Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Ursynowscy seniorzy jako grupa szczególnie zagrożona uzależnieniami i prze­mocą domową, a uwarunkowania społeczne, kulturowe, ekonomiczne i psycholo­giczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Ursynowscy seniorzy jako grupa szczególnie zagrożona uzależnieniami i prze­mocą domową, a uwarunkowania społeczne, kulturowe, ekonomiczne i psycholo­giczne."— Zapis prezentacji:

1 1 Ursynowscy seniorzy jako grupa szczególnie zagrożona uzależnieniami i prze­mocą domową, a uwarunkowania społeczne, kulturowe, ekonomiczne i psycholo­giczne Prezentacja wyników badania zrealizowanego na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ursynów przez fundację Centrum Badania Opinii Społecznej

2 Informacje o badaniu Próba badawcza: próba kwotowa 500 mieszkańców dzielnicy Ursynów w wieku 55. lat i więcej Metodologia: Bezpośredni kwestionariuszowy wywiad ankieterski (face-to-face) realizowany w technice PAPI (Paper and Pencil Interview) Termin realizacji: październik-listopad 2012 roku Zleceniodawca: Urzędu Dzielnicy Ursynów Wykonawca: Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej

3 3 SYTUACJA MATERIALNA Struktura aktywności ekonomicznej

4 4 Które z wymienionych określeń najlepiej charakteryzuje sposób gospodarowania pieniędzmi w Pana(i) gospodarstwie domowym? Miesięczny dochód netto do 1000 zł11% 1001 do 2000 zł46% 2001 do 3000 zł27% Powyżej 3000 zł16% Średni miesięczny dochód netto wg grup wieku Indywidualny Na osobę w gospodarstwie domowym 55-59 lat2401 zł2090 zł 60-69 lat2269 zł2015 zł 70 i więcej lat1954 zł1753 zł Ogółem2238 zł1975 zł SYTUACJA MATERIALNA

5 5 Które z poniższych stwierdzeń wybrał(a)by Pan(i) jako najbardziej zgodne z obecną sytuacją finansową w Pana(i) gospodarstwie domowym? SYTUACJA MATERIALNA

6 6 Kto wchodzi w skład Pana(i) gospodarstwa domowego? Z kim obecnie Pan(i) mieszka? 65% 32% 2% 7% 8% 1% 23% Z żoną/ mężem Z córką/synem (dzieci) Z matką/ojcem Z zięciem/synową Z wnuczką/wnukiem (wnuki) Z siostrą/bratem (rodzeństwem) Z innymi osobami Mieszkam sam(a) SYTUACJA MATERIALNA

7 7 Liczba pokoleń zamieszkujących gospodarstwo domowe SYTUACJA MATERIALNA

8 8 Głównym źródłem utrzymania osób po 55. roku życia na Ursynowie jest emerytura (58%). Blisko co trzeci z badanych pracuje zarobkowo (34%). Przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym wynosi 1975 zł. Tylko 4% seniorów żyje według własnej opinii w biedzie. Większość ankietowanych nie obawia się pogorszenia sytuacji finansowej (52%). Przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie osób obawiających się ubóstwa wynosi 1334 zł. Większość badanych zamieszkuje ze swoim mężem/ partnerem bądź żoną/ partnerką (65%). Co trzeci senior mieszka ze swoimi dziećmi (32%), a mniej więcej co piąty (23%) mieszka samotnie. Średnia liczba osób w gospodarstwie domowym to 2.

9 9 Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) stan swojego zdrowia? Wiek Ogółem 55-59 lat60-69 lat70 i więcej lat Dobry55%38%28%41% Taki sobie - ani dobry, ani zły36%46%44%42% Zły10%16%29%17% STAN ZDROWIA

10 10 Czy choruje Pan(i) na jakąś przewlekłą chorobę? STAN ZDROWIA Czy uważa się Pan(i) za osobę dbającą o własne zdrowie?

