Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XX Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XX Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży"— Zapis prezentacji:

1

2 XX Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży
1 czerwca 2014 r.

3 Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym? Debata 1 kwietnia 2014 r.

4 Czym są wybory? Elementarnym wyrazem współczesnego patriotyzmu każdego pełnoletniego Polaka powinno być uczestnictwo w wyborach. Wybory służą wyłonieniu przez pełnoprawnych członków społeczeństwa swoich reprezentantów do stanowienia prawa i rządzenia w ich imieniu.

5 Głosowanie w wyborach jest przywilejem i obowiązkiem każdego obywatela.
Rezygnacji z głosowania w wyborach nie może usprawiedliwiać często podkreślany niechętny stosunek do angażowania się politykę, nieufność do polityków lub zdeklarowana apolityczność. 

6 Co pięć lat wybieramy prezydenta Polski, co cztery lata parlamentarzystów, a także co cztery lata przedstawicieli samorządu lokalnego i lokalnego włodarza, czyli w zależności od rodzaju gminy prezydenta, burmistrza lub wójta. Co pięć lat wszyscy obywatele krajów należących do Unii Europejskiej wybierają swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego.

7 J.F. Kennedy prezydent USA
„Nie pytaj, co kraj może zrobić dla ciebie, pytaj, co ty możesz zrobić dla kraju…” J.F. Kennedy prezydent USA

8 Nie biorąc udziału w wyborach, tracimy - na własne życzenie - jedną z istotnych możliwości wpływania na to, w jakim będziemy żyli kraju. A przecież to wybierani przez nas politycy decydują o kluczowych sprawach dla tempa rozwoju Polski, m.in. wysokości wydatków publicznych, podatków, przejrzystości przepisów, zakresie swobody gospodarczej, wielkości wydatków socjalnych zniechęcających do podejmowania pracy, itp.

9 Dobry obywatel powinien:
Znać swoje prawa i obowiązki, Interesować się życiem publicznym, Uczestniczyć w wyborach, Orientować się w bieżących problemach dotyczących społeczności lokalnej i krajowej, Angażować się w sprawy regionu i państwa, Próbować wywierać wpływ na decyzje władz, Dbać o dobro całego społeczeństwa.

10 „Nikt nie odbierze obywatelom Stanów Zjednoczonych prawa wyborczego, z wyjątkiem ich samych. A uczynią to, nie idąc do urn wyborczych…” Franklin D. Roosevelt (1882–1945), prezydent USA

11 Jak głosują Polacy?

12 Wybory do Europarlamentu 2004 r.

13 Wybory do Europarlamentu 2009 r.

14

15 Nigdy nie głosuję – wybory do Europarlamentu

16 Powody głosowania:

17 Wybory Prezydenckie 2010 r.

18 Wybory Parlamentarne 2007 r.

19 Wybory Parlamentarne 2011 r.

20 Udział ludności w wyborach – tendencja* *wg. Fundacji Batorego

21 Udział ludności w wyborach do Europarlamentu w 2014 r. wg
Udział ludności w wyborach do Europarlamentu w 2014 r.* *wg. Fundacji Batorego

22 Wyniki naszej sondy

23 Przyczyny niskiej frekwencji
Wyniki badań i twarde dane statystyczne potwierdzają fakt, że najmniejsze zainteresowanie tego typu formą aktywności społecznej, wykazują ludzie młodzi

24 Tak niską frekwencję wśród najmłodszych wyborców wg teorii cyklu życiowego, można tłumaczyć faktem, że młodzi ludzie: kończą szkołę, szukają pracy, szukają mieszkania, zakładają rodzinę, oraz są zniechęceni, nie interesują się polityką, nie wierzą, ze coś się zmieni…….

25 Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym? Debata 1 kwietnia 2014 r.

26 Co zrobić, by politycy dostrzegli młodych?
League of Young Voters and International IDEA zebrała w swoim raporcie pomysły, które najczęściej pojawiają się w unijnych debatach o bierności młodych wyborców. To np.: wprowadzenie zasady, że na listach wyborczych wszystkich kandydujących partii 25 proc. miejsc powinni dostawać kandydaci do 35. roku życia; obniżenie wieku wyborczego do 16 lat; w programach wyborczych partie powinny uwzględniać problemy osób wykluczonych społecznie, studentów i głosujących po raz pierwszy.

27 Wypowiedzi zaproszonych gości.
Dlaczego Pani/Pana zdaniem, młodzi ludzie nie chcą brać udziału w wyborach i życiu społecznym? Co daje człowiekowi aktywny udział w wyborach i życiu społecznym? Jakie jest Pani/Pana zdanie na temat obniżenia wieku uzyskania praw wyborczych?

28 Jak zaktywizować młodych ludzi do udziału w wyborach i życiu społecznym?

29 Dziękujemy za uwagę Weronika Czechowska Piotr Sumiński


Pobierz ppt "XX Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży"

Podobne prezentacje


Reklamy Google