Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Certificate of death.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Certificate of death."— Zapis prezentacji:

1 Certificate of death

2 Uwagi techniczne KTP § 25. Uwagi i wzmianki tłumacza wyróżnione ……… w nawiasach ………………….

3 Uwagi techniczne KTP § 25. Uwagi i wzmianki tłumacza wyróżnione kursywą w nawiasach kwadratowych

4 Uwagi techniczne KTP § 25. Uwagi i wzmianki tłumacza wyróżnione kursywą w nawiasach kwadratowych KTP § 22. Układ graficzny tekstu tłumaczenia poświadczonego i jego postać materialna 1. Układ graficzny tekstu tłumaczenia powinien być ………… do układu tłumaczonego tekstu.

5 Uwagi techniczne KTP § 25. Uwagi i wzmianki tłumacza wyróżnione kursywą w nawiasach kwadratowych KTP § 22. Układ graficzny tekstu tłumaczenia poświadczonego i jego postać materialna 1. Układ graficzny tekstu tłumaczenia powinien być zbliżony do układu tłumaczonego tekstu.

6 Uwagi techniczne KTP § 25. Uwagi i wzmianki tłumacza wyróżnione kursywą w nawiasach kwadratowych KTP § 22. Układ graficzny tekstu tłumaczenia poświadczonego i jego postać materialna 1. Układ graficzny tekstu tłumaczenia powinien być zbliżony do układu tłumaczonego tekstu. (…) zwłaszcza w przypadku tabel

7 Uwagi techniczne KTP § 49. W razie ………………… ……………… tekst dokumentu
umieszczony w rubrykach pionowych można tłumaczyć w formie tekstu litego w kolejności wpisów poziomych (…)

8 Uwagi techniczne KTP § 49. W razie braku możliwości
technicznych tekst dokumentu umieszczony w rubrykach pionowych można tłumaczyć w formie tekstu litego w kolejności wpisów poziomych (…)

9 Uwagi techniczne Spójność czcionek Podwójne spacje Sprawdzanie pisowni
Formatowanie

10 Formuła poświadczenia
Poświadczone tłumaczenie z języka angielskiego Ja, XYZ, tłumacz przysięgły języka angielskiego, zaświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z okazanym mi dokumentem w języku angielskim. Gdańsk, 19 października 2009 r., rep. nr 89/2009.

11 Kompletność tłumaczenia
KTP § 24. Pełna treść tłumaczonego tekstu z opisem części pominiętych Tłumaczenie poświadczone powinno oddawać treść wszystkich znaków czytelnych tłumaczonego tekstu (…) Tłumacz ma prawo zdecydować o pominięciu części tłumaczonego tekstu w porozumieniu ze zleceniodawcą, jednakże pod warunkiem umieszczenia w tłumaczeniu na ten temat uwagi, w której wyraźnie wskaże i określi charakter treści pominiętej części np.[Pouczenie dla wypełniających formularz]. Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości: „[znormalizowane druki i dokumenty] powinny być tłumaczone w całości. Na treść dokumentu składają się wszystkie jego elementy i tylko jako całość stanowi on potwierdzenie okoliczności w nim zawartych. Dokument przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, aby mieć moc dokumentu oryginalnego, musi odpowiadać jemu treścią, w szczególności nie może być częścią oryginału.”

12 Kompletność tłumaczenia
KTP § 24. Pełna treść tłumaczonego tekstu z opisem części pominiętych Tłumaczenie poświadczone powinno oddawać treść wszystkich znaków czytelnych tłumaczonego tekstu (…) Tłumacz ma prawo zdecydować o pominięciu części tłumaczonego tekstu w porozumieniu ze zleceniodawcą, jednakże pod warunkiem umieszczenia w tłumaczeniu na ten temat uwagi, w której wyraźnie wskaże i określi charakter treści pominiętej części np.[Pouczenie dla wypełniających formularz]. Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości: „[znormalizowane druki i dokumenty] powinny być tłumaczone w całości. Na treść dokumentu składają się wszystkie jego elementy i tylko jako całość stanowi on potwierdzenie okoliczności w nim zawartych. Dokument przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, aby mieć moc dokumentu oryginalnego, musi odpowiadać jemu treścią, w szczególności nie może być częścią oryginału.”

