Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Education for Tolerance” Warszawa, ul. Polinezyjska 10a

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Education for Tolerance” Warszawa, ul. Polinezyjska 10a"— Zapis prezentacji:

1 „Education for Tolerance” Warszawa, ul. Polinezyjska 10a
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Warszawa, ul. Polinezyjska 10a

2 Nasza szkoła Powstała w czerwcu 1989 jako jedna z pierwszych szkół społecznych w Polsce. Została utworzona z inicjatywy rodziców. Szybki rozwój na-szej placówki potwierdza potrzebę jej istnienia. Szkoła, choć nadal nie ma własnego budynku, rozpoczynając pracę od jednej 16-osobowej klasy, ma obecnie 300 uczniów w 20 klasach (13 w szkole podstawo-wej i 7 w gimnazjum). Zatrudnia 55 nauczycieli. Organem prowadzą-cym szkoły jest Samodzielne Koło Terenowe Nr 21 Społecznego To-warzystwa Oświatowego, którego członkami są rodzice, nauczyciele i absolwenci szkoły. Głównym zadaniem szkoły jest rzetelna nauka w ramach bogatej oferty programowej i wszechstronny rozwój uczniów. Osiągamy to poprzez: aktywną edukację (lekcje muzealne, wycieczki edukacyjne, zajęcia projektowe, konkursy szkolne i zewnętrzne, zawody sportowe); rozbudowany program wychowawczy, którego istotnym elementem jest postać naszego patrona Jana Nowaka – Jeziorańskiego oraz projekt szkolny „Wychowanie ku tolerancji”; współpracę międzynarodową (projekty Socrates - Comenius, eTwinning, Euro Week, wymiany młodzieży); tradycyjne szkolne imprezy integracyjno - artystyczne (festiwale piosenki, konkursy, biegi „Z Kurierem po Warszawie”, zielone szkoły); ciepłą, rodzinną atmosferę, życzliwą opiekę nauczycieli i psychologów.

3 Projekt szkolny „Wychowanie ku tolerancji”
i projekt eTwinning „Education for Tolerance” Cele: poszukiwanie wspólnego europejskiego dziedzictwa, poznawanie odmienności kulturowej i religijnej, zaszczepienie poszanowania dla innych kultur, budzenie i utrwalanie postaw tolerancji, kształtowanie postawy otwartości na innych, tworzenie okazji do bezpośredniego spotkania z inną kulturą, mniejszościami narodowymi i religijnymi oraz rówieśnikami z innych krajów, przeciwdziałanie nietolerancji poprzez poznawanie jej skutków w historii, nauka umiejętności dialogu i dochodzenia do porozumienia.

4 „Education for Tolerance”
Nasze hasła „Education for Tolerance” czerwiec 2007 – grudzień 2009 Powinniśmy zdawać sobie sprawę, że współczesna kultura miała i ma wiele inspiracji, a ludzie żyjący obok nas reprezentują różne tradycje. Najlepszą drogą do tego, aby uniknąć traktowania ludzi różniących się od nas jako obcych, jest spotkanie z nimi i wzajemne poznanie się. Musimy zawsze pamiętać, że „bycie innym” jest relacją w obie strony – wszyscy jesteśmy dla kogoś „inni”.

5 Nasi partnerzy IES Medina Azahara, Córdoba, Spain
Pavilion Study Centre, Whetstone, United Kingdom Istituto Comprensivo „Maria Grazia Cutuli”, Crotone, Italy KSG De Breul, Zeist, Netherlands JZ OS Marjana Nemca Radece, Radece, Slovenia

6 Metody pracy Wycieczki i warsztaty tematyczne

7 Holokaust traktowany jako osobny, ważny temat

8 przypadków nietolerancji w historii oraz
Wspólne ze szkołami partnerskimi badanie przypadków nietolerancji w historii oraz we współczesnym życiu społecznym i szkolnym Dyskusje na tematy historyczne i związane z bieżącymi problemami Wykorzystywanie materiałów nadesłanych przez szkoły partnerskie. Tworzenie albumów i innych pomocy naukowych Wystawy w szkołach partnerskich prezentujące prace całej grupy projektowej eTwinning

9 Kontakt ze szkołami z innych krajów
- aktywne odkrywanie współczesnej wielokulturowości w ramach projektu eTwinning dyskusje na forum spotkania on-line tradycyjna i owa korespondencja pomiędzy uczniami i nauczycielami wymiana prezentacji, fotografii i innych opracowań

10 wymiany uczniów Nawiązanie do zagadnień opracowanych
w projektach eTwinning Węgry 2007 Hiszpania 2009 Włochy 2008 Grecja 2010

11 Organizacja pracy Formuła współpracy wewnątrz grupy partnerskiej
Projekty eTwinning częścią szerszych działań w szkołach partnerskich Współpraca nauczycieli w obrębie jednej szkoły Różnorodność tworzonych materiałów Kontakt między uczniami i nauczycielami z różnych krajów

12 „Education for Tolerance” - najciekawsze prace projektowe
Szkoła hiszpańska: Obchody Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy w Andaluzji Postacie historyczne – wzory tolerancji Żydzi w historii Kordoby Szkoła angielska: 10 zasad pozwalających rozwiązać konflikt Obchody Dnia Pamięci o Holokauście (27 stycznia) – pomysły pracy z uczniami Prezentacje opisujące obyczaje świąteczne w Czechach, Rumunii i Włoszech

13 Szkoła holenderska: Prezentacje o II wojnie światowej w Holandii, o sytuacji Żydów i postaci Anny Frank Napisany przez ucznia wiersz „Tolerancja” Informacje o kościołach różnych wyznań w Holandii Szkoła włoska: Prezentacje związane z II wojną światową (faszyzm, deportacje, obozy koncentracyjne we Włoszech)

14 Opracowała i przeprowadziła cykl zajęć poświęcony sposobom
Szkoła słoweńska: Opracowała i przeprowadziła cykl zajęć poświęcony sposobom unikania i rozwiązywania konfliktów oraz ćwiczeniu aktywnego słuchania i poznawaniu niewerbalnych składników rozmowy. STEP 1: LOOK AT THE PERSON WHO IS SPEAKING. STEP 2: LISTEN TO THE PERSON VERY CAREFULLY. STEP 3: TRY TO UNDERSTAND THE MEANING OF THE WORDS. STEP 4: RECOGNIZE THE PERSON´S EMOTIONS. STEP 5: SAY SOMETHING TO PROVE YOU ARE LISTENING. Nasza szkoła: Prezentacje uczniów dotyczące tradycji związanych z obchodami Bożego Narodzenia i Wielkanocy Fotograficzne relacje z naszych wycieczek w

15 Jedna z uczennic tak napisała:
Warto dzielić się z uczniami własnej i partnerskich szkół swoimi przekonaniami. Niezwykle cenna jest także wymiana doświadczeń między nauczycielami oraz spotkania on-line i wymiany. Jedna z uczennic tak napisała: „Trzeba po takiej lekcji czy wycieczce oddać się rozmyślaniom i własnym refleksjom a nabytą wiedzę zatrzymać w sobie, bo kto wie, może w przyszłości wykiełkuje z niej coś dobrego…”

16 Dziękujemy za uwagę Kontakt: Anna Tobiacelli - zsosto@pol.pl


Pobierz ppt "„Education for Tolerance” Warszawa, ul. Polinezyjska 10a"

Podobne prezentacje


Reklamy Google