Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 17 października 2008 r. Wykonanie SPO WKP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 17 października 2008 r. Wykonanie SPO WKP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 17 października 2008 r. Wykonanie SPO WKP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2 17 października 2008 r. Liczba zawartych umów 1.4.11.4.21.4.31.4.41.4.51.41.5 początek realizacji 2005-2006 24504261914114 31.12.200624494261914013 30.06.200794504391821413 31.12.200794706391825413 30.06.200891696391825017 30.08.200891696391825017 Wartość dofinansowania wg umów 1.4.11.4.21.4.31.4.41.4.51.41.5 ogółemEFRRogółemEFRRogółemEFRRogółemEFRRogółemEFRRogółemEFRR ogółem kwalifik. EFRR początek realizacji 2005-2006 39 916 891,1829 937 668,3981 460 222,8461 095 166,83184 932 518,20138 699 388,655 413 143,904 059 857,9335 334 222,8026 500 667,10347 056 998,92260 292 748,90604 614 149,05453 460 612,04 31.12.200639 916 891,1829 937 668,3980 949 855,6360 712 391,57184 191 847,20138 144 635,655 413 143,904 059 857,9335 334 222,8026 500 667,10345 805 960,71259 355 220,64458 549 128,75343 911 846,81 30.06.2007144 031 983,5497 424 793,8785 111 953,0463 184 669,95182 736 097,73137 052 073,297 023 364,595 142 519,8434 208 142,8025 656 107,10453 111 541,70328 460 164,06402 388 929,74301 791 697,56 31.12.2007140 326 861,7295 088 610,89112 667 138,5580 979 383,40270 143 532,41193 929 822,086 879 318,905 034 485,5734 131 420,4625 598 565,34564 148 272,04400 630 867,28254 265 746,77190 699 310,33 30.06.2008132 745 980,1889 923 715,90112 058 341,2980 576 157,86269 638 510,62193 562 728,166 833 624,315 002 481,7634 013 909,7525 510 432,29555 290 366,15394 575 515,97295 455 809,18221 591 856,60 30.08.2008127 861 354,2386 794 093,70110 132 624,3279 237 701,37268 724 937,53192 883 301,736 833 624,305 002 481,7633 653 106,4525 239 829,81547 205 646,83389 157 408,36300 315 809,18225 236 856,60

3 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Liczba zawartych umów w działaniach 1.4 i 1.5 SPO-WKP 3 17 października 2008 r.

4 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Liczba zawartych umów działaniu 1.4 SPO-WKP 4 17 października 2008 r.

5 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wartość dofinansowania wg umów w działaniach 1.4 i 1.5 SPO-WKP 5 17 października 2008 r.

6 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wartość dofinansowania wg umów w działaniu 1.4 SPO-WKP ogółem i EFRR 6 17 października 2008 r.

7 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 17 października 2008 r. 1.4 Liczba złożonych WOP 1.4 Liczba zrealizowanych płatności 1.4 Kwota dofinansowania we wnioskach 1.4 Wartość zrealizowanych płatności 1.5 Liczba złożonych WOP 1.5 Liczba zrealizowanych płatności 1.5 Kwota dofinansowania EFRR we wnioskach 1.5 Wartość zrealizowanych płatności EFRR od początku do końca 2006 r. 239194108 567 461,8482 852 417,60413021 366 972,5514 707 921,58 od początku do lipca 2007 r. 428382188 573 547,78179 871 999,06837349 147 911,8745 879 106,74 od początku do końca 2007 r. 729609308 224 023,92269 689 913,8012811596 984 096,9785 931 453,24 od początku do lipca 2008 r. 1067874452 953 620,88370 457 380,96173145139 046 478,60106 086 679,65 od początku do września 2008 r. 1126973501 090 787,31432 516 111,24188161182 459 146,18129 368 138,90

8 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 17 października 2008 r. Liczba złożonych WOPLiczba zrealizowanych płatności 1.4.11.4.21.4.31.4.41.4.51.41.4.11.4.21.4.31.4.41.4.5 1.4 od początku do końca 2006 r. 448784618239287165228194 od początku do lipca 2007 r. 901261501943428691231441333382 od początku do końca 2007 r. 23017021936747291731601952457609 od początku do lipca 2008 r. 3932342785111110672982032533882874 od początku do września 2008 r. 4162422945412011263332322784189973

9 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 9 17 października 2008 r. Liczba złożonych WOP w działaniach 1.4 i 1.5 SPO-WKP

10 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Liczba złożonych WOP w działaniu 1.4 SPO-WKP 10 17 października 2008 r.

11 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Liczba zrealizowanych płatności w działaniach 1.4 i 1.5 SPOWKP 11 17 października 2008 r.

12 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Liczba zrealizowanych płatności w działaniu 1.4 SPO-WKP 12 17 października 2008 r.

