Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia Euro.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia Euro."— Zapis prezentacji:

1 Historia Euro

2 Kalendarium W Rzymie podpisano traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Mundell zaproponował krajom EWG, by podjęły się utworzenia wspólnej waluty "Europa". Premier Luksemburga Pierre Werner przedstawił plan powołania europejskiej unii gospodarczej i walutowej. W Maastricht (Holandia) podpisano traktat o Unii Europejskiej i wprowadzeniu wspólnoty walutowej. Powstał Europejski Instytut Walutowy, zalążek Europejskiego Banku Centralnego. Powstał Europejski Bank Centralny z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Pierwszym Prezesem EBC został Holender Wim Duisenberg.

3 Pochodzenie Euro Podwaliny pod procesy integracyjne położono w 1958 r., kiedy to na mocy Traktatu Rzymskiego powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG). Liczyła ona początkowo 6 członków, by przez kolejne poszerzenia dojść do obecnej liczby 27. Mocą Traktatu z Maastricht z 1992 r. Już wtedy postanowiono, że od stycznia 1999 r. zacznie funkcjonować unia walutowa, tzn. że wchodzące w jej skład kraje będą posługiwać się jedną, wspólną walutą. W skład unii walutowej - oficjalna nazwa brzmi Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW; ang. Economic and Monetary Union, EMU) - weszły kraje: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia oraz Włochy. Do UGW nie weszły 4 kraje członkowskie UE: Wielka Brytania i Dania - przeciwne temu, aby ich waluty narodowe zostały zastąpione przez euro - oraz Szwecja i Grecja, które wówczas nie spełniały kryteriów zbieżności. Ta ostatnia została dwunastym członkiem UGW w dniu 1 stycznia 2001 r.

4 Banknoty i monety Euro Banknoty euro przedstawiają bramy i okna na stronie przedniej oraz mosty na stronie odwrotnej. Wszystkie prezentują różne, okresy w sztuce europejskiej. Pozostałe elementy wzoru zawierają: symbol Unii Europjskiej, nazwę waluty w alfabecie łacińskim i greckim; inicjały Europejskiego Banku Centralnego w językach urzędowych państw członkowskich, symbol © wskazujący na zabezpieczenie praw autorskich oraz podpis prezesa Europejskiego Banku Centralnego. W przeciwieństwie do banknotów euro, które w każdym państwie członkowskim UGW będą miały jednakowe obie strony, monety euro będą miały jedną stronę wspólną (awers), zaś drugą - narodową (rewers). Naturalnie, każda moneta euro - bez względu na stronę narodową - będzie prawnym środkiem płatniczym w całej strefie euro, a nie tylko w państwie członkowskim, w którym została wyemitowana.  

5 Banknoty

6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Monety

7 Korzyści z wprowadzenia wspólnej waluty
- spadek inflacji, - stabilizacja kursów walutowych, - zbieżność stóp procentowych, - eliminacja ryzyka walutowego, - zredukowanie kosztów związanych z wymianą walut, - większa efektywność i płynność rynków finansowych, - wyrównanie poziomu cen na terenie UWG, - ułatwienia w podróżowaniu, - ułatwienie przedsiębiorcom z terenów UWG ekspansji na rynki krajów sąsiadujących.

8 Polska w strefie Euro Według szacunków Ministerstwa Finansów Polska będzie gotowa do przyjęcia wspólnej unijnej waluty w 2009 roku. Na chwilę obecną Polska spełniła dwa spośród trzech głównych kryteriów przyjętych w Traktacie z Maastricht, pozwalających wstąpić do strefy euro. Pierwszy z nich mówi o długu publicznym, który nie powinien przekroczyć 60% PKB, drugi zaś zakłada, że inflacja nie wzrośnie więcej niż o 1,5 pkt. proc. powyżej średniej stopy inflacji w trzech krajach UE, gdzie była ona najniższa. Problemem pozostaje obniżenie deficytu finansów publicznych do poziomu 3%. Obecnie deficyt w Polsce wynosi 4% i w dużej mierze wynika z reformy emerytalnej, która spowodowała wyłączenie Otwartych Funduszy Emerytalnych z sektora finansów publicznych, a co za tym idzie – podwyższenie deficytu. Ważna jest także stabilność makroekonomiczna kraju, czyli możliwość utrzymania tych wskaźników w dłuższej perspektywie.

9 Wpływ na życie Do stycznia 2002 r. planowano wydrukować 14,5 miliarda banknotów i wybić 49,8 miliarda monet euro. Zdecydowana większość z nich trafiła do obiegu w pierwszych miesiącach 2002 roku. Wszystkie podmioty gospodarcze działające w krajach "dwunastki" musiały przestawić się na euro jako walutę kontraktów, faktur, zleceń płatniczych, zeznań podatkowych, księgowości itd. Od momentu pojawienia się gotówki euro dużo łatwiej podróżuje się po krajach unii walutowej - odpada potrzeba wymiany jednej waluty narodowej na inną. 

10 Historię Euro można liczyć od 1950 roku, kiedy francuski ekonomista Jacques Rueff oswiadczył, że: „Europa zjednoczy się za pośrednictwem swego pieniadza albo nie zjednoczy się wcale.”


Pobierz ppt "Historia Euro."

Podobne prezentacje


Reklamy Google