Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 17 października 2008 r. Wykonanie SPO WKP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 17 października 2008 r. Wykonanie SPO WKP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 17 października 2008 r. Wykonanie SPO WKP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2 17 października 2008 r. Liczba zawartych umów początek realizacji Wartość dofinansowania wg umów ogółemEFRRogółemEFRRogółemEFRRogółemEFRRogółemEFRRogółemEFRR ogółem kwalifik. EFRR początek realizacji , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60

3 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Liczba zawartych umów w działaniach 1.4 i 1.5 SPO-WKP 3 17 października 2008 r.

4 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Liczba zawartych umów działaniu 1.4 SPO-WKP 4 17 października 2008 r.

5 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wartość dofinansowania wg umów w działaniach 1.4 i 1.5 SPO-WKP 5 17 października 2008 r.

6 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wartość dofinansowania wg umów w działaniu 1.4 SPO-WKP ogółem i EFRR 6 17 października 2008 r.

7 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 17 października 2008 r. 1.4 Liczba złożonych WOP 1.4 Liczba zrealizowanych płatności 1.4 Kwota dofinansowania we wnioskach 1.4 Wartość zrealizowanych płatności 1.5 Liczba złożonych WOP 1.5 Liczba zrealizowanych płatności 1.5 Kwota dofinansowania EFRR we wnioskach 1.5 Wartość zrealizowanych płatności EFRR od początku do końca 2006 r , , , ,58 od początku do lipca 2007 r , , , ,74 od początku do końca 2007 r , , , ,24 od początku do lipca 2008 r , , , ,65 od początku do września 2008 r , , , ,90

8 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 17 października 2008 r. Liczba złożonych WOPLiczba zrealizowanych płatności od początku do końca 2006 r od początku do lipca 2007 r od początku do końca 2007 r od początku do lipca 2008 r od początku do września 2008 r

9 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 9 17 października 2008 r. Liczba złożonych WOP w działaniach 1.4 i 1.5 SPO-WKP

10 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Liczba złożonych WOP w działaniu 1.4 SPO-WKP października 2008 r.

11 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Liczba zrealizowanych płatności w działaniach 1.4 i 1.5 SPOWKP października 2008 r.

12 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Liczba zrealizowanych płatności w działaniu 1.4 SPO-WKP października 2008 r.

13 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego października 2008 r. Wartość zrealizowanych płatności ogółem EFRR ogółem EFRR ogółem EFRR ogółem EFRR ogółem EFRR ogółem EFRRwyd. kwalif. EFRR od początku do końca 2006 r , , , , , , , , , , , , , ,58 od początku do lipca 2007 r , , , , , , , , , , , , , ,74 od początku do końca 2007 r , , , , , , , , , , , , , ,24 od początku do lipca 2008 r , , , , , , , , , , , , , ,65 od początku do września 2008 r , , , , , , , , , , , , , ,90 od początku do września 2008 r. + zwroty , , , , , , , , , , , , , ,90

14 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wartość zrealizowanych płatności w działaniach 1.4 i 1.5 SPO-WKP października 2008 r.

15 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wartość zrealizowanych płatności w działaniach 1.4 i 1.5 SPO-WKP / EFRR maja 2008

16 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wartość zrealizowanych płatności w działaniu 1.4 SPO-WKP października 2008 r.

17 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wartość zrealizowanych płatności w działaniu 1.4 SPO-WKP października 2008 r.

18 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego października 2008 r. Wskaźniki produktu 2006I P I P Docelowo (teoretycznie możliwe do uzyskania) Numer i nazwa działania/poddziałania Jednostka miary wskaźnika Wartość wskaźników określona w Uzupełnieniu Programu Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działania /poddziałania % - stopień realizacji wskaźnika (iloraz kol 5/kol 3 *100%) Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działania /poddziałania % - stopień realizacji wskaźnika (iloraz kol 5/kol 3 *100%) Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działania /poddziałania % - stopień realizacji wskaźnika (iloraz kol 5/kol 3 *100%) Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działania /poddziałania % - stopień realizacji wskaźnika (iloraz kol 5/kol 3 *100%) Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działania /poddziałania % - stopień realizacji wskaźnika (iloraz kol 5/kol 3 *100%) Działanie nr 1.4 Nazwa wskaźnika Liczba zrealizowanych projektów celowych Szt.5000,00%48,00%1020,00%2448,00%111222,00% Liczba zmodernizowanych oraz nowo wybudowanych laboratoriów badawczych i specjalistycznych Szt ,55%5247,27%7870,91%9283,64%134121,82% Liczba opublikowanych raportów dotyczących prognozowania rozwoju technologii Szt.1000,00% ,00%32320,00% Liczba firm zaangażowanych w realizację projektów celowych (w tym MSP) Szt ,29%95135,71%95135,71%92131,43%92131,43% Działanie nr 1.5 Nazwa wskaźnika Liczba zrealizowanych projektów Szt.1218,33% ,67%17141,67% Liczba zintegrowanych referencyjnych rejestrów osób i firm Szt.500,00% ,00%6120,00% liczba usług publicznych dostepnych on-line Szt.3013,33% ,00%80266,67%

19 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wskaźniki rezultatu października 2008 r. Wskaźniki rezultatu2006R Stan na Docelowo (teoretycznie możliwe do uzyskania) Numer i nazwa działania/poddziałania Jednostka miary wskaźnika Wartość wskaźników określona w Uzupełnieniu Programu Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działania /poddziałania % - stopień realizacji wskaźnika (iloraz kol 5/kol 3 *100%) Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działania /poddziałania % - stopień realizacji wskaźnika (iloraz kol 5/kol 3 *100%) Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działania /poddziałania % - stopień realizacji wskaźnika (iloraz kol 5/kol 3 *100%) Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działania /poddziałania % - stopień realizacji wskaźnika (iloraz kol 5/kol 3 *100%) Działanie nr 1.4 Nazwa wskaźnika Nowe miejsca pracy (w podziale na kobiety i mężczyzn) Szt ,00%11859,00%261130,50%385192,50% Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z usług laboratoriów badawczych i specjalistycznych Szt ,95%112053,33% ,29% ,29% Liczba wprowadzonych na rynek nowych produktów lub technologii przez podmioty, które otrzymały wsparcie Szt.30826,67%1756,67%88293,33%149496,67% Liczba zgłoszeń patentowych dokonanych w wyniku realizacji projektów B+R Szt.500,00% ,00%15300,00% Działanie nr 1.5 Nazwa wskaźnika Nowe miejsca pracy (w podziale na kobiety i mężczyzn) Szt.5000,00%0 1020,00%1020,00%

20 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dziękuję za uwagę października 2008 r. Henryk Mogielnicki Naczelnik Wydziału Monitoringu i Sprawozdawczości w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Pobierz ppt "Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 17 października 2008 r. Wykonanie SPO WKP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google