Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ursynowscy seniorzy jako grupa szczególnie zagrożona uzależnieniami i prze­mocą domową, a uwarunkowania społeczne, kulturowe, ekonomiczne i psycholo­giczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ursynowscy seniorzy jako grupa szczególnie zagrożona uzależnieniami i prze­mocą domową, a uwarunkowania społeczne, kulturowe, ekonomiczne i psycholo­giczne."— Zapis prezentacji:

1 Ursynowscy seniorzy jako grupa szczególnie zagrożona uzależnieniami i prze­mocą domową, a uwarunkowania społeczne, kulturowe, ekonomiczne i psycholo­giczne Prezentacja wyników badania zrealizowanego na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ursynów przez fundację Centrum Badania Opinii Społecznej 1

2 Informacje o badaniu Próba badawcza: próba kwotowa 500 mieszkańców dzielnicy Ursynów w wieku 55. lat i więcej Metodologia: Bezpośredni kwestionariuszowy wywiad ankieterski (face-to-face) realizowany w technice PAPI (Paper and Pencil Interview) Termin realizacji: październik-listopad 2012 roku Zleceniodawca: Urzędu Dzielnicy Ursynów Wykonawca: Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej

3 Struktura aktywności ekonomicznej
SYTUACJA MATERIALNA Struktura aktywności ekonomicznej 3

4 SYTUACJA MATERIALNA Które z wymienionych określeń najlepiej charakteryzuje sposób gospodarowania pieniędzmi w Pana(i) gospodarstwie domowym? Miesięczny dochód netto do 1000 zł 11% 1001 do 2000 zł 46% 2001 do 3000 zł 27% Powyżej 3000 zł 16% Średni miesięczny dochód netto wg grup wieku Indywidualny Na osobę w gospodarstwie domowym 55-59 lat 2401 zł 2090 zł 60-69 lat 2269 zł 2015 zł 70 i więcej lat 1954 zł 1753 zł Ogółem 2238 zł 1975 zł

5 SYTUACJA MATERIALNA Które z poniższych stwierdzeń wybrał(a)by Pan(i) jako najbardziej zgodne z obecną sytuacją finansową w Pana(i) gospodarstwie domowym?

6 Z córką/synem (dzieci)
SYTUACJA MATERIALNA Kto wchodzi w skład Pana(i) gospodarstwa domowego? Z kim obecnie Pan(i) mieszka? 65% 32% 2% 7% 8% 1% 23% Z żoną/ mężem Z córką/synem (dzieci) Z matką/ojcem Z zięciem/synową Z wnuczką/wnukiem (wnuki) Z siostrą/bratem (rodzeństwem) Z innymi osobami Mieszkam sam(a)

7 Liczba pokoleń zamieszkujących gospodarstwo domowe
SYTUACJA MATERIALNA Liczba pokoleń zamieszkujących gospodarstwo domowe

8 Przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym wynosi 1975 zł.
SYTUACJA MATERIALNA Głównym źródłem utrzymania osób po 55. roku życia na Ursynowie jest emerytura (58%). Blisko co trzeci z badanych pracuje zarobkowo (34%). Przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym wynosi 1975 zł. Tylko 4% seniorów żyje według własnej opinii w biedzie. Większość ankietowanych nie obawia się pogorszenia sytuacji finansowej (52%). Przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie osób obawiających się ubóstwa wynosi 1334 zł. Większość badanych zamieszkuje ze swoim mężem/ partnerem bądź żoną/ partnerką (65%). Co trzeci senior mieszka ze swoimi dziećmi (32%), a mniej więcej co piąty (23%) mieszka samotnie. Średnia liczba osób w gospodarstwie domowym to 2.

9 Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) stan swojego zdrowia?
STAN ZDROWIA Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) stan swojego zdrowia? Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) stan swojego zdrowia? Wiek Ogółem 55-59 lat 60-69 lat 70 i więcej lat Dobry 55% 38% 28% 41% Taki sobie - ani dobry, ani zły 36% 46% 44% 42% Zły 10% 16% 29% 17%

10 Czy choruje Pan(i) na jakąś przewlekłą chorobę?
STAN ZDROWIA Czy choruje Pan(i) na jakąś przewlekłą chorobę? Czy uważa się Pan(i) za osobę dbającą o własne zdrowie?

