Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KTP § 25. Uwagi i wzmianki tłumacza wyróżnione ……… w nawiasach ………………….

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KTP § 25. Uwagi i wzmianki tłumacza wyróżnione ……… w nawiasach …………………."— Zapis prezentacji:

1

2 KTP § 25. Uwagi i wzmianki tłumacza wyróżnione ……… w nawiasach ………………….

3 KTP § 25. Uwagi i wzmianki tłumacza wyróżnione kursywą w nawiasach kwadratowych

4 KTP § 22. Układ graficzny tekstu tłumaczenia poświadczonego i jego postać materialna 1. Układ graficzny tekstu tłumaczenia powinien być ………… do układu tłumaczonego tekstu.

5 KTP § 25. Uwagi i wzmianki tłumacza wyróżnione kursywą w nawiasach kwadratowych KTP § 22. Układ graficzny tekstu tłumaczenia poświadczonego i jego postać materialna 1. Układ graficzny tekstu tłumaczenia powinien być zbliżony do układu tłumaczonego tekstu.

6 KTP § 25. Uwagi i wzmianki tłumacza wyróżnione kursywą w nawiasach kwadratowych KTP § 22. Układ graficzny tekstu tłumaczenia poświadczonego i jego postać materialna 1. Układ graficzny tekstu tłumaczenia powinien być zbliżony do układu tłumaczonego tekstu. (…) zwłaszcza w przypadku tabel

7 KTP § 49. W razie ………………… ……………… tekst dokumentu umieszczony w rubrykach pionowych można tłumaczyć w formie tekstu litego w kolejności wpisów poziomych (…)

8 KTP § 49. W razie braku możliwości technicznych tekst dokumentu umieszczony w rubrykach pionowych można tłumaczyć w formie tekstu litego w kolejności wpisów poziomych (…)

9 Spójność czcionek Podwójne spacje Sprawdzanie pisowni Formatowanie

10 Poświadczone tłumaczenie z języka angielskiego Ja, XYZ, tłumacz przysięgły języka angielskiego, zaświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z okazanym mi dokumentem w języku angielskim. Gdańsk, 19 października 2009 r., rep. nr 89/2009.

11 KTP § 24. Pełna treść tłumaczonego tekstu z opisem części pominiętych Tłumaczenie poświadczone powinno oddawać treść wszystkich znaków czytelnych tłumaczonego tekstu (…) Tłumacz ma prawo zdecydować o pominięciu części tłumaczonego tekstu w porozumieniu ze zleceniodawcą, jednakże pod warunkiem umieszczenia w tłumaczeniu na ten temat uwagi, w której wyraźnie wskaże i określi charakter treści pominiętej części np.[Pouczenie dla wypełniających formularz]. Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości: [znormalizowane druki i dokumenty] powinny być tłumaczone w całości. Na treść dokumentu składają się wszystkie jego elementy i tylko jako całość stanowi on potwierdzenie okoliczności w nim zawartych. Dokument przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, aby mieć moc dokumentu oryginalnego, musi odpowiadać jemu treścią, w szczególności nie może być częścią oryginału.

12 KTP § 24. Pełna treść tłumaczonego tekstu z opisem części pominiętych Tłumaczenie poświadczone powinno oddawać treść wszystkich znaków czytelnych tłumaczonego tekstu (…) Tłumacz ma prawo zdecydować o pominięciu części tłumaczonego tekstu w porozumieniu ze zleceniodawcą, jednakże pod warunkiem umieszczenia w tłumaczeniu na ten temat uwagi, w której wyraźnie wskaże i określi charakter treści pominiętej części np.[Pouczenie dla wypełniających formularz]. Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości: [znormalizowane druki i dokumenty] powinny być tłumaczone w całości. Na treść dokumentu składają się wszystkie jego elementy i tylko jako całość stanowi on potwierdzenie okoliczności w nim zawartych. Dokument przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, aby mieć moc dokumentu oryginalnego, musi odpowiadać jemu treścią, w szczególności nie może być częścią oryginału.

