Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Platforma Moodle w SP 1 Czarnków Szkolny portal edukacji zdalnej oparty na platformie Moodle istnieje od roku 2008. Został zainstalowany na szkolnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Platforma Moodle w SP 1 Czarnków Szkolny portal edukacji zdalnej oparty na platformie Moodle istnieje od roku 2008. Został zainstalowany na szkolnym."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Platforma Moodle w SP 1 Czarnków Szkolny portal edukacji zdalnej oparty na platformie Moodle istnieje od roku 2008. Został zainstalowany na szkolnym serwerze. Jest stale uzupełniany o nowe kursy z różnych dziedzin. Zawiera testy, pomoce dydaktyczne, karty pracy, ćwiczenia. Na platformie znajdują się działy: informatyka, matematyka, j. angielski, logopedia, kształcenie zintegrowane, http://www.jedynka.czarnkow.pl/moodle http://www.jedynka.czarnkow.pl/moodle

4 Platforma Moodle w SP 1 Czarnków

5 www.elearning.dzieckowsieci.pl Część uczniów klas trzecich w ramach zajęć pozalekcyjnych zaliczyła zdalną drogą kursBezpieczna przygoda z Internetem na platformie e-learningowej. E-learning - nie tylko na platformie szkolnej...

6 www.elearning.dzieckowsieci.pl Uczniowie z klas V i VI w ramach zajęć z informatyki odbyli kurs e-learningowy BEZPIECZNE SURFOWANIE W NECIE. Posiada siedem dysków wiedzy. Wie jak bezpiecznie korzystać z sieci. E-learning - nie tylko na platformie szkolnej...

7 Uczniowie, którzy zaliczyli wszystkie moduły, otrzymali dyplomy, a nauczyciele certyfikaty.

8 Przykładowe dyplomy kursu e-learningowego

9 Podczas V Spotkania Opiekunów Szkolnych Pracowni Komputerowych w Kołobrzegu 4 nauczycieli z naszej szkoły uczestniczyło w warsztatach z Moodle. Liderzy technologii informacyjnej i komunikacyjnej Szkolenie e-learningowe w Kołobrzegu 5-7.02.2009

10 - Rejestracja w serwisie http://warsztaty.moodle4free.com do 19 stycznia 2009.http://warsztaty.moodle4free.com - Zapoznanie z narzędziami i zasobami Moodla, (forma pracy zdalnej) - do 23 stycznia. - Opracowanie własnego serwisu - skonfigurowanie Moodle (robota admina) i wykonanie kursu treningowego, do 30 stycznia. - Udział w forum – rozwiązywanie napotkanych problemów - do 5 lutego. - Warsztaty w Kołobrzegu (5 -7.02.2009) Czesław Olczyszyn prowadzący Moodla Szkolenie e-learningowe w Kołobrzegu 5-7.02.2009

11 Uczniowie podczas zajęć m. in. poszerzają swoje wiadomości na temat twórczości wybranych pisarzy, rozwijają umiejętność wyszukiwania informacji w różnych źródłach (Internet, encyklopedie, słowniki), opracowują recenzje nowości bibliotecznych, ćwiczą umiejętność głośnego czytania, recytacji a także pomagają w pracach bibliotecznych.

12 Zajęcia SKE odbywają się 2 razy w miesiącu, część zajęć odbywa się w pracowni komputerowej. Łącznie w pracowni komputerowej odbyło się 26 zajęć, na których dzieci wykorzystywały komputery i Internet. Dzieci podczas zajęć korzystają głównie z Internetu, szukają informacji o krajach UE, procesach integracyjnych zachodzących w Europie, w ostatnich zaś latach głównie o krajach partnerskich współpracujących z naszą szkołą w ramach projektu Comenius. W roku szkolnym 2007/08 Pani Maria Michałek odbyła w pracowni komputerowej 3 zajęcia poświęcone przygotowaniom uczniów do pierwszej edycji Konkursu Młody Europejczyk (www.ces.edu.pl/me). Dzieci rozwiązywały próbne testy konkursowe, odpowiedzi szukały w Internecie. Konkurs ten odbył się w dniu 17 marca 2008r., wzięło w nim udział 9 uczniów naszej szkoły. I miejsce w naszej szkole, a XV miejsce w Polsce zdobył Łukasz Kaźmierczak z VI b.www.ces.edu.pl/me W pracowni komputerowej zainstalowane zostały programy ze strony internetowej www.meridian.com.pl Ćwiczeniowy Atlas Historyczny UE oraz Ćwiczeniowy Atlas Historyczny UE- Schengen www.meridian.com.pl Do szkoły zostały zakupiony w październiku 2008r. program multimedialny Młody Europejczyk –Inter Biznes składający się z 1 płyty PC i 4 płyt DVD zawierający filmy i prezentacje wszystkich 27 krajów UE oraz zestaw ćwiczeń utrwalających wiadomości o tych krajach. http://www.jedynka.czarnkow.pl/ke/