11 Jak często wykonuje Pan(i) następujące czynności?
STAN ZDROWIA Jak często wykonuje Pan(i) następujące czynności? Proszę powiedzieć, mniej więcej jak często:

12 STAN ZDROWIA Jak często wykonuje Pan(i) następujące czynności prozdrowotne i badania profilaktyczne?

13 STAN ZDROWIA Czy był(a)by Pan(i) zainteresowany(a) skorzystaniem z dodatkowych bezpłatnych badań profilaktycznych? Tak Nie Wiek 55-59 lat 48% 52% 60-69 lat 50% 70 lat i więcej 37% 63% Płeć Mężczyzna 39% 61% Kobieta

14 Czy ogólnie rzecz biorąc, czuje się Pan(i) osamotniony(a) czy też nie?
KONDYCJA PSYCHICZNA Czy ogólnie rzecz biorąc, czuje się Pan(i) osamotniony(a) czy też nie? Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a)… Rejon badania Wiek Odpowiedzi osób… Ogółem Ursynów Wysoki Ursynów Zielony 55-59 lat 60-69 lat 70 lat i więcej mieszka­jących samotnie mieszka­jących z kimś Średnia ze swoich dzieci 4,64 4,65 4,80* 4,58 4,55 4,38 4,71* ze swego małżeństwa 4,48 4,56 4,43 4,67 4,00 4,54* 4,52 z dzielnicy zamieszkania 4,52* 4,11 4,42 4,47 4,40 4,44 z przyjaciół i najbliższych znajomych 4,47* 4,27 4,50 4,41 4,37 z warunków mieszkaniowych 4,14 4,18 4,09 4,10 4,29 4,17 ze swojej pracy zawodowej 4,06 3,79 3,74 4,17* 4,75* 4,38* 3,92 3,99 z posiadanego wykształcenia i kwalifikacji 4,09* 3,69 3,97 4,12 4,01 z materialnych warunków bytu 3,36 3,22 3,33 3,37 3,28 3,16 3,39* ze swojego zdrowia 3,30* 3,04 3,59* 3,19* 2,86 3,06 3,24 ze swoich perspektyw na przyszłość 2,91 2,72 3,02* 2,84 2,73 2,76 2,90 2,87 ze swoich własnych dochodów 2,93* 2,47 2,82 2,78 Indeks satysfakcji 3,85* 3,66 3,88 3,78 3,77 3,81

15 STAN ZDROWIA Co szósty ankietowany ocenia źle swój stan zdrowia (17%), a najczęściej wyrażane jest przekonanie, że jest on taki sobie – ani dobry, ani zły (42%). Subiektywne poczucie dobrostanu zdrowotnego zmniejsza się wraz z wiekiem badanych. Co drugi mieszkaniec Ursynowa po 55. roku życia cierpi na choroby przewlekłe. Zdecydowana większość badanych (80%) uważa się za osoby dbające o własne zdrowie. Większość badanych nie uprawia sportu ani we własnym zakresie ani w formie zorganizowanej, a uczestnictwo w profesjonalnych treningach deklarują jedynie nieliczni. Dużą popularnością cieszą się spacery. Kawę codzienne pije 58% badanych, przy czym 16% wypija kilka filiżanek dziennie. Blisko siedmiu na dziesięciu badanych przyznaje, że miewa sytuacje stresowe z różną częstotliwością, a około połowie zdarza się niedosypiać lub jeść tuż przed snem. Blisko połowa (46%) wyraża zainteresowanie dodatkowymi badaniami profilaktycznymi, w pierwszej kolejności kardiologicznymi, na ostreoporozę i okulistycznymi.

