametrem np. typem osadu, naświetleniem, głębokością, maksymalna prędkość orbitalna przy dnie, zasolenie przy dnie (okres ciepły) itp... 1) selekcja przestrzenna przy zadanych kryteriach 2) przestrzenne nałożenie i rozdzielenie obiektów, selekcja przestrzenna i analiza tabelaryczna

4 Dane GIS: Hornsund dane batymetryczne: zasób IOPAN z 2005r

5 Dane GIS: Hornsund dane batymetryczne: zasób IOPAN z 2005r

6 Dane GIS: Hornsund dane batymetryczne interpolowane (IDW) z map nawigacyjnych NAVI Cutter

7 Dane GIS: Kongsfjorden
dane batymetryczne: zasób IOPAN z 2005r

8 Dane GIS: Kongsfjorden
dane batymetryczne: zasób IOPAN z 2005r

9 Dane GIS: Kongsfjorden
dane batymetryczne interpolowane (IDW) z map nawigacyjnych NAVI Cutter

10 Dane GIS: Kongsfjorden (Arctic Basemap)
Color shaded-relief visualization of topography and bathymetry in the Arctic. Data used: a composite of IBCAO v3 and GEBCO_08 (v )

11 Dane GIS: Kongsfjorden (Arctic Basemap+IOPAN)
Color shaded-relief visualization of topography and bathymetry in the Arctic. Data used: a composite of IBCAO v3 and GEBCO_08 (v )

12 Oczekiwania ze strony GIS
Dane przetworzone (uporządkowane dane, z których będzie tworzona wizualizacja); Jednorodny zapis współrzędnych (jeśli nie pozycja geograficzna to proszę podać nazwę/numer układu odniesień przestrzennych) Czy będą analizy przestrzenne? Czy są uwagi/wskazówki jak mają być wizualizowane dane (tj. czy punkty, czy interpolowane powierzchnie, kolorystyka, zakresy do legend itp.)? Ustalenia „techniczne”, czyli: określenie granic przestrzennych obszaru dla przyszłych map; jakie dane referencyjne i dodatkowe tzn. czy BW czy kolorowe, czy dodatkowe obiekty mają być uwidocznione itp.

13 Oczekiwania ze strony GIS
Metadane – dołączane do zbiorów danych. Wg szablonu: Metadane zgodnie z wymaganiami Dyrektywy EU INSPIRE zostaną przypisane do klas obiektów przestrzennych związanych z badaniami. Do ich tworzenia użyty zostanie styl ArcGIS „19139”, zgodny z normą ISO (oraz ISO 19115), przygotowany do potrzeb gromadzenia i transferu metainformacji.

14 Oczekiwania koordynatorów
Proszę o zastanowienie się jaka rolę dla Państwa danych ma przyjąć GIS: czy wizualizacja wyników; czy analiza przestrzenna (dołączanie nowych danych np. innych parametrów); jakie dane podkładowe (czy batymetria, nachylenie itp.)

15 Uwagi ogólne: Jak przygotować dane dla GIS (Access/Excel/txt..):
format zapisu pozycji geograficznej – JEDNORODNY! format kolumn: liczbowy/ tekstowy/ data; inne np. funkcje scalania komórek (Excel) ; Dodatkowe dane: jeżeli są dodatkowe dane batymetryczne z różnych punków to bardzo proszę o przekazanie. Wyświetlenie danych to jest sekunda, przygotowanie tych danych kilka dni. W GIS (tak jak w zwykłych bazach danych) obowiązują pewne standardy np. trzymanie się schematów przykład od stażysty Najlepiej Access ale oczywiście Excel, Notatnik też: zapis lokalizacji geograficznej – powinien być jednorodny czyli jeden z formatów , nie powinno się ich mieszać: DMS Stopnie:Minuty:Sekundy (49° 30' 00" – 49d 30m 00s) DM Stopnie:Minuty (49° 30.0' – 49d 30.0m) DD Stopnie Dziesiętne ( ° – d), w ogóle z 4 dziesiętnymi liczbami uwaga: - nie wstawiać spacji, dodatkowych znaków np: ;’, 2) zwrócić uwagę na formatowanie kolumn: liczbowe (np. głębokość – bez dopisywania „m”), tekstowe, data 3) nie używać funkcji scalania komórek, co ładnie wygląda, przejrzyście, ale nijak do bazy danych 4) Standardy oceanograficzne: WORMS, OBIS

16 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "GAME: dane przestrzenne GIS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google