Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AFAZJA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH. MOWA to... akt w procesie porozumiewania się, podczas którego nadawca i odbiorca posługuje się tym samym językiem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AFAZJA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH. MOWA to... akt w procesie porozumiewania się, podczas którego nadawca i odbiorca posługuje się tym samym językiem."— Zapis prezentacji:

1 AFAZJA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

2 MOWA to... akt w procesie porozumiewania się, podczas którego nadawca i odbiorca posługuje się tym samym językiem.

3 JĘZYK to zbiór symboli: prozodycznych (melodia, akcent, rytm) fonicznych (głoska w piśmie litera) morficznych (fleksja) leksykalnych (słowa) frazeologicznych (zwroty) formy gramatyczne

4 W akcie mowy biorą udział: układ oddechowy aparat artykulacyjny aparat fonacyjny centralny układ nerwowy – z ośrodkiem mowy

5 JĘZYK (mowa) to... okno, przez które lekarze, psycholodzy, logopedzi oglądają życie mózgu.

6 NEUROLINGWISTYKA - to nowa dziedzina naukowa z pogranicza neurologii, neuropsychologii i językoznawstwa.

7 AFAZJA to... utrata mowy z powodu uszkodzenia lub zaburzenia funkcjonowania pracy mózgu.

8 Reakcje negatywne występujące u chorego utrudniające kontakt z nim: lekceważenie otoczenia labilność uczuciowa szybkie męczenie się zmiany w procesach psychicznych

9 Różnicowanie typów afazji I klasyfikacja 1. Afazja motoryczna 2. Afazja sensoryczna 3. Afazja amnestyczna 4. Afazja całkowita

10 II klasyfikacja: 1. Afazja w dziedzinie podobieństwa- asocjacyjna 2. Afazja w dziedzinie przyległości – syntagmatyczna

11 Diagnozowanie afazji Bada się: czynności nazywania i powtarzania zautomatyzowane ciągi słowne rozumienie mowy umiejętność pisania

12 Powodzenie terapii zależy od: racjonalnej postawy rodziny naturalnego sposobu traktowania stworzenia warunków aktywnego udziału w terapii mowy przestrzegania zaleceń lekarza i terapeuty włączania chorego w nurt życia towarzyskiego

13 W trosce o chorego NIE WOLNO!: zwlekać z rozpoczęciem terapii wymuszać uczestnictwo w terapii zmuszać do językowego porozumiewania się z otoczeniem wyręczać chorego w mówieniu izolować chorego od kontaktów społecznych

14 Należy pomóc choremu tak żyć, aby pomagał sam sobie.

15 Bibliografia: Afazja, G.Jastrzębowska, wyd. Uniwersytety Opolskiego Badania porównawcze w afazji, zespół red. S.Urbańczyk, wyd. PAN Warszawa Rozbicie systemu językowego w afazji, M.Zarębina, wyd.PAN o/w Krakowie Encyklopedia medycyny, praca zbiorowa pod red. S.Bogusławskiego, wyd.PWN Warszawa Zaburzenia językowe typu afatycznego obserwowane u chorej po udarze (praca dyplomowa), Mirosława Bartuchowska


Pobierz ppt "AFAZJA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH. MOWA to... akt w procesie porozumiewania się, podczas którego nadawca i odbiorca posługuje się tym samym językiem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google