16 CZAS WOLNY I UCZESTNICTWO W ŻYCIU KULTURALNYM
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy uczestniczył(a) Pan(i) w jakichś imprez kulturalnych i kulturalno-rozrywkowych organizowanych na Ursynowie? Wiek Średnia liczba godzin czasu wolnego w tygodniu (od poniedziałku do piątku) Średnia liczba godzin czasu wolnego w weekendy (sobota i niedziela) Od 55 do 59 lat 4,50 6,45 Od 60 do 69 lat 5,38 7,27 70 i więcej lat 7,01 8,05

17 W jakich imprezach Pan(i) uczestniczył(a)?
CZAS WOLNY I UCZESTNICTWO W ŻYCIU KULTURALNYM W jakich imprezach Pan(i) uczestniczył(a)? Czego, jakich zajęć, propozycji brakuje Panu(i) najbardziej? Odsetki badanych uczestniczących w imprezach kulturalnych i kulturalno-rozrywkowych na Ursynowie (n=170) Odsetki badanych oceniających źle ursynowską ofertę sposobów spędzania czasu wolnego i badanych niepotrafiących jej ocenić (n=257)

18 CZAS WOLNY I UCZESTNICTWO W ŻYCIU KULTURALNYM
Przeciętnie badani dysponują blisko 6-cioma wolnymi godzinami w tygodniu i ponad 7-mioma w weekend. Ilość czasu wolnego wzrasta wraz z wiekiem seniorów. Co trzeci respondent (34%) uczestniczył w ciągu ostatnich 12. miesięcy w imprezie zorganizowanej na terenie dzielnicy. Największą popularnością cieszą się imprezy muzyczne oraz pikniki i festyny organizowane na wolnym powietrzu. Zajęcia sportowe i rekreacyjne (gimnastyka; zajęcia na pływalni; turystyka zorganizowana) były jednymi z najczęściej wymienianych oczekiwań przez osoby mające krytyczny stosunek do oferty spędzania czasu wolnego na Ursynowie.

19 ZACHOWANIA RYZYKOWNE ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIAMI CHEMICZNYMI I BEHAWIORALNYMI
Czy zna Pan(i) osoby w Pana(i) wieku, które mieszkają na Ursynowie i o których mógłby/mogłaby Pan(i) powiedzieć, że są uzależnione od:

20 Odsetek odpowiedzi twierdzących
ZACHOWANIA RYZYKOWNE ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIAMI CHEMICZNYMI I BEHAWIORALNYMI A czy zna Pan(i) osoby w Pana(i) wieku, które mieszkają na Ursynowie i o których mógłby/mogłaby Pan(i) powiedzieć, że są uzależnione od Wiek respondenta Odsetek odpowiedzi twierdzących 55-59 lat 60-69 lat 70 i więcej lat papierosów 85% 72% 50% alkoholu 56% 48% 28% - leków przeciwbólowych, uspokajających, nasennych 14% 10% 12% - gier na pieniądze 15% 7% - komputera 19% Czy zna Pan(i) osoby w Pana(i) wieku, które mieszkają na Ursynowie i o których mógłby/mogłaby Pan(i) powiedzieć, że są uzależnione Nie zna takiej osoby w swoim wieku Wiek respondenta

21 ZACHOWANIA RYZYKOWNE ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIAMI CHEMICZNYMI I BEHAWIORALNYMI
Jak ocenia Pan(i) skuteczność działań profilaktycznych skierowanych do osób zagrożonych uzależnieniami? Średnia na skali od 1 w ogóle nieskuteczne do 7 – bardzo skuteczne (w całej badanej grupie)

22 Mniej więcej jak często zdarza się Panu(i):
ZACHOWANIA RYZYKOWNE ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIAMI CHEMICZNYMI I BEHAWIORALNYMI Mniej więcej jak często zdarza się Panu(i):

