Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Warszawa, ul. Polinezyjska 10a.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Warszawa, ul. Polinezyjska 10a."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Warszawa, ul. Polinezyjska 10a

2 Powstała w czerwcu 1989 jako jedna z pierwszych szkół społecznych w Polsce. Została utworzona z inicjatywy rodziców. Szybki rozwój na- szej placówki potwierdza potrzebę jej istnienia. Szkoła, choć nadal nie ma własnego budynku, rozpoczynając pracę od jednej 16-osobowej klasy, ma obecnie 300 uczniów w 20 klasach (13 w szkole podstawo- wej i 7 w gimnazjum). Zatrudnia 55 nauczycieli. Organem prowadzą- cym szkoły jest Samodzielne Koło Terenowe Nr 21 Społecznego To- warzystwa Oświatowego, którego członkami są rodzice, nauczyciele i absolwenci szkoły. Głównym zadaniem szkoły jest rzetelna nauka w ramach bogatej oferty programowej i wszechstronny rozwój uczniów. Osiągamy to poprzez: aktywną edukację (lekcje muzealne, wycieczki edukacyjne, zajęcia projektowe, konkursy szkolne i zewnętrzne, zawody sportowe); rozbudowany program wychowawczy, którego istotnym elementem jest postać naszego patrona Jana Nowaka – Jeziorańskiego oraz projekt szkolny Wychowanie ku tolerancji; współpracę międzynarodową (projekty Socrates - Comenius, eTwinning, Euro Week, wymiany młodzieży); tradycyjne szkolne imprezy integracyjno - artystyczne (festiwale piosenki, konkursy, biegi Z Kurierem po Warszawie, zielone szkoły); ciepłą, rodzinną atmosferę, życzliwą opiekę nauczycieli i psychologów.

3 Cele: poszukiwanie wspólnego europejskiego dziedzictwa, poznawanie odmienności kulturowej i religijnej, zaszczepienie poszanowania dla innych kultur, budzenie i utrwalanie postaw tolerancji, kształtowanie postawy otwartości na innych, tworzenie okazji do bezpośredniego spotkania z inną kulturą, mniejszościami narodowymi i religijnymi oraz rówieśnikami z innych krajów, przeciwdziałanie nietolerancji poprzez poznawanie jej skutków w historii, nauka umiejętności dialogu i dochodzenia do porozumienia.

4 Powinniśmy zdawać sobie sprawę, że współczesna kultura miała i ma wiele inspiracji, a ludzie żyjący obok nas reprezentują różne tradycje. Najlepszą drogą do tego, aby uniknąć traktowania ludzi różniących się od nas jako obcych, jest spotkanie z nimi i wzajemne poznanie się. Musimy zawsze pamiętać, że bycie innym jest relacją w obie strony – wszyscy jesteśmy dla kogoś inni.

5 IES Medina Azahara, Córdoba, Spain Pavilion Study Centre, Whetstone, United Kingdom Istituto Comprensivo Maria Grazia Cutuli, Crotone, Italy KSG De Breul, Zeist, Netherlands JZ OS Marjana Nemca Radece, Radece, Slovenia

6 Wycieczki i warsztaty tematyczne

7 Holokaust traktowany jako osobny, ważny temat

8 Wspólne ze szkołami partnerskimi badanie przypadków nietolerancji w historii oraz we współczesnym życiu społecznym i szkolnym Dyskusje na tematy historyczne i związane z bieżącymi problemami Wykorzystywanie materiałów nadesłanych przez szkoły partnerskie. Tworzenie albumów i innych pomocy naukowych Wystawy w szkołach partnerskich prezentujące prace całej grupy projektowej eTwinning

9 Kontakt ze szkołami z innych krajów - aktywne odkrywanie współczesnej wielokulturowości w ramach projektu eTwinning dyskusje na forum spotkania on-line tradycyjna i emailowa korespondencja pomiędzy uczniami i nauczycielami wymiana prezentacji, fotografii i innych opracowań

10 wymiany uczniów Nawiązanie do zagadnień opracowanych w projektach eTwinning Grecja 2010 Hiszpania 2009 Węgry 2007 Włochy 2008

11 Współpraca nauczycieli w obrębie jednej szkoły Różnorodność tworzonych materiałów Kontakt między uczniami i nauczycielami z różnych krajów Formuła współpracy wewnątrz grupy partnerskiej Projekty eTwinning częścią szerszych działań w szkołach partnerskich

12 Szkoła hiszpańska: Obchody Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy w Andaluzji Postacie historyczne – wzory tolerancji Żydzi w historii Kordoby Szkoła angielska: 10 zasad pozwalających rozwiązać konflikt Obchody Dnia Pamięci o Holokauście (27 stycznia) – pomysły pracy z uczniami Prezentacje opisujące obyczaje świąteczne w Czechach, Rumunii i Włoszech http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?lang=en&cid=17970

13 Szkoła holenderska: Prezentacje o II wojnie światowej w Holandii, o sytuacji Żydów i postaci Anny Frank Napisany przez ucznia wiersz Tolerancja Informacje o kościołach różnych wyznań w Holandii Szkoła włoska: Prezentacje związane z II wojną światową (faszyzm, deportacje, obozy koncentracyjne we Włoszech)

14 Szkoła słoweńska: Opracowała i przeprowadziła cykl zajęć poświęcony sposobom unikania i rozwiązywania konfliktów oraz ćwiczeniu aktywnego słuchania i poznawaniu niewerbalnych składników rozmowy. Nasza szkoła: Prezentacje uczniów dotyczące tradycji związanych z obchodami Bożego Narodzenia i Wielkanocy Fotograficzne relacje z naszych wycieczek w 2006-2008 STEP 1: LOOK AT THE PERSON WHO IS SPEAKING. STEP 2: LISTEN TO THE PERSON VERY CAREFULLY. STEP 3: TRY TO UNDERSTAND THE MEANING OF THE WORDS. STEP 4: RECOGNIZE THE PERSON´S EMOTIONS. STEP 5: SAY SOMETHING TO PROVE YOU ARE LISTENING.

15 Warto dzielić się z uczniami własnej i partnerskich szkół swoimi przekonaniami. Niezwykle cenna jest także wymiana doświadczeń między nauczycielami oraz spotkania on-line i wymiany. Jedna z uczennic tak napisała: Trzeba po takiej lekcji czy wycieczce oddać się rozmyślaniom i własnym refleksjom a nabytą wiedzę zatrzymać w sobie, bo kto wie, może w przyszłości wykiełkuje z niej coś dobrego…

16 http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?lang=en&cid=17970


Pobierz ppt "Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Warszawa, ul. Polinezyjska 10a."

Podobne prezentacje


Reklamy Google