11 11 Jak często wykonuje Pan(i) następujące czynności? Proszę powiedzieć, mniej więcej jak często: STAN ZDROWIA

12 12 Jak często wykonuje Pan(i) następujące czynności prozdrowotne i badania profilaktyczne? STAN ZDROWIA

13 13 Czy był(a)by Pan(i) zainteresowany(a) skorzystaniem z dodatkowych bezpłatnych badań profilaktycznych? STAN ZDROWIA TakNie Wiek 55-59 lat48%52% 60-69 lat50% 70 lat i więcej37%63% Płeć Mężczyzna39%61% Kobieta52%48%

14 14 Czy ogólnie rzecz biorąc, czuje się Pan(i) osamotniony(a) czy też nie? KONDYCJA PSYCHICZNA Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a)… Rejon badaniaWiekOdpowiedzi osób… Ogółem Ursynów Wysoki Ursynów Zielony 55-59 lat60-69 lat 70 lat i więcej mieszka­jących samotnie mieszka­jących z kimś Średnia ze swoich dzieci 4,644,654,80*4,584,554,384,71*4,64 ze swego małżeństwa 4,484,654,564,434,674,004,54*4,52 z dzielnicy zamieszkania 4,52*4,114,434,424,474,404,444,43 z przyjaciół i najbliższych znajomych 4,47*4,274,504,414,374,424,43 z warunków mieszkaniowych 4,144,184,094,104,294,174,14 ze swojej pracy zawodowej 4,063,793,744,17*4,75*4,38*3,923,99 z posiadanego wykształcenia i kwalifikacji 4,09*3,693,993,974,124,093,994,01 z materialnych warunków bytu 3,363,223,333,373,283,163,39*3,33 ze swojego zdrowia 3,30*3,043,59*3,19*2,863,063,30*3,24 ze swoich perspektyw na przyszłość 2,912,723,02*2,842,732,762,902,87 ze swoich własnych dochodów 2,93*2,472,902,822,782,822,84 Indeks satysfakcji3,85*3,663,883,783,773,693,85*3,81

15 15 Co szósty ankietowany ocenia źle swój stan zdrowia (17%), a najczęściej wyrażane jest przekonanie, że jest on taki sobie – ani dobry, ani zły (42%). Subiektywne poczucie dobrostanu zdrowotnego zmniejsza się wraz z wiekiem badanych. Co drugi mieszkaniec Ursynowa po 55. roku życia cierpi na choroby przewlekłe. Zdecydowana większość badanych (80%) uważa się za osoby dbające o własne zdrowie. Większość badanych nie uprawia sportu ani we własnym zakresie ani w formie zorganizowanej, a uczestnictwo w profesjonalnych treningach deklarują jedynie nieliczni. Dużą popularnością cieszą się spacery. Kawę codzienne pije 58% badanych, przy czym 16% wypija kilka filiżanek dziennie. Blisko siedmiu na dziesięciu badanych przyznaje, że miewa sytuacje stresowe z różną częstotliwością, a około połowie zdarza się niedosypiać lub jeść tuż przed snem. Blisko połowa (46%) wyraża zainteresowanie dodatkowymi badaniami profilaktycznymi, w pierwszej kolejności kardiologicznymi, na ostreoporozę i okulistycznymi. STAN ZDROWIA

16 16 Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy uczestniczył(a) Pan(i) w jakichś imprez kulturalnych i kulturalno-rozrywkowych organizowanych na Ursynowie? CZAS WOLNY I UCZESTNICTWO W ŻYCIU KULTURALNYM Wiek Średnia liczba godzin czasu wolnego w tygodniu (od poniedziałku do piątku) Średnia liczba godzin czasu wolnego w weekendy (sobota i niedziela) Od 55 do 59 lat4,506,45 Od 60 do 69 lat5,387,27 70 i więcej lat7,018,05

