Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE:"— Zapis prezentacji:

1 EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE: http://www.id-eye.eu/index.php/pl/ http://www.id-eye.eu/index.php/pl/

2

3 AUTORSKI PLAN LEKCJI /przeprowadzony/ PRZEDMIOThistoria Temat lekcjiŚredniowieczni rycerze. Czas trwania lekcji45 minut Umiejętności/wartości/postawy, które należy rozwijać Czytanie ze zrozumieniem Umiejętność wypowiadania się Cechy związane ze współczesnym rozumieniem pojęcia rycerski

4 Cele nauczania : Wymień tutaj czego uczniowie muszą się dowiedzieć, zastosować i zrozumieć Pojęcia : stan, rycerz, ideał rycerza. Praca z tekstem – wyszukanie informacji. Zrozumienie różnicy między stanowym a współczesnym społeczeństwem. Ocenianie nauczania oraz/lub Kryteria osiągnięcia sukcesu Wypisz zestaw wymiernych kryteriów Podsumowujące – na zakończenie lekcjiAktywny udział uczniów w zajęciach, wyszukiwanie informacji w podręczniku, samodzielne formułowanie wniosków. Zrozumienie poznanych na lekcji pojęć. Zrozumienie różnicy między stanowym a współczesnym społeczeństwem.

5 Linki do wcześniejszej nauki Wypisz pprzednią wiedzę/zasoby jakie będą wspomniane Nowe umiejętności/Pojęcia/Słownictwo Wypisz nowe słownictwo, które będzie prezentowane uczniom Pojęcia: średniowiecze, stan, zakon rycerski – Krzyżacy. Rycerz, zamek, cechy rycerza w średniowieczu, etapy kształcenia rycerskiego, współczesny kanon rycerski Kluczowe punkty nauczania (rola nauczyciela) wypisz tutaj co instruktor musi być w stanie zronić przed, w trakcie i po zakończeniu lekcji. Odnieś się do konkretnych zadań jakie nauczyciel musi wykonać w czasie lekcji (np. zapewnić informacje zwrotne). 1.Przygotowanie do zajęć. 2.Aktywny udział w prowadzeniu zajęć. 3.Zadania nauczyciela: -Omówienie nowych elementów lekcji – losowanie numerów przez uczniów zgodnie z którymi będą odpowiadać w trakcie zajęć oraz zastosowania narzędzia mind42 -Wprowadzenie do tematu -Prowadzenie rozmowy nauczającej – uczniowie są „pytani” zgodnie z wylosowanymi numerami -Zastosowanie narzędzia mind42 -Podsumowanie lekcji

6 Zadania oraz zróżnicowanie uczniów (Rola Ucznia) Wypisz tutaj co uczniowie mają robić w czasie lekcji. Odnieś się do konkretnych zadań, które mają wykonać uczniowe. Praca z tekstem podręcznika – szukanie cech średniowiecznego rycerza Udział w rozmowie nauczającej – być rycerski dziś a średniowieczny rycerz i jego cechy Wykorzystanie narzędzia mind42 w wykonaniu mapy – cechy rycerza Zasoby Wypisz tutaj wszystkie zasoby potrzebne do przeprowadzenia lekcji np. Podręczniki, linki, materiały audiowizualne itp. T Małkowski, Historia i społeczeństwo 5, GWO, mind42

7 (jak było w klasie) ZDJĘCIE [Proszę tu wkleić zdjęcie z przeprowadzonej lekcji]

8 (mój wybór) DOBRE PRAKTYKI PROSZĘ W NASTĘPNYCH 4 SLAJDACH ZAZNACZYĆ JAKIE DOBRE PRAKTYKI BYŁY WYBIERANE PRZEZ CIEBIE Np.USUŃ NIEWYKORZYSTANE, POZOSTAW WYBRANE;

9 (mój) WYBRANY TEMAT Pozwól uczniom popełniać błędy I przyznawać się do nich Zapewnij uczniom kompetencje, które pomogą im podążać za ich życiowymi celami: – Przeprowadzanie dialogu

10 (moja) WYBRANA METODA DYDAKTYCZNA 1. LOSOWANIE (NAUCZYCIEL LOSUJE JAKI UCZEŃ MA DAĆ ODPOWIEDŹ – BRAK „RĄK DO GÓRY”)

11 (moja) WYBRANA METODA PROFILAKTYCZNA Dobre praktyki w wybranych obszarach (Radosław Nowak, Andrzej Skorupski): Dialog (rozmowy indywidualne i grupowe - społeczności) Dobre praktyki w wybranych obszarach (Radosław Nowak, Andrzej Skorupski): „Ja jako narzędzie” – narzędzie trzeba doskonalić

12 (moja) WYBRANA TECHNOLOGIA Proszę wpisz tu z listy „DOBRYCH PRAKTYK Nr IV” Obszar: tworzenie interesujących prezentacji Narzędzie:MIND42 Url: mind42.com

13 (moje) DOBRE PRAKTYKI PROSZĘ W NASTĘPNYCH 4 SLAJDACH OCENIAĆ SWOJE WYBRANE I STOSOWANE DOBRE PRAKTYKI – JAK POMAGAŁY/ PRZEZKADZAŁY OSIĄGNAĆ CEL PLANU LEKCJI, KTÓRY WYBIERAŁEŚ?

14 AUTO-EWALUACJA – (mój) TEMAT uczniowie zgłaszając własne propozycje nie muszą bać się oceny w żadnej postaci – poprawianie błędu służy lepszemu zrozumieniu, a nie krytyce

15 AUTO-EWALUACJA – (moja) DYDAKTYKA Numery przypisane uczniom sprawiały, że odpowiadać musiał każdy, nie tylko ten, który chciał.

16 AUTO-EWALUACJA – (moja) PROFILAKTYKA Uczniowie wypowiadając się nie tylko mówili o swoich spostrzeżeniach, ale musieli też odnosić się do tego co powiedzieli koledzy. Służyło to budowaniu umiejętności słuchania, komentowania – zgodnie z zasadami kultury. Uczniowie musieli też przedstawić własne oceny.

17 AUTO-EWALUACJA – (moja) TECHNOLOGIA Uczniowie byli zainteresowani wykonaniem mapy pojęcia rycerz – każdy miał użyć jednej cechy. Nauczyciel odczytał całość – część pojęć się powtarzała..

18 (moje) INNE/ UWAGI/ REFLEKSJE Uczniom podobała się lekcja, najbardziej fakt, że nie zgłaszali się do odpowiedzi, tylko fakt, że wybierani byli do odpowiedzi poprzez wylosowane wcześniej numery. Pewien kłopot stanowiła konieczność zaadaptowania tematu proponowanych metod.

19 AUTORKA PLANU LEKCJI I EWALUACJI Imię nazwisko: Anna Wolińska Kontakt e-mail: aniawolinska@op.pl Gdańsk, dn: 9.10.2014

20 POZOSTAJEMY DO DYSPOZYCJI Prezes Zarządu Fundacji Citizen Project: Beata Staszyńska staszynska.beata@gmail.comstaszynska.beata@gmail.com tel.: 502 589842 www.foundationcitizenproject.euwww.foundationcitizenproject.eu Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień: Ewelina Gerke e.gerke@gcpu.ple.gerke@gcpu.pl tel.: 58 320 02 56 www.gcpu.plwww.gcpu.pl


Pobierz ppt "EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google