13 Grafika [ozdobne obramowanie dokumentu]
nie opisujemy elementów grafiki, np. koła, pióra, liście itp. Tak samo: KTP § 31. Wzmianka tłumacza o logo i elementach blankietu firmowego Wzmianka o znaku logo firmy, organizacji lub instytucji powinna stwierdzać fakt jego występowania w tłumaczonym tekście np. wyrazami: „logo firmy”, ale nie opisywać elementów tego znaku graficznego.

14 Grafika [ozdobne obramowanie dokumentu]
nie opisujemy elementów grafiki, np. koła, pióra, liście itp. Tak samo: KTP § 31. Wzmianka tłumacza o logo i elementach blankietu firmowego Wzmianka o znaku logo firmy, organizacji lub instytucji powinna stwierdzać fakt jego występowania w tłumaczonym tekście np. wyrazami: „logo firmy”, ale nie opisywać elementów tego znaku graficznego.

15 Terminologia polska Akt zgonu (np. odpis zupełny aktu zgonu)
Dane dotyczące osoby zmarłej Dane dotyczące daty i miejsca zgonu miejsce znalezienia zwłok Karta statystyczna do karty zgonu Osoba upoważniona do stwierdzenia zgonu Osoba stwierdzająca przyczynę zgonu Lekarz orzekający o przyczynie zgonu Przyczyna zgonu: wyjściowa, wtórna, bezpośrednia Sekcja zwłok Karta zgonu (dla celów pochowania zwłok) Zarejestrować zgon w księgach stanu cywilnego

16 Certificate of death Stan Texas czy Teksas?
Walker County – hrabstwo czy okręg? Certification of vital record  zaświadczenie o wpisie do akt stanu cywilnego Certificate of death  akt zgonu, odpis aktu zgonu

17 Certificate of death Stan Texas czy Teksas?
Walker County – hrabstwo czy okręg? Certification of vital record  zaświadczenie o wpisie do akt stanu cywilnego Certificate of death  akt zgonu, odpis aktu zgonu Akt stanu cywilnego – pojedynczy wpis w księdze stanu cywilnego, który rejestruje stan cywilny osoby poprzez urzędowe odnotowanie określonych zdarzeń. W prawie polskim istnieją trzy rodzaje takich aktów: akt urodzenia, akt małżeństwa i akt zgonu. Za akt stanu cywilnego często mylnie uważa się jego odpis — akty w ramach księgi posiada USC, pozostałe podmioty mogą otrzymać tylko odpis.

18 Certificate of death NAME OF DECEASED
(a) first (b) middle (c) last (d) maiden Dane osobowe: (a) pierwsze imię (b) drugie imię (c) nazwisko (d) nazwisko panieńskie IMIONA I NAZWISKO OSOBY ZMARŁEJ (a) PIERWSZE IMIĘ (b) DRUGIE IMIĘ (c) NAZWISKO (d) NAZWISKO RODOWE IMIĘ ZMARŁEGO/J (a) PIERWSZE (b) DRUGIE (c) NAZWISKO (d) PANIEŃSKIE

19 Certificate of death NAME OF DECEASED
(a) first (b) middle (c) last (d) maiden Dane osobowe: (a) pierwsze imię (b) drugie imię (c) nazwisko (d) nazwisko panieńskie IMIONA I NAZWISKO OSOBY ZMARŁEJ (a) PIERWSZE IMIĘ (b) DRUGIE IMIĘ (c) NAZWISKO (d) NAZWISKO RODOWE IMIĘ ZMARŁEGO/J (a) PIERWSZE (b) DRUGIE (c) NAZWISKO (d) PANIEŃSKIE

20 Certificate of death Date of death  data zgonu czy data śmierci?
Rasa  Caucasian: kaukaska kaukazka biała kaukazoidalna Was the decedent of Hispanic origin? Czy zmarły miał hiszpańskie korzenie? Czy zmarły był pochodzenia latynoskiego?