17 17 W jakich imprezach Pan(i) uczestniczył(a)? Odsetki badanych uczestniczących w imprezach kulturalnych i kulturalno-rozrywkowych na Ursynowie (n=170) Czego, jakich zajęć, propozycji brakuje Panu(i) najbardziej? Odsetki badanych oceniających źle ursynowską ofertę sposobów spędzania czasu wolnego i badanych niepotrafiących jej ocenić (n=257) CZAS WOLNY I UCZESTNICTWO W ŻYCIU KULTURALNYM

18 18 CZAS WOLNY I UCZESTNICTWO W ŻYCIU KULTURALNYM Przeciętnie badani dysponują blisko 6-cioma wolnymi godzinami w tygodniu i ponad 7-mioma w weekend. Ilość czasu wolnego wzrasta wraz z wiekiem seniorów. Co trzeci respondent (34%) uczestniczył w ciągu ostatnich 12. miesięcy w imprezie zorganizowanej na terenie dzielnicy. Największą popularnością cieszą się imprezy muzyczne oraz pikniki i festyny organizowane na wolnym powietrzu. Zajęcia sportowe i rekreacyjne (gimnastyka; zajęcia na pływalni; turystyka zorganizowana) były jednymi z najczęściej wymienianych oczekiwań przez osoby mające krytyczny stosunek do oferty spędzania czasu wolnego na Ursynowie.

19 19 Czy zna Pan(i) osoby w Pana(i) wieku, które mieszkają na Ursynowie i o których mógłby/mogłaby Pan(i) powiedzieć, że są uzależnione od: ZACHOWANIA RYZYKOWNE ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIAMI CHEMICZNYMI I BEHAWIORALNYMI

20 20 Czy zna Pan(i) osoby w Pana(i) wieku, które mieszkają na Ursynowie i o których mógłby/mogłaby Pan(i) powiedzieć, że są uzależnione A czy zna Pan(i) osoby w Pana(i) wieku, które mieszkają na Ursynowie i o których mógłby/mogłaby Pan(i) powiedzieć, że są uzależnione od Wiek respondenta Odsetek odpowiedzi twierdzących 55-59 lat60-69 lat70 i więcej lat - papierosów85%72%50% - alkoholu56%48%28% - leków przeciwbólowych, uspokajających, nasennych14%10%12% - gier na pieniądze15%7% - komputera19%15% Wiek respondenta ZACHOWANIA RYZYKOWNE ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIAMI CHEMICZNYMI I BEHAWIORALNYMI Nie zna takiej osoby w swoim wieku

21 21 Jak ocenia Pan(i) skuteczność działań profilaktycznych skierowanych do osób zagrożonych uzależnieniami? ZACHOWANIA RYZYKOWNE ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIAMI CHEMICZNYMI I BEHAWIORALNYMI Średnia na skali od 1 w ogóle nieskuteczne do 7 – bardzo skuteczne (w całej badanej grupie)

22 22 Mniej więcej jak często zdarza się Panu(i): ZACHOWANIA RYZYKOWNE ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIAMI CHEMICZNYMI I BEHAWIORALNYMI

