Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Język psychiatrii: czy mamy wybór?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Język psychiatrii: czy mamy wybór?"— Zapis prezentacji:

1 Język psychiatrii: czy mamy wybór?
Jacek Wciórka Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Psychiatryczna II Wrocławskie Forum Psychiatrii Środowiskowej Wrocław , 17 października 2012

2

3

4

5 psychiatria czy życie? E. Munch: Krzyk M. Chagall: Raj E. Monsiel

6 język (także psychiatrii) w kleszczach / objęciach / sieci interesów
kultura wartości ekonomia polityka wiedza

7 język psychiatrii czy język życia? słowa klucze
odniesienie poznawcze: doświadczenie/cierpienie? zdrowie/choroba? sprawność/niepełnosprawność? szczegóły poznawcze: fenomen? objaw? zaburzenie? dysfunkcja? deficyt? defekt? czas: epizod? proces? kryzys? metoda: opieka, leczenie, pomaganie, usługa?

8 język psychiatrii czy język życia? słowa nazwy
„depresja” - czy rozpacz? „schizofrenia” – czy kryzys zaufania? „upośledzenie” – czy niepełnosprawność „objawy negatywne” – czy bezradność, wycofanie? „negatywizm” - czy opór, sprzeciw? „obsesje/kompulsje” – czy przymusy?

9 język psychiatrii czy język życia? słowa określające osoby
pacjent: klient? konsument? użytkownik? beneficjent? ocalony? przymiotniki: „ostry”? „przewlekły”? „podsądny”? „ubezpieczony”? psychiatra: lekarz? terapeuta? profesjonalista? specjalista? przymiotniki: „biologiczny”? „społeczny”? „neuropsychiatra”?

10 język psychiatrii jako narzędzie wiedzy
intencja: rozumienie, wyjaśnianie, wskazywanie, przewidywanie funkcja: nazywanie, symbolizowanie, interpretowanie, konstruowanie, kreowanie, mistyfikowanie, fałszowanie, kuszenia (przykłady): redukcjonizm: język okrawa rzeczywistość konstrukcjonizm: język zastępuje rzeczywistość schematyzm: język ignoruje rzeczywistość ryzyko - np. błędu, złudzenia, nadużycia, rozczarowania

11 język psychiatrii jako narzędzie wiedzy przypadek schizofrenii
paradementia (Brugia 1887) dementia simplex, primitiva (Rieger, 1887) paratonia progressiva (Bernstein 1903) hipofrenia (Berze 1903) dementia primitiva (Sommer, 1907) amblythymia, amblynoja (Evenesen 1905) dementia apperceptiva (Weygandt, 1907) dementia sejunctiva (Gross, 1904) dysphrenia (Wolff, 1908) dementia dissecans (Zweig, 1908) seishin bunretsu byo choroba rozszczepienia umysłu mind-split-disease togo shitcho sho (Kim, 2002) zaburzenie integracji integration disorder salience dysregulation syndrome (van Os, 2009) zespół dysregulacji wyróżniania

12 język psychiatrii jako narzędzie komunikacji
uczestnicy: nadawca, odbiorca i komunikaty porozumienie: wzajemność i ład, warunek wpływu terapeutycznego nie-porozumienia: brak wspólnego języka; nierzetelność, nietrafność, niewiarygodność języka; odmowa; bezład ryzyko  niezrozumienie, dystans, spór, rezygnacja

13 język psychiatrii jako narzędzie komunikacji przypadek „schizofrenii”
2002 nie wiem 21% choroba bliżej nieokreślona 15% specyficzne doświadczenia 27% szczególne cechy 8% określenia pejoratywne i nieokreślone 3% choroba (psychiczna, umysłowa, nerwowa, głowy 50% 1996 1999 określenia pejoratywne ogółem (odmienność, niższość, ogólne odniesienie do psychiki) 67% 62% określenia neutralne (chorobę, inwalidztwo, brak odporności lub równowagi ) 19% 23% określenia neutralne (zrozumienie, współczucie 8% wypowiedzi dotyczące otoczenia 4% trudno powiedzieć lub odmowa odpowiedzi 10% 12% CBOS, IPiN 2001 CBOS, IPiN 1996, 1999

14 język psychiatrii jako narzędzie władzy
siła języka: funkcja komunikatów: cepy, pułapki, wata, słodycze, podpory i in. inżynieria językowa: budowanie, niszczenie, prowokowanie, inspirowanie, pobudzanie, bawienie, uczenie, pomoc narzędzia władzy językowej słownictwo specjalne (fachowe, „techniczne”, naukowe, postępowe, nowoczesne) kontekst przekazu (emocje, okoliczności, „autorytet”, medium) intensywność przekazu (perswazja, zaskoczenie, osaczenie, dyktat) ryzyko przemocy, nadużyć: naznaczanie, nierówne traktowanie, wykluczanie,

15 język psychiatrii jako narzędzie władzy przykład „schizofrenii”
„schizofrenia” – jako jedna z przesłanek wykluczenia eugenicznego вялотекущая шизофрения (schizofrenia „skradająca się”, „pełzająca”) – jako przesłanka prześladowania politycznego „schizofrenia” jako stygmat ograniczający równy dostęp do zatrudnienia, leczenia sanatoryjnego i innych dóbr „schizofrenia” jako refundacyjne wskazanie ograniczające dostęp do zalecanej farmakoterapii przeciwpsychotycznej „schizofrenia” jako argument wykluczający lub poniżający w sporach publicznych

16 język między psychiatrią a życiem
żywe narzędzie rzeczywistość - odzwierciedla, odgaduje, konstruuje? różne języki – ta sama rzeczywistość relacja wymiany (kontakt, diagnostyka, terapia) – ani narzecze „tubylców”, ani żargon „odkrywców” zmienia się i zmienia nas niesie obietnice i ryzyko służy nie zawsze dobremu panu

17 … czy mamy wybór? właściwy język… nośny, komunikatywny, przyjazny
… właściwa pomoc szukanie trafnego języka docenić obce języki: ułatwiają życie docenić swój język: ucząc się obcych nie zapominać rodzimego

18 … czy mamy wybór? wieloletni kryzys psychotyczny: zatarta tożsamość
Danuta K. wieloletni kryzys psychotyczny: zatarta tożsamość wycofanie, rezygnacja PANSSs=70 P N G schizofrenia

19 … czy mamy wybór? 10 października 2012 r.
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego


Pobierz ppt "Język psychiatrii: czy mamy wybór?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google