Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ. PYTANIA za 3 punkty (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)123456789101112 za 2 punkty (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)123456789101112.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ. PYTANIA za 3 punkty (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)123456789101112 za 2 punkty (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)123456789101112."— Zapis prezentacji:

1 KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

2 PYTANIA za 3 punkty (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)123456789101112 za 2 punkty (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)123456789101112 za 1 punkt (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)123456789101112

3

4 PAŃSTWOSTOLICA FLAGA Austria Belgia Finlandia Grecja Irlandia Wiedeń Bruksela Helsinki Ateny Dublin

5 PAŃSTWOSTOLICA FLAGA Niemcy Portugalia Wielka Brytania Włochy Berlin Lizbona Londyn Rzym

6 UKRYTE PAŃSTWA Na szczycie w Kopenhadze (12-13 grudnia 2002r.) zdecydowano o rozszerzeniu Unii Europejskiej od 2004r. o 10 państw. Znajdź ich nazwy ukryte w zdaniach: ZDANIEPAŃSTWO 1. SŁODYCZE CHYBA NIE SŁUŻĄ ZDROWIU 2. DOBRY PŁOT WARUNKUJE ZABEZPIECZENIE DZIAŁKI 3. AKTOR OCZY WZNIÓSŁ OWACJA GO UPAJAŁA 4. PRZYPOMNIJ NAZWĘ GRYKA" JEDZĄC KASZĘ GRYCZANĄ CZECHY ŁOTWA SŁOWACJA WĘGRY

7 ZDANIEPAŃSTWO 5. MAŁY SŁOWEN I ANGLIK REALIZUJĄ WSPÓLNY PROJEKT 6. HARTOWANA STAL I TWARDY KAMIEŃ ODPORNE SĄ NA ZNISZCZENIA 7. INTERPOL SKARŻY SIĘ NA OPIESZAŁOŚĆ NASZEJ POLICJI 8. TURCY PRZYBYLI POD WIEDEŃ 9. PIES TONIA ZDOBYŁ MEDAL 10 JA MAM ALT A BASIA SOPRAN SŁOWENIA LITWA POLSKA CYPR ESTONIA MALTA

8 1. Jaka jest oficjalna nazwa europejskiej unii walutowej? a) Europejska Unia Monetarna b) Europejska Unia Walutowa c) Unia Gospodarcza i Walutowa

9 2. Kiedy banknoty i monety euro zostały wprowadzone do obiegu? a) 31 grudnia 2001 r. b) 1 stycznia 2002 r. c) 1 lipca 2002 r.

10 3. Jaka jest najwyższa wartość nominalna monety Euro? a) 5 euro b) 2 euro c) 1 euro

11 4. Które z państw Unii Europejskiej ma najwięcej mieszkańców? a) Francja b) Wielka Brytania c) Niemcy

12 5. W którym roku zburzono mur berliński? a) w 1989 b) w 1990 c) w 1991

13 6. Czyja kadencja na stanowisku przewodniczącego Komisji Europejskiej skończyła się w 2004r.? a) Jacques Panter b) Romano Prodi c) Javier Solana

14 7. Z iloma państwami graniczą Niemcy? a) z siedmioma b) z ośmioma c) z dziewięcioma

15 8. Ile procent ludności Danii mieszka w mieście? a) 75% b) 85% c) 95%

16 9. Ile jezior znajduje się w Finlandii? a) 1 200 b) 4 000 c) 60 000

17 10. Traktat z Maastricht podpisano w roku: a) 1957 b) 1992 c) 2004

18 11. Siedzibą Parlamentu Europejskiego jest: a) Bruksela b) Luksemburg c) Strasburg

19 12. Kogo w 1964 roku papież Paweł VI ogłosił głównym patronem Europy: a) św. Cyryla i Metodego b) św. Benedykta z Nursji c) św. Maksymiliana Kolbe

20 1. Jakie kraje stały się członkami UE od 1 stycznia 1986 r.? a) Hiszpania i Portugalia b) Austria i Niemcy c) Belgia i Luksemburg

21 2. Jaki jest oficjalny kod walutowy euro? a) EU b) EUR c) EURO

22 3. Europejski Bank Centralny ma swoją siedzibę w: a) Brukseli b) Luksemburgu c) Frankfurcie nad Menem

23 4. Jak strona na monetach euro jest wspólna? a) awers b) rewers

24 5. W którym kraju ma siedzibę telekomunikacyjna firma Nokia? a) w Szwecji b) w Danii c) w Finlandii

25 6. Które miasto jest stolicą Rumunii? a) Budapeszt b) Bukareszt c) Bratysława

26 7. Kto odkrył prawo ciążenia? a) Kepler b) Kopernik c) Newton

27 8. Jaka jest najwyższa góra w Europie? a) Mont Blanc b) Matterhorn c) Eiger

28 9. Który z krajów nie wchodzi w skład Beneluxu: a) Holandia b) Belgia c) Francja

29 10. Jakiego koloru jest paszport obywateli UE? a) granatowy b) burgundzkie wino c) ciemny brąz

30 11. Kto napisał bajkę Jaś i Małgosia? a) bracia Grimm b) Christian Andersen c) Wolfgang Goethe

31 12. Z jakiego kraju pochodzi piosenkarka Björk? a) ze Szwecji b) z Niemiec c) z Islandii

32 1. Ile państw należy obecnie do Unii Europejskiej? a) piętnaście b) dwadzieścia c) dwadzieścia pięć

33 2. Kto jest autorem melodii hymnu Unii Europejskiej? a) Wolfgang Amadeusz Mozart b) Ludwik van Beethoven c) Fryderyk Chopin

34 3. Ile gwiazd znajduje się na fladze Unii Europejskiej? a) 10 b) 12 c) 15

35 4. Który kraj Unii Europejskiej nie wprowadził euro? a) Wielka Brytania b) Holandia c) Niemcy

36 5. Obywatel Unii Europejskiej może podjąć pracę: a) tylko w swoim państwie b) na obszarze całej Unii Europejskiej c) tylko w dwóch wyznaczonych państwach Unii Europejskiej

37 6. Prawo wspólnotowe jest tworzone przez: a) poszczególne państwa członkowskie b) organy Unii Europejskiej c) samorządy lokalne państw członkowskich

38 7. Ideę tworzenia Stanów Zjednoczonych Europy wysunął: a) Winston Churchill b) Robert Schuman c) Konrad Adenauer

39 8. Jednym z trzech filarów Unii Europejskiej NIE jest: a) Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa b) współpraca w dziedzinie sądownictwa i spraw wewnętrznych c) ochrona granic unijnych

40 9. Granty to: a) pomoc bezzwrotna b) inaczej pożyczki c) pomoc częściowo zwrotna

41 10. Kadencja Parlamentu Europejskiego trwa: a) 3 lata b) 4 lata c) 5 lat

42 11. W skład Rady Unii Europejskiej wchodzą: a) dyplomaci państw UE b) premierzy państw członkowskich c) ministrowie poszczególnych resortów z państw UE

43 12. Dzień Europy obchodzimy: a) 9 maja b) 22 lipca c) 1 września

44 Opracowała Izabela Agnieszka Klahs-Malinowska


Pobierz ppt "KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ. PYTANIA za 3 punkty (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)123456789101112 za 2 punkty (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)123456789101112."

Podobne prezentacje


Reklamy Google