13 [ozdobne obramowanie dokumentu] nie opisujemy elementów grafiki, np. koła, pióra, liście itp. Tak samo: KTP § 31. Wzmianka tłumacza o logo i elementach blankietu firmowego Wzmianka o znaku logo firmy, organizacji lub instytucji powinna stwierdzać fakt jego występowania w tłumaczonym tekście np. wyrazami: logo firmy, ale nie opisywać elementów tego znaku graficznego.

14 [ozdobne obramowanie dokumentu] nie opisujemy elementów grafiki, np. koła, pióra, liście itp. Tak samo: KTP § 31. Wzmianka tłumacza o logo i elementach blankietu firmowego Wzmianka o znaku logo firmy, organizacji lub instytucji powinna stwierdzać fakt jego występowania w tłumaczonym tekście np. wyrazami: logo firmy, ale nie opisywać elementów tego znaku graficznego.

15 Akt zgonu (np. odpis zupełny aktu zgonu) Dane dotyczące osoby zmarłej Dane dotyczące daty i miejsca zgonu miejsce znalezienia zwłok Karta statystyczna do karty zgonu Osoba upoważniona do stwierdzenia zgonu Osoba stwierdzająca przyczynę zgonu Lekarz orzekający o przyczynie zgonu Przyczyna zgonu: wyjściowa, wtórna, bezpośrednia Sekcja zwłok Karta zgonu (dla celów pochowania zwłok) Zarejestrować zgon w księgach stanu cywilnego

16 Stan Texas czy Teksas? Walker County – hrabstwo czy okręg? Certification of vital record zaświadczenie o wpisie do akt stanu cywilnego Certificate of death akt zgonu, odpis aktu zgonu

17 Stan Texas czy Teksas? Walker County – hrabstwo czy okręg? Certification of vital record zaświadczenie o wpisie do akt stanu cywilnego Certificate of death akt zgonu, odpis aktu zgonu Akt stanu cywilnego – pojedynczy wpis w księdze stanu cywilnego, który rejestruje stan cywilny osoby poprzez urzędowe odnotowanie określonych zdarzeń. W prawie polskim istnieją trzy rodzaje takich aktów: akt urodzenia, akt małżeństwa i akt zgonu. Za akt stanu cywilnego często mylnie uważa się jego odpis akty w ramach księgi posiada USC, pozostałe podmioty mogą otrzymać tylko odpis.księdze stanu cywilnegostan cywilny akt urodzeniaakt małżeństwaakt zgonuodpisUSC

18 NAME OF DECEASED (a) first (b) middle (c) last (d) maiden A. Dane osobowe: (a) pierwsze imię (b) drugie imię (c) nazwisko (d) nazwisko panieńskie B. IMIONA I NAZWISKO OSOBY ZMARŁEJ (a) PIERWSZE IMIĘ (b) DRUGIE IMIĘ (c) NAZWISKO (d) NAZWISKO RODOWE C. IMIĘ ZMARŁEGO/J(a) PIERWSZE(b) DRUGIE(c) NAZWISKO (d) PANIEŃSKIE

19 NAME OF DECEASED (a) first (b) middle (c) last (d) maiden A. Dane osobowe: (a) pierwsze imię (b) drugie imię (c) nazwisko (d) nazwisko panieńskie B. IMIONA I NAZWISKO OSOBY ZMARŁEJ (a) PIERWSZE IMIĘ (b) DRUGIE IMIĘ (c) NAZWISKO (d) NAZWISKO RODOWE C. IMIĘ ZMARŁEGO/J(a) PIERWSZE(b) DRUGIE(c) NAZWISKO (d) PANIEŃSKIE

20 Date of death data zgonu czy data śmierci? Rasa Caucasian: a.kaukaska b.kaukazka c.biała d.kaukazoidalna Was the decedent of Hispanic origin? Czy zmarły miał hiszpańskie korzenie? Czy zmarły był pochodzenia latynoskiego?

