Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Język psychiatrii: czy mamy wybór? Jacek Wciórka Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Psychiatryczna II Wrocławskie Forum Psychiatrii Środowiskowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Język psychiatrii: czy mamy wybór? Jacek Wciórka Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Psychiatryczna II Wrocławskie Forum Psychiatrii Środowiskowej."— Zapis prezentacji:

1 Język psychiatrii: czy mamy wybór? Jacek Wciórka Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Psychiatryczna II Wrocławskie Forum Psychiatrii Środowiskowej Wrocław, 17 października 2012

2

3

4

5 psychiatria czy życie?psychiatria czy życie? E. MonsielE. Monsiel M. Chagall: RajM. Chagall: Raj E. Munch: KrzykE. Munch: Krzyk

6 wartości kultura wiedza polityka język (także psychiatrii) w kleszczach / objęciach / sieci interesów ekonomia

7 język psychiatrii czy język życia? słowa klucze język psychiatrii czy język życia? słowa klucze odniesienie poznawcze: doświadczenie/cierpienie? zdrowie/choroba? sprawność/niepełnosprawność ? szczegóły poznawcze: fenomen? objaw? zaburzenie? dysfunkcja? deficyt? defekt? czas: epizod? proces? kryzys? metoda: opieka, leczenie, pomaganie, usługa?

8 język psychiatrii czy język życia? słowa nazwy depresja - czy rozpacz? schizofrenia – czy kryzys zaufania? upośledzenie – czy niepełnosprawność objawy negatywne – czy bezradność, wycofanie? negatywizm - czy opór, sprzeciw? obsesje/kompulsje – czy przymusy?

9 język psychiatrii czy język życia? słowa określające osoby pacjent: klient? konsument? użytkownik? beneficjent? ocalony ? przymiotniki: ostry? przewlekły? podsądny? ubezpieczony? psychiatra: lekarz? terapeuta? profesjonalista? specjalista? przymiotniki:biologiczny? społeczny? neuropsychiatra?

10 język psychiatrii jako narzędzie wiedzy intencja: rozumienie, wyjaśnianie, wskazywanie, przewidywanie funkcja: nazywanie, symbolizowanie, interpretowanie, konstruowanie, kreowanie, mistyfikowanie, fałszowanie, kuszenia (przykłady): redukcjonizm: język okrawa rzeczywistość konstrukcjonizm: język zastępuje rzeczywistość schematyzm: język ignoruje rzeczywistość ryzyko - np. błędu, złudzenia, nadużycia, rozczarowania

11 język psychiatrii jako narzędzie wiedzy przypadek schizofrenii paradementia ( Brugia 1887) dementia simplex, primitiva (Rieger, 1887) paratonia progressiva (Bernstein 1903) hipofrenia (Berze 1903) dementia primitiva (Sommer, 1907) amblythymia, amblynoja (Evenesen 1905) dementia apperceptiva (Weygandt, 1907) dementia sejunctiva (Gross, 1904 ) dysphrenia (Wolff, 1908) dementia dissecans (Zweig, 1908) seishin bunretsu byo choroba rozszczepienia umysłu mind-split-disease togo shitcho sho (Kim, 2002) zaburzenie integracji integration disorder salience dysregulation syndrome (van Os, 2009) zespół dysregulacji wyróżniania

12 język psychiatrii jako narzędzie komunikacji uczestnicy: nadawca, odbiorca i komunikaty porozumienie: wzajemność i ład, warunek wpływu terapeutycznego nie-porozumienia: brak wspólnego języka; nierzetelność, nietrafność, niewiarygodność języka; odmowa; bezład ryzyko niezrozumienie, dystans, spór, rezygnacja

13 język psychiatrii jako narzędzie komunikacji przypadek schizofrenii 2002 nie wiem 21% choroba bliżej nieokreślona 15% specyficzne doświadczenia 27% szczególne cechy 8% określenia pejoratywne i nieokreślone 3% choroba (psychiczna, umysłowa, nerwowa, głowy 50% 19961999 określenia pejoratywne ogółem (odmienność, niższość, ogólne odniesienie do psychiki) 67%62% określenia neutralne (chorobę, inwalidztwo, brak odporności lub równowagi ) 19%23% określenia neutralne (zrozumienie, współczucie 8% wypowiedzi dotyczące otoczenia 4% trudno powiedzieć lub odmowa odpowiedzi 10%12% CBOS, IPiN 2001CBOS, IPiN 1996, 1999

14 język psychiatrii jako narzędzie władzy siła języka: funkcja komunikatów: cepy, pułapki, wata, słodycze, podpory i in. inżynieria językowa: budowanie, niszczenie, prowokowanie, inspirowanie, pobudzanie, bawienie, uczenie, pomoc narzędzia władzy językowej słownictwo specjalne (fachowe, techniczne, naukowe, postępowe, nowoczesne) kontekst przekazu (emocje, okoliczności, autorytet, medium) intensywność przekazu (perswazja, zaskoczenie, osaczenie, dyktat) ryzyko przemocy, nadużyć: naznaczanie, nierówne traktowanie, wykluczanie,

15 język psychiatrii jako narzędzie władzy przykład schizofrenii schizofrenia – jako jedna z przesłanek wykluczenia eugenicznego вялотекущая шизофрения (schizofrenia skradająca się, pełzająca) – jako przesłanka prześladowania politycznego schizofrenia jako stygmat ograniczający równy dostęp do zatrudnienia, leczenia sanatoryjnego i innych dóbr schizofrenia jako refundacyjne wskazanie ograniczające dostęp do zalecanej farmakoterapii przeciwpsychotycznej schizofrenia jako argument wykluczający lub poniżający w sporach publicznych

16 język między psychiatrią a życiem żywe narzędzie rzeczywistość - odzwierciedla, odgaduje, konstruuje? różne języki – ta sama rzeczywistość relacja wymiany (kontakt, diagnostyka, terapia) – ani narzecze tubylców, ani żargon odkrywców zmienia się i zmienia nas niesie obietnice i ryzyko służy nie zawsze dobremu panu

17 … czy mamy wybór? szukanie trafnego języka docenić obce języki: ułatwiają życie docenić swój język: ucząc się obcych nie zapominać rodzimego szukanie trafnego języka docenić obce języki: ułatwiają życie docenić swój język: ucząc się obcych nie zapominać rodzimego właściwy język… nośny, komunikatywny, przyjazny … właściwa pomoc właściwy język… nośny, komunikatywny, przyjazny … właściwa pomoc

18 … czy mamy wybór? Danuta K. wieloletni kryzys psychotyczny: zatarta tożsamość wycofanie, rezygnacja schizofrenia PANSS s =70 P N G

19 10 października 2012 r. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego … czy mamy wybór?


Pobierz ppt "Język psychiatrii: czy mamy wybór? Jacek Wciórka Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Psychiatryczna II Wrocławskie Forum Psychiatrii Środowiskowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google