Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Wyzwania społeczne w programie Horyzont 2020 Zakres i tematyka pierwszych konkursów Grażyna Omarska Krajowy Punkt Kontaktowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Wyzwania społeczne w programie Horyzont 2020 Zakres i tematyka pierwszych konkursów Grażyna Omarska Krajowy Punkt Kontaktowy."— Zapis prezentacji:

1 1 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Wyzwania społeczne w programie Horyzont 2020 Zakres i tematyka pierwszych konkursów Grażyna Omarska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Współpraca nauki z przemysłem - możliwości finansowania w latach 2014-2020 seminarium Warszawa, 2 grudnia 2013 r. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

2 2 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Projekty Programów Pracy 2014-2015 dostępne!

3 3 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Program strategiczny H2020 Obszary strategiczne Spersonalizowana opieka medyczna Zrównoważone bezpieczeństwo żywności Niebieski wzrost: wykorzystanie potencjału oceanów Inteligentne miasta i środowiska Konkurencyjna energia niskowęglowa Efektywność energetyczna Mobilność na rzecz wzrostu Odpady: materiały do recyklingu, ponownego użycia i odzyskania surowców Innowacje w zakresie wody: wykorzystanie jej zalet dla Europy Przezwyciężanie kryzysu: nowe pomysły, strategie i struktury zarządzające dla Europy Odporność na klęski: bezpieczeństwo społeczeństwa, w tym adaptacja do zmian klimatycznych Bezpieczeństwo cyfrowe

4 4 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan

5 5 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan poprawa zdrowia i dobrostanu wszystkich obywateli (dzieci, dorosłych i ludzi starszych) przez cały czas życia zapewnienie wszystkim obywatelom zrównoważonych ekonomicznie i innowacyjnych systemów opieki zdrowotnej wysokiej jakości Wpływ na zdrowie i dobrostan: choroby i schorzenia przewlekłe odżywianie się aktywność fizyczna zamożność praca Podejście kompleksowe Obszary tematyczne: Understanding health, wellbeing and disease Preventing disease Treating and managing disease Active ageing and self-management of health Methods and data Health care provision and integrated care Innovative Medicine Initiative (IMI2) European and developing countries clinical trials partnership (EDCTP) Active and Assisted Living (AAL) ERA-Nets JPIs

6 6 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Konkurs 2014 - 2015 Obszar tematyczny 2014 - 2015: Obszar tematyczny 2014 - 2015: Spersonalizowana medycyna i opieka Understanding health, ageing and disease Effective health promotion, disease prevention, preparedness & screening Improving diagnosis Innovative treatments & technologies Advancing active & healthy ageing Integrated, sustainable, citizen-centred care Improving health information, data exploitation and providing an evidence base for health policies and regulations Budżet: 1.2 mld Ogłoszenie konkursu: 11 grudnia 2013 34 tematy Składanie wniosków: jedno lub dwuetapowe

7 7 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Innovative Medicine Initiative (IMI2) Partnerstwo publiczno – prywatne: KE EFPIA Cel: szybszy dostęp do lepszych leków, szczepionek i terapii Wkład KE: 1.725 mld Wkład KE: 1.725 mld http://www.imi.europa.eu/ The European and developing countries clinical trials partnership (EDCTP) Cel: rozwój nowych leków i szczepionek przeciwko HIV/AIDS, malarii i gruźlicy http://www.edctp.org Active and Assisted Living (AAL) Cel: poprawa jakości życia osób starszych z wykorzystaniem technik ICT http://www.aal-europe.eu/

8 8 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych i biogospodarka

9 9 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Cele: optymalne wykorzystanie zasobów biologicznych w sposób zrównoważony optymalne wykorzystanie zasobów biologicznych w sposób zrównoważony zabezpieczenie wystarczających dostaw bezpiecznej i wysokiej jakości żywności i innych produktów na bazie pochodzenia biologicznego zabezpieczenie wystarczających dostaw bezpiecznej i wysokiej jakości żywności i innych produktów na bazie pochodzenia biologicznego Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych i biogospodarka

10 10 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Partnerstwo Publiczno-Prywatne przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego/BBI Zrównoważone Bezpieczeństwo Żywnościowe (Sustainable Food production System) Konkurs Niebieski Wzrost (Blue Growth) Konkurs Innowacyjna zrównoważona biogospodarka sprzyjająca integracji społecznej(Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy) Konkurs Konkursy 2014-2015 Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych i biogospodarka