23 23 A mniej więcej jak często zdarza się Panu(i)…* pić alkoholpalić papierosy spędzać czas wolny przed komputerem zażywać leki przeciwbólowe, uspokajające lub nasenne grać w gry na pieniądze Płeć Mężczyźni3,16*1,972,861,951,71 Kobiety2,571,882,612,61*1,56 Wiek 55-59 lat3,04*2,13*3,38*2,331,81* 60-69 lat2,91*2,06*2,73*2,381,64* 70 i więcej lat2,391,371,792,171,36 Wykształcenie Poniżej średniego2,461,931,642,581,71 Średnie2,741,962,60*2,371,63 Wyższe3,07*1,873,27*2,161,60 Ocena własnych war. mater. Złe2,622,34*2,152,65*1,64 Średnie2,721,772,692,331,64 Dobre3,07*1,913,04*2,151,61 Dochody na rękę Do 1450 zł 2,341,751,952,721,54 1451-2000 2,72*1,802,182,301,74 2000 zł > 3,12*1,803,43*2,461,75 Ursynów… Wysoki2,842,002,792,331,71 Zielony2,771,612,462,291,32 Ocena stanu zdrowia Dobry3,14*2,123,12*2,001,66 Taki sobie2,82*1,802,66*2,39*1,68 Zły2,121,721,922,92*1,45 Dbanie o zdrowie Tak2,841,812,732,381,64 Nie2,772,68*2,632,081,46 Trudno powiedzieć2,781,392,701,961,87 Poczucie osamotnienia Tak2,621,752,272,95*1,57 Nie2,881,952,802,201,64 Trudno powiedzieć2,402,602,402,201,60 Deklarowane problemy w życiu codziennym Tak2,041,672,003,02*1,36 Nie2,91*1,952,79*2,251,66 Praca zarobkowa Tak3,25*2,113,26*2,191,84* Nie2,601,822,432,391,51 ZACHOWANIA RYZYKOWNE ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIAMI CHEMICZNYMI I BEHAWIORALNYMI

24 24 Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a)… A mniej więcej jak często zdarza się Panu(i) zażywać leki przeciwbólowe? - ze swoich perspektyw na przyszłość -,210** - ze swoich dzieci -,052 - ze swego małżeństwa -,194** - z dzielnicy zamieszkania -,121** - z przyjaciół i najbliższych znajomych -,103* - z warunków mieszkaniowych -,083 - ze swojej pracy zawodowej -,029 - z posiadanego wykształcenia i kwalifikacji -,145** - z materialnych warunków bytu -,131** - ze swojego zdrowia -,187** - ze swoich własnych dochodów -,099* Indeks satysfakcji -,202** *. Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie). **. Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). A mniej więcej jak często zdarza się Panu(i): - palić papierosy- spędzać czas wolny przed komputerem - zażywać leki przeciwbólowe, uspokajające lub nasenne - grać w gry na pieniądze - pić alkohol,104*,192**,011,177** - palić papierosy,074-,017,082 - spędzać czas wolny przed komputerem,117**,151** - zażywać leki przeciwbólowe, uspokajające lub nasenne,110* *. Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie). **. Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). ZACHOWANIA RYZYKOWNE ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIAMI CHEMICZNYMI I BEHAWIORALNYMI

25 25 Występowanie symptomów uzależnienia ZACHOWANIA RYZYKOWNE ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIAMI CHEMICZNYMI I BEHAWIORALNYMI 10% 67% 3% 10% 2% 7% 47% 1% 8% 1% 8% 39% 0% 5% 1% 3% 45% 1% 5% 1% alkohol papierosy leki komputer gry na pieniądze alkohol papierosy leki komputer gry na pieniądze alkohol papierosy leki komputer gry na pieniądze alkohol papierosy leki komputer gry na pieniądze Konieczność ograniczenia Uwagi ze strony otoczenia dotyczące nałogu Wyrzuty sumienia Priorytetowy charakter nałogu

26 26 Indeks uzależnienia od: Wartość indeksu Nie dotyczy,001,002,003,004,00 - alkoholu76%4%2%3%2%13% - papierosów15%6%9%11%12%47% - leków75%1% 0% 22% - komputera56%3%5%2%0%34% - hazardu37%1%0% 62% Indeks uzależnienia od: 2% 3% 5% 87% 23% 20% 17% 11% 29% 0% 1% 2% 97% 1% 2% 7% 4% 86% 0% 1% 2% 96% 4321043210432104321043210 alkoholupapierosówlekówkomputerahazardu ZACHOWANIA RYZYKOWNE ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIAMI CHEMICZNYMI I BEHAWIORALNYMI

27 27 Występowanie objawów uzależnienia ZACHOWANIA RYZYKOWNE ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIAMI CHEMICZNYMI I BEHAWIORALNYMI

