Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakres i tematyka pierwszych konkursów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakres i tematyka pierwszych konkursów"— Zapis prezentacji:

1 Zakres i tematyka pierwszych konkursów
„Współpraca nauki z przemysłem - możliwości finansowania w latach ” seminarium Warszawa, 2 grudnia 2013 r. Wyzwania społeczne w programie Horyzont 2020 Zakres i tematyka pierwszych konkursów Grażyna Omarska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

2 Projekty Programów Pracy 2014-2015 dostępne!

3 Program strategiczny H2020 Obszary strategiczne
Spersonalizowana opieka medyczna Zrównoważone bezpieczeństwo żywności „Niebieski” wzrost: wykorzystanie potencjału oceanów Inteligentne miasta i środowiska Konkurencyjna energia niskowęglowa Efektywność energetyczna Mobilność na rzecz wzrostu Odpady: materiały do recyklingu, ponownego użycia i odzyskania surowców Innowacje w zakresie wody: wykorzystanie jej zalet dla Europy Przezwyciężanie kryzysu: nowe pomysły, strategie i struktury zarządzające dla Europy Odporność na klęski: bezpieczeństwo społeczeństwa, w tym adaptacja do zmian klimatycznych Bezpieczeństwo cyfrowe

4 Zdrowie, zmiany demograficzne
i dobrostan

5 Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan
poprawa zdrowia i dobrostanu wszystkich obywateli (dzieci, dorosłych i ludzi starszych) przez cały czas życia zapewnienie wszystkim obywatelom zrównoważonych ekonomicznie i innowacyjnych systemów opieki zdrowotnej wysokiej jakości Wpływ na zdrowie i dobrostan: choroby i schorzenia przewlekłe odżywianie się aktywność fizyczna zamożność praca Podejście kompleksowe Obszary tematyczne: Understanding health, wellbeing and disease Preventing disease Treating and managing disease Active ageing and self-management of health Methods and data Health care provision and integrated care Innovative Medicine Initiative (IMI2) European and developing countries clinical trials partnership (EDCTP) Active and Assisted Living (AAL) ERA-Nets JPIs

6 Konkurs 2014 - 2015 Obszar tematyczny 2014 - 2015:
Spersonalizowana medycyna i opieka Understanding health, ageing and disease Effective health promotion, disease prevention, preparedness & screening Improving diagnosis Innovative treatments & technologies Advancing active & healthy ageing Integrated, sustainable, citizen-centred care Improving health information, data exploitation and providing an evidence base for health policies and regulations Budżet: 1.2 mld € Ogłoszenie konkursu: 11 grudnia 2013 34 tematy Składanie wniosków: jedno lub dwuetapowe

7 Innovative Medicine Initiative (IMI2)
Partnerstwo publiczno – prywatne: KE EFPIA Cel: szybszy dostęp do lepszych leków, szczepionek i terapii Wkład KE: mld € The European and developing countries clinical trials partnership (EDCTP) Cel: rozwój nowych leków i szczepionek przeciwko HIV/AIDS, malarii i gruźlicy Active and Assisted Living (AAL) Cel: poprawa jakości życia osób starszych z wykorzystaniem technik ICT

8 Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych i biogospodarka

9 optymalne wykorzystanie zasobów biologicznych w sposób zrównoważony
Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych i biogospodarka Cele: optymalne wykorzystanie zasobów biologicznych w sposób zrównoważony zabezpieczenie wystarczających dostaw bezpiecznej i wysokiej jakości żywności i innych produktów na bazie pochodzenia biologicznego

10 Konkursy Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych i biogospodarka Zrównoważone Bezpieczeństwo Żywnościowe (Sustainable Food production System) Konkurs Niebieski Wzrost (Blue Growth) Konkurs Innowacyjna zrównoważona biogospodarka sprzyjająca integracji społecznej (Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy) Konkurs Partnerstwo Publiczno-Prywatne przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego/BBI

11 Obszary tematyczne Konkurs: Sustainable Food production System (SFS):
Safety food and healthy diets and sustainable consumption Global drivers on food systems Konkurs: Blue Growth (BG): Sustainability exploiting the diversity of marine life New offshore chellenges Ocean observation technologies/systems Socio-economics aspects ...across the blue growth focus area Konkurs: Innovative , Sustainable and Inclusive Bioeconomy (ISIB): Sustainable Agriculture and forestry Sustainable and competitive bio-based industries Bioeconomy topics ( EraNet, PPP)

12 Konkurs 2014-2015 Budżet: ~ 0.42 mld €
Ogłoszenie konkursu: 11 grudnia 2013 47 tematów Składanie wniosków: dwuetapowe Dzień Informacyjny w Brukseli: 17 stycznia 2014 r.

