Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bibliografia załącznikowa. Co to jest bibliografia?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bibliografia załącznikowa. Co to jest bibliografia?"— Zapis prezentacji:

1 Bibliografia załącznikowa

2 Co to jest bibliografia?

3 Bibliografia – uporządkowany wg pewnych kryteriów i spełniający określone zadania informacyjne spis (wykaz) dokumentów pisanych.

4 Przykłady: 1.Bibliografia załącznikowa (dołączona do określonej publikacji) 2.Bibliografia biblioteczna (katalog) 3.Bibliografia narodowa 4.Bibliografia osobowa

5 Bibliografia załącznikowa - stanowi pożądany lub obowiązkowy element utworów piśmienniczych mających charakter informacyjny i/lub naukowy, a więc takich, które mają umożliwić weryfikację zawartych w nich treści.

6 Przykłady: 1.Książki naukowe 2.Książki popularnonaukowe 3.Książki zawodowe 4.Rozprawy 5.Sprawozdania z prac badawczych

7 Bibliografia załącznikowa Podmiotowa wykaz bibliograficzny dzieł podmiotu, o którego twórczości pisze się w pracy Przedmiotowa obejmuje publikacje lub ich części, w których przedstawione są wyniki badań naukowych analogicznych, ogólniejszych lub bardziej szczegółowych w stosunku do tematu podejmowanego przedsięwzięcia badawczego

8 Przykład 1: Temat: Poeci przeklęci. Omów twórczość Artura Rimbauda. Bibliografia podmiotowa – utwory poety, na których będziemy omawiać jego twórczość. Bibliografia przedmiotowa – np.: biografia poety, interpretacje utworów, które wykorzystujemy, wstęp z tomiku wierszy,

9 Przykład 2: Temat: Obraz zaświatów. Przeanalizuj sposoby i funkcje przedstawiania zaświatów w literaturze i innych tekstach kultury. Bibliografia podmiotowa – np.: Mitologia J. Parandowskiego, Biblia, Boska komedia Dantego, Świat dysku T. Pratchetta, Buonarotti M., Grzech Adama i Ewy (obraz), H. Bosch, Tryptyk – Ogrody Edenu (obraz), Lawrence F., Contantine (film), V. Ward, Między Piekłem a Niebem (film) Bibliografia przedmiotowa – np. słownik symboli, słownik motywów literackich, słownik/encyklopedia religii, analiza dzieła, obrazu, recenzja filmu, wywiad z reżyserem, aktorami,

10 Czego nie umieszczamy w bibliografii! 1. Informacje ze stron: www.ściaga.pl www.bryk.pl www.zadane.pl www.wypracowania24.pl itp. 2. Kiepskiej jakości opracowania lektur

11 Opis bibliograficzny 1.Opis książki, fragmentu książki, rozdziału, pracy jednego autora w dziele zbiorowym, wstępu, wiersza, hasła ze słownika/encyklopedii 2.Opis artykułu z czasopisma, recenzji, wywiadu 3.Opis filmu, utworu muzycznego, obrazu, rzeźby 4.Opis dokumentu elektronicznego 5.Opis strony internetowej, filmu, utworu muzycznego z Internetu

12 Który opis jest poprawny? 1.Card O. S., Gra Endera, Przeł. P. W. Cholewa, Warszawa, Prószyński i S-ka, 2012. ISBN 9788376486123. 2.Card O. S. Gra Endera. Przeł. P. W. Cholewa. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2012. ISBN 9788376486123. 3.Card O. S.: Gra Endera. Przeł. P. W. Cholewa. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2012. ISBN 9788376486123.

13 Każdy opis jest poprawny Najważniejsza zasada tworzenia opisu bibliograficznego mówi, że można stosować dowolne znaki interpunkcyjne, ale trzeba je stosować konsekwentnie!

14 O czym jeszcze należy pamiętać? 1.Dane do opisu bierzemy ze strony tytułowej nie z okładki! 2.Jeśli w książce nie podano roku my musimy go określić. 3.Musi być zachowana równowaga pomiędzy bibliografią podmiotową a przedmiotową. 4.Bibliografię porządkujemy alfabetycznie wg nazwiska autora lub tytułu. 5.Kolejne wydanie to nie wydawnictwo!!!

