Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusz, który myślał, że jest zbyt mądry, żeby upaść Financial Times.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusz, który myślał, że jest zbyt mądry, żeby upaść Financial Times."— Zapis prezentacji:

1 Fundusz, który myślał, że jest zbyt mądry, żeby upaść Financial Times

2 Czytelnikowi z trudnością przyjdzie wyobrazić sobie moje zdziwienie, kiedy ujrzałem wyspę unoszącą się w powietrzu i zamieszkaną przez ludzi, którzy mogli unosić ją, opuszczać lub wprowadzać w ciągły ruch, w zależności od swoich upodobań Jonathan Swift Podróże Guliwera

3 Sylwetki założycieli Powstanie Mechanizmy działania Sukcesy Upadek Wpływ na rynek finansowy

4 Trader obligacji Salmon Brothers Wiceprezes Salmon Brothers Odejście Założenie LTCM

5 cień ojca Profesor w Harvard Business School 1986 - prezydentem American Finance Association 1997 – nagroda Nobla z dziedziny ekonomii LTCM

6 Profesor uniwersytetu w Chicago oraz Uniwersytetu Stanforda Nagroda Nobla w 1997 LTCM

7 Siedmiu zarządzających 150 mln $ aktywów Siedziba w Greenwich (Connecticut) Long-Term Capital Porfolio (zarejestrowany na Kajmanach) Outsourcing Bear Stearns Prowizje: 2% rocznej prowizji i 25% rocznych zysków Kwota inwestycji minimum 10 mln $

8 Wizyta u Buffeta Dystrybucja poprzez Merrill Lynch Road Show Fundacje uniwersyteckie Krezusi finansowi Gwiazdy Hollywood Sławy sportowe Do Świąt Bożego Narodzenia w 1993 kapitał urósł do 1,5 mld $

9 Obligacje Kontrakty futures na obligacje skarbowe Swapy Opcje na stopy procentowe Potężna dźwignia finansowa

10 A Nadwyżki kapitału Obligacje skarbowe BC LTCM Bank Pieniądze Zabezpieczenie

11 Zawirowania na rynku obligacji 1$ zainwestowany w 1994 roku był wart 1,61$ 2 mld $ zastrzyk kapitału Suma aktywów wynosiła 100 mld $

12 Włochy: Włoski Bank Centralny umożliwił LTCM wejście na rynek obligacji skarbowych Inwestycja banku w LTCM (100 mln$) Przekazywanie poufnych informacji

13 LTCM zlecał zakup obligacji poprzez pośrednika. Przekazanie obligacji pośrednikowi, który wypłacał gotówkę MS. LTCM otrzymywał kupony odsetkowe od MS, równocześnie płacąc odsetki w lirach według stopy LIBOR LTCM zawierał umowę na swap włoskich stóp procentowych z innym pośrednikiem W ramach umowy LTCM otrzymywał odsetki w lirach w wysokości LIBOR, które pokrywały zobowiązania wobec pierwszego pośrednika i przekazywał drugiemu płatności o stałej stawce. W efekcie fundusz otrzymywał różnicę pomiędzy oprocentowaniem obligacji a swapem, aż do momentu ich zrównania. Wówczas swap miał zostać rozwiązany a obligacje sprzedane na wolnym rynku

14 SWAP Obligacja Zysk pozbawiony ryzyka Zamknięcie pozycji

15 Największe włoskie banki zawarły duże transakcje krótkiej sprzedaży obligacja włoskich, zakładając, że problemy Berlusconiego przełożą się na niższe ceny obligacji. LTCM zlecił kupno całej emisji obligacji

16 Skupowanie olbrzymich ilości obligacji przez LTCM Sprzedaż pakietów swapów za pomocą Deutsche Bank LTCM otrzymywał wysokie odsetki z obligacji i płacił Libor w lirach Przejmowanie 0,3% nadwyżki przez cały okres Dzięki zastosowaniu dźwigni finansowej zysk z transakcji wyniósł 30 % zwrot z kapitału