13 Bio based industries Partnerstwo publiczno-prywatne
w obszarze przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego: KE (1 mln euro) BBI konsorcjum (2,8 mln euro) Cel: stworzenie zrównoważonego i konkurencyjnego przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego Więcej informacji:

14 Bezpieczna, czysta i efektywna energia
W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

15 Bezpieczna, czysta i efektywna energia
Cel: zapewnienie przejścia do niezawodnego, przystępnego cenowo, społecznie akceptowanego, zrównoważonego i konkurencyjnego systemu energetycznego, z zamiarem zmniejszenia zależności od paliw kopalnych w obliczu malejącej ilości zasobów, rosnącego zapotrzebowania na energię i zmiany klimatu. Potrzeba: przebudowy systemu energetycznego, prowadzącej do połączenia niskoemisyjnego profilu, opracowania rozwiązań alternatywnych wobec paliw kopalnych, bezpieczeństwa energetycznego i umiarkowanych cen, a zarazem wzmocnienia konkurencyjności gospodarczej Europy.

16 Bezpieczna, czysta i efektywna energia
Ogólny zarys działań: Ograniczenie zużycia energii i śladu węglowego poprzez inteligentne i zrównoważone użytkowanie Zaopatrzenie w tanią, niskoemisyjną energię elektryczną Paliwa alternatywne i mobilne źródła energii Jednolita inteligentna europejska sieć elektroenergetyczna Nowa wiedza i technologie Solidne procesy decyzyjne i udział społeczeństwa Wprowadzanie na rynek innowacji w zakresie energii – korzystanie z programu „Inteligentna energia dla Europy”

17 Podejście przekrojowe, zorientowane na wyzwania
Konkursy Konkurs: Energy Efficiency Konkurs: Competitive low-carbon energy Konkurs: Smart Cities and Communities Podejście przekrojowe, zorientowane na wyzwania

18 Zakres tematyczny Efektywność energetyczna (Energy efficiency call)
Budownictwo (Buildings and consumers) Grzanie i chłodzenie (Heating and cooling) Zrównoważona energia (Finance for sustainable energy) Inteligentne miasta i społeczeństwa (Smart Cities and Communities) 'Light-house projects’

19 Energetyka niskoemisyjna (Competitive low-carbon energy)
Zakres tematyczny Energetyka niskoemisyjna (Competitive low-carbon energy) Energia odnawialna, systemy grzewcze i chłodnicze (Renewable electricity and heating/cooling) Modernizacja Europejskiej sieci przesyłowej (the single European electricity grid) Nowoczesne systemy elektroenergetyczne wspierane przez technologie magazynowania energii (Providing the energy system with flexibility through enhanced energy storage technologies) Rozwój alternatywnych paliw i biopaliw transportowych (Sustainable biofuels and alternative fuels for transport) Wspieranie zrównoważonego zużycia paliw kopalnych na drodze przejścia do gospodarki niskoemisyjnej Aspekty społeczne, środowiskowe i ekonomiczne działania systemów energetycznych

20 Konkursy 2014-2015 Budżet: ~ 1,3 mld €
Ogłoszenie pierwszych konkursów: 11 grudnia 2013 Ponad 50 tematów Składanie wniosków: jedno i dwuetapowe

21 Inteligentny, zielony i zintegrowany transport
W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

22 Inteligentny, zielony i zintegrowany transport
Cel: stworzenie europejskiego systemu transportowego, który będzie zasobooszczędny, przyjazny dla środowiska i klimatu, bezpieczny i spójny, z korzyścią dla wszystkich obywateli, gospodarki i społeczeństwa. W sektorze transportowym, pomimo jego ekspansji, należy znacznie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i inne niekorzystne rodzaje oddziaływania na środowisko, a także wyeliminować uzależnienie od ropy naftowej i innych paliw kopalnych, a jednocześnie należy zachować wysoki poziom wydajności i mobilności oraz promować spójność terytorialną.

