Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak głęboko sięga wspólnota interesów gospodarczych Polski i Europy? Dariusz Filar XIII Międzynarodowe Forum Gospodarcze Gdynia, 11.10.2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak głęboko sięga wspólnota interesów gospodarczych Polski i Europy? Dariusz Filar XIII Międzynarodowe Forum Gospodarcze Gdynia, 11.10.2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Jak głęboko sięga wspólnota interesów gospodarczych Polski i Europy? Dariusz Filar XIII Międzynarodowe Forum Gospodarcze Gdynia, 11.10.2013 r.

2 Trzy najważniejsze kwestie Zbieżność koniunktury Problem uro Wyzwanie Unii Bankowej

3

4

5

6

7 Najbardziej zadłużone kraje Europy – na koniec Q1/2013 Grecja – 160,5% PKB Włochy – 130,3% PKB Portugalia – 127,2% PKB Irlandia – 125,1% PKB Belgia – 104,5% PKB Francja – 91,9% PKB Strefa uro – 92,2% PKB

8

9

10 Koncepcja Unii Bankowej Jednolity nadzór bankowy (SSM – Single Supervisory Mechanism) Jednolity mechanizm uporządkowanej upadłości i likwidacji banków (SRM – Single Resolution Mechanism) Jednolity fundusz gwarantowania depozytów (SDIF – Single Deposit Insurance Fund)

11 Banki w Unii Europejskiej W Unii Europejskiej działa ponad 8 300 banków: - w strefie uro ponad 6 000 banków - poza strefą uro ponad 2 300 banków Spośród 6 000 banków strefy uro: - 16 banków skupia 51% aktywów całej strefy - 46 banków skupia 68% aktywów całej strefy (ta grupa obejmuje 30 banków, których aktywa przekraczają 100 miliardów euro) - 150 banków skupia około 80% aktywów całej strefy * Aktywa wszystkich banków działających w Polsce stanowią około 0,7% aktywów Unii Europejskiej; aktywa PKO BP to równowartość 14% PKB Polski, a aktywa BNP Paribas to równowartość 130% PKB Francji

12 Unia Bankowa – aktualny stan zaawansowania Uzgodniono zasady jednolitego nadzoru, który od października 2014 roku będzie sprawowany przez Europejski Bank Centralny i któremu będą podlegać: - banki o aktywach powyżej 30 mld euro - lub banki o aktywach powyżej 5 mld euro, jeśli ta wielkość stanowi więcej niż 20% PKB kraju - lub trzy największe banki w kraju Nie uzgodniono kwestii SRM i SDIF Polska mogłaby przyjąć zasadę bliskiej współpracy z Unią Bankową (formuła dla krajów spoza strefy uro), ale wtedy, gdy znany będzie kształt całego systemu

13 KONKLUZJE Nie ma wątpliwości, że Polska i cała Europa cechują się znaczną zbieżnością koniunkturalną – gospodarcza dynamika Europy służy interesom Polski W kwestiach szczegółowych rozwiązań proponowanych przez Komisję Europejską należy zachować ostrożność i przed podjęciem decyzji starannie analizować wszystkie aspekty propozycji


Pobierz ppt "Jak głęboko sięga wspólnota interesów gospodarczych Polski i Europy? Dariusz Filar XIII Międzynarodowe Forum Gospodarcze Gdynia, 11.10.2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google