Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA) Nazwa szkoły: Im. Janusza Korczaka ID grupy: 98/2_P_G1 Opiekun: Edyta Warda Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Źródła finansowania gospodarstwa domowego Semestr/rok szkolny: Semestr III / 2010/2011

3 Źródła finansowania gospodarstwa domowego

4 Główny cel Naszym głównym celem jest wskazanie możliwych źródeł finansowania gospodarstwa domowego, na przykładzie pozyskiwania środków pieniężnych na zakup mieszkania, auta oraz na zorganizowanie wycieczki. Praca ta była dla nas ciekawym doświadczeniem a przede wszystkim źródłem żmudnych przemyśleń i kombinacji. Chcąc przedstawić naszą prezentacje z jak najlepszej strony, włożyliśmy w nią wiele starań i trudu. W przedstawianych niżej fikcyjnych scenkach rodzajowych umieszczone są autentyczne dane pozyskane z miejscowych banków i instytucji finansowych.

5 W prezentacji pojawiać się będą następujące pojęcia:

6 Zdolność kredytowa Zdolność kredytowa - Jest to możliwość spłaty przez kredytobiorcę rat zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami, według ustalonego z bankiem terminarza spłat, przy poziomie posiadanych dochodów. http://www.abc-ekonomii.net.pl/s/zdolnosc_kredytowa.html

7 Pożyczka Pożyczka - Umowa na mocy prawa cywilnego, w której bank jako pożyczkodawca zobowiązuje się oddać do dyspozycji pożyczkobiorcy określoną sumę, na wyznaczony okres do sfinansowania zapisanego w umowie celu; pożyczkobiorca zobowiązany jest, po dokonaniu odpowiedniego zabezpieczenia, do terminowego spłacania w ratach otrzymanego kapitału wraz z odsetkami oraz zapłaty innych kosztów związanych z przyznaniem i obsługą pożyczki zawartych w umowie. http://www.abc-ekonomii.net.pl/s/pozyczka.html

8 Kredyt Kredyt bankowy – umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. http://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_bankowy

9 Odsetki To koszt pozyskania kapitałów klientów dla banku (np. depozytów) lub przychód wynikający z udostępnienia przez bank kapitałów (np. kredytów). Różnica pomiędzy odsetkami płaconymi a pobieranymi przez bank to dochód odsetkowy netto, zwany również marżą odsetkową. http://pl.wikipedia.org/wiki/Odsetki

10 Wzór na obliczanie sumy należnych odsetek od kredytu (raty malejące) Kredyt x % x (ilość rat + 1) -------------------------------------------- = NALEŻNE ODSETKI (zł) 2400 Gdzie przez Kredyt rozumiemy podaną przez Bank pełną jego kwotę wraz z dopłatami przewidzianą do miesięcznych spłat ratalnych. http://www.sawicki.cc/Kredyty%20-%20odsetki.htm

11 Zastosowanie wzoru Kredyt 10.000 zł na 24 miesiące na 15% z prowizją 5%. Ile wyniosą odsetki. Podstawa oprocentowania = 10.000 + 5% = 10.500 zł. Podstawiamy to do wzoru pierwszego: Należne odsetki = (10.500 x 15 x 25) / 2.400 = 1.640,62 zł. Obliczamy średnią ratę = 1.640,62 zł + kredyt 10.500 zł = 12.140,62 dzielimy przez 24 raty = 505,86 zł

12 Oprocentowanie Oprocentowanie złożone - procent składany. Procent jest doliczany do kapitału na koniec każdego okresu odsetkowego i suma ta stanowi kapitał na początek kolejnego okresu oprocentowania. Stosowane są różne standardy traktowania czasu dla okresów kapitalizacji – czas mierzony odcinkami (np. miesiąc, pół roku, rok itp.) lub czas liczony w sposób ciągły. Oprocentowanie proste - procent jest liczony od wartości kapitału początkowego i jest on proporcjonalny do długości czasu, na który kapitał został udostępniony. Przy oprocentowaniu prostym odsetki nie są kapitalizowane (nie są dodawane do kapitału początkowego na koniec okresu oprocentowania). http://www.abc-ekonomii.net.pl/s/oprocentowanie_zlozone.html http://www.abc-ekonomii.net.pl/s/oprocentowanie_proste.html