23 Konkurs: Mobility for growth
Konkursy Konkurs: Mobility for growth (42 tematy) Konkurs: Green vehicles (8 tematów) Konkurs: Small business and fast track innovation for transport (2 tematy)

24 AVIATIONand International cooperation in aeronautics 2. RAIL 3. ROAD 1. AVIATION MG Competitiveness of European aviation through cost efficiency and innovation MG Enhancing resource efficiency of aviation 2. RAIL 3. ROAD 24 Konkursy Konkurs: Mobility for growth – obszary: Lotnictwo Kolej Drogi Transport wodny Ruch miejski Logostyka Inteligentne systemy transportowe Infrastruktura Badania społeczno-gospodarcze i behawioralne

25 Konkursy 2014-2015 Budżet: ~ 0,86 mld €
Ogłoszenie pierwszych konkursów: 11 grudnia 2013 Ponad 50 tematów Składanie wniosków: jedno i dwuetapowe

26 Działania w dziedzinie klimatu,
środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

27 (i wodnooszczędne) oraz odporne na zmianę klimatu,
Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce Cel: doprowadzenie do tego, by gospodarka i społeczeństwo były zasobooszczędne (i wodnooszczędne) oraz odporne na zmianę klimatu, ochrona i zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi i ekosystemami oraz zrównoważone dostawy i wykorzystywanie surowców w celu zaspokojenia potrzeb rosnącej globalnej populacji w ramach zrównoważonych ograniczeń charakteryzujących zasoby naturalne i ekosystemy naszej planety.

28 interdyscyplinarne Konkursy 2014-2015
Konkurs: Waste: a resource to recycle, reuse and recover raw materials (7 tematów) Konkurs: Water Innovation: boosting its value for Europe (5 tematów) interdyscyplinarne Konkurs: Growing a low carbon, resource efficient economy with a sustainable supply of raw materials (21 tematów)

29 Ogłoszenie konkursu: 11 grudnia 2013 33 tematy
Konkursy Budżet: ~ 0.73 mld € Ogłoszenie konkursu: 11 grudnia 2013 33 tematy Składanie wniosków: jedno i dwuetapowe

30 Participant Portal

31 Participant Portal H2020 Source: EC presentation

32 Participant Portal H2020 This is the Funding Opportunities landing page. The text gives a short overview of the information that a user can find in this section and some priority highlights of H When clicking, for instance, on the link "SME instrument" in the text, a user will access directly a specific page with all the related topics of open calls. The left hand menu gives targeted entry points both for old and new users: the experienced user finds an opportunity to go directly to the calls of specific parts of H2020, and the new user can click on "Search topics" and search funding opportunities just with free keywords, without having to know the structure of the programme.

33 Participant Portal H2020 Source: EC presentation

34 Participant Portal H2020 Source: EC presentation

35 Eksperci Uwaga! Opublikowane zaproszenie do rejestrowania się jako eksperci!

36 Przydatne informacje Strona KE nt. H2020: Strona KPK:
Strona KPK: Programy Pracy (projekty): Participant Portal Wideo ze spotkania nt. nowego Participant Portal: https://scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=30da227c6b5b9e2482b6b221c711edfd

37 Dziękuję za uwagę Pytania? Grażyna Omarska Eksperci KPK:
W prezentacji wykorzystano materiały opracowane przez ekspertów KPK, przedstawione podczas II Dnia Informacyjnego o programie Horyzont 2020 Dziękuję za uwagę Pytania? Osoby do kontaktu: Grażyna Omarska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Krzywickiego 34 Warszawa tel: fax: Eksperci KPK:


Pobierz ppt "Zakres i tematyka pierwszych konkursów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google