11 11 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Obszary tematyczne Konkurs: Sustainable Food production System (SFS): Sustainable food production systems Safety food and healthy diets and sustainable consumption Global drivers on food systems Konkurs: Blue Growth (BG): Sustainability exploiting the diversity of marine life New offshore chellenges Ocean observation technologies/systems Socio-economics aspects...across the blue growth focus area Konkurs: Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy (ISIB): Sustainable Agriculture and forestry Sustainable and competitive bio-based industries Bioeconomy topics ( EraNet, PPP)

12 12 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Konkurs 2014-2015 Budżet: ~ 0.42 mld Ogłoszenie konkursu: 11 grudnia 2013 47 tematów Składanie wniosków: dwuetapowe Dzień Informacyjny w Brukseli: 17 stycznia 2014 r. http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index_en.htm

13 13 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Bio based industries Partnerstwo publiczno-prywatne w obszarze przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego: KE (1 mln euro) BBI konsorcjum (2,8 mln euro) Cel: stworzenie zrównoważonego i konkurencyjnego przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego Więcej informacji: http://biconsortium.eu/

14 14 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Bezpieczna, czysta i efektywna energia W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

15 15 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Bezpieczna, czysta i efektywna energia Cel: zapewnienie przejścia do niezawodnego, przystępnego cenowo, społecznie akceptowanego, zrównoważonego i konkurencyjnego systemu energetycznego, z zamiarem zmniejszenia zależności od paliw kopalnych w obliczu malejącej ilości zasobów, rosnącego zapotrzebowania na energię i zmiany klimatu.Potrzeba: przebudowy systemu energetycznego, prowadzącej do połączenia niskoemisyjnego profilu, opracowania rozwiązań alternatywnych wobec paliw kopalnych, bezpieczeństwa energetycznego i umiarkowanych cen, a zarazem wzmocnienia konkurencyjności gospodarczej Europy.

16 16 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Bezpieczna, czysta i efektywna energia Ogólny zarys działań: Ograniczenie zużycia energii i śladu węglowego poprzez inteligentne i zrównoważone użytkowanie Zaopatrzenie w tanią, niskoemisyjną energię elektryczną Paliwa alternatywne i mobilne źródła energii Jednolita inteligentna europejska sieć elektroenergetyczna Nowa wiedza i technologie Solidne procesy decyzyjne i udział społeczeństwa Wprowadzanie na rynek innowacji w zakresie energii – korzystanie z programu Inteligentna energia dla Europy

17 17 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Konkurs: Energy Efficiency Konkurs: Competitive low-carbon energy Konkurs: Smart Cities and Communities Konkursy 2014-2015 Podejście przekrojowe, zorientowane na wyzwania

18 18 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Zakres tematyczny Efektywność energetyczna (Energy efficiency call) Budownictwo (Buildings and consumers) Grzanie i chłodzenie (Heating and cooling) Zrównoważona energia (Finance for sustainable energy) Inteligentne miasta i społeczeństwa (Smart Cities and Communities) 'Light-house projects

19 19 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Zakres tematyczny Energetyka niskoemisyjna (Competitive low-carbon energy) Energia odnawialna, systemy grzewcze i chłodnicze (Renewable electricity and heating/cooling) Modernizacja Europejskiej sieci przesyłowej (the single European electricity grid) Nowoczesne systemy elektroenergetyczne wspierane przez technologie magazynowania energii (Providing the energy system with flexibility through enhanced energy storage technologies) Rozwój alternatywnych paliw i biopaliw transportowych (Sustainable biofuels and alternative fuels for transport) Wspieranie zrównoważonego zużycia paliw kopalnych na drodze przejścia do gospodarki niskoemisyjnej Aspekty społeczne, środowiskowe i ekonomiczne działania systemów energetycznych

20 20 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Konkursy 2014-2015 Budżet: ~ 1,3 mld Ogłoszenie pierwszych konkursów: 11 grudnia 2013 Ponad 50 tematów Składanie wniosków: jedno i dwuetapowe

21 21 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Inteligentny, zielony i zintegrowany transport W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

