Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 1 czerwca 2014 r. 3 Elementarnym wyrazem współczesnego patriotyzmu każdego pełnoletniego Polaka powinno być uczestnictwo w wyborach. Wybory służą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 1 czerwca 2014 r. 3 Elementarnym wyrazem współczesnego patriotyzmu każdego pełnoletniego Polaka powinno być uczestnictwo w wyborach. Wybory służą"— Zapis prezentacji:

1 1

2 1 czerwca 2014 r.

3 3

4 Elementarnym wyrazem współczesnego patriotyzmu każdego pełnoletniego Polaka powinno być uczestnictwo w wyborach. Wybory służą wyłonieniu przez pełnoprawnych członków społeczeństwa swoich reprezentantów do stanowienia prawa i rządzenia w ich imieniu. 4

5 Głosowanie w wyborach jest przywilejem i obowiązkiem każdego obywatela. Rezygnacji z głosowania w wyborach nie może usprawiedliwiać często podkreślany niechętny stosunek do angażowania się politykę, nieufność do polityków lub zdeklarowana apolityczność. 5

6 Co pięć lat wybieramy prezydenta Polski, co cztery lata parlamentarzystów, a także co cztery lata przedstawicieli samorządu lokalnego i lokalnego włodarza, czyli w zależności od rodzaju gminy prezydenta, burmistrza lub wójta. Co pięć lat wszyscy obywatele krajów należących do Unii Europejskiej wybierają swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. 6

7 Nie pytaj, co kraj może zrobić dla ciebie, pytaj, co ty możesz zrobić dla kraju… Nie pytaj, co kraj może zrobić dla ciebie, pytaj, co ty możesz zrobić dla kraju… J.F. Kennedy prezydent USA 7

8 Nie biorąc udziału w wyborach, tracimy - na własne życzenie - jedną z istotnych możliwości wpływania na to, w jakim będziemy żyli kraju. A przecież to wybierani przez nas politycy decydują o kluczowych sprawach dla tempa rozwoju Polski, m.in. wysokości wydatków publicznych, podatków, przejrzystości przepisów, zakresie swobody gospodarczej, wielkości wydatków socjalnych zniechęcających do podejmowania pracy, itp. 8

9 Znać swoje prawa i obowiązki, Znać swoje prawa i obowiązki, Interesować się życiem publicznym, Interesować się życiem publicznym, Uczestniczyć w wyborach, Uczestniczyć w wyborach, Orientować się w bieżących problemach dotyczących społeczności lokalnej i krajowej, Orientować się w bieżących problemach dotyczących społeczności lokalnej i krajowej, Angażować się w sprawy regionu i państwa, Angażować się w sprawy regionu i państwa, Próbować wywierać wpływ na decyzje władz, Próbować wywierać wpływ na decyzje władz, Dbać o dobro całego społeczeństwa. Dbać o dobro całego społeczeństwa. 9

10 Nikt nie odbierze obywatelom Stanów Zjednoczonych prawa wyborczego, z wyjątkiem ich samych. A uczynią to, nie idąc do urn wyborczych… Franklin D. Roosevelt (1882–1945), prezydent USA 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 Wyniki badań i twarde dane statystyczne potwierdzają fakt, że najmniejsze zainteresowanie tego typu formą aktywności społecznej, wykazują ludzie młodzi 23

24 Tak niską frekwencję wśród najmłodszych wyborców wg teorii cyklu życiowego, można tłumaczyć faktem, że młodzi ludzie: kończą szkołę, szukają pracy, szukają mieszkania, zakładają rodzinę, oraz są zniechęceni, nie interesują się polityką, nie wierzą, ze coś się zmieni……. 24

25 25

26 League of Young Voters and International IDEA zebrała w swoim raporcie pomysły, które najczęściej pojawiają się w unijnych debatach o bierności młodych wyborców. To np.: wprowadzenie zasady, że na listach wyborczych wszystkich kandydujących partii 25 proc. miejsc powinni dostawać kandydaci do 35. roku życia; obniżenie wieku wyborczego do 16 lat; w programach wyborczych partie powinny uwzględniać problemy osób wykluczonych społecznie, studentów i głosujących po raz pierwszy. 26

27 Dlaczego Pani/Pana zdaniem, młodzi ludzie nie chcą brać udziału w wyborach i życiu społecznym? Co daje człowiekowi aktywny udział w wyborach i życiu społecznym? Jakie jest Pani/Pana zdanie na temat obniżenia wieku uzyskania praw wyborczych? 27

28 28

29 Weronika Czechowska Piotr Sumiński 29


Pobierz ppt "1. 1 czerwca 2014 r. 3 Elementarnym wyrazem współczesnego patriotyzmu każdego pełnoletniego Polaka powinno być uczestnictwo w wyborach. Wybory służą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google