17 Tajlandia, Filipiny, Malezja, Korea Południowa Azjatyckie tygrysy Potężny napływ kapitału – 1996 – 1997 ok. 150 mld $ Utrzymywanie stałego kursu lokalnych walut względem dolara

18

19

20 27,7 – oficjalna dźwignia finansowa Fundusz posiadał własne aktywa o wartości 4,6 mld $, a zarządzał kapitałami wynoszącymi 130 mld $ Nie uwzględniała portfela instrumentów pochodnych o wartości 1,25 biliona $ Oznacza to dźwignię na poziomie 1:300 ! Zdecydowaliśmy się na wykorzystanie dźwigni finansowej i nie uważamy tego za znaczący problem

21 Maj 1998 Pierwsza miesięczna strata – 6,42% (312 mln$) Czerwiec 1998: Miesięczna strata – 10,14% (461 mln $)

22 Fuzja Salomon Brothers z Citibankiem Likwidacja działu arbitrażowego Spadek płynności na rynku

23 Raczkujący kapitalizm? Potężne ryzyko inwestycyjne Zbieranie podatku Obligacje skarbowe oprocentowane na 40%

24 LTCM BANK 1BANK 2 Kontrakt forward, dzięki któremu mógł wymienić przyszłe dostawy rubli na dolary po dzisiejszym kursie Bank skupował obligacje, W zamian za płacenie zmiennej dolarowej stopy procentowej LTCM miał otrzymywać wysokie odsetki kuponowe

25 Bessa na giełdzie Wyprzedaż aktywów przez inwestorów Rozprzestrzenianie się przestępczości (połowa PKB była kontrolowana przez kryminalistów). Rząd transferował kredyty udzielone przez MFW na prywatne konta zagraniczne

26 Rosyjski premier Siergiej Kirjenko ogłasza dewaluacje rubla i decyzję o niewywiązywaniu się z zobowiązań Dodatkowo władza w Rosji wydała rozporządzenie zakazujące krajowym bankom honorowania kontraktów na wymianę walut przez miesiąc

27

28 Kryzys rosyjski wywołał panikę na rynku finansowym ucieczka do płynności Spadek notowań instrumentów niepłynnych Nieprzewidziane ruchy na walutach Trzykrotny wzrost parytetu wymiany funta do marki niemieckiej ( z 0,25% do 0,75%) – LTCM stracił ponad 200 mln dolarów

29 Nobliści dokonali błędnej wyceny opcji na zmienność europejskich indeksów giełdowych. Zamiast 22% było ok. 40% Doprowadziło to do potężnych strat, każdy procentowy wzrost zmienności zmuszał LTCM do oddawania w depozyt obligacji o wartości 100 mln $

30 Oferta dla Buffeta Odmowa Merrill Lyncha (300 mln $) Odmowa UBS (500 mln $)

31 Sierpniowe wyniki: 1,85 mld $ miesięcznej straty (-44,78%) Kapitał funduszu wynosił 2,3 mld $ List do akcjonariuszy Wyjaśnienie sytuacji Próba sprzedaży jednostek według specjalnych stawek

32 LCTM stracił: Transakcje w Rosji – 340 mln Zakłady kierunkowe – 371 mln Transakcje equity pair – 306 mln Transakcja zmienności indeksów – 1,314 mld Arbitraż na rynku fixed income – 1,628 mld

33 W wyniku potężnych strat, a także zagrożenia rynku kapitałowego jako całości, Fed doprowadził do przejęcia LTCM. Syndykat składający się z 13 banków zainwestował w fundusz 3,625 mld $ W wyniku zawirowań rynkowych FED dwukrotnie podniósł stopę procentową 0 0,25%

34 Nadmierna dźwignia finansowa Nadmierna pewność zarządzających Strategia martyngału


Pobierz ppt "Fundusz, który myślał, że jest zbyt mądry, żeby upaść Financial Times."

Podobne prezentacje


Reklamy Google