15 Opis książki 1.Card O. S., Gra Endera, Przeł. P. W. Cholewa, Warszawa, Prószyński i S-ka, 2012. ISBN 9788376486123. 2.Kurzowska Z. i in., Słownik synonimów, Warszawa, PWN, 2009. ISBN 9788301147365.

16 Opis fragmentu książki/pracy zbiorowej, rozdziału, wstępu 1.Prus B., Lalka, Kraków, Wydawnictwo GREG, 2009. Zdumienia, przywidzenia i obserwacje starego subiekta, s. 237-260. ISBN 9788373271869. 2.Smaga J. Wstęp, [W:] Dostojewski F., Zbrodnia i kara. Wyd. 2. Wrocław i in., ZNiO, 1992. ISBN 8304040115, s. III-CXXVIII. 3. Pisarze świata: słownik encyklopedyczny, Red. nacz. Barbara Petrozolin-Skowrońska, Warszawa, PWN, 1995. ISBN 9788301114619.

17 Artykuł z czasopisma, recenzja, wywiad 1.Motyw przemijania w literaturze polskiej, Cogito, 2012, nr 20, s. 50-51. 2.Richard Dawkins, Najwspanialsze widowisko świata, Stare Groszki, Wyd. CiS, 2010. Rec. Koraszewski A., Tylko teoria?, Świat Nauki, 2010, nr 4, s. 82-83. 3.Wiszniewscy Ewa i Andrzej, Z potrzeby serca – razem i tylko tutaj, Rozm. przeprow. Barbara Folta, Pryzmat, 2012, nr 258, s. 86-89.

18 Hasło ze słownika/encyklopedii, wiersz 1.Kopalinski W., Słownik symboli, Warszawa, Oficyna Wyd. RYTM, 2001. ISBN 9788388794001. Gołąb, s. 95-96; Orzeł, s. 284-287. 2.Dziubiński M., Hymn, [W:] Słownik literatury polskiej XIX i XX wieku, pod. Red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej. Wyd. 2, Wrocław i in., ZNiO, 1997. ISBN 8304043882, s. 354-357. 3.Miłosz C., Wiersze ostatnie, Kraków, Wyd. Znak, 2006. ISBN 9788324007417, Niebiańskie, s. 49-50.

19 Utwór muzyczny, film, obraz, rzeźba 1.Hamlet [film], reż. Franco Zeffirelli, [płyta DVD], Warszawa, Best Film; ICON, 2006. 2.Durer Albrecht, Autoportret [il.], [W:] W. Becket, 1000 arcydzieł, Warszawa, Wyd. Arkady, 2005, s.139.

20 Utwory z Internetu 1.Kochanowski J., Pieśń świętojańska o Sobótce [online]. [dostęp:18.12.2012]. Dostępny w Internecie: http://staropolska.pl/renesans/jan_kochanowski/piesn_ o_sobotce.html. 2.Kochanowski J., Pieśń świętojańska o Sobótce [W:] Staropolska [online].[dostęp 18.12.2012]. Dostepny w Internecie: http://staropolska.pl/renesans/jan_kochanowski/piesn_ o_sobotce.html. 3.Perfect, Idź precz! [online]. [dostęp 18.12.2012]. Dostępne w Internecie: http://www.youtube.com/watch?v=eU_xEHdZACM.

21 Podsumowanie: 1.Ważna jest jakość, nie ilość 2.Informacje do opisu czerpiemy ze strony tytułowej 3.Bibliografia powinna być: 1.jednolita, 2.mieścić się na jednej kartce A4, 3.Napisana czcionką o rozmiarze 12 4.Tytuły dzieł piszemy kursywą, tylko tytuł czasopisma dajemy w

22 Dziękuję za uwagę!

23 Bibliografia 1.Wikipedia –Wolna encyklopedia: hasło bibliografia [online]. [dostęp 18.12.2012]. Dostępny w Internecie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bibliografia.


Pobierz ppt "Bibliografia załącznikowa. Co to jest bibliografia?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google