Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu"— Zapis prezentacji:

1 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wspinając się na Olimp Uwarunkowania animacji partnerstw lokalnych dr Wojciech Goszczyński Instytut Socjologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2 Historia podejścia partnerskiego w politykach rozwoju
Kryzys tradycyjnych mechanizmów Poszukiwanie rozwiązań W 1980 roku po 30 latach prosperity narasta poważnych kryzys obszarów wiejskich na terenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej

3 Powstanie idei partnerstwa
Państwo Partnerstwo Sektor prywatny Państwo Społeczność NGOs biznes

4 Definicje partnerstwa
Partnerstwo to włączenie w proces podejmowania decyzji różnych środowisk (EFS) Różni ludzie i instytucje, Które angażują się żeby zrealizować wspólny cel (CPD) Wyjątkowy układ związków, który jeżeli dobrze funkcjonuje to powoduje stały napływ korzyści (Business Partners in Development)

5 Wybrane typy partnerstw
Partnerstwo publiczno prywatne Partnerstwo projektowe Partnerstwo branżowe Partnerstwo trójsektorowe

6 Mocne i słabe strony podejścia partnerskiego
Mocne strony Słabe strony Innowacyjność Czasochłonność Rewaloryzacja zasobów Doraźność Efektowność działań Problemy z finansowaniem Uwzględnienie różnych perspektyw Problemy z zarządzaniem Szeroki zakres kompetencji

7 Co jest ważne w działaniu partnerstwa
ZARZĄDZANIE DZIAŁANIE WARTOŚCI Animacja

8 Sztywne ramy finansowania Niski poziom zaangażowania
Podstawowe bariery BARIERY Sztywne ramy finansowania Krótka historia Rola partnerów Odmienne motywacje Biurokratyzacja Niski poziom zaangażowania

9 Przykłady nietrwałości działań partnerskich opartych tylko na ramach finansowych
W 2004 roku powstało 180 partnerstw lokalnych W 2007 roku partnerstw zostało 60 W 2008 pojawiły się nowy program finansowania, powstało 300 partnerstw Przeciętnie około 2-3% mieszkańców wie o istnieniu partnerstw lokalnych

10 Proces budowania partnerstwa (Ros Tennyson)
Wybór partnerów Ocena zasobów Ocena potrzeb negocjacje Plan działań działania funkcjonowanie Wizja Parametry Inicjacja Tworzenie Zarządzanie

11 Etapy budowania partnerstwa
Inicjowanie partnerstwa Etap 2 Organizowanie partnerstwa Etap 3 Zarządzanie partnerstwem

12 Etap 1: inicjowanie partnerstwa
Odnalezienie partnerów Określenie szans i zagrożeń Określenie wizji działania

13 Etap 2: organizowanie partnerstwa
Ustalenie zasad działania Określenie ról i harmonogramów Planowanie wspólnych działań

14 Etap 3: organizowanie partnerstwa
Zarządzanie partnerstwem Animacja funkcjonowania Przygotowanie programów działania Zapewnienie finansowania działania Realizacja programów Monitoring i ewaluacja Działań Partnerstwa

15 Czy istnieje jeden model struktury partnerstwa?
Typowe dla państw z rozwiniętą tradycją działań partnerskich Duża liczba różnorodnych partnerów Połączone wspólnym celem Szeroki zakres wykorzystywanych zasobów Partnerstwo wtórne w stosunku do partnerów Partnerstwo trudne w animacji

16 Partnerstwa charakterystyczne dla państw w okresie transformacji
Kluczowa rola lidera i animatora, którego energia spaja partnerstwo Partnerstwa w pierwszej fazie rozwoju Wysoka efektywność działań Problem z komunikacją i demokratyzacją działań

17 Pseudopartnestwo Wyraźna dominacja instytucji, która posiada większość zasobów Brak kontaktu pomiędzy oddzielnymi gałęziami Brak komunikacji i zasad sprawiedliwej współpracy Partnerstwo o odgórnym charakterze Niska trwałość działań

18 Cechy dobrego partnerstwa
Posiada jawny i jasny model komunikowania się i przywództwa Posiada rozpoznawane instytucje i osoby Oparte jest na wspólnie uzgodnionych celach Partnerzy dzielą ryzyko i korzyści Jest dobrowolne i sprawiedliwe

19 Co warto przygotować Strategię działania (min 5 letnią)
Zasady komunikowania się i podział obowiązków Plan operacyjny Harmonogram i program wspólnych spotkań

20 Lider Animacja działań Długofalowa strategia działania Praca nad partnerstwem (komunikacja metodologia porozumienie)

21 Przykłady

22 Partnerstwo Konradsburg
1982 pierwsze nieformalne spotkanie 1992 Formalne partnerstwo 1997 LEADER

23 Projekty Renowacja kompleksu zamkowego Gospodarstwo agroturystyczne
Rewitalizacja lokalnej architektury Ekonomia społeczna

24 Grupa Partnerska Zielone Bieszczady
1995 Powstaje nieformalna grupa 1997 Zielony Rower 2002 Grupa partnerska

25 Działania Zielony rower Ekomuzea Produkt lokalny Szkoły dla ekorozwoju
Lokalna Organizacja Grantowa


Pobierz ppt "Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google