13 Wzór na maksymalny koszt kredytu, przy deklarowanym oprocentowaniu gotówka kredyt x % x (ilość rat + 1) Dopuszczalna wielkość spłaty to = -------------- + ------------------------------------- 0,95 2.400 Człon pierwszy to kredyt z dodaną maksymalną dopuszczalną dopłatą (w tym prowizją), wynoszącą 5%, człon drugi to odsetki od tego kredytu, obliczone oczywiście jak dla rat malejących (bo dodatkowy koszt rat równych stanowi dopłatę). Oblicz i porównaj to z żądaniem banku. Każda złotówka powyżej, to dodatkowy nienależny zarobek banku, to Twój prezent dla jego właściciela i akcjonariuszy. http://www.sawicki.cc/Kredyty%20-%20odsetki.htm

14 Wzór na obliczanie rzeczywistego oprocentowania kredytu Koszt kredytu (zł) x 2400 ------------------------- = RZECZYWISTE OPROCENTOWANIE KREDYTU (%) Gotówka x (ilość rat + 1) Gdzie Koszt kredytu to różnica pomiędzy kwotą otrzymaną (gotówką), a całą żądaną przez bank, a Gotówka, to kwota otrzymana do ręki (po potrąceniach i opłatach np. prowizji). Wyliczony wzorem % określa nam faktyczne istniejące kredytowe oprocentowanie całej pożyczki, obliczone w stosunku do jedynie słusznych rat malejących. (Przy dopłatach potrącanych z kredytu, obliczony procent będzie stanowić jednak tylko wartość umowną, podobnie jak w RRSO). Podstawiając w miejsce Kosztu same odsetki, a jako Gotówkę przyjmując kredyt, obliczamy (sprawdzamy) jego faktyczne, przyjęte przez bank oprocentowanie.

15 Social lending Pożyczki społeczne (ang. social lending) polegają na zawieraniu transakcji pożyczek bezpośrednio pomiędzy potrzebującymi gotówki a inwestorami bez pośrednictwa banków.

16 Pierwszym serwisem tego typu był założony w Wielkiej Brytanii Zopa (Zone of Possible Agreement). Model biznesowy Zopa polegał na wymianie środków finansowych między osobami, które dysponują nadwyżką finansową i mają do zaoferowania wolne środki pieniężne oraz tymi, którzy chcą je pożyczyć. W niedługim czasie w ślad za nimi poszły inne kraje. W Polsce w marcu 2009 były 3 tego typu serwisy Źródło wikipedia (http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCyczki_spo%C5%82eczne)

17

18 W przedstawianych niżej fikcyjnych scenkach rodzajowych umieszczone są autentyczne dane pozyskane z miejscowych banków i instytucji finansowych, które mają pomóc nam w podjęciu decyzji dotyczącej inwestycji w : Wypoczynek (wycieczka) Zakup samochodu Zakup mieszkania

19 Sytuacja nr 1 Pan Jarosław Włodarczyk wraz z żoną Anną zamierzają wybrać się na wycieczkę w podróż poślubną. Pan Jarosław posiada swoją własną firmę budowlaną Cegiełka, a jego żona pracuje w zakładzie fryzjerskim Be Happy. Przez rok oszczędzali. Chcieliby wyjechać na wczasy do Hiszpanii, jednak nie mają 100% pewności, czy zaoszczędzona kwota umożliwi im wyjazd.

20 Liczba Osób – 2 Zarobki pana Jarosława – 2300zł Zarobki pani Anny – 1300zł Wydatki miesięczne – 2770zł

21 Dochody (razem): 3600 zł Wydatki: czynsz za mieszkanie: 700 zł woda: 150 zł prąd: 300 zł żywność: 350 zł ubrania itp. :400zł rata kredytu : 600 zł pozostałe wydatki: 370 zł RAZEM: 700zł + 150zł + 300zł + 350zł + 400zł + 600zł + 370zł =2870zł Zostaje: 3600zł – 2870zł =730zł

22 Miesięczne oszczędności: 730 zł Czas oszczędzania: 1 rok 730zł x 12 = 8760zł

23

24 Miejsce: Hiszpania/Majorka, Hotel: Be Live Grand Palace (pięciogwiazdkowy), Czas pobytu: 29.07.2011r. – 06.08.2011r. (7 dni), Cena za dwie osoby: 5329zł x 2 = 10658zł, Wyjazd: z Warszawy dnia 29.07.2011r. o godz. 04.00, Czas podróży: ok. 3 godz., Powrót: z Majorki dnia 06.08.2011r. o godz. 07.05, Czas podróży: ok. 4 godz., Środek transportu: samolot, Zakwaterowanie: pokój dwuosobowy z widokiem na morze, Wyżywienie: śniadanie i obiadokolacja.

