Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Nazwa szkoły: Gimnazjum Publiczne im. Janusza Korczaka w Miłoradzu Opiekun: Krzysztof Żołędziewski Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Taniec w świątyni pieniądza Semestr/rok szkolny: semestr 3 / rok szkolny 2010/2011

3 TANIEC W ŚWIĄTYNI PIENIĄDZA W czerwcu 2010 roku będąc na wycieczce w Warszawie zwiedziliśmy Giełdę Papierów Wartościowych. Zainteresowały nas te wszystkie wskaźniki i notowania. Dlatego chętnie wybraliśmy jako trzeci temat projekt Taniec w świątyni pieniądza licząc, że znajdziemy odpowiedz na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Giełdy. Nie przypuszczaliśmy, że będzie to tak trudne zadanie.

4 Pierwsze spotkania poświęciliśmy na opracowanie planu naszych działań. Najważniejsze zadania to: poznanie jak funkcjonuje Giełda Papierów Wartościowych, jakimi papierami obraca się na Giełdzie, poznanie zawodów związanych z Giełdą.

5 Giełda to miejsce, w którym obraca się papierami wartościowymi. Największe i najważniejsze giełdy papierów wartościowych to giełdy w NOWYM YORKU LONDYNIE TOKIO

6 W Polsce pierwsza giełda rozpoczęła działanie w 1817 roku i działała do II wojny światowej. Po 52 latach przerwy 1991 roku giełda ponownie zaczęła działać w Warszawie Pałac Saski, pierwszy budynek giełdy, centrum handlu od 1817 do 1828. Został kompletnie zniszczony podczas działań wojennych. Bank Polski, budynek giełdy od 1828 do 1876 Budynek giełdy od 1876 do II wojny światowej. Został kompletnie zniszczony podczas działań wojennych Siedziba Giełdy Papierów Wartościowych od 1991 Aktualna siedziba Giełdy Papierów Wartościowych przy ul. Książęcej Warszawie

7 Sala notowań na warszawskiej giełdzie

8 Obligacje skarbowe to dłużny papier wartościowy emitowany przez Skarb Państwa. Państwo pożycza od nabywcy obligacji określoną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić w określonym czasie wraz z należytymi odsetkami. Na giełdzie obraca się akcjami i obligacjami.. Akcje – papiery wartościowe łączące, dzięki którym nabywca staje się właścicielem majątku, nabywa praw do dywidendy i prawa głosu w sprawach dotyczących nabytego majątku.

9 Zawody związane z giełdą papierów wartościowych Makler giełdowy to osoba odpowiedzialna w szczególności za przekazywanie na giełdę zleceń maklerskich oraz weryfikację ich zgodności z regulacjami obowiązującymi na giełdzie. Celem pracy doradcy inwestycyjnego w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi jest pomnażanie kapitału, czyli pieniędzy. Inwestor giełdowy lokuje środki na giełdzie w celu zrealizowania konkretnej potrzeby finansowej, przy określonym celu inwestycyjnego i w z góry zaplanowanym horyzoncie czasowym. Emitent – osoba wystawiająca lub emitująca papiery wartościowe i ogłaszająca ich sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek.

10 Chcąc lepiej zrozumieć jak działa Giełda Papierów Wartościowych postanowiliśmy założyć naszą szkolną giełdę. Najpierw zaprojektowaliśmy i wydrukowaliśmy nasze pieniądze. Każdy otrzymał po 1010 zł.

11 Projekty naszych bonów giełdowych

12 Następnie każdy dokonał zakupu akcji spółek notowanych w WIG 20. Na każdym kolejnym spotkaniu dokonywaliśmy analizy zysków i strat, sprzedawaliśmy akcje i kupowaliśmy nowe.

13 Doskonaliliśmy umiejętności w obsłudze arkusza kalkulacyjnego, dokonując w nim obliczeń zysków i strat oraz wykonując wykresy notowań naszych spółek w kolejnych sesjach naszej giełdy.

14 Najlepszym inwestorem okazała się Karolina. Od lutego do czerwca inwestując 1010,00 zł zarobił 328,00 zł.

15 Prawo popytu i podaży poznaliśmy obserwując zasady panujące na giełdzie towarowej. Ceny towarów zależały od ilości proponowanej w danej chwili do sprzedaży oraz od czasu, a dokładnie od ilości kupujących i miejsca, w którym towar był sprzedawany.

16 Bardzo ciekawe było zapoznanie z zawodami związanymi z Giełdą Papierów Wartościowych. Mieliśmy spotkanie z naszym nauczycielem, który inwestuje na Giełdzie. Udzielił nam wielu interesujących informacji. Byliśmy też w biurze maklerskim. Zapoznaliśmy się z działaniami biura i pracą maklera. Szczególne ważne były informacje na temat wykształcenia i predyspozycji do zawodu maklera.

17 Swoim wiadomościami i umiejętnościami dzieliliśmy się z uczniami naszego Gimnazjum. Wykonaliśmy plansze informacyjne na temat Giełdy Papierów Wartościowych.

18 Napisaliśmy scenariusz, przygotowaliśmy i wystawiliśmy teatrzyk szkolny na temat funkcjonowania giełdy. Na zdjęciu pierwszym Zosia i Szymon jako babci i dziadek, a Karolina w roli sąsiadki. Na zdjęciu drugim Agata gra prezenterkę telewizyjną. Na zdjęciu trzecim Kamil w roli maklera.

19 Scenariusz naszego przedstawienia GIEŁAD

20 Duże znaczenie w poszerzeniu naszych wiadomości z ekonomii miały spotkania z pracownikami wyższych uczelni. W trakcie spotkań wykorzystywaliśmy otrzymany sprzęt multimedialny.

21 Realizacja projektu Taniec w świątyni pieniądza kosztowała nas dużo pracy i zaangażowania. Dowiedzieliśmy się jednak wielu ciekawych rzeczy, które może wykorzystamy kiedy będziemy dorośli.

22 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google