21 Date of death data zgonu czy data śmierci? Rasa Caucasian: a.kaukaska b.kaukazka c.biała d.kaukazoidalna Was the decedent of Hispanic origin? Czy zmarły miał hiszpańskie korzenie? Czy zmarły był pochodzenia latynoskiego?

22 13. Surviving spouse – żyjący współmałżonek 15. Inside city limits Czy w granicach administracyjnych miasta / *w strefie miejskiej 18. Huntsville Unit Death Chamber –> więzienie Huntsville Unit, cela śmierci / izba egzekucyjna /*komora śmierci w jednostce Huntsville ( Huntsville Unit – nazwa własna) Place of death: residence dom (*pensjonat) 24. Method of disposition – sposób rozporządzenia ciałem; donation – oddanie do celów medycznych lub naukowych, *wydanie, *darowizna

23 funeral director – kierownik zakładu pogrzebowego, dyrektor domu pogrzebowego, przedsiębiorca pogrzebowy 27. # nr 29. funeral home: zakład pogrzebowy, dom pogrzebowy 22. informant – osoba (zakład) zgłaszająca zgon 30. certifier – osoba stwierdzająca zgon 30. to the best of my knowledge wedle mojej wiedzy, *o ile mi wiadomo

24 35. cause of death przyczyna zgonu (*powód śmierci) 35. court ordered lethal injection zastrzyk trucizny z mocy wyroku sądowego; *zastrzyk śmierci, śmiertelny zastrzyk, podanie trucizny (imprecise), śmiertelna iniekcja Approximate interval between onset and death: przybliżony odstęp czasu między zaistnieniem przyczyny a zgonem, przybliżony czas, jaki upłynął od bezpośredniego działania przyczyny zgonu do zejścia śmiertelnego, *przybliżony odstęp między początkiem choroby a zgonem, *odstęp czasu od ataku choroby do zgonu

25 41f: DESCRIBE HOW INJURY OCCURED a.PROSZĘ OPISAĆ b.OPISZ c.OPIS d.OPISAĆ

26 41f: DESCRIBE HOW INJURY OCCURED a.PROSZĘ OPISAĆ b.OPISZ c.OPIS d.OPISAĆ

27 39. WAS DECEDENT PREGNANT? Czy zmarły był w ciąży? Czy nieboszczyk był w ciąży? Czy denat był w ciąży? Czy zmarła była w ciąży? Czy zauważono ciążę? Czy osoba zmarła była w ciąży?

28 39. WAS DECEDENT PREGNANT? Czy zmarły był w ciąży? Czy nieboszczyk był w ciąży? Czy denat był w ciąży? Czy zmarła była w ciąży? Czy zauważono ciążę? Czy osoba zmarła była w ciąży?

29 39. WAS DECEDENT PREGNANT? Czy zmarły był w ciąży? Czy nieboszczyk był w ciąży? Czy denat był w ciąży? Czy zmarła była w ciąży? Czy zauważono ciążę? Czy osoba zmarła była w ciąży?

30 39. WAS DECEDENT PREGNANT? Czy zmarły był w ciąży? Czy nieboszczyk był w ciąży? Czy denat był w ciąży? Czy zmarła była w ciąży? Czy zauważono ciążę? Czy osoba zmarła była w ciąży?

31 39. WAS DECEDENT PREGNANT? Czy zmarły był w ciąży? Czy nieboszczyk był w ciąży? Czy denat był w ciąży? Czy zmarła była w ciąży? Czy zauważono ciążę? Czy osoba zmarła była w ciąży?

32 39. WAS DECEDENT PREGNANT? Czy zmarły był w ciąży? Czy nieboszczyk był w ciąży? Czy denat był w ciąży? Czy zmarła była w ciąży? Czy zauważono ciążę? Czy osoba zmarła była w ciąży?