25 Miejsce: Hiszpania/Majorka, Hotel: Grupotel Parc Natural & SPA (pięciogwiazdkowy) Czas pobytu: 29.07.2011r. – 06.08.2011r. (7 dni), Cena za dwie osoby: 5377zł x 2 = 10754zł Wyjazd: z Warszawy dnia 29.07.2011r. o godz.: 12.00 Czas podróży: 3 godz. Powrót: Z Majorki dnia 06.08.2011r. o godz.: 15.25 Czas podróży: 3 godz. Środek transportu: samolot Zakwaterowanie: pokój dwuosobowy z widokiem na morze Wyżywienie: śniadanie i obiadokolacja

26 Miejsce: Hiszpania/Majorka, Hotel: Barcelo Punta Umbria Beach Resort (pięciogwiazdkowy) Czas pobytu: 29.07.2011r. – 06.08.2011r., Cena za dwie osoby: 5219zł x 2 = 10438zł, Wyjazd: z Warszawy dnia 29.07.2011r. o godz. 10.35, Czas podróży: 3 godz., Powrót: z Majorki dnia 06.08.2011r. o godz. 14.45, Czas podróży:3 godz. 15 min., Środek transportu: samolot, Zakwaterowanie: pokój dwuosobowy z widokiem na morze, Wyżywienie: śniadanie i obiadokolacja.

27 Państwo Włodarczyk skorzystało z oferty biura podróży Itaka. Mają zbyt mało oszczędności, więc postanowili wziąć pożyczkę w wysokości 6000zł. Oszczędności: 8760zł Koszt wycieczki: 10438zł 10438zł – 8760zł = 1678zł Pożyczka: 6000zł 6000zł – 1678zł = 4322zł Kwotę 4322zł przeznaczą na drobne wydatki podczas wycieczki.

28

29 L.p.pozycjePKO SA BANK SPÓŁDZIELCZY PEKAO SKOK STEFCZYKA 1. WYS. KREDYTU 6000 2. OKRES SPŁATY KREDYTU M-C 18 3. OPROCENTO WANIE ZŁ 696569,4 402495 % 11,69,496,78,25 4.ILOŚĆ RAT 18 5.WYSOKOŚĆ RAT 372377355,7360,8 6.PROWIZJA ZŁ 02100300 % 03,505 7. DODATKOWE OPŁATY ZŁ Brak 20 8. CAŁKOWITY KOSZT + DODATKOWE OPŁATY 66966779,464026495 Tabela nr 1 Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych z banku.

30 Najbardziej korzystnym kredytem dla państwa Włodarczyk jest oferta banku PEKAO. Wysokość i ilość rat dostosowana jest do ich sytuacji finansowej. Dzięki temu będą modli cieszyć się wspólnym wypoczynkiem w Hiszpanii.

31 Sytuacja nr2 Pan Nowak planuje zakupić auto w komisie samochodowym. Samochód wart jest 30 tysięcy złotych. Skąd pozyskać fundusze na ten zakup ?

32 Plan kupna : Pan Nowak zarabia 2,5 tys. miesięcznie. Jest sam i nie ma żadnych oszczędności. Planuję wziąć kredyt w jednym z banków i zakupić nowy samochód.

33

34 Oferty banków

35 Tabela nr 2 L.p.pozycjePKO SA BANK SPÓŁDZIELCZY PEKAO SKOK STEFCZYKA BANK POCZTOWY 1. WYS. KREDYTU 30,000,00 2. OKRES SPŁATY KREDYTU M-C 60 3.OPROCENTOWANIE % 16,65%15,50%17,15%20% 4.ILOŚĆ RAT 60 5.WYSOKOŚĆ RAT 762,74619,57748,30773,65922,89 6.PROWIZJA ZŁ1 35075013501 500,00 %4,5%2,5%4.5%5% 7. DODATKOWE OPŁATY ZŁBRAK 1 661BRAK 8. CAŁKOWITY KOSZT + DODATKOWE OPŁATY 45 764,1837 174,3944 890,0048 854,4655 373,90 Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych z banku.

