Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak poprawnie zrobić opis bibliograficzny?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak poprawnie zrobić opis bibliograficzny?"— Zapis prezentacji:

1 Jak poprawnie zrobić opis bibliograficzny?
SKN Bibliologów „Ex Libris” przedstawia: Jak poprawnie zrobić opis bibliograficzny?

2 Opis bibliograficzny książki składa się z następujących elementów:
nazwiska autora i imienia – jeśli autorów jest dwóch lub trzech wymieniamy ich wszystkich po kolei, pomijamy tytuł i stopnie naukowe, oddzielamy przecinkami tytuł i podtytuł – piszemy kursywą i oddzielmy od siebie kropką, jeśli książka posiada tytuł w dwóch językach podajemy obydwa w przypadku prac zbiorowych – redaktora naukowego lub przewodniczącego komitetu redakcyjnego (pierwsze imię, potem nazwisko) liczby tomów lub części – piszemy zawsze cyfra arabską, jeśli tom/część posiada tytuł podajemy go po dwukropku numer kolejnego wydania – pierwszego nie podajemy, ale każde następne, piszemy cyfrą arabską adresu wydawniczego – miejsce i rok wydania, jeśli występuje kilka miejsc wymieniamy pierwsze nazwy serii wydawniczej i jej numeru – w nawiasie okrągłym, zachowujemy numerację taką jaką zastosował wydawca

3 Wszystkie informacje, których nie znajdziemy na karcie tytułowej, redakcyjnej czy w metryczce, podajemy w nawiasie kwadratowym.

4 Książka jednotomowa Przykład: Lingas-Łoniewska Agnieszka, Łatwopalni, Poznań 2013

5 Książka wielotomowa Przykład: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1, red. prowadzący Ewa Różycka, Warszawa 2003

6 Praca zbiorowa Przykład: Bibliotekarstwo, pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego, wyd. 2 uzup. i rozsz., Warszawa 1998

7 W przypadku artykułu z pracy zbiorowej opis składa się z:
nazwiska i imienia autora artykułu, tytułu i podtytułu artykułu, formy: w: opisu książki, w której znajduje się artykuł według podanych wyżej zasad, numerów stron, na których znajduje się opisywany artykuł.

8 Artykuł w pracy zbiorowej
Przykład: Fiałkowski Konrad, Broker informacji – definicja misji, w: Informacja w sieci. Problemy, metody, technologie. Praca zbiorowa, pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty, Ewy Chuchro, Włodzimierza Daszewskiego, Warszawa 2006 (Nauka-Dydaktyka-Praktyka, t. 85), s

9 W przypadku artykułu z czasopisma opis składa się z:
autora artykułu, tytułu i podtytułu artykułu, nazwy czasopisma/gazety ujętej w cudzysłów, rocznika (cyfry rzymskie), roku wydania (cyfry arabskie), numeru/zeszytu – natomiast numeracja może być pojedyncza lub podwójna, np. nr 1(47), gdzie 1 to nr w obrębie roku, a 47 to nr ogólny, numeru stron, na których znajduje się artykuł.

10 Artykuł w czasopiśmie i Gazecie
Przykład: Kustra Karolina, Płyta Ilona, Library anxiety (lęk przed biblioteką) – czy studenci boją się biblioteki?, „Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego” 2012, nr 18, s

11 Opis bibliograficzny recenzji rozpoczynamy od opisu książki recenzowanej, a następnie po wyrazie [rec.]: podajemy nazwisko autora recenzji i opis czasopisma, w którym ją opublikowano. Czasami recenzje mają własny tytuł i wtedy umieszczamy go po nazwisku autora recenzji.

12 Recenzja Przykład: Waśniewski Tadeusz, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Warszawa 1997, rec.: Ryszard Borowiecki, „Przegląd Organizacyjny” 1998, nr 3, s

13 Podobnie jak recenzje opisuje się również wywiady
Podobnie jak recenzje opisuje się również wywiady. Rozpoczynamy opis od nazwiska bohatera wywiadu, następnie tytuł, przed autorem tekstu dodajemy skrót: rozm. przepr., a następnie podajemy opis czasopisma.

14 Wywiad Przykład: Pieczyński Adam, Rtęć ratuje czy truje, rozm. przepr. Piotr Najsztub, „Wprost” 2010, nr 35, s

15 Publikacja z Internetu
Przykład: Kustra Karolina, Kształcenie brokerów informacji w Polsce, "iNFOTEZY" 2013, nr 1 [dostępny online: 18 lipca 2013]

16 Publikacja z Internetu
Przykład: [dostęp 5 czerwca 2013]


Pobierz ppt "Jak poprawnie zrobić opis bibliograficzny?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google