28 28 Odsetki ankietowanych cechujących się podwyższonym ryzykiem uzależnienia ZACHOWANIA RYZYKOWNE ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIAMI CHEMICZNYMI I BEHAWIORALNYMI 23% 20% 14% 26% 14% 26% 17% 20% 27% 18% 22% 10% 18% 21% 18% 30% 17% 21% 19% 20% 23% 17% 55-59 lat 60-69 lat 70 i więcej lat Mężczyźni Kobiety Podstawowe i zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe Złe Średnie Dobre Ursynów Wysoki Ursynów Zielony Dobry Taki sobie Zły Tak Nie Trudno powiedzieć Tak Nie Trudno powiedzieć Tak Nie Wiek Płeć Wykształcenie Ocena własnych warunków materialnych Ocena stanu zdrowia Dbanie o zdrowie Poczucie osamotnienia Praca zarobkowa Rejon badania

29 29 ZACHOWANIA RYZYKOWNE ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIAMI CHEMICZNYMI I BEHAWIORALNYMI 71% respondentów deklaruje, że zna osoby uzależnione od papierosów, 46% - od alkoholu, 16% - od komputera, 11% - od leków przeciw-bólowych uspakajających lub nasennych, a 9% - od gier na pieniądze. Blisko trzech na dziesięciu badanych (28%) codziennie spędza swój wolny czas przed komputerem, a co piąty z tą częstotliwością pali papierosy (21%). 19% badanych co najmniej raz w tygodniu zażywa leki przeciw-bólowe, nasenne lub uspokajające. Blisko co czwarty z badanych (23%) pije alkohol minimum raz w tygodniu. Co czternasty respondent z pewną regularnością (co najmniej raz w tygodniu) grywa w gry na pieniądze (7%). Objawy nałogu pojawiały się u 71% palaczy, 13% osób pijących alkohol, 14% badanych korzystających z komputera, 4% badanych grających na pieniądze i 3% zażywających leki

30 30 ZACHOWANIA RYZYKOWNE ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIAMI CHEMICZNYMI I BEHAWIORALNYMI Na ogół z większą częstotliwością zachowania ryzykowne podejmują mężczyźni, oraz najmłodsi seniorzy, którzy nie przekroczyli 59. roku życia. Zachowania ryzykowne mają tendencję do współwystępowania. Generują się wzajemnie. Występowanie niepokojących symptomów w stopniu kwalifikującym do grupy podwyższonego ryzyka uzależnienia częściej notowaliśmy wśród najmłodszych seniorów, osób o wykształceniu niższym niż średnie, źle oceniających swoje dochody i lekceważących swój stan zdrowia. Bardziej narażeni na uzależnienia są mężczyźni oraz osoby aktywne zawodowo. Profilaktyka powinna obejmować w pierwszej kolejności uzależnienia takie jak alkoholizm, nikotynizm i kompulsywne korzystanie z komputera. Rekomenduje się prowadzenie działań w zakresie zmniejszania skali występowania zjawiska uzależnień dwutorowo – po pierwsze działaniami profilaktycznymi należy objąć osoby, które często podejmują zachowania ryzykowne. Po drugie pomoc powinna być skierowana do osób, u których pojawiały się pewne symptomy uzależnienia kwalifikujące do grupy podwyższonego ryzyka. W ramach działań profilaktycznych skierowanych do osób zagrożonych uzależnieniami rekomenduje się rozpowszechnienie wiedzy o negatywnych konsekwencjach nałogów behawioralnych (w tym uzależnienia od komputera), oraz aktywne przeciwdziałanie uzależnieniom tradycyjnym poprzez organizowanie spotkań z osobami mającymi problemy z nałogiem, działalność poradni specjalistycznych oraz zajęcia warsztatowe.