13 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 13 17 października 2008 r. Wartość zrealizowanych płatności 1.4.11.4.21.4.31.4.41.4.51.41.5 ogółem EFRR ogółem EFRR ogółem EFRR ogółem EFRR ogółem EFRR ogółem EFRRwyd. kwalif. EFRR od początku do końca 2006 r. 6 564 636,734 923 477,4731 108 764,8523 321 540,3238 558 356,9328 918 767,6156 022,3642 016,766 564 636,734923477,4782 852 417,6062 129 279,6319 609 809,3114 707 921,58 od początku do lipca 2007 r. 13 738 082,9910 296 649,7951 939 967,2438 954 976,12108 520 113,3581 390 084,84954 123,66715 592,724 719 711,823539783,78179 871 999,06134 897 087,2561 172 142,5145 879 106,74 od początku do końca 2007 r. 44 745 991,2930 653 015,7261 788 248,8446 168 137,07149 671 149,65111 998 162,292 656 108,241 992 081,1510 828 415,788121311,74269 689 913,80198 932 707,97114 575 271,3185 931 453,24 od początku do lipca 2008 r. 76 044 563,4751 829 129,0180 227 535,7559 050 160,26191 275 569,10141 613 785,394 203 564,833 064 867,5218 706 147,8114029610,68370 457 380,96269 587 552,86141 448 907,03106 086 679,65 od początku do września 2008 r. 82 224 461,5456 250 219,81102 220 353,0474 069 431,93224 009 132,55163 406 875,214 424 751,493 230 757,5119 637 412,6214728059,19432 516 111,24311 685 343,65172 490 852,77129 368 138,90 od początku do września 2008 r. + zwroty 78 743 458,9754 147 555,69101 773 491,9973 734 286,14223 184 472,66162 788 380,314 424 751,493 230 757,5119 637 412,6214 728 059,19427 763 587,73308 629 038,84172 490 852,77129 368 138,90

14 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wartość zrealizowanych płatności w działaniach 1.4 i 1.5 SPO-WKP 14 17 października 2008 r.

15 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wartość zrealizowanych płatności w działaniach 1.4 i 1.5 SPO-WKP / EFRR 15 12 maja 2008

16 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wartość zrealizowanych płatności w działaniu 1.4 SPO-WKP 16 17 października 2008 r.

17 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wartość zrealizowanych płatności w działaniu 1.4 SPO-WKP 17 17 października 2008 r.

18 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 18 17 października 2008 r. Wskaźniki produktu 2006I P - 20072007I P - 2008 Docelowo (teoretycznie możliwe do uzyskania) Numer i nazwa działania/poddziałania Jednostka miary wskaźnika Wartość wskaźników określona w Uzupełnieniu Programu Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działania /poddziałania % - stopień realizacji wskaźnika (iloraz kol 5/kol 3 *100%) Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działania /poddziałania % - stopień realizacji wskaźnika (iloraz kol 5/kol 3 *100%) Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działania /poddziałania % - stopień realizacji wskaźnika (iloraz kol 5/kol 3 *100%) Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działania /poddziałania % - stopień realizacji wskaźnika (iloraz kol 5/kol 3 *100%) Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działania /poddziałania % - stopień realizacji wskaźnika (iloraz kol 5/kol 3 *100%) 123 34 56 7 89101112 Działanie nr 1.4 Nazwa wskaźnika Liczba zrealizowanych projektów celowych Szt.5000,00%48,00%1020,00%2448,00%111222,00% Liczba zmodernizowanych oraz nowo wybudowanych laboratoriów badawczych i specjalistycznych Szt.1102724,55%5247,27%7870,91%9283,64%134121,82% Liczba opublikowanych raportów dotyczących prognozowania rozwoju technologii Szt.1000,00%0 0 880,00%32320,00% Liczba firm zaangażowanych w realizację projektów celowych (w tym MSP) Szt.703144,29%95135,71%95135,71%92131,43%92131,43% Działanie nr 1.5 Nazwa wskaźnika Liczba zrealizowanych projektów Szt.1218,33%1 1 216,67%17141,67% Liczba zintegrowanych referencyjnych rejestrów osób i firm Szt.500,00%0 0 480,00%6120,00% liczba usług publicznych dostepnych on-line Szt.3013,33%1 1 30100,00%80266,67%

19 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wskaźniki rezultatu 19 17 października 2008 r. Wskaźniki rezultatu2006R - 2007Stan na 30.08.2008 Docelowo (teoretycznie możliwe do uzyskania) Numer i nazwa działania/poddziałania Jednostka miary wskaźnika Wartość wskaźników określona w Uzupełnieniu Programu Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działania /poddziałania % - stopień realizacji wskaźnika (iloraz kol 5/kol 3 *100%) Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działania /poddziałania % - stopień realizacji wskaźnika (iloraz kol 5/kol 3 *100%) Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działania /poddziałania % - stopień realizacji wskaźnika (iloraz kol 5/kol 3 *100%) Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działania /poddziałania % - stopień realizacji wskaźnika (iloraz kol 5/kol 3 *100%) 123 34 56 7 8910 Działanie nr 1.4 Nazwa wskaźnika Nowe miejsca pracy (w podziale na kobiety i mężczyzn) Szt.2005427,00%11859,00%261130,50%385192,50% Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z usług laboratoriów badawczych i specjalistycznych Szt.210054525,95%112053,33%2190104,29%2400114,29% Liczba wprowadzonych na rynek nowych produktów lub technologii przez podmioty, które otrzymały wsparcie Szt.30826,67%1756,67%88293,33%149496,67% Liczba zgłoszeń patentowych dokonanych w wyniku realizacji projektów B+R Szt.500,00%0 10200,00%15300,00% Działanie nr 1.5 Nazwa wskaźnika Nowe miejsca pracy (w podziale na kobiety i mężczyzn) Szt.5000,00%0 1020,00%1020,00%

20 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dziękuję za uwagę 20 17 października 2008 r. Henryk Mogielnicki Naczelnik Wydziału Monitoringu i Sprawozdawczości w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Pobierz ppt "Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 17 października 2008 r. Wykonanie SPO WKP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google