13

14 Głównym celem działalności kółka jest nauka gry w szachy.

15 http://www.jedynka.czarnkow.pl/samorzad/foto.htm

16

17 To program adresowany dla uczniów klas młodszych realizujących program nauczania zintegrowanego w oparciu o podręczniki Wesoła szkoła wyd. WSiP. Jego głównym założeniem jest wzbogacanie nauki pracą z komputerem.

18

19

20 Na zajęciach kółka informatycznego - Zespół redakcyjny Nowinki z Jedynki, uczniowie uczą się redagowania gazetki szkolnej, wyszukują informacje Internetu, poszukują ciekawych tematów, które zainteresowałyby ich rówieśników, formatują tekst i obrazy, nadają gazetce odpowiedni wygląd. Uczniowie samodzielnie tworzą krzyżówki, dobierają odpowiednie obrazy do tekstu, formułują pytania do wywiadu z nauczycielami, tworzą i opracowują wyniki ankiet oraz opracowują skróty wydarzeń znajdujących się na szkolnych stronach internetowych. Członkowie zespołu redakcyjnego potrafią posługiwać się i stosują w swojej pracy pocztę elektroniczną.

21 http://www.jedynka.czarnkow.pl/samorzad/foto.htm

22 Szkoła Podstawowa nr 1 w Czarnkowie zapewnia uczniom dostęp do komputerów, Internetu, drukarki, skanera, ksero, aparatu cyfrowego, kamery w salach komputerowych podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz w bibliotece szkolnej (MCI i ICIM). Dzięki czemu uczniowie mogą poszerzyć i rozwinąć swoje zainteresowania oraz przezwyciężyć zahamowania w stosunku do świata zewnętrznego. Komputer z dostępem do Internetu jest bardzo atrakcyjnym źródłem wiedzy, a do wielu stron można się dostać wykorzystując linki znajdujące się na szkolnej stronie www. Z pracowni komputerowej korzystają również nauczyciele innych przedmiotów, którzy wykorzystują TI w swojej pracy. Prowadzą oni kółka zainteresowań i zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. Uczniowie wzbogacają swoją wiedzę uczestnicząc w różnych konkursach szkolnych, powiatowych, ogólnopolskich, międzynarodowych oraz organizowanych przez instytucje zewnętrzne. Zespół uczniów pod opieką nauczyciela informatyki redaguje szkolną gazetkę Nowinki z jedynki doskonaląc umiejętności pracy w programach: Word 2007, Excel 2007, Publisher, Microsoft Office Picture Menager. Podczas zajęć koła informatycznego i koła fotograficznego doskonalą pracę w programach: Paint Shop Pro, IrfanView, Picasa2, JPEGCrops, Windows Movie Maker, Microsoft Office Picture Menager, Photo Story 3, PhotoScape, Paint.NET.

23 Poznanie przez uczniów nowych umiejętności rozwój dotychczasowych. Odkrywanie nowych obszarów zainteresowań. Wiara we własne siły. Poczucie sukcesu, które zachęca do dalszych działań przyczyniających się do poszerzenia wiadomości i umiejętności. Pracownie komputerowe, biblioteka szkolna są miejscem zdobywania informacji, poszerzania swoich wiadomości i umiejętności. Efekty w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych:


Pobierz ppt "Platforma Moodle w SP 1 Czarnków Szkolny portal edukacji zdalnej oparty na platformie Moodle istnieje od roku 2008. Został zainstalowany na szkolnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google