Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja przygotowana w ramach pracy konkursowej XVII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja przygotowana w ramach pracy konkursowej XVII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja przygotowana w ramach pracy konkursowej XVII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

2 Wolontariat to świadome i niezarobkowe działania, mające na celu wsparcie pozytywnej inicjatywy społecznej. Rola tej instytucji jest nie do przecenienia, dzięki niej świat jest lepszym miejscem do życia, co szczególnie ważne jest w odniesieniu do najsłabszych. Dzięki tym działaniom stajemy się bardziej wrażliwi i pomocni.

3 Wolontariat to także działanie na rzecz społeczeństwa. Istotnym problemem który postanowiliśmy poruszyć jest uczestniczenie obywateli w życiu politycznym naszego kraju. Chcemy pokazać że branie udziału, nawet w najmniejszym stopniu, w tej dziedzinie jest ważnym czynnikiem każdego Polaka.

4 Podjęliśmy kroki umożliwiające zrealizowanie naszej pracy. Zorganizowaliśmy sondaż na temat aktywności obywateli w życiu politycznym. W badaniu wzięło udział 85 osób, w tym 34 mężczyzn i 51 kobiet. Uważamy, że te wyniki obrazują aktywność naszego społeczeństwa.

5

6

7 a) Uważam, że jest to obowiązek każdego obywatela. b) Chcę mieć wpływ na politykę naszego kraju. c) Chcę decydować o swojej przyszłości. d) Wolę wybrać źle i narzekać niż w ogóle nie wybierać. e) Inne:

8

9 a) Nie interesuję się polityką. b) Nie odczuwam potrzeby wpływania na politykę naszego kraju. c) Twierdzę, że po zmianie tylu rządów sytuacja w kraju nie poprawiła się, więc uważam głosowanie za bezsensowne. d) Nie głosuję, bo uważam, że jeden głos nic nie znaczy. e) Inne:

10 Nasi ankietowani odpowiadali na pytania związane z uczestniczeniem w wyborach, zainteresowaniami politycznymi. Pytaliśmy również o plany polityczne oraz o wady rządu.

11

12 a)Tak, ciągle śledzę wydarzenia związane z życiem politycznym. b)Tak, ale w mniejszym stopniu. c)Nie interesuję się polityką. d)Polityka jest nudna. e)Nie, bo ciągle obecne są kłótnie polityków. d)Inne:

13

14 a) Tak, już pełnie funkcję publiczną. b) Mam zamiar rozpocząć tą działalność w przyszłości/najbliższym czasie. c) Pełniłem takową funkcję przez wiele lat, obecnie już zakończyłem. d) Nie, polityka nie interesuje mnie. e) Nie, chcę pozostawić to ludziom bardziej odpowiednim do tego zadania. f) Nie pozwala mi na to stan zdrowia/wiek. g) Inne:

15

16 a) Ponieważ interesuję się polityką, posiadam dość szeroką wiedzę na ten temat. b) Posiadam wiedzę głównie ze źródeł masowych lub ze szkoły c) Mam niewielką, podstawową wiedzę na ten temat. d) Nie interesuje się polityką, nie mam żadnej wiedzy w tej dziedzinie e) Inne:

17

18 a) Za duża liczba kłótni między politykami różnych frakcji. b) Brak konkretnie podejmowanych działań przez nasz parlament. c) Nie podoba mi się sposób działania organów władzy. d) Inne:

19 Sposoby zachęcania ludzi do brania udziału w wyborach (wynikające z ankiety): Sami kreujemy swoją przyszłość i swój kraj. Decydujemy o tym kto będzie nami rządził. Jest to obowiązek każdego obywatela. Możesz wybrać źle lecz próbuj. Jak nie pierwszy, to być może drugi lub trzeci kandydat okaże się właściwy. Każdy świadomy (jeżeli się za takiego uważasz) obywatel wypełnia obowiązek (przywilej)konstytucyjny.

20 Głosując możesz wpłynąć na kierunki rozwoju swojego kraju. Rząd powinien organizować akcje i konferencje zachęcające ludzi.

21 Przeprowadziliśmy również wywiady z politykami. Naszymi rozmówcami był Pan Mieczysław Kasprzak wiceminister gospodarki oraz z Pani Ewa Kierzkowska - wicemarszałek sejmu. Zadawaliśmy im pytania związane z życiem politycznym.