33 39. WAS DECEDENT PREGNANT? Czy zmarły był w ciąży? Czy nieboszczyk był w ciąży? Czy denat był w ciąży? Czy zmarła była w ciąży? Czy zauważono ciążę? Czy osoba zmarła była w ciąży?

34 39. WAS DECEDENT PREGNANT? Czy zmarły był w ciąży? Czy nieboszczyk był w ciąży? Czy denat był w ciąży? Czy zmarła była w ciąży? Czy zauważono ciążę? Czy osoba zmarła była w ciąży?

35 12. NEVER MARRIED: kawaler, panna (*wolny, *niezamężny/niezamężna) 2. SEX: male mężczyzna, męska czy M? 14b. Kind of business or industry: Rodzaj działalności lub branży Branża *Rodzaj firmy lub branży *Rodzaj biznesu lub przemysłu

36 Autopsy: Autopsja czy sekcja zwłok? *tak nie [zaznaczono krzyżykiem nie] 6:22 pm 18:22 (*6:22) farm gospodarstwo rolne (*farma) homicide pozbawienie życia (*morderstwo, zabójstwo)

37 YES NO UNK TNNZ TAK NIEBRAK DANYCH Street, factory, office, etc. – z przecinkiem przed etc. Ulica, fabryka, biuro itp. – bez przecinka przed itp. lub itd.

38 Did tobacco use contribute to death? Czy do zgonu przyczyniło się palenie tytoniu? Czy użytkowanie tytoniu przyczyniło się do zgonu? *Czy nadużywanie tytoniu przyczyniło się do śmierci? *Czy zażycie tytoniu przyczyniło się do zgonu? *Czy spożywanie tobacco przyczyniło się do zgonu? *Czy tytoń wpłynął na zgon?

39 18. INPATIENT pacjent przebywający na oddziale ER/OUTPATIENT pacjent przebywający na oddziale ratunkowym (izbie przyjęć)/ leczony ambulatoryjnie (*wypisany ze szpitala) $10,000 10.000 USD Health and Safety Code, Sec. 195, 1989 art. 198 kodeksu/ustawy o BHP z 1989 r. [Health and Safety Code 1989] (*sekcja, dział, część)

40 30. CERTIFYING PHYSICIAN lekarz (*lekarz orzecznik) Orzekanie o niezdolności do pracy dla celów ustalania uprawnień do świadczeń (…) należy do zadań lekarzy orzeczników i komisji lekarskich Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=415 MEDICAL EXAMINER koroner/ lekarz medycyny sądowej/ lekarz patolog (www.pulsmedycyny.com.pl/index/archiwum/1253,nowy,zaw%C3%B3dkoroner.html)

41 4. DATE OF BIRTH:7/28/1972 4/28/1999 28/01/1972 28 lipca 1972 r. 28 lipiec 1972 rok 28.07.1972

42 4. DATE OF BIRTH:7/28/1972 4/28/1999 28/01/1972 28 lipca 1972 r. *1972r. 28 lipiec 1972 rok 28.07.1972 ! konwencje języka docelowego (*nazwa & adres zakładu pogrzebowego)

43 23.Mailing address of informant Adres korespondencyjny osoby zgłaszającej zgon: P.O. Box 99 – Hunstville, Texas 77342 CZY Skrytka pocztowa 99 - Hunstville, Teksas 77342 § 41 KTP. Adres osoby lub instytucji w tłumaczeniu Adres osoby lub instytucji, jako informacja pełniąca funkcję komunikacyjną dla służb pocztowych, nie wymaga tłumaczenia jego poszczególnych elementów; elementy te mogą być tłumaczone jedynie wtedy, gdy wchodzą w skład całych zdań lub gdy stanowią element aktu stanu cywilnego.

44


Pobierz ppt "KTP § 25. Uwagi i wzmianki tłumacza wyróżnione ……… w nawiasach …………………."

Podobne prezentacje


Reklamy Google