22 22 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Inteligentny, zielony i zintegrowany transport Cel: stworzenie europejskiego systemu transportowego, który będzie zasobooszczędny, przyjazny dla środowiska i klimatu, bezpieczny i spójny, z korzyścią dla wszystkich obywateli, gospodarki i społeczeństwa. ----------------------------- W sektorze transportowym, pomimo jego ekspansji, należy znacznie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i inne niekorzystne rodzaje oddziaływania na środowisko, a także wyeliminować uzależnienie od ropy naftowej i innych paliw kopalnych, a jednocześnie należy zachować wysoki poziom wydajności i mobilności oraz promować spójność terytorialną.

23 23 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Konkurs: Mobility for growth (42 tematy) Konkurs: Green vehicles (8 tematów) Konkurs: Small business and fast track innovation for transport (2 tematy) Konkursy 2014-2015

24 24 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN 1. AVIATION......................................................................................................................................................... 6 MG.1.1-2014. Competitiveness of European aviation through cost efficiency and innovation.................... 8 MG.1.2-2015 Enhancing resource efficiency of aviation 2. RAIL 3. ROAD 24 1.AVIATIONand 014-2015. International cooperation in aeronautics...................................................................... 16 2. RAIL 3. ROAD Konkurs: Mobility for growth – obszary: Lotnictwo Kolej Drogi Transport wodny Ruch miejski Logostyka Inteligentne systemy transportowe Infrastruktura Badania społeczno-gospodarcze i behawioralne Konkursy 2014-2015

25 25 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Konkursy 2014-2015 Budżet: ~ 0,86 mld Ogłoszenie pierwszych konkursów: 11 grudnia 2013 Ponad 50 tematów Składanie wniosków: jedno i dwuetapowe

26 26 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

27 27 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Cel: doprowadzenie do tego, by gospodarka i społeczeństwo były zasobooszczędne (i wodnooszczędne) oraz odporne na zmianę klimatu, ochrona i zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi i ekosystemami oraz zrównoważone dostawy i wykorzystywanie surowców w celu zaspokojenia potrzeb rosnącej globalnej populacji w ramach zrównoważonych ograniczeń charakteryzujących zasoby naturalne i ekosystemy naszej planety. Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

28 28 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Konkurs: Waste: a resource to recycle, reuse and recover raw materials (7 tematów) Konkurs: Water Innovation: boosting its value for Europe (5 tematów) Konkurs: Growing a low carbon, resource efficient economy with a sustainable supply of raw materials (21 tematów) ypli interdysc ypli narne Konkursy 2014-2015

29 29 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Budżet: ~ 0.73 mld Ogłoszenie konkursu: 11 grudnia 2013 33 tematy Składanie wniosków: jedno i dwuetapowe Konkursy 2014-2015

30 30 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Participant Portal

31 31 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Participant Portal H2020 Source: EC presentation

32 32 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Participant Portal H2020

33 33 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Participant Portal H2020 Source: EC presentation

34 34 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Participant Portal H2020 Source: EC presentation

35 35 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Eksperci Uwaga! Opublikowane zaproszenie do rejestrowania się jako eksperci! http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2013&na=na-221113

36 36 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Przydatne informacje Strona KE nt. H2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home Strona KPK: http://www.kpk.gov.pl/index.html Programy Pracy (projekty): http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents Participant Portal http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/whatisnew Wideo ze spotkania nt. nowego Participant Portal: https://scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=30da227c6b5b9e2482b6b221c711edfd

37 37 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Krzywickiego 34 02-078 Warszawa tel: 0 22 828 74 83 fax: 0 22 828 53 70 e-mail: kpk@kpk.gov.pl Grażyna Omarska e-mail: Grazyna.Omarska@kpk.gov.pl Dziękuję za uwagę Osoby do kontaktu: Pytania? Eksperci KPK: Eksperci KPK: http://www.kpk.gov.pl/kpk/adresy/pracownicy.html W prezentacji wykorzystano materiały opracowane przez ekspertów KPK, przedstawione podczas II Dnia Informacyjnego o programie Horyzont 2020


Pobierz ppt "1 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Wyzwania społeczne w programie Horyzont 2020 Zakres i tematyka pierwszych konkursów Grażyna Omarska Krajowy Punkt Kontaktowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google