Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Optymalizacja podatkowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Optymalizacja podatkowa"— Zapis prezentacji:

1

2 Optymalizacja podatkowa
Rafał Ciołek Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego KPMG w Polsce

3 Optymalizacja rozliczeń podatkowych – czy warto?
„Nie ma żadnej podstawy prawnej, aby przyjąć masochistyczną zasadę, że strony powinny zawsze regulować swoje stosunki cywilnoprawne w sposób najbardziej dla fiskusa korzystny” Z. Radwański, Glosa do wyroku NSA z dnia 10 listopada 1999 r., sygn. SA/Bk 289/99 „Brak jest także w przepisach prawa normy nakładającej na podatnika obowiązek działania zmierzającego do maksymalizacji zobowiązania podatkowego” Prawomocny wyrok NSA z dnia 29 października 2010 r.

4 Optymalizacja podatkowa
Optymalizacja podatkowa to działanie w granicach prawa w celu: zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa (uproszczenie działalności oraz obniżenie podatków) poprawy jego płynności zmniejszenia ryzyka podatkowego

5 Optymalizacja a działania niezgodne z prawem
Optymalizacja podatkowa nie jest: oszustwem podatkowym wyłudzeniem uchylaniem się od opodatkowania Powyższe zgodnie chociażby z kodeksem karnym skarbowym stanowią przestępstwa lub wykroczenia ścigane z urzędu

6 Przykłady optymalizacji podatkowej w podatkach dochodowych

7 Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

8 Koszty uzyskania przychodów w umowie o pracę
Standardowy poziom kosztów to zł w skali roku Osoby tworzące w ramach umowy o pracę utwory w rozumieniu prawa autorskiego mogą korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów Rozwiązanie stosowane w firmach, np.: informatycznych; agencjach reklamowych; biurach architektonicznych.

9 Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

10 Sposoby opodatkowania działalności gospodarczej
Skala 18% i 32% Opodatkowanie liniowe 19% Ryczał od przychodów – np. 5,5% przychodów z robót budowlanych Karta podatkowa – np. usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji dla ludności

11 Skala a opodatkowanie liniowe
Opodatkowanie liniowe jest bardzo popularne Należy jednak pamiętać, iż nie zawsze musi być korzystne Wysokość podatku nie będzie zależeć tylko i wyłącznie od wysokości stawki, ale też wysokości osiąganego zysku. Do wysokości zł mniejszy podatek zapłacimy korzystając z opodatkowania wg skali podatkowej. Powyżej tej kwoty korzystniejszy będzie wybór stawki liniowej Jednak podatnik planując zyski może ich niedoszacować i wybór opodatkowania wg skali podatkowej może powodować wyższy poziom podatku, jeśli część dochodu zostałaby opodatkowana stawką podatkową w wysokości 32%

12 Spółki osobowe a kapitałowe

13 19% 19% Spółka osobowa Spółka nie jest podatnikiem CIT/PIT
Podatnikami są wspólnicy Wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki

14 Spółka kapitałowa 19% Dywidenda 19% Spółka kapitałowa

15 Spółka z o.o. sp. k. – metoda na podwójne opodatkowanie
100 % 99 % 1 % Spółka komandytowa

16 Optymalizacja poziomu opodatkowania zysku lub wykorzystania straty podatkowej

17 Obniżenia zysku można dokonać poprzez:
Jednorazową amortyzację dla małych podatników i rozpoczynających działalność od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o łącznej wartości w ciągu roku do EUR z wyłączeniami Ulgę technologiczną w postaci dodatkowych kosztów w wysokości 50% wydatków na nabycie tzw. nowych technologii, np. oprogramowania komputerowego – realna oszczędność 9,5% kwoty wydatków Przyspieszenie kosztów poprzez utworzenie funduszu szkoleniowego – już wpłaty stanowią koszt podatkowy (ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

18 Strata podatkowa Strata to sytuacja gdy koszty podatkowe przewyższają przychody w danym roku podatkowym Strata nie przepada – można rozliczyć ją w kolejnych 5 latach, ale nie więcej niż 50% straty z danego roku (czyli stratę można rozliczyć najszybciej w 2 kolejne lata) Gdy nie można rozliczyć straty: Należy zmniejszyć koszty podatkowe, np. spowalniając amortyzację Przejąć podmiot, który generuje zysk – strata zostaje skompensowana z zyskiem przejętego podmiotu

19 Przykłady optymalizacji podatkowej w VAT

20 Czy warto być podatnikiem VAT?
Możliwość wyboru przez przedsiębiorcę zwolnienia podmiotowego z VAT lub rezygnacji z tego zwolnienia (próg 150 tyś. zł, ale nie dotyczy to niektórych rodzajów działalności np. usług doradczych) W zależności od struktury kosztów (towary i usługi nabywane z VAT) wybór opodatkowania może być korzystny – prawo do odliczenia VAT Dla podmiotów, których głównym kosztem są koszty pracy (bez VAT) zwolnienie z VAT może być atrakcyjniejsze