21 Certificate of death Date of death  data zgonu czy data śmierci?
Rasa  Caucasian: kaukaska kaukazka biała kaukazoidalna Was the decedent of Hispanic origin? Czy zmarły miał hiszpańskie korzenie? Czy zmarły był pochodzenia latynoskiego?

22 Certificate of death 13. Surviving spouse – żyjący współmałżonek
15. Inside city limits Czy w granicach administracyjnych miasta / *w strefie miejskiej 18. Huntsville Unit Death Chamber –> więzienie Huntsville Unit, cela śmierci / izba egzekucyjna /*komora śmierci w jednostce Huntsville ( Huntsville Unit – nazwa własna) Place of death: residence  dom (*pensjonat) 24. Method of disposition – sposób rozporządzenia ciałem; donation – oddanie do celów medycznych lub naukowych, *wydanie, *darowizna

23 Certificate of death funeral director – kierownik zakładu pogrzebowego, dyrektor domu pogrzebowego, przedsiębiorca pogrzebowy 27. #  nr 29. funeral home: zakład pogrzebowy, dom pogrzebowy 22. informant – osoba (zakład) zgłaszająca zgon 30. certifier – osoba stwierdzająca zgon 30. to the best of my knowledge  wedle mojej wiedzy, *o ile mi wiadomo

24 Certificate of death 35. cause of death  przyczyna zgonu (*powód śmierci) 35. court ordered lethal injection  zastrzyk trucizny z mocy wyroku sądowego; *zastrzyk śmierci, śmiertelny zastrzyk, podanie trucizny (imprecise), śmiertelna iniekcja Approximate interval between onset and death: przybliżony odstęp czasu między zaistnieniem przyczyny a zgonem, przybliżony czas, jaki upłynął od bezpośredniego działania przyczyny zgonu do zejścia śmiertelnego, *przybliżony odstęp między początkiem choroby a zgonem, *odstęp czasu od ataku choroby do zgonu

25 Certificate of death 41f: DESCRIBE HOW INJURY OCCURED PROSZĘ OPISAĆ
OPISZ OPIS OPISAĆ

26 Certificate of death 41f: DESCRIBE HOW INJURY OCCURED PROSZĘ OPISAĆ
OPISZ OPIS OPISAĆ

27 Certificate of death 39. WAS DECEDENT PREGNANT?
Czy zmarły był w ciąży? Czy nieboszczyk był w ciąży? Czy denat był w ciąży? Czy zmarła była w ciąży? Czy zauważono ciążę? Czy osoba zmarła była w ciąży?

28 Certificate of death 39. WAS DECEDENT PREGNANT?
Czy zmarły był w ciąży? Czy nieboszczyk był w ciąży? Czy denat był w ciąży? Czy zmarła była w ciąży? Czy zauważono ciążę? Czy osoba zmarła była w ciąży?

29 Certificate of death 39. WAS DECEDENT PREGNANT?
Czy zmarły był w ciąży? Czy nieboszczyk był w ciąży? Czy denat był w ciąży? Czy zmarła była w ciąży? Czy zauważono ciążę? Czy osoba zmarła była w ciąży?

30 Certificate of death 39. WAS DECEDENT PREGNANT?
Czy zmarły był w ciąży? Czy nieboszczyk był w ciąży? Czy denat był w ciąży? Czy zmarła była w ciąży? Czy zauważono ciążę? Czy osoba zmarła była w ciąży?

31 Certificate of death 39. WAS DECEDENT PREGNANT?
Czy zmarły był w ciąży? Czy nieboszczyk był w ciąży? Czy denat był w ciąży? Czy zmarła była w ciąży? Czy zauważono ciążę? Czy osoba zmarła była w ciąży?

32 Certificate of death 39. WAS DECEDENT PREGNANT?
Czy zmarły był w ciąży? Czy nieboszczyk był w ciąży? Czy denat był w ciąży? Czy zmarła była w ciąży? Czy zauważono ciążę? Czy osoba zmarła była w ciąży?