31 31 Czy, według Pana(i), na terenie Ursynowa w sposób zauważalny występują następujące zjawiska: PRZEMOC DOMOWA

32 32 Jaki procent mieszkańców dzielnicy powyżej 55 roku życia doświadcza, Pana(i) zdaniem, przemocy domowej, fizycznej bądź psychicznej? ŚredniaMedianaModalna Odchylenie standardowe MinimumMaximum Ogółem16,7310,01015,049170 Płeć Mężczyzna16,6410,01016,045170 Kobieta16,8110,01014,416260 Wykształcenie Poniżej średniego18,7110,01016,650360 Średnie14,1910,0513,027150 Wyższe18,1510,01016,080270 PRZEMOC DOMOWA

33 33 Czy na terenie swojej dzielnicy zna Pan(i) osobiście bądź z widzenia kobiety w średnim wieku bądź starsze, o których Pan(i) wie, że są okrutnie traktowane przez męża/partnera? Czy na terenie swojej dzielnicy zna Pan(i) osobiście bądź z widzenia kobiety w średnim wieku bądź starsze, o których Pan(i) wie, że są okrutnie traktowane przez dorosłe dzieci? Czy na terenie swojej dzielnicy zna Pan(i) osobiście bądź z widzenia mężczyzn w średnim wieku bądź starszych, o których Pan(i) wie, że są okrutnie traktowani przez żonę/partnerkę? Czy na terenie swojej dzielnicy zna Pan(i) osobiście bądź z widzenia mężczyzn w średnim wieku bądź starszych, o których Pan(i) wie, że są okrutnie traktowani przez dorosłe dzieci? Czy na terenie swojej dzielnicy zna Pan(i) osobiście bądź z widzenia osoby w średnim wieku bądź starsze, o których Pan(i) wie, że są okrutnie traktowane? 91%9% 94% 6%96%4%96%4% 88% 12% Nie zna ani jednejZna przynajmniej jedną PRZEMOC DOMOWA

34 34 Czy, Pana(i) zdaniem, potrzebne są działania ze strony Urzędu Dzielnicy Ursynów skierowane na zmniejszenie na terenie dzielnicy zjawiska przemocy domowej wobec osób po 55 roku życia? Czy na terenie swojej dzielnicy zna Pan(i) osobiście bądź z widzenia osoby w średnim wieku bądź starsze, o których Pan(i) wie, że są okrutnie traktowane? Czy, Pana(i) zdaniem, potrzebne są działania ze strony Urzędu Dzielnicy Ursynów skierowane na zmniejszenie na terenie dzielnicy zjawiska przemocy domowej wobec osób po 55 roku życia? TakNie Nie zna ani jednej wymienionej sytuacji27%73% Zna przynajmniej jedną wymienioną sytuację59%41% PRZEMOC DOMOWA

35 35 Jakie działania byłyby najskuteczniejsze? Poradnictwo specjalistyczne z zakresu psychologii i prawa24% Większe zaangażowanie policji15% Większe zaangażowanie Urzędu w zbieranie informacji o sytuacji mieszkańców13% Uświadamiające działania profilaktyczne dot. zjawiska przemocy12% Zaangażowanie Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS)10% Większe zaangażowanie Straży Miejskiej9% Informowanie w lokalnych mediach o zjawisku przemocy i możliwych formach pomocy8% Zmiany obowiązujących rozwiązań prawnych7% Utworzenie punktu w którym można zgłosić przemoc6% Odseparowanie sprawców przemocy od ofiar6% Programy pomocowe (pomoc materialnej, socjalna, mediacje)5% Organizowanie miejsc w których starsze osoby mogą spędzać czas3% Ogólne sformułowania nt zaangażowania urzędu3% Utworzenie linii telefoniczna/ numer dla osób doznających przemocy2% Współpraca z kościołem2% Większe zaangażowanie wymiaru sprawiedliwości (w tym prokuratury)2% Odpowiedzi nie na temat3% Trudno powiedzieć12% Odpowiadali respondenci, którzy uważali, że potrzebne są działania ze strony Urzędu Dzielnicy skierowane na zmniejszenie na terenie dzielnicy zjawiska przemocy domowej wobec osób po 55 roku życia PRZEMOC DOMOWA