23 A mniej więcej jak często zdarza się Panu(i)…*
ZACHOWANIA RYZYKOWNE ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIAMI CHEMICZNYMI I BEHAWIORALNYMI A mniej więcej jak często zdarza się Panu(i)…* pić alkohol palić papierosy spędzać czas wolny przed komputerem zażywać leki przeciwbólowe, uspokajające lub nasenne grać w gry na pieniądze Płeć Mężczyźni 3,16* 1,97 2,86 1,95 1,71 Kobiety 2,57 1,88 2,61 2,61* 1,56 Wiek 55-59 lat 3,04* 2,13* 3,38* 2,33 1,81* 60-69 lat 2,91* 2,06* 2,73* 2,38 1,64* 70 i więcej lat 2,39 1,37 1,79 2,17 1,36 Wykształcenie Poniżej średniego 2,46 1,93 1,64 2,58 Średnie 2,74 1,96 2,60* 2,37 1,63 Wyższe 3,07* 1,87 3,27* 2,16 1,60 Ocena własnych war. mater. Złe 2,62 2,34* 2,15 2,65* 2,72 1,77 2,69 Dobre 1,91 1,61 Dochody „na rękę” Do 1450 zł 2,34 1,75 1,54 2,72* 1,80 2,18 2,30 1,74 2000 zł > 3,12* 3,43* Ursynów… Wysoki 2,84 2,00 2,79 Zielony 2,77 2,29 1,32 Ocena stanu zdrowia Dobry 3,14* 2,12 1,66 Taki sobie 2,82* 2,66* 2,39* 1,68 Zły 1,72 1,92 2,92* 1,45 Dbanie o zdrowie Tak 1,81 2,73 Nie 2,68* 2,63 2,08 1,46 Trudno powiedzieć 2,78 1,39 2,70 Poczucie osamotnienia 2,27 2,95* 1,57 2,88 2,80 2,20 2,40 2,60 Deklarowane problemy w życiu codziennym 2,04 1,67 3,02* 2,79* 2,25 Praca zarobkowa 3,25* 2,11 3,26* 2,19 1,84* 1,82 2,43 1,51

24 Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a)…
ZACHOWANIA RYZYKOWNE ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIAMI CHEMICZNYMI I BEHAWIORALNYMI Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a)… A mniej więcej jak często zdarza się Panu(i) zażywać leki przeciwbólowe? - ze swoich perspektyw na przyszłość -,210** - ze swoich dzieci -,052 - ze swego małżeństwa -,194** - z dzielnicy zamieszkania -,121** - z przyjaciół i najbliższych znajomych -,103* - z warunków mieszkaniowych -,083 - ze swojej pracy zawodowej -,029 - z posiadanego wykształcenia i kwalifikacji -,145** - z materialnych warunków bytu -,131** - ze swojego zdrowia -,187** - ze swoich własnych dochodów -,099* Indeks satysfakcji -,202** *. Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie). **. Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). A mniej więcej jak często zdarza się Panu(i): - palić papierosy - spędzać czas wolny przed komputerem - zażywać leki przeciwbólowe, uspokajające lub nasenne - grać w gry na pieniądze - pić alkohol ,104* ,192** ,011 ,177** ,074 -,017 ,082 ,117** ,151** ,110* *. Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie). **. Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie).

25 Występowanie symptomów uzależnienia
ZACHOWANIA RYZYKOWNE ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIAMI CHEMICZNYMI I BEHAWIORALNYMI Występowanie symptomów uzależnienia 10% 67% 3% 2% 7% 47% 1% 8% 39% 0% 5% 45% alkohol papierosy leki komputer gry na pieniądze Konieczność ograniczenia Uwagi ze strony otoczenia dotyczące nałogu Wyrzuty sumienia Priorytetowy charakter nałogu

26 Indeks uzależnienia od:
ZACHOWANIA RYZYKOWNE ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIAMI CHEMICZNYMI I BEHAWIORALNYMI Indeks uzależnienia od: Wartość indeksu Nie dotyczy ,00 1,00 2,00 3,00 4,00 - alkoholu 76% 4% 2% 3% 13% - papierosów 15% 6% 9% 11% 12% 47% - leków 75% 1% 0% 22% - komputera 56% 5% 34% - hazardu 37% 62% Indeks uzależnienia od: 2% 3% 5% 87% 23% 20% 17% 11% 29% 0% 1% 97% 7% 4% 86% 96% 4 3 2 1 alkoholu papierosów leków komputera hazardu