22 Reporter : Dzień dobry Mieczysław Kasprzak : Dzień dobry R : Piszemy pracę na konkurs Sejm Dzieci i Młodzieży. Tegorocznym tematem jest Wolontariat w służbie aktywności społecznej. W naszym mniemaniu, nie ogranicza to się tylko do pomocy potrzebującym. Są to również działania na rzecz społeczeństwa. Postanowiliśmy więc zwrócić uwagę na ważny problem jakim jest uczestniczenie w życiu politycznym naszego kraju. Czy mógłby Pan odpowiedzieć na kilka pytań związanych z tą sprawą? M.K.: Oczywiście. R: Uważamy, że ludzie chętniej będą głosować jeśli dowiedzą się jakie kompetencje posiada sejm. Czy mógłby Pan opowiedzieć naszym odbiorcom, co nieco o pracy sejmu?

23 M.K.: Sejm to przede wszystkim organ ustawodawczy. Tworzy prawo dla każdego obywatela, dla różnych instytucji. Oprócz tego posiada funkcje kontrolną. Sprawdza realizację tych ustaw; czy są one dobrze stosowane w życiu, czy są przestrzegane, czy nie ma w nich korupcji. Występują różne formy kontroli przepisów. Jeśli są one złe to są zmieniane. Bardzo często niewiadomo czy nowa ustawa dobrze za funkcjonuje. Jeżeli po pewnym okresie okaże się, że jest to złe rozwiązanie, wtedy trzeba ten dokument poprawiać. Praca sejmu jest bardzo trudna. Pracujemy co tydzień, nawet częściej. Parlament jest sceną polityczną, gdzie poglądy polityczne się spierają, ale prawo musi być ponad przekonaniami i musi być dobre, sprzyjające ludziom. Każda sprawa jest w pewnym sensie uregulowana. W sejmie występuje również organ ustawodawczy, w tym inicjatywa obywatelska. Również zwykli ludzie mają możliwość zgłaszania ustaw, który oczywiście musi być rozpatrzony w trzech czytaniach jak każdy inny projekt. Następnie trafia do izby wyższej, do senatu, gdzie jest to jeszcze raz analizowane. Czasem zdarzają się jakieś błędy. Na końcu prezydent ma możliwość legislacji dokumentu przez swoich pracowników, po czym ma prawo zawetowania aktu prawnego. Dopiero po podpisaniu ustawy wchodzi ona w życie. Jest to bardzo skomplikowany system.

24 R: Młodzi ludzie są przyszłością naszego kraju. Mógłby pan udzielić kilka wskazówek zachęcających ich do udziału w życiu politycznym? M.K.: W życiu politycznym jak i również społecznym, bo to jest bardzo ważne! Młodzież powinna się angażować m. in. w inicjatywach lokalnych. Bardzo często spotykam nastolatków, którzy by bardzo chcieli być kimś ważnym, a nie wiedzą jak życie na dole wygląda. Najlepiej jest kiedy stopniowo uczestniczą w życie polityczne i społeczne, bo wtedy zdobywają pełną wiedzę. Wiedzą jak się ludziom żyje, jakie mają problemy. Potem mogą wspinać się po kolejnych szczeblach władzy. W powiecie, województwie aż w końcu w kraju, mogą dobrze wywiązywać się z nałożonych obowiązków. R: Jakie ma pan zdanie na temat akcji zachęcających ludzi do brania udziału w życiu politycznym i czy uczestniczyłby pan w nich? M.K.: Akcje są potrzebne! Ludzie powinni wiedzieć na czym polega demokracja. Nie głosować w ciemno i nie łudzić się jeśli ich kandydat nie dostanie się do parlamentu czy innego organu władzy. Uważam, że moi wyborcy wiedzą na kogo głosują i co zrobiłem. Nie powinniśmy siedzieć w domu w dniu wyborów. Każdy głos jest ważny, obojętnie na jaką frakcję. Odnosi się to głównie do ludzi młodych, nie zainteresowanych polityką. Wydaje im się, że rządzący nie mają wpływu na ich życie. Zachęcając innych do pójścia do urny usłyszałem takie pytanie: A co ja z tego będę miał? Tutaj nie ma wymiaru materialnego. Ale jeśli wybierzemy, to wszyscy mamy szansę na lepsze życie. Nie powinniśmy narzekać na władzę, bo naprawdę niewiadomo do kogo należy mieć pretensję.

