Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bibliografia załącznikowa. Co to jest bibliografia?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bibliografia załącznikowa. Co to jest bibliografia?"— Zapis prezentacji:

1 Bibliografia załącznikowa

2 Co to jest bibliografia?

3 Bibliografia – uporządkowany wg pewnych kryteriów i spełniający określone zadania informacyjne spis (wykaz) dokumentów pisanych.

4 Przykłady: 1.Bibliografia załącznikowa (dołączona do określonej publikacji) 2.Bibliografia biblioteczna (katalog) 3.Bibliografia narodowa 4.Bibliografia osobowa

5 Bibliografia załącznikowa - stanowi pożądany lub obowiązkowy element utworów piśmienniczych mających charakter informacyjny i/lub naukowy, a więc takich, które mają umożliwić weryfikację zawartych w nich treści.

6 Przykłady: 1.Książki naukowe 2.Książki popularnonaukowe 3.Książki zawodowe 4.Rozprawy 5.Sprawozdania z prac badawczych

7 Bibliografia załącznikowa Podmiotowa wykaz bibliograficzny dzieł podmiotu, o którego twórczości pisze się w pracy Przedmiotowa obejmuje publikacje lub ich części, w których przedstawione są wyniki badań naukowych analogicznych, ogólniejszych lub bardziej szczegółowych w stosunku do tematu podejmowanego przedsięwzięcia badawczego

8 Przykład 1: Temat: Poeci przeklęci. Omów twórczość Artura Rimbauda. Bibliografia podmiotowa – utwory poety, na których będziemy omawiać jego twórczość. Bibliografia przedmiotowa – np.: biografia poety, interpretacje utworów, które wykorzystujemy, wstęp z tomiku wierszy,

9 Przykład 2: Temat: Obraz zaświatów. Przeanalizuj sposoby i funkcje przedstawiania zaświatów w literaturze i innych tekstach kultury. Bibliografia podmiotowa – np.: Mitologia J. Parandowskiego, Biblia, Boska komedia Dantego, Świat dysku T. Pratchetta, Buonarotti M., Grzech Adama i Ewy (obraz), H. Bosch, Tryptyk – Ogrody Edenu (obraz), Lawrence F., Contantine (film), V. Ward, Między Piekłem a Niebem (film) Bibliografia przedmiotowa – np. słownik symboli, słownik motywów literackich, słownik/encyklopedia religii, analiza dzieła, obrazu, recenzja filmu, wywiad z reżyserem, aktorami,

10 Czego nie umieszczamy w bibliografii! 1. Informacje ze stron: itp. 2. Kiepskiej jakości opracowania lektur

11 Opis bibliograficzny 1.Opis książki, fragmentu książki, rozdziału, pracy jednego autora w dziele zbiorowym, wstępu, wiersza, hasła ze słownika/encyklopedii 2.Opis artykułu z czasopisma, recenzji, wywiadu 3.Opis filmu, utworu muzycznego, obrazu, rzeźby 4.Opis dokumentu elektronicznego 5.Opis strony internetowej, filmu, utworu muzycznego z Internetu

12 Który opis jest poprawny? 1.Card O. S., Gra Endera, Przeł. P. W. Cholewa, Warszawa, Prószyński i S-ka, ISBN Card O. S. Gra Endera. Przeł. P. W. Cholewa. Warszawa: Prószyński i S-ka, ISBN Card O. S.: Gra Endera. Przeł. P. W. Cholewa. Warszawa: Prószyński i S-ka, ISBN

13 Każdy opis jest poprawny Najważniejsza zasada tworzenia opisu bibliograficznego mówi, że można stosować dowolne znaki interpunkcyjne, ale trzeba je stosować konsekwentnie!

14 O czym jeszcze należy pamiętać? 1.Dane do opisu bierzemy ze strony tytułowej nie z okładki! 2.Jeśli w książce nie podano roku my musimy go określić. 3.Musi być zachowana równowaga pomiędzy bibliografią podmiotową a przedmiotową. 4.Bibliografię porządkujemy alfabetycznie wg nazwiska autora lub tytułu. 5.Kolejne wydanie to nie wydawnictwo!!!

15 Opis książki 1.Card O. S., Gra Endera, Przeł. P. W. Cholewa, Warszawa, Prószyński i S-ka, ISBN Kurzowska Z. i in., Słownik synonimów, Warszawa, PWN, ISBN

16 Opis fragmentu książki/pracy zbiorowej, rozdziału, wstępu 1.Prus B., Lalka, Kraków, Wydawnictwo GREG, Zdumienia, przywidzenia i obserwacje starego subiekta, s ISBN Smaga J. Wstęp, [W:] Dostojewski F., Zbrodnia i kara. Wyd. 2. Wrocław i in., ZNiO, ISBN , s. III-CXXVIII. 3. Pisarze świata: słownik encyklopedyczny, Red. nacz. Barbara Petrozolin-Skowrońska, Warszawa, PWN, ISBN

17 Artykuł z czasopisma, recenzja, wywiad 1.Motyw przemijania w literaturze polskiej, Cogito, 2012, nr 20, s Richard Dawkins, Najwspanialsze widowisko świata, Stare Groszki, Wyd. CiS, Rec. Koraszewski A., Tylko teoria?, Świat Nauki, 2010, nr 4, s Wiszniewscy Ewa i Andrzej, Z potrzeby serca – razem i tylko tutaj, Rozm. przeprow. Barbara Folta, Pryzmat, 2012, nr 258, s

18 Hasło ze słownika/encyklopedii, wiersz 1.Kopalinski W., Słownik symboli, Warszawa, Oficyna Wyd. RYTM, ISBN Gołąb, s ; Orzeł, s Dziubiński M., Hymn, [W:] Słownik literatury polskiej XIX i XX wieku, pod. Red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej. Wyd. 2, Wrocław i in., ZNiO, ISBN , s Miłosz C., Wiersze ostatnie, Kraków, Wyd. Znak, ISBN , Niebiańskie, s

19 Utwór muzyczny, film, obraz, rzeźba 1.Hamlet [film], reż. Franco Zeffirelli, [płyta DVD], Warszawa, Best Film; ICON, Durer Albrecht, Autoportret [il.], [W:] W. Becket, 1000 arcydzieł, Warszawa, Wyd. Arkady, 2005, s.139.

20 Utwory z Internetu 1.Kochanowski J., Pieśń świętojańska o Sobótce [online]. [dostęp: ]. Dostępny w Internecie: o_sobotce.html. 2.Kochanowski J., Pieśń świętojańska o Sobótce [W:] Staropolska [online].[dostęp ]. Dostepny w Internecie: o_sobotce.html. 3.Perfect, Idź precz! [online]. [dostęp ]. Dostępne w Internecie:

21 Podsumowanie: 1.Ważna jest jakość, nie ilość 2.Informacje do opisu czerpiemy ze strony tytułowej 3.Bibliografia powinna być: 1.jednolita, 2.mieścić się na jednej kartce A4, 3.Napisana czcionką o rozmiarze 12 4.Tytuły dzieł piszemy kursywą, tylko tytuł czasopisma dajemy w

22 Dziękuję za uwagę!

23 Bibliografia 1.Wikipedia –Wolna encyklopedia: hasło bibliografia [online]. [dostęp ]. Dostępny w Internecie:


Pobierz ppt "Bibliografia załącznikowa. Co to jest bibliografia?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google