27 Występowanie objawów uzależnienia
ZACHOWANIA RYZYKOWNE ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIAMI CHEMICZNYMI I BEHAWIORALNYMI Występowanie objawów uzależnienia

28 ZACHOWANIA RYZYKOWNE ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIAMI CHEMICZNYMI I BEHAWIORALNYMI
Odsetki ankietowanych cechujących się podwyższonym ryzykiem uzależnienia 23% 20% 14% 26% 17% 27% 18% 22% 10% 21% 30% 19% 55-59 lat 60-69 lat 70 i więcej lat Mężczyźni Kobiety Podstawowe i zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe Złe Dobre Ursynów Wysoki Ursynów Zielony Dobry Taki sobie Zły Tak Nie Trudno powiedzieć Wiek Płeć Wykształcenie Ocena własnych warunków materialnych Ocena stanu zdrowia Dbanie o zdrowie Poczucie osamotnienia Praca zarobkowa Rejon badania

29 ZACHOWANIA RYZYKOWNE ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIAMI CHEMICZNYMI I BEHAWIORALNYMI
71% respondentów deklaruje, że zna osoby uzależnione od papierosów, 46% - od alkoholu, 16% - od komputera, 11% - od leków przeciw-bólowych uspakajających lub nasennych, a 9% - od gier na pieniądze. Blisko trzech na dziesięciu badanych (28%) codziennie spędza swój wolny czas przed komputerem, a co piąty z tą częstotliwością pali papierosy (21%). 19% badanych co najmniej raz w tygodniu zażywa leki przeciw-bólowe, nasenne lub uspokajające. Blisko co czwarty z badanych (23%) pije alkohol minimum raz w tygodniu. Co czternasty respondent z pewną regularnością (co najmniej raz w tygodniu) grywa w gry na pieniądze (7%). Objawy nałogu pojawiały się u 71% palaczy, 13% osób pijących alkohol, 14% badanych korzystających z komputera, 4% badanych grających na pieniądze i 3% zażywających leki

30 ZACHOWANIA RYZYKOWNE ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIAMI CHEMICZNYMI I BEHAWIORALNYMI
Na ogół z większą częstotliwością zachowania ryzykowne podejmują mężczyźni, oraz najmłodsi seniorzy, którzy nie przekroczyli 59. roku życia. Zachowania ryzykowne mają tendencję do współwystępowania. Generują się wzajemnie. Występowanie niepokojących symptomów w stopniu kwalifikującym do grupy podwyższonego ryzyka uzależnienia częściej notowaliśmy wśród najmłodszych seniorów, osób o wykształceniu niższym niż średnie, źle oceniających swoje dochody i lekceważących swój stan zdrowia. Bardziej narażeni na uzależnienia są mężczyźni oraz osoby aktywne zawodowo. Profilaktyka powinna obejmować w pierwszej kolejności uzależnienia takie jak alkoholizm, nikotynizm i kompulsywne korzystanie z komputera. Rekomenduje się prowadzenie działań w zakresie zmniejszania skali występowania zjawiska uzależnień dwutorowo – po pierwsze działaniami profilaktycznymi należy objąć osoby, które często podejmują zachowania ryzykowne. Po drugie pomoc powinna być skierowana do osób, u których pojawiały się pewne symptomy uzależnienia kwalifikujące do grupy podwyższonego ryzyka. W ramach działań profilaktycznych skierowanych do osób zagrożonych uzależnieniami rekomenduje się rozpowszechnienie wiedzy o negatywnych konsekwencjach nałogów behawioralnych (w tym uzależnienia od komputera), oraz aktywne przeciwdziałanie uzależnieniom „tradycyjnym” poprzez organizowanie spotkań z osobami mającymi problemy z nałogiem, działalność poradni specjalistycznych oraz zajęcia warsztatowe.