36 36 Odsetki badanych, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy doświadczyli danej formy przemocy od osób bliskich Odsetki badanych, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy doświadczyli przemocy od danej kategorii bliskich PRZEMOC DOMOWA 7% 5% 2% 1% 0% 1% 3% 2% 1% 0% 1% 0% wyzwiska, przekleństwa ośmieszanie, poniżanie groźby, zastraszanie popychanie, szarpanie biciezabieranie pieniędzy, szantaż finansowy ograniczanie kontaktów ze znajomymi, rodziną przynajmniej razkilkakrotnie 7% 2% 1% przynajmniej razkilkakrotnie Żona/mąż, partner/partnerka Syn/córkaInna osoba bliska z gospodarstwa domowego, lub niemieszkająca z respondentem

37 37 Odsetki badanych, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przynajmniej raz doświadczyli przemocy PRZEMOC DOMOWA 9% 10% 9% 14% 6% 13% 8% 9% 16% 8% 10% 8% 23% Ogółem Płeć Mężczyźni Kobiety Wykształcenie Podstawowe Zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe Ocena własnych warunków materialnych Złe Średnie Dobre Spożywanie alkoholu Kilka razy w tygodniu, lub częściej Kilka razy w miesiącu Kilka razy w roku (nie rzadziej niż raz na rok) Raz na kilka lat, lub nigdy Symptomy nadużywania alkoholu Brak Jeden lub więcej

38 38 Średnia wartość indeksu poczucia bezpieczeństwa Badani, którzy: poczucie bezpieczeństwo w domu / mieszkaniu poczucie bezpieczeństwo w okolicy domu / bloku poczucie bezpieczeństwo na terenie Ursynowa poczucie bezpieczeństwo na terenie Warszawy poczucie bezpieczeństwo ogółem nie zetknęli się z przemocą ze strony bliskich 3,753,523,252,943,38 zetknęli się z przemocą ze strony bliskich 3,493,343,112,823,20 Badani ogółem 3,733,513,242,933,36 PRZEMOC DOMOWA

39 39 PRZEMOC DOMOWA Percepcja skali występowania zjawiska przemocy domowej jest słaba. Większość badanych nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, czy na Ursynowie występuje przemoc domowa, ani nie potrafi oszacować skali występowania zjawiska. W ciągu ostatnich 12 miesięcy ofiarą przemocy była blisko co dziesiąta (9%) mieszkająca na Ursynowie osoba po 55. roku życia. W przypadku 4% badanych agresja miała charakter powtarzalny. 7% badanych doświadczyło agresji werbalnej, 5% było poniżanych lub ośmieszanych, 2% usłyszało pod swoim adresem groźby. Nieliczni (po 1%) doświadczyli przemocy ekonomicznej lub ograniczano im kontakt z rodziną czy najbliższymi, a 0,4% doświadczyło przemocy fizycznej. Bardziej narażone na przemoc są osoby znajdujące się w gorszej sytuacji materialnej oraz takie w których środowisku występuje alkohol. Czynnikiem ryzyka jest zarówno nadużywanie alkoholu przez sprawcę jak i ofiarę przemocy, co może być czynnikiem generującym agresję otoczenia. Przemoc pojawia się również w afekcie podczas kłótni rodzinnych, niekiedy na tle mieszkaniowym, czy finansowym. Czynnikiem generującym zjawisko jest też frustracja powodowana ciężką sytuacją materialną lub bezrobociem.

40 40 www.cbos.pl


Pobierz ppt "1 Ursynowscy seniorzy jako grupa szczególnie zagrożona uzależnieniami i prze­mocą domową, a uwarunkowania społeczne, kulturowe, ekonomiczne i psycholo­giczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google