Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

©WK 1 e a MODELOWANIE I ANALIZA PROCESÓW MIKROSKRAWANIA I MIKROSZLIFOWANIA prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak dr inż. Tomasz Królikowski Politechnika.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "©WK 1 e a MODELOWANIE I ANALIZA PROCESÓW MIKROSKRAWANIA I MIKROSZLIFOWANIA prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak dr inż. Tomasz Królikowski Politechnika."— Zapis prezentacji:

1 ©WK 1 e a MODELOWANIE I ANALIZA PROCESÓW MIKROSKRAWANIA I MIKROSZLIFOWANIA prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak dr inż. Tomasz Królikowski Politechnika Koszalińska MODELOWANIE I ANALIZA PROCESÓW MIKROSKRAWANIA I MIKROSZLIFOWANIA XXXII NAUKOWA SZKOŁA OBRÓBKI ŚCIERNEJ KOSZALIN 2009

2 ©WK 2 e a STREFA MIKROSKRAWANIA Nieciągłość procesu tworzenia wióra nie jest odstępstwem od stanu stabilnego, wywołanego zakłóceniami, lecz jest stanem stabilizowanych fluktuacji, stanowiących typową cechę procesu.

3 ©WK 3 e a ZMIENNOŚĆ PRZEKROJÓW WARSTW SKRAWANYCH Zmienność zagłębienia ziaren ściernych w materiał obrabiany jest niekorzystną, choć nieuniknioną cechą procesów mikroskrawania. Energia właściwa obróbki zależy nie tylko od średnich wartości parametrów warstw skrawanych, ale także od zakresu zmienności i rozkładu wartości tych parametrów. Mogłoby się wydawać, iż zwiększanie zróżnicowania zagłębień jest energetycznie korzystne. Byłoby tak, z uwagi na nieliniową zależność siły od przekroju warstwy skrawanej (np. w zależności potęgowej z wykładnikiem mniejszym od jedności), gdyby nie zjawisko wypływek, oznaczających wydatkowanie energii bez usuwania materiału, a jedynie z osłabieniem jego połączenia z obrabianą powierzchnią.

4 ©WK 4 e a SKUTKI ENERGETYCZNE

5 ©WK 5 e a POGLĄDOWE ZALEŻNOŚCI Energia Rozproszenie przekrojów warstw skrawanych Energia szlifowania obliczona z uwzględnieniem zależności energii od przekroju warstw skrawanych Dodatkowa energia szlifowania konieczna do usuwania wypływek obliczona z uwzględnieniem mniejszych oporów usuwania wypływek Mała plastyczność materiału Duża plastyczność materiału

6 ©WK 6 e a BOCZNE WYPŁYWKI Warto zauważyć, że boczne wypływki, zwłaszcza podczas mikroskrawania w warunkach dużej wartości oporów tarcia obrabianego materiału o powierzchnię ostrza, mają postać podobną do postaci tworzącego się mikrowióra. Można zatem stwierdzić, co potwierdzono w badaniach eksperymentalnych, iż spotyka się dwie formy wypływek bocznych materiału, tworzonych po obydwu stronach śladu mikroskrawania: jedna forma to typowa wypływka w postaci plastycznego wypiętrzenia materiału, a druga to boczny, wywinięty łukowo mikrowiór. W tym drugim przypadku, w przekroju poprzecznym do kierunku ruchu ostrza, wypływka jest pusta w środku.

7 ©WK 7 e a Symulacja mikroskrawania : nr ziarna 320, głębokość szlifowania 0,6 m.

8 ©WK 8 e a MODELOWANIE (1)

9 ©WK 9 e a MODELOWANIE (2)

10 ©WK 10 e a MODELOWANIE (3)

11 ©WK 11 e a MODELOWANIE (4)

12 ©WK 12 e a WNIOSKI

13 ©WK 13 e a WNIOSKI Analizując procesy obróbki z niewielkimi zagłębieniami ostrzy należy zwrócić także uwagę na to, że lokalne ugięcia ziaren mogą być porównywalne z wartościami zagłębień. Kąt natarcia ziaren o kształcie wielościennym wskutek przemieszczeń kątowych ziaren ulega zmniejszeniu. Obserwuje się to zwłaszcza podczas stosowania narzędzi o podatnych spoiwach. Zwiększanie współczynnika tarcia, wywołane np. usunięciem atmosfery z otoczenia strefy mikroskrawania (mikroskrawanie w próżni) i/lub zmniejszenie plastyczności skrawanego materiału (mikroskrawanie w niskich temperaturach np. temperaturze skraplania azotu), ogranicza przepływ materiału w kierunku prostopadłym do toru ostrza, co zwiększa efektywność mikroskrawania.

14 ©WK 14 e a Dziękuję za uwagę DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "©WK 1 e a MODELOWANIE I ANALIZA PROCESÓW MIKROSKRAWANIA I MIKROSZLIFOWANIA prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak dr inż. Tomasz Królikowski Politechnika."

Podobne prezentacje


Reklamy Google