31 chuligaństwo/wandalizm
PRZEMOC DOMOWA Czy, według Pana(i), na terenie Ursynowa w sposób zauważalny występują następujące zjawiska: 24 21 17 23 22 11 4 3 2 33 34 26 19 7 5 28 29 27 41 25 13 14 30 8 9 15 39 38 (w procentach) bezdomność chuligaństwo/wandalizm złodziejstwo alkoholizm dorosłych alkoholizm młodzieży narkomania przemoc domowa w stosunku do dorosłych do dzieci Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć bandytyzm

32 Odchylenie standardowe
PRZEMOC DOMOWA Jaki procent mieszkańców dzielnicy powyżej 55 roku życia doświadcza, Pana(i) zdaniem, przemocy domowej, fizycznej bądź psychicznej? Średnia Mediana Modalna Odchylenie standardowe Minimum Maximum Ogółem 16,73 10,0 10 15,049 1 70 Płeć Mężczyzna 16,64 16,045 Kobieta 16,81 14,416 2 60 Wykształcenie Poniżej średniego 18,71 16,650 3 Średnie 14,19 5 13,027 50 Wyższe 18,15 16,080

33 Zna przynajmniej jedną
PRZEMOC DOMOWA Czy na terenie swojej dzielnicy zna Pan(i) osobiście bądź z widzenia kobiety w średnim wieku bądź starsze, o których Pan(i) wie, że są okrutnie traktowane przez męża/partnera? 91% 9% Czy na terenie swojej dzielnicy zna Pan(i) osobiście bądź z widzenia kobiety w średnim wieku bądź starsze, o których Pan(i) wie, że są okrutnie traktowane przez dorosłe dzieci? 94% 6% Czy na terenie swojej dzielnicy zna Pan(i) osobiście bądź z widzenia mężczyzn w średnim wieku bądź starszych, o których Pan(i) wie, że są okrutnie traktowani przez żonę/partnerkę? 96% 4% Czy na terenie swojej dzielnicy zna Pan(i) osobiście bądź z widzenia mężczyzn w średnim wieku bądź starszych, o których Pan(i) wie, że są okrutnie traktowani przez dorosłe dzieci? 96% 4% Czy na terenie swojej dzielnicy zna Pan(i) osobiście bądź z widzenia osoby w średnim wieku bądź starsze, o których Pan(i) wie, że są okrutnie traktowane? 88% 12% Nie zna ani jednej Zna przynajmniej jedną

34 PRZEMOC DOMOWA Czy, Pana(i) zdaniem, potrzebne są działania ze strony Urzędu Dzielnicy Ursynów skierowane na zmniejszenie na terenie dzielnicy zjawiska przemocy domowej wobec osób po 55 roku życia? Czy na terenie swojej dzielnicy zna Pan(i) osobiście bądź z widzenia osoby w średnim wieku bądź starsze, o których Pan(i) wie, że są okrutnie traktowane? Czy, Pana(i) zdaniem, potrzebne są działania ze strony Urzędu Dzielnicy Ursynów skierowane na zmniejszenie na terenie dzielnicy zjawiska przemocy domowej wobec osób po 55 roku życia? Tak Nie Nie zna ani jednej wymienionej sytuacji 27% 73% Zna przynajmniej jedną wymienioną sytuację 59% 41%

35 Jakie działania byłyby najskuteczniejsze?
PRZEMOC DOMOWA Jakie działania byłyby najskuteczniejsze? Odpowiadali respondenci, którzy uważali, że potrzebne są działania ze strony Urzędu Dzielnicy skierowane na zmniejszenie na terenie dzielnicy zjawiska przemocy domowej wobec osób po 55 roku życia Poradnictwo specjalistyczne z zakresu psychologii i prawa 24% Większe zaangażowanie policji 15% Większe zaangażowanie Urzędu w zbieranie informacji o sytuacji mieszkańców 13% Uświadamiające działania profilaktyczne dot. zjawiska przemocy 12% Zaangażowanie Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) 10% Większe zaangażowanie Straży Miejskiej 9% Informowanie w lokalnych mediach o zjawisku przemocy i możliwych formach pomocy 8% Zmiany obowiązujących rozwiązań prawnych 7% Utworzenie punktu w którym można zgłosić przemoc 6% Odseparowanie sprawców przemocy od ofiar Programy pomocowe (pomoc materialnej, socjalna, mediacje) 5% Organizowanie miejsc w których starsze osoby mogą spędzać czas 3% Ogólne sformułowania nt zaangażowania urzędu Utworzenie linii telefoniczna/ numer dla osób doznających przemocy 2% Współpraca z kościołem Większe zaangażowanie wymiaru sprawiedliwości (w tym prokuratury) Odpowiedzi nie na temat Trudno powiedzieć