33 Certificate of death 39. WAS DECEDENT PREGNANT?
Czy zmarły był w ciąży? Czy nieboszczyk był w ciąży? Czy denat był w ciąży? Czy zmarła była w ciąży? Czy zauważono ciążę? Czy osoba zmarła była w ciąży?

34 Certificate of death 39. WAS DECEDENT PREGNANT?
Czy zmarły był w ciąży? Czy nieboszczyk był w ciąży? Czy denat był w ciąży? Czy zmarła była w ciąży? Czy zauważono ciążę? Czy osoba zmarła była w ciąży?

35 Certificate of death 12. NEVER MARRIED: kawaler, panna (*wolny, *niezamężny/niezamężna) 2. SEX: male  mężczyzna, męska czy „M”? 14b. Kind of business or industry: Rodzaj działalności lub branży Branża *Rodzaj firmy lub branży *Rodzaj biznesu lub przemysłu

36 Certificate of death Autopsy: Autopsja czy sekcja zwłok?
*tak nie [zaznaczono krzyżykiem nie] 6:22 pm  18:22 (*6:22) farm  gospodarstwo rolne (*farma) homicide pozbawienie życia (*morderstwo, zabójstwo)

37 Certificate of death YES NO UNK T N NZ  TAK NIE BRAK DANYCH  Street, factory, office, etc. – z przecinkiem przed „etc.” Ulica, fabryka, biuro itp. – bez przecinka przed „itp.” lub „itd.”

38 Certificate of death Did tobacco use contribute to death?
Czy do zgonu przyczyniło się palenie tytoniu? Czy użytkowanie tytoniu przyczyniło się do zgonu? *Czy nadużywanie tytoniu przyczyniło się do śmierci? *Czy zażycie tytoniu przyczyniło się do zgonu? *Czy spożywanie tobacco przyczyniło się do zgonu? *Czy tytoń wpłynął na zgon?

39 Certificate of death 18. INPATIENT  pacjent przebywający na oddziale
ER/OUTPATIENT pacjent przebywający na oddziale ratunkowym (izbie przyjęć)/ leczony ambulatoryjnie (*wypisany ze szpitala) $10,000  USD Health and Safety Code, Sec. 195, 1989  art. 198 kodeksu/ustawy o BHP z 1989 r. [Health and Safety Code 1989] (*sekcja, dział, część)

40 Certificate of death 30. CERTIFYING PHYSICIAN  lekarz
(*lekarz orzecznik) „Orzekanie o niezdolności do pracy dla celów ustalania uprawnień do świadczeń (…) należy do zadań lekarzy orzeczników i komisji lekarskich Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.” MEDICAL EXAMINER  koroner/ lekarz medycyny sądowej/ lekarz patolog (www.pulsmedycyny.com.pl/index/archiwum/1253,nowy,zaw%C3%B3dkoroner.html)

41 DATY 4. DATE OF BIRTH: 7/28/1972 4/28/1999 28/01/1972 28 lipca 1972 r.
28 lipiec 1972 rok

42 DATY ! konwencje języka docelowego
4. DATE OF BIRTH: 7/28/1972 4/28/1999   28/01/1972   28 lipca 1972 r.  *1972r. 28 lipiec 1972 rok  ! konwencje języka docelowego (*nazwa & adres zakładu pogrzebowego)

43 Adresy 23.Mailing address of informant
Adres korespondencyjny osoby zgłaszającej zgon: P.O. Box 99 – Hunstville, Texas 77342 CZY Skrytka pocztowa 99 - Hunstville, Teksas 77342 § 41 KTP. Adres osoby lub instytucji w tłumaczeniu Adres osoby lub instytucji, jako informacja pełniąca funkcję komunikacyjną dla służb pocztowych, nie wymaga tłumaczenia jego poszczególnych elementów; elementy te mogą być tłumaczone jedynie wtedy, gdy wchodzą w skład całych zdań lub gdy stanowią element aktu stanu cywilnego.

44 OK, let’s do some work…


Pobierz ppt "Certificate of death."

Podobne prezentacje


Reklamy Google