Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Epoki rozwoju ludzkości I fala - rolnicza II fala - przemysłowaIII fala - informacyjna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Epoki rozwoju ludzkości I fala - rolnicza II fala - przemysłowaIII fala - informacyjna."— Zapis prezentacji:

1

2 Epoki rozwoju ludzkości I fala - rolnicza II fala - przemysłowaIII fala - informacyjna

3 Ponowoczesność Dynamika zmian, gwałtowny przyrost wiedzy Globalizacja Metafora kultury typu instant Metafora hipermarketu Dystopia dzieciństwa Juwenalizacja współczesności Kategoria epizodyczności losu człowieka Kultura wyrzucania Usługi

4 Rozwój IT Koszty produkcji komputerów drastycznie się obniżyły, a możliwości operacyjne wielkich korporacji wzrosły tak znacząco, że gdyby w przemyśle samochodowym nastąpiło to samo, co w przemyśle komputerowym Rolls-Royce kosztowałby 2.5 dolara… [Computerworld za A. Tofflerem]

5 Model zmian w pracy XX W.XXI W.ZALETY ZMIANY SpecjalizacjaPotrzeba różnych umiejętności Zapobiega nudzie, motywuje do uczenia się Praca standaryzowana Praca kompleksowaPozwala wiązać pracę z wynikiem, wzrost poczucia odpowiedzialności Praca indywidualnaPraca zespołowaMotywuje, pozwala ocenić, jak praca wpływa na innych Rutyna i hierarchiaAutonomia i samokontrola Wzbogaca stanowisko pracy o nowe zadania, chęć osiągnięć, innowacja Nadzór i ocenaKomunikacja, informacja zwrotna Wyniki pracy świadczą o jakości, a nie subiektywna ocena przełożonych

6 Przemiany edukacji PROBLEMUCZENIE SIĘ W II FALIUCZENIE SIĘ W III FALI PodejścieNacisk na treśćNacisk na uczenie się Rola nauczycielaEkspert, narzuca treści i ocenia Organizator procesu dydaktycznego, towarzysz, mentor Sposób przekazuWiedzieć ŻEWiedzieć JAK StudentPasywny odbiorca, pracuje indywidualnie, rywalizacja Aktywny uczestnik, pracuje w grupie ŚwiatCzarno – biały, zły – dobry Niepewność, odcienie szarości Proces dydaktyczny Przewaga wykładuInterdyscyplinarny, interaktywny

7 Wyzwania współczesnej edukacji Rozwój edukacji dorosłych Demonopolizacja wiedzy Nowe formy edukacji i metody kształcenia Doskonalenie umiejętności miękkich Wzrost liczby osób z wykształceniem technicznym Wspieranie samokształcenia Wzrost liczby osób z wykształceniem wyższym Współpraca międzynarodowa Jakość kształcenia …

8 Edukacja na odległość Model korespondencyjnySkrypty i podręczniki, lekcje nadawane przez radio Model multimedialnyLekcje na taśmach video i na dyskietkach Model synchroniczny teleedukacyjny Video-konferencje Audio-konferencje Lekcje przez radio i TV Model asynchroniczny przez Internet Interaktywne multimedia Wykorzystanie Internetu

9 Zalety edukacji na odległość Znosi bariery związane z miejscem i czasem Elastyczne okresy edukacji Niższe koszty Indywidualizacja procesu kształcenia Indywidualny tutoring Rozwijanie takich umiejętności jak samodyscyplina, analiza informacji, wnikliwość, organizacja własnej pracy

10 Wady edukacji na odległość Ograniczony kontakt z innymi studentami Brak możliwości natychmiastowego zadawania pytań nauczycielowi Brak możliwości natychmiastowej reakcji nauczyciela Konieczność własnego motywowania się do pracy

11 Podsumowanie Przemiany społeczno – gospodarcze w wysokim stopniu wpływają na zmiany w sferze edukacji. Edukacja ludzi dorosłych jest jednym z priorytetów polityki oświatowej krajów rozwijających się. Jest to związane z budowaniem społeczeństwa opartego na wiedzy. Nowe formy edukacji są odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby społeczne przy wykorzystaniu zdobyczy postępu technologicznego. Polska stoi przed ogromnym wyzwaniem rozwoju idei e-learning.

12 Bibliografia Castells M., Galaktyka Internetu: refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań 2003. Melosik Z., Szkudlarek T., Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, Kraków 2009. Toffler A, Trzecia fala, Warszawa 1997. Toffler A., Szok przyszłości, Wyd. II, Poznań 1998. Tulińska J., Internet jako miejsce uczenia się, czyli kilka refleksji o edukacji w cyberprzestrzeni [w:] W. Jakubowski (red.), Media. Kultura popularna. Edukacja, Kraków 2005.


Pobierz ppt "Epoki rozwoju ludzkości I fala - rolnicza II fala - przemysłowaIII fala - informacyjna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google