36 PRZEMOC DOMOWA Odsetki badanych, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy doświadczyli danej formy przemocy od osób bliskich 7% 5% 2% 1% 0% 3% wyzwiska, przekleństwa ośmieszanie, poniżanie groźby, zastraszanie popychanie, szarpanie bicie zabieranie pieniędzy, szantaż finansowy ograniczanie kontaktów ze znajomymi, rodziną przynajmniej raz kilkakrotnie Odsetki badanych, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy doświadczyli przemocy od danej kategorii bliskich 7% 2% 1% przynajmniej raz kilkakrotnie Żona/mąż, partner/partnerka Syn/córka Inna osoba bliska z gospodarstwa domowego, lub niemieszkająca z respondentem

37 PRZEMOC DOMOWA Odsetki badanych, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przynajmniej raz doświadczyli przemocy 9% 10% 14% 6% 13% 8% 16% 23% Ogółem Płeć Mężczyźni Kobiety Wykształcenie Podstawowe Zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe Ocena własnych warunków materialnych Złe Dobre Spożywanie alkoholu Kilka razy w tygodniu, lub częściej Kilka razy w miesiącu Kilka razy w roku (nie rzadziej niż raz na rok) Raz na kilka lat, lub nigdy Symptomy nadużywania alkoholu Brak Jeden lub więcej

38 Średnia wartość indeksu poczucia bezpieczeństwa
PRZEMOC DOMOWA Średnia wartość indeksu poczucia bezpieczeństwa Badani, którzy: poczucie bezpieczeństwo w domu / mieszkaniu poczucie bezpieczeństwo w okolicy domu / bloku poczucie bezpieczeństwo na terenie Ursynowa poczucie bezpieczeństwo na terenie Warszawy poczucie bezpieczeństwo ogółem nie zetknęli się z przemocą ze strony bliskich 3,75 3,52 3,25 2,94 3,38 zetknęli się z przemocą ze strony bliskich 3,49 3,34 3,11 2,82 3,20 Badani ogółem 3,73 3,51 3,24 2,93 3,36

39 PRZEMOC DOMOWA Percepcja skali występowania zjawiska przemocy domowej jest słaba. Większość badanych nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, czy na Ursynowie występuje przemoc domowa, ani nie potrafi oszacować skali występowania zjawiska. W ciągu ostatnich 12 miesięcy ofiarą przemocy była blisko co dziesiąta (9%) mieszkająca na Ursynowie osoba po 55. roku życia. W przypadku 4% badanych agresja miała charakter powtarzalny. 7% badanych doświadczyło agresji werbalnej, 5% było poniżanych lub ośmieszanych, 2% usłyszało pod swoim adresem groźby. Nieliczni (po 1%) doświadczyli przemocy ekonomicznej lub ograniczano im kontakt z rodziną czy najbliższymi, a 0,4% doświadczyło przemocy fizycznej. Bardziej narażone na przemoc są osoby znajdujące się w gorszej sytuacji materialnej oraz takie w których środowisku występuje alkohol. Czynnikiem ryzyka jest zarówno nadużywanie alkoholu przez sprawcę jak i ofiarę przemocy, co może być czynnikiem generującym agresję otoczenia. Przemoc pojawia się również w afekcie podczas kłótni rodzinnych, niekiedy na tle mieszkaniowym, czy finansowym. Czynnikiem generującym zjawisko jest też frustracja powodowana ciężką sytuacją materialną lub bezrobociem.

40


Pobierz ppt "Ursynowscy seniorzy jako grupa szczególnie zagrożona uzależnieniami i prze­mocą domową, a uwarunkowania społeczne, kulturowe, ekonomiczne i psycholo­giczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google