36 Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli nr 2.

37 Najbardziej korzystna oferta kredytu dla p. Nowaka to oferta Banku Spółdzielczego. Jego dochody są dopasowane do ilości i wartości rat. W ciągu następnych lat będzie mógł dojeżdżać samochodem do każdego miejsca. Wniosek

38 Sytuacja nr 3 Pan Kowalski wraz z żoną i dwójką dzieci planują kupić mieszkanie w Szczecinie. Lokal powinien mieć 4 pokoje i ok. 80 m2. Jego cena nie powinna przekraczać 300 tys. zł.

39 SYTUACJA FINANSOWA RODZINY KOWALSKICH Rodzina (2+2) Zarobki pani Kowalskiej- 2200zł Zarobki pana Kowalskiego- 3000 zł Zarobki razem 5200 zł Wydatki miesięczne = 3300zł 5200 – 3300 =1900 Pieniądze, które odłożą przez miesiąc - 1900 zł Rok = 1900 x 12 mies. =22800zł 5 lat – 114 000 zł Od rodziny dostaną 10000zł Po 5 latach będą mieli odłożone 124 000 zł Chcą kupić mieszanie 4 pokojowe ok. 80 m2 Cena mieszkania :300tys. zł Powierzchnia : 84,70 m2 Cena za 1m : 3500 zł Brakuje im ok. 180000 tys. zł.

40 Oferta mieszkania, które znaleźli Miejscowość : Szczecin Ulica : Wesoła 10/2 Powierzchni : 84,70 m2 Liczba pokoi : 4 Cena : 300 000 zł Okolica : Spokojna, z placem zabaw, 80 metrów do sklepu

41 Oferty banków rozważane przez państwa Kowalskich

42 Tabela nr 3 L.p. POZYCJEBANK PEKAO SA BANK SPÓ Ł DZIELCZY PKO BP 1. WYS. KREDYTU 180 000 2. OKRES SP Ł ATY KREDYTU W LATACH 30 lat 3. OPROCENTOWANIE WIBOR 3 M 3,94 %4,10 %4,3 % MAR Ż A BANKU1,69 %2,5 %1,84 % 4. ILO ŚĆ RAT 360 5. RODZAJ RAT malej ą ce 6. PROWIZJA ZŁZŁ BRAK 7. CA Ł KOWITY KOSZT380 694,54 z ł 358 827,95 z ł 344 704,81 z ł Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych z banku.

43 Najbardziej korzystna oferta kredytu hipotecznego dla państwa Kowalskich to oferta Banku PKO BP. Miesięczna rata kredytu jest dostosowana do ich sytuacji finansowej. Dzięki temu będą mogli cieszyć się swoim nowym mieszkaniem i poradzą sobie finansowo w następnych latach.

44 Podsumowanie Przy opracowywaniu tematu dotyczącego źródeł finansowania gospodarstwa domowego poszerzyłyśmy swoje wiadomości na temat finansów, pieniądza, banków i gromadzenia oszczędności. Nauczyłyśmy się dokonywać podstawowych i prostych kalkulacji finansowych. Potrafimy analizować określone sytuacje finansowe, analitycznie myśleć, dokonywać porównań i wyborów korzystniejszych ofert. Praca nad tym projektem była interesująca i praktyczna, nawiązując kontakty z bankami zmierzyliśmy się z problemami dorosłych, przez co nabyliśmy cennego doświadczenia.

45 Wycieczkę opracowała grupa: Zalcewicz Patrycja, Kołodziej Małgorzata i Moćko Klaudia.

46 Samochód kupowała grupa: Kasuła Kamila, Momot Adrianna i Borczyńska Monika.

47 Zakupem mieszkania zajęła się grupa: Będzak Amelia, Tołłoczko Sandra i Stefańska Dominika.

48 Oprawą prezentacji zajęła się : Prociów Daria

49 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google