21 Optymalizacja stawki VAT
Dla klienta, który nie odlicza VAT (np. osoby fizycznej nieprowadzącej działalności opodatkowanej) stawka VAT jest cenotwórcza A zatem im niższa stawka VAT tym nasze usługi / towary atrakcyjniejsze – niższa cena lub bardziej marżowe – cena jak u konkurencji stosującej stawki wyższe Dobrym przykładem optymalizacji stawki VAT jest gastronomia: Kawa z mlekiem – usługa latte ze stawką 8% Zestaw precel + piwo ze stawką 8%

22 Optymalizacja wpłacania podatku

23 Kwartalne zaliczki na podatek dochodowy
Zasadą jest wpłacanie zaliczek w okresach miesięcznych Mali podatnicy oraz rozpoczynający działalność mogą wybrać wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy w okresach kwartalnych Wybór takiego rozwiązania nie zmniejsza co prawda wysokości zobowiązania podatkowego ALE pozwala odroczyć w czasie koszty obciążeń podatkowych i zwiększyć płynność w przedsiębiorstwie

24 Kwartalne okresy rozliczeniowe w VAT
Wszyscy podatnicy mogą rozliczać się z VAT w okresach kwartalnych Kwartalne rozliczenia w VAT nie oznaczają jednak płatności kwartalnych – wpłacane są zaliczki ryczałtowe lub rzeczywiste Mali podatnicy mogą wpłacać podatek za okresy kwartalne, co może poprawić ich płynność finansową – przedłużenie możliwości dysponowania środkami pieniężnymi Rozliczenie kwartalne może nie być atrakcyjne dla podatników ubiegających się regularnie o zwrot Kwartalne rozliczenia w VAT to także mniej deklaracji – 4 zamiast 12

25 Kreowanie obowiązku podatkowego w VAT
Zasadą jest, że obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury nie później niż 7. dnia od dnia wydania towarów lub wykonania usługi. Wystawienie faktury w odpowiednim momencie może odroczyć powstanie obowiązku podatkowego i w konsekwencji moment zapłaty podatku Wystawienie faktury na początku kolejnego miesiąca, np. 5 maja a nie 30 kwietnia spowoduje odroczenie płatności VAT do 25 czerwca (przy rozliczeniach miesięcznych)

26 Orzecznictwo i interpretacje podatkowe – możliwość optymalizacji

27 Straty i niedobory jako koszty podatkowe
Kara umowna za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu w celu zmniejszenia strat może być kosztem podatkowym Straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych mogą być kosztem podatkowym – zgodnie z nowymi orzeczeniami sądów likwidacja nie oznacza wyłącznie fizycznego zniszczenia środka trwałego Niedobory i różnice inwentaryzacyjne mogą być kosztem podatkowym, jeżeli są odpowiednio udokumentowane (protokół szkód) i nie są zawinione przez podatnika

28 Leasing – korzyści podatkowe
Opłaty leasingowe są kosztem podatkowym Nie ma obowiązku prowadzenia tzw. kilometrówki dla samochodów osobowych w leasingu Opłata inicjalna od leasingu rozliczana jest w kosztach podatkowych jednorazowo (w momencie poniesienia) Możliwość wykupienia leasingowanego samochodu poniżej ceny rynkowej bez ryzyka podatkowego

29 Remonty Dla celów księgowych – rozliczane w czasie Dla celów podatkowych – można je zaliczyć jednorazowo do kosztów podatkowych Uwaga – remont a modernizacja

30 Sprzedaż towarów po preferencyjnej cenie
Sprzedaż towarów po znacznie obniżonej cenie (np. za 1 zł) jest gospodarczo uzasadniona jako element strategii marketingowej Przychód = cena - VAT Koszty podatkowe = wszystkie koszty związane z nabyciem / wytworzeniem towaru

31 Faktury VAT Kopie faktur papierowych mogą być przechowywane w formie elektronicznej (pdf) Podatnik może odliczyć VAT z faktur otrzymanych drogą elektroniczną ( , fax) Nowe rozporządzenie Ministra Finansów od dnia 1 stycznia 2011 r. Wątpliwości – czy wystawca faktury korygującej musi posiadać potwierdzenie jej odbioru przez nabywcę (sprawa przed ETS)

32 Optymalizacja podatkowa – czy zatem warto?

33 Podatki to koszt prowadzenia działalności gospodarczej
Warto je minimalizować, tak jak i inne pozycje kosztowe Oczywiście w granicach obowiązującego prawa ważąc wszystkie za i przeciw Należy zawsze pamiętać, aby potencjalne oszczędności były wyższe od kosztów wdrożenia optymalizacji (zmiana modelu biznesowego, koszty doradztwa, itp.)

34 Dziękuję Państwu za uwagę
Rafał Ciołek Doradca podatkowy nr 09785 tel.kom.:


Pobierz ppt "Optymalizacja podatkowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google