25 R: W jaki sposób zwykły człowiek może uczestniczyć w polityce i jak może zacząć swoją karierę w tej dziedzinie? M.K.: Przede wszystkim zachęcałbym młodych ludzi. Po pierwsze należy udzielać się w swoim najbliższym środowisku. Wtedy zauważa to ludzie i można wystartować w wyborach a nawet zostać wybranym. R: Jakich argumentów użyje pan by zachęcić biernych uczestników do brania udziału w wyborach? M.K.: Bierzcie sprawy w swoje ręce! Przed wami przyszłość. Jak sobie przygotujecie Polskę, swoje środowisko swoje otoczenie tak wam będzie się w przyszłości żyło. To co zrobicie w tej chwili zrobicie dla siebie i dla swoich pokoleń. Dziękujemy za wywiad i życzymy miłego dnia. Do widzenia.

26

27 Reporter : Dzień dobry Ewa Kierzkowska Dzień dobry R: Czy możemy zadać pani kilka pytań? E.K.: Bardzo proszę. R: Uważamy, że ludzie chętniej będą głosować jeśli dowiedzą się jakie kompetencje posiada sejm. Nad jakimi dziedzinami życia sprawuje kontrolę. Czy mogłaby Pani opowiedzieć naszym odbiorcom, co nieco o pracy sejmu? E.K.: Dziękuję za to pytanie, ale też dziękuję za ten wstęp o znaczeniu i roli wolontariatu w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. I to jest rola nie do przecenienia i nie do zastąpienia. Może on zrobić tak wiele w kształtowaniu świadomości obywatelskiej, powinniśmy go wspierać, uczestniczyć w nim i być aktywnymi również w takiej formule. Jeśli chodzi o rolę sejmu to przede wszystkim powiem, że stanowi prawo i pracuje nad legislacją. To jest instytucja, która na początku swojej kadencji powołuje komisje, które pracują nad poszczególnymi obszarami w naszym ustawodawstwie.

28 W sejmie jest 27 stałych komisji, pracują one w poszczególnych dziedzinach. Taki projekt ustawy, bądź urzędowy, bądź rządowy czy poselski a nawet obywatelski trafia do poszczególnych komisji, są sprawdzane pod względem legislacyjnym, merytorycznym, formalnym, ale również językowym. Następnie trafia do drugiego czytania na sejm. Trzecim jest już samo głosowanie. Po takim przepracowaniu, ustawa przegłosowana trafia do senatu. Może on zgłosić swoje poprawki. Jeśli to zrobi dokument wraca ponownie do parlamentu, gdzie uwzględnia się poprawki izby wyższej. I tu kończy się żywot ustawy albo zaczyna. Projekt wchodzi w życie lub bywa odrzucony. Do dobrego finału wymagany jest jeszcze podpis prezydenta. R: A tak na marginesie spytam, jaką pani funkcję pełni w sejmie? Mogła by pani opowiedzieć co nieco o sobie? E.K.: Z przyjemnością, nazywam się Ewa Kierzkowska, jestem posłem z województwa kujawsko-pomorskiego, z okręgu nr 5, jest to okręg Toruńsko-Włocławski. W tej kadencji przypadł mi wielki zaszczyt, ponieważ jestem wicemarszałkiem sejmu, jedyną kobietą w prezydium sejmu. To jest coś godnego podkreślenia, ponieważ kobiet, które pełnią tak wysoki urząd jest niewiele R: Młodzi ludzie są przyszłością naszego kraju. Czy mogła by udzielić paru wskazówek zachęcających ich do udziału w życiu politycznym?

29 E.K.: Z wielką nadzieją spoglądam na młodych ludzi. Mam również nadzieję, i ufam w to, że potraficie dobrze obserwować to, co dzieję się w Polsce oraz w polityce, i potraficie bardzo dobrze wnioski wyciągać z tej analizy. To co się widzi w mediach o nas to nie jest cała prawda. Jeżeli ktoś chociaż raz zainteresuje się polityką, a można to również wykonać na zasadzie wolontariatu, na przykład angażując się w kampanie wyborcze w poszczególnych komitetach, bądź też w czasie kadencji można też pracować w biurach poselskich jako asystent społeczny. Można też przebywać w sejmie na stażach, by to obejrzeć z bliska, zobaczyć na czym to polega i jak czasami żmudna, i muszę to powiedzieć, nudna jest praca posła. W tych komisjach przerobienie projektu litera po literze trwa strasznie długo. Tego już media nie chcą pokazać. Ani dorosłym, ani młodym Polakom, bo to jest nieinteresujące, bo tam trzeba być skupionym, bo trzeba być rzetelnym i uważnym. Ale uważam, że młodych ludzi nie należy zniechęcać, bo wy jesteście bardzo ambitni i sumienni, potrafili byście sobie na pewno radę dać, dużo lepiej i szybciej niż my. Serdecznie zachęcam również ten projekt o którym wy mówicie, mianowicie Sejm Dzieci i Młodzieży. To jest taki dzień, kiedy można się z bliska przyjrzeć jak wygląda parlament, na czym to polega, porozmawiać z politykami, dla nas to przyjemność być tego dnia razem z nami. I wasze później postulaty i uwagi, zgłaszane i wypełniane podczas tego posiedzenia są dla nas bardzo cennymi wskazówkami.

30 Także mam nadzieję, że będziecie uważnie obserwować to co się dzieje, aktywnie uczestniczyć jako młodzi obywatele, nie tylko w kampaniach wyborczych, ale jak tylko będziecie mieli prawo do wyborów, to będziecie mogli świadomie udzielać poparcia, przekazywać swoje zaufanie któremuś kandydatowi, bo warto, naprawdę warto być aktywnym. Albo można wziąć sprawy w swoje ręce i samemu startować, bo ja jestem pomysłowy, konsekwentny, ambitny, pracowity, potrafię dobrze komunikować się z ludźmi, argumentować swoje rację i wtedy możemy razem więcej zrobić. R: Jakie ma pani zdanie na temat akcji, zachęcających ludzi do brania udziału w życiu politycznym i czy brała by pani w nich udział? E.K.: Bardzo chętnie, w każdej akcji która kształtuje społeczeństwo obywatelskie wezmę udział. Niezwykle ważne jest, abyśmy brali udział w wyborach, byśmy potrafili świadomie udzielać swojego poparcia. Najprościej jest stanąć z rękoma w kieszeni i udawać że to mnie nie interesuje, ja na to nie mam wpływu, nie chcę w tym brać udziału. A później krzyczeć, tak to jest źle, to niedobrze, a to jeszcze gorzej. To jest taka pasywna i najłatwiejsza postawa. Myślę, że dużo trudniej jest podejmować decyzję, o tym kto będzie nas reprezentował nie tylko w sejmie, ale w ogóle na wszystkich szczeblach władzy. Samorządowej, czy w parlamencie europejskim, ale i w referendach które już miały w naszym kraju miejsce należy brać aktywny udział. Warto brać odpowiedzialność za swoje decyzję, dlatego serdecznie bym namawiała do tych akcji, które ciągle organizują organizację pozarządowe i różne stowarzyszenia namawiające do tego w czasie wyborów.

31 Są bardzo ciekawe i potrzebne, ale mogło by ich być troszeczkę więcej. Myślę, że wielką rolę możemy mieć my wszyscy. Media mediami, ale przecież każdy z nas ma kontakt z wieloma osobami. Warto zapytać prosto w oczy A czy ty idziesz na wybory?, Czy ty potrafisz świadomie decydować?. Nie trzeba namawiać do kogoś, na jakieś ugrupowanie. Należy mówić, że warto być obywatelem który, świadomie rozlicza swoich przedstawicieli z zadania które zostało na niego nałożone. R: Jakich argumentów użyła by pani, aby przekonać biernych uczestników życia politycznego do uczestnictwa w nim? Proszę krótko podsumować, jedno najważniejsze zdanie. E.K.: Jestem świadomą Polką. Chcę decydować jak będzie wyglądało moje życie. Zależy mi na tym, żeby w tym kraju było dobrze na przykład mojej córce. Jest takich argumentów bardzo wiele, najważniejsze jest to, żebyśmy mieli świadomość, że MY jesteśmy najważniejsi. MY, obywatele. Każdy z nas tego dnia jest najważniejszym człowiekiem w Polsce. I to on decyduje o losie, nie tylko swojego kandydata, ale też o swoim kraju. Jaki będzie miało kształt, czy będzie szło w kierunku rozwoju, czy będzie to propozycja spokojnego zarządzania państwem. Czy też ważne są fajerwerki, kłótnie, awantury. Warto decydować o tym co się będzie działo w naszym państwie.

32

33 Naszym zdaniem udział w życiu politycznym jest ważną rzeczą dla każdego obywatela. Tylko my możemy być odpowiedzialni za nasz kraj. Polityka interesuje się Tobą. Szkoda, że ty nie interesujesz się nią. A może jednak [...] ?


Pobierz ppt "Prezentacja przygotowana w ramach pracy konkursowej XVII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży."

Podobne prezentacje


Reklamy Google