Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UMOWY, FAKTURY NA DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UMOWY, FAKTURY NA DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ"— Zapis prezentacji:

1 UMOWY, FAKTURY NA DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Mgr inż. Grzegorz Geppert Tel:

2 1. Umowy Umowy kompleksowe, Umowy na dostawy energii,
Umowy na usługi dystrybucyjne, Porozumienia w sprawie dostaw energii,

3 UMOWA KOMPLEKSOWA

4

5

6

7

8

9 Podstawowe cechy umowy kompleksowej
Umowa kompleksowa jest umową obejmującą usługi dystrybucyjne i usługę dostaw energii. UK jest zawarta pomiędzy dostawcą energii ( Energa Obrót SA ) i odbiorcą energii. Dostawca energii podpisując taką umowę działa jednocześnie w imieniu dostawcy usług dystrybucyjnych ( Energa Operator SA ).

10 Umowy na dostawy energii i umowa dystrybucyjna
Odbiorca może i powinien wystąpić o rozdzielenie umowy kompleksowej. Wykonanie takiego działania jest pierwszym krokiem do zmiany dostawcy energii elektrycznej. Wybór dostawcy energii elektrycznej na wolnym rynku daje możliwość uzyskania niższej ceny. Po przeprowadzeniu zmiany sprzedawcy odbiorca otrzymuje dwie faktury.

11 Porozumienie cenowe Porozumienie jest zawierane z aktualnym dostawcą energii ( Energa Obrót SA ). Pozwala na wynegocjowanie stawek niższych niż cennikowe. Jest zawierane na czas określony ( 1 rok lub dłużej ). Nie może być rozwiązane bez odszkodowania dla dostawcy energii, Należy pilnować terminu negocjowania porozumienia na następny okres- inaczej wraca się do stawek cennikowych po zakończeniu okresu obowiązywania porozumienia.

12

13

14

15 Możliwości wpływania na koszty dystrybucji.
Obniżenie mocy zamówionej Zamówienie zmiennej wielkości mocy w poszczególnych miesiącach Zmiana taryfy rozliczeniowej Zmiana organizacji pracy i przesunięcie czasu pracy energochłonnych urządzeń na godziny w których obowiązuje strefa najtańsza Wyeliminowanie opłat za energię bierną. Koszt dystrybucji to ok. 50 % kosztu energii ogółem

16 Jak się do tego zabrać??? Pierwszy krok to sporządzenie 15 minutowego profilu poboru mocy ( energii ) Można o taki profil poprosić OSD ( Operatora Systemu dystrybucyjnego- Energa Operator SA . Jest ustawowy obowiązek udostępniania takich danych ( o ile służą wprowadzaniu oszczędności ). Dane takie będą udostępnione o ile OSD je zbiera- zależy to głównie od typu licznika.

17 LICZNIKI Licznik analogowy- indukcyjny Licznik cyfrowy

18

19

20

21

22

23 Jakie wnioski wynikają z wykresów profilu
Pobór mocy i energii zależy z reguły mocno od pory doby i dnia tygodnia, Z reguły występuje też zależność poboru od pory roku, Do analiz potrzebny jest profil za okres 12 miesięcy,

24 Co zrobić jak profil jest niedostępny?
Zlecić pomiary / co najmniej tydzień- im dłużej tym lepiej / Zrobić pomiary samodzielnie , notując wskazania licznika indukcyjnego co 1 godzinę / można robić zdjęcia / Sporządzić wykres i wyciągnąć wnioski

25 Warto też zrobić zestawienie faktur rozliczeniowych za ee
Zestawienie robimy za okres 12 miesięcy wstecz i prowadzimy na bieżąco,

26

27 Zamówienie mocy Analiza wykresów i zestawienia miesięcznego pozwala podjąć decyzję o wielkości mocy zamówionej w poszczególnych miesiącach, Wielkość mocy powinna być przyjmowana z niewielkim zapasem / ok. 10% / Za przekroczenie mocy płaci się karę 10 x opłaty taryfowej Zmianę mocy należy zgłaszać do 15 października, na rok następny- formularz na następnym slajdzie,

28

29 Wybór optymalnej taryfy
Do wyboru są wszystkie dostępne grupy taryfowe, zgodnie z zatwierdzoną taryfą Energa Operator SA Taryfy różnią się godzinami w których obowiązują szczytowe / droższe / i pozaszczytowe / tańsze / stawki za energię i za dystrybucję, Taryfę można zmienić bezpłatnie 1 x na 12 miesięcy- wybór musi być utrzymany przez okres 12 miesięcy,

30

31

32 Wybór optymalnej taryfy:
Dla wszystkich dostępnych taryf wylicza się ilość energii zużywanej w poszczególnych strefach czasowych, Podstawą obliczenia jest profil 15 minutowy, Ilości energii wyliczone dla stref czasowych pozwalają wyliczyć zmienny koszt energii Zmienny koszt energii= Koszt energii za 1 kWh + koszt zmienny dystrybucji za 1 kWh Najniższa wyliczona suma kosztu zmiennego wskazuje na taryfę optymalną

33 Przykład

34 Podsumowanie przykładu
Przy takim samym zużyciu energii otrzymujemy znaczne różnice w koszcie zmiennym energii dla różnych taryf, W przykładzie obliczono wszystkie koszty wpływające na koszt ogólny energii, łącznie z opłatami za moc zamówioną, Dla taryf C 11, C 12a, C 12b, C 12w obliczenia wykonano dla mocy zamówionej 39 kW. Dla taryf C 22a, C 22b i C 21 obliczenia wykonano dla mocy zamówionej 41 kW, Obliczenia dotyczą 1 miesiąca i zużycia energii 1 444kWh.

35

36 Koszt energii biernej można sprowadzić do zera- należy zainstalować baterie kondensatorów lub wyregulować istniejącą.

37 Koniec Jeśli to co powiedziałem jest zbyt trudne lub niezrozumiałe, to proszę pisać lub dzwonić, W oszczędzaniu najtrudniejszy jest pierwszy krok, A najcenniejsze są oszczędności wykonane samodzielnie. Zawsze można wynająć fachowca, DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.


Pobierz ppt